Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Mapa serwisu

Miasto i Gmina Nowogard


|--- Dane teleadresowe

Urząd Miejski


|--- Organizacja Urzędu

Burmistrz Miasta


|--- Burmistrz Nowogardu

|--- Sprawozdania z działalności

      |--- VIII Kadencja od 2018r do 2023r

      |--- VII Kadencja od 2014r do 2018r

      |--- VI Kadencja od 2010r do 2014r

      |--- V Kadencja od 2006r do 2010r

|--- Sprawozdania budżetowe

|--- Sprawozdania finansowe

Rada Seniorów


|--- Dokumenty

Rada Miejska


|--- Radni Rady Miejskiej

|--- Portal Mieszkańca - Rada Miejska

|--- Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji

      |--- Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - IX kadencja

      |--- Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VIII kadencja

      |--- Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VII kadencja

      |--- Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VI kadencja

      |--- Porządek obrad - V kadencja 2006 - 2010

|--- Projekty uchwał Rady Miejskiej

|--- Transmisje Rady Miejskiej

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - IX kadencja

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - VIII kadencja

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - VII kadencja

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - VI kadencja

      |--- Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja

|--- Protokoły z sesji

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - IX kadencja

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VIII kadencja

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VII kadencja

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VI kadencja

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - V kadencja

|--- Komisje Rady

|--- Protokoły z posiedzeń komisji

      |--- Protokoły komisji Rewizyjnej

      |--- Protokoły komisji Społecznej

      |--- Protokoły komisji Finansowo Gospodarczej

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- IX kadencja (2024-2029)

      |--- VIII kadencja (2018-2024)

|--- Dyżur Przewodniczącej Rady

|--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Sprawozdanie z wykonania budzetu

Jednostki Gminne


|--- Jednostki organizacyjne

|--- Instytucje Kultury

|--- Sołectwa

|--- Rejestr jednostek organizacyjnych

Spis Powszechny


|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

Konsultacje społeczne


|--- Konsultacje społeczne

      |--- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy dwóch budynków usługowo-handlowych (marketów budowlanych - MRÓWKA) na terenie miasta Nowogard.

      |--- W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostawienia Pomnika "Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie

      |--- W sprawie budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa.

      |--- W sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych

      |--- W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki

      |--- W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku

      |--- W sprawie lokalizacji pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie

Organizacje Pozarządowe


|--- Otwarte Konkursy Ofert

      |--- Oferta bez konkursu w trybie Małe Granty zgodnie z art. 19 a

      |--- Ogłoszenia konkursów 2024

            |--- Wyniki

      |--- Ogłoszenia konkursów 2023

      |--- Ogłoszenia konkursów 2022

      |--- Oferta bez konkursu

      |--- Ogłoszenia konkursów 2021

      |--- Ogłoszenia konkursów 2020

      |--- Ogłoszenia konkursów 2019

            |--- Sprawozdania komisji konkursowej

      |--- Ogłoszenia konkursów 2018

      |--- Ogłoszenia konkursów 2017

      |--- Ogłoszenia konkursów 2016

      |--- Ogłoszenia konkursów 2015

      |--- Ogłoszenia konkursów 2014

      |--- Ogłoszenia konkursów 2013

      |--- Ogłoszenia konkursów 2012

      |--- Ogłoszenia konkursów 2011

      |--- Ogłoszenia konkursów 2010

      |--- Ogłoszenia konkursów 2009

      |--- Ogłoszenia konkursów 2008

      |--- Ogłoszenia konkursów 2007

|--- Wykaz Organizacji Pozarządowych

|--- Skład osobowy Komisji Konkursowej

|--- Program współpracy Gminy Nowogard z Organizacjami Pozarządowymi

|--- Małe granty

Wybory


|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

      |--- Informacje, komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia

|--- Samorządowe 2024

      |--- Aktualności i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

      |--- Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

      |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

      |--- Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie

      |--- Informacje, komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia

Prawo lokalne


|--- Statut Gminy

|--- Regulaminy

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2024-2029

            |--- ZARZĄDZENIE NR 107/2024 BURMISTRZA NOWOGARDU z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Nowogardu do prowadzenia określonych spraw z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

      |--- Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2018-2024

      |--- Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2014-2018

      |--- Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2010-2014

      |--- Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2006-2010

|--- Przepisy Gminne

|--- Uchwały Rady Miejskiej

|--- Uchwały dot. prawa miejscowego

      |--- Strategia rozwoju miasta i gminy Nowogard

            |--- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2025-2031

      |--- Planowanie Przestrzenne

            |--- Wnioski do aktów planowania przestrzennego

                  |--- 2024

            |--- Plany miejscowe

                  |--- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

            |--- Plan ogólny

      |--- Inne

      |--- Podatki i Opłaty Lokalne

            |--- Uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Informacje


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne spoza ustawy

      |--- Zamówienia publiczne spoza ustawy w jednostkach organizacyjnych gminy

      |--- Zamówienia publiczne spoza ustawy

|--- Zamówienia na usługi społeczne

|--- Zamówienia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego

|--- Plan Zamówień

|--- Gminne Konkursy

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa, negocjacje

      |--- WYNIKI PRZETARGÓW

      |--- WYKAZY

|--- Publiczny Transport Zbiorowy

|--- Ruchomości - sprzedaż, dzierżawa

|--- Petycje

      |--- petycje

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- STUDIUM WYKONALNOŚCI

|--- Karty spraw - wnioski

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Koordynator ds. dostępności

|--- Oświata

|--- Budżet

      |--- Sprawozdanie z wykonania budzetu

      |--- Uchwały RIO

|--- Zgromadzenia

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia, komunikaty, uchwały, rozporządzenia

      |--- Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu

      |--- Rozporządzenia Wjewody Zachodniopomorskiego

      |--- Ogłoszenia sądowe - publiczne wiadomości.

      |--- Ogłoszenia, Zawiadomienia, Informacje, Rozporządzenia

      |--- Komunikaty

      |--- Obwieszczenia

|--- Rejestry, Ewidencje, Archiwa

|--- Sprawozdania GKRPA

|--- Protokoły z kontroli

|--- Oświata 2017-2019 stawki dotacji

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Urząd Miejski

            |--- Bartosik Edyta - pracownik SSiO

            |--- Beśka Monika - inspektor BPiO Wydział FB

            |--- Białczak Małgorzata - p.o. kierownika RGO

            |--- Czapla Robert - Burmistrz Nowogardu

            |--- Gała Bogumił - zastępca burmistrza

            |--- Hołubowski Jarosław - Zastępca Burmistrza

            |--- Jaroszewicz Bogdan - zastępca burmistrza

            |--- Juras Paweł - Sekretarz Gminy

            |--- Kałmuk Eliza - Kierownik BPiO w Nowogardzie

            |--- Kolibski Krzysztof - Zastępca Burmistrza

            |--- Krata Michał - zastępca burmistrza

            |--- Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy

            |--- Smoliński Bartosz Piotr - pracownik SSiO

            |--- Wasilewicz Grzegorz - Sekretarz

            |--- Wiatr Michał - Burmistrz Nowogardu

            |--- wyłączone

                  |--- Berezowska Urszula - Kierownik Wydziału RLiF

                  |--- Biegańska - Sawicka Agnieszka - Sekretarz Gminy

                  |--- Bielida Antoni - Zastępca Burmistrza

                  |--- Bulowski Ryszard - Sekretarz Gminy

                  |--- Danilewski Artur - Zastępca Burmistrza

                  |--- Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ

                  |--- Gałęski Artur - Zastępca Burmistrza

                  |--- Kaczmarski Jerzy - Zastępca Burmistrza

                  |--- Pacocha Urszula - Kierwonik Wydziału Spraw Obywatelskich

                  |--- Simiński Damian - Zastępca Burmistrza

                  |--- Urbański Zbigniew - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

                  |--- Ziemba Kazimierz - Burmistrz Nowogardu

                  |--- Krugła Teresa

                  |--- Pawelec Tomasz

      |--- Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

            |--- Wyłączone

                  |--- Błażewicz Iga - Kierownik działu OPS

                  |--- Borczyk Krystyna - Dyrektor Przedszkola Nr 3

                  |--- Buczyński Wiesław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

                  |--- Grosicka Grażyna - p.o. kierownika ZBK w Nowogardzie

                  |--- Jackowiak Jolanta - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie

                  |--- Jarkiewicz Jadwiga - Dyrektor Przedszkola Nr 1

                  |--- Juszczyk Irena - Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

                  |--- Kaliszewski Wiesław - Dyrektor ZBK w Nowogardzie

                  |--- Kondraciuk Waldemar - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie

                  |--- Kowalczyk Danuta - Dyrektor SP w Żabowie

                  |--- Krzyszkowski Zdzisław - dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie

                  |--- Kuligowska Beata - Dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie

                  |--- Kurek Zofia - Dyrektor Przedszkola Nr 4

                  |--- Nowik Elżbieta - Zastępca Kierownika OPS w Nowogardzie

                  |--- Pędzik Magdalena - Kierownik ZEAS w Nowogardzie

                  |--- Pilarz Zofia - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie

                  |--- Przybyłek Mirosława - dyrektor Nowogardziego Domu Kultury

                  |--- Skibska Teresa - Dyrektor OPS w Nowogardzie

                  |--- Starczewska Alicja - p.o. dyrektora SP Żabowo

                  |--- Szukalska Ewa - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie

                  |--- Szymański Sebastian - Dyrektor SP nr 1 w Nowogardzie

                  |--- Wilczańska Marta - Kierownik ZEAS w Nowogardzie

                        |--- Marta Wilczańska - 01.2017

                  |--- Wiśniewski Arkadiusz - Dyrektor Gimnazjum nr 3

                        |--- Arkadiusz Wisniewski - 2015r

                  |--- Wiznerowicz - Gliwna Lidia - Dyrektor SP nr 2 w Nowogardzie

                  |--- Zarębska - Kulesza Magdalena - Dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie

            |--- Becela Leszek - Dyrektor Liceum nr 2 w Nowogardzie

            |--- Bielska Jolanta - Dyrektor Przedszkola Nr 1

            |--- Brzeczek Karol - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych

            |--- Buriak Sylwia - pracownik OPS

            |--- Drążewska Aneta - Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury

            |--- Dziekanowska Agnieszka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie

            |--- Forgiel Agnieszka - Dyrektor SP w Strzelewie

            |--- Frasońska Joanna - p.o. kierownika ZBK w Nowogardzie

            |--- Fusik Renata - Dyrektor Sp w Orzechowie

            |--- Huget Monika - Dyrektor SP w Długołęce

            |--- Jaklińska - Czyżak Karolina Kamila - Dyrektor SP w Żabowie

            |--- Jasińska Marta - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

            |--- Kazuba Piotr - Dyrektor SP nr 3 w Nowogardzie

            |--- Kaźmierowska Lilla - Kierownik ZEAS

            |--- Korkosz Józef - Dyrektor SP w Wierzbięcinie

            |--- Kosińska Iwona - pracownik OPS

            |--- Lalik Agata - pracownik OPS

            |--- Lembas Kazimierz - Dyrektor SPSR w Nowogardzie

            |--- Lewińska Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie

            |--- Liszniańska Paulina - pracownik OPS

            |--- Łysiak Anna - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 1

            |--- Majchrzak Elżbieta - Dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie

            |--- Maślana Dorota - kierownik OPS w Nowogardzie

            |--- Olechowska-Jurczak Marzena - zastępca kierownika OPS w Nowogardzie

            |--- Rojko Sylwia - pracownik OPS

            |--- Sankowska Danuta - pracownik OPS

            |--- Sobolewski Bogdan - Dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie

            |--- Tębłowska Angelika - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie

            |--- Wróbel Ewa - Dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie

            |--- Wysoszyńska Aneta - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie

            |--- Zamara Agnieszka - pracownik OPS

            |--- Ziółkowska Danuta - Dyrektor SP w Długołęce

            |--- Żelazowski Tomasz - Dyrektor SP w Błotnie

            |--- Żylak Ewa - Dyrektor SP nr 2 w Nowogardzie

      |--- Radni IX kadencji 2024-2029

            |--- Berezowski Mirosław

            |--- Biegańska Sawicka Agnieszka

            |--- Błażewicz Iga Wiesława

            |--- Bociarski Michał Jan

            |--- Czapla Robert Antoni

            |--- Danilewski Artur Adam

            |--- Garbaciak Gracjana Dominika

            |--- Jaklińska Czyżak Karolina Kamila

            |--- Jankowski Jacek

            |--- Kania Andrzej

            |--- Korycka Katarzyna Angelika

            |--- Kubicki Jerzy

            |--- Kwiatkowski Tomasz

            |--- Lubczyński Tobiasz Henryk

            |--- Olejnik Monika

            |--- Szarek Sylwia

            |--- Włodarczyk Wojciech Grzegorz

            |--- Wolny Marcin

            |--- Wróbel Ewa Irena

            |--- Zaremba Mateusz Wojciech

            |--- Żywica Adam Ryszard

      |--- Radni VIII kadencji 2018-2024

            |--- BEDNAREK Jolanta

            |--- BOCIARSKI Michał Jan

            |--- BOSIACKI Krzysztof Mariusz

            |--- CERANKA Zbigniew Krzysztof

            |--- CZERNIKIEWICZ Adam Roman

            |--- JAKLIŃSKA - CZYŻAK Karolina Kamila

            |--- JANKOWSKI Jacek

            |--- KANIA Andrzej

            |--- KIELAN Dariusz

            |--- KRATA Michał Ryszard

            |--- KUBICKI Jerzy

            |--- LEMBAS Paweł Kazimierz

            |--- NIERADKA Marcin Michał

            |--- OLEJNIK Dariusz

            |--- PAWLAK Jowita Agata

            |--- PIWOWARCZYK Renata

            |--- RAFIŃSKI Jacek

            |--- SANIUK Stanisław Michał

            |--- WIATR Michał Grzegorz

            |--- WIĄZ Anna Ewa

            |--- WIERNY Jacek

            |--- WIŚNIEWSKI Stanisław

            |--- WŁODARCZYK Wojciech Grzegorz

            |--- WOLNY Marcin

      |--- Radni VII kadencji 2014-2018

            |--- Bednarek Jolanta

            |--- Michał Bociarski

            |--- Bogus Lidia

            |--- Ciechanowski Arkadiusz

            |--- Cwajda Mirosława

            |--- Dziura Bogusław

            |--- Gała Bogumił

            |--- Jurczyk Dawid

            |--- Kania Andrzej

            |--- Kielan Dariusz

            |--- Krata Michał

            |--- Kwiatkowski Roman

            |--- Nieradka Marcin

            |--- Paśko Rafał

            |--- Pawlak Jowita

            |--- Piwowarczyk Renata

            |--- Saniuk Stanisław

            |--- Słomski Piotr

            |--- Wiatr Michał

            |--- Wiąz Anna

            |--- Wolny Marcin

      |--- Radni VI kadencji 2010-2014

            |--- Augustynek Robert

            |--- Bielida Antoni

            |--- Bociarski Michał

            |--- Rafiński Jacek

            |--- Czapla Robert Antoni

            |--- Gała Bogumił

            |--- Jurek Lech

            |--- Kania Andrzej

            |--- Kolanek Paweł

            |--- Kozieł Czesław

            |--- Krzywania Marek

            |--- Kubicki Jerzy

            |--- Laskowski Mieczysław

            |--- Marcinkowski Cezary

            |--- Nieradka Marcin

            |--- Paśko Rafał

            |--- Saniuk Roman

            |--- Saniuk Stanisław

            |--- Szafran Tomasz

            |--- Szpilkowski Rafał

            |--- Tandecki Jan

            |--- Wiatr Michał

            |--- Wolny Marcin

      |--- Radni V kadencji 2006-2010

            |--- Jerzy Majewski

            |--- Marek Krzywania - Przewodniczący Rady Miejskiej

            |--- Robert Bogusław Augustynek

            |--- Antoni Bielida

            |--- Michał Jan Bociarski

            |--- Robert Antoni Czapla

            |--- Jan Fedeńczak

            |--- Lech Józef Jurek

            |--- Jerzy Lucjan Kaczmarski

            |--- Stanisław Ignacy Kazuba

            |--- Krystyna Bożena Kłosowska Wojtkiewicz

            |--- Krzysztof Leszek Kosiński

            |--- Jerzy Kubicki

            |--- Sławomir Tomasz Kucal

            |--- Mieczysław Laskowski

            |--- Jan Mularczyk

            |--- Rafał Marcin Paśko

            |--- Tomasz Szafran

            |--- Anna Szkołuda

            |--- Rafał Marek Szpilkowski

            |--- Andrzej Wasiak

            |--- Krystyna Wysoszyńska

      |--- Radni IV kadencji 2002-2006

            |--- Oświadczenia za 2006 r. - koniec IV kadencji

            |--- Oświadczenia za 2005 r.

            |--- Oświadczenia za 2004 r.

                  |--- Marek Krzywania

            |--- Oświadczenia za 2003 r.

            |--- Oświadczenia za 2002 r.

|--- Wolne stanowiska

      |--- Oświadczenia i kwestionariusze

      |--- Wolne stanowiska urzędnicze

      |--- Wolne stanowiska nie urzędnicze

      |--- Wolne stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych Gminy

|--- Informacje o środowisku

|--- Decyzje środowiskowe

|--- Informacje o środowisku - archiwum

|--- Informacje o środowisku - archiwum

      |--- A – Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.

      |--- B – Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne.

      |--- C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów

      |--- D – Polityki, strategie, plany lub programy.

      |--- E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

      |--- F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polski która może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii.

      |--- G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

      |--- H - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

      |--- I - Inne dokumenty