Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2024-01-29 14:37
dokument Informacja Dyrektora PGW Szczecin 2023-10-02 12:34
dokument Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wydania dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, zezwolenia na usunięcie 29 szt. wierzb z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 456/14, obręb 5, miasta Nowogard. 2023-03-17 13:07
dokument Sprzedaż węgla 2023-01-03 16:23
dokument Gmina Nowogard przystąpiła do programu: PREFERENCYJNEJ SPRZEDAŻY WĘGLA 2022-12-23 18:12
dokument Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz ceglanym ogrodzeniem w miejscowości Wierzbięcin, dz. nr 224, obręb Wierzbięcin, gm. Nowogard. 2022-12-20 14:00
dokument Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- cmentarz komunalny w miejscowości Wyszomierz, dz. nr 295, obręb Wyszomierz, gm. Nowogard. 2022-12-12 11:10
dokument Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gez: KOŚCIÓŁ filialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz kamiennym murem cmentarnym i zadrzewieniem, Sąpolnica, działka nr 86. 2022-11-25 09:29
dokument Zawiadomienie ABPP.4120.5.02.2022 o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gez: CMENTARZ KOMUNALNY, Wyszomierz, działka nr 295. 2022-11-10 11:18
dokument Zawiadomienie ABPP.4120.4.02.2022 o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gez: KOŚCIÓŁ parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz ceglanym ogrodzeniem, Wierzbięcin 34a, działka nr 224. 2022-11-10 11:18
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-11-08 14:28
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-11-08 14:27
dokument Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej do gez: STODOŁA w zespole folwarcznym, Kulice 24, działka nr 443/5. 2022-10-14 11:59
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-08-01 14:25
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-08-01 14:25
dokument nformacja Dyrektora ZZ Gryfice 2022-04-29 11:39
dokument Informacja dyr. ZZ Gryfice 2022-03-01 08:38
dokument Informacja Starosty Goleniowskiego WGN.6853.42A.2021.MWR 2022-02-03 12:40
dokument informacja Starosty Goleniowskiego 2022-01-04 11:09
dokument zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2022-01-04 11:09
dokument zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2021-12-27 15:45
dokument decyzja Starosty Goleniowskiego 2021-12-27 15:44
dokument Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie 2021-12-27 15:44
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2021-12-24 09:16
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2021-12-24 09:15
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2021-12-24 09:15
dokument Informacja Kierownika NW Kamień Pomorski 2021-12-10 14:20
dokument Informacja Kierownika NW Kamień Pomorski 2021-12-09 15:00
dokument Informacja Dyrektora ZZ GRyfice 2021-12-03 08:28
dokument Informacja Kierownika NW Kamień Pomorski 2021-12-01 09:46
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-11-25 13:47
dokument informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-11-22 11:19
dokument Informacja dyrektora ZZ Gryfice 2021-11-04 13:48
dokument Informacja dyrektora ZZ w Gryficach 2021-10-18 14:22
dokument Informacja Dyrektora ZZ w Gryficach 2021-10-14 14:40
dokument Informacja dyrektora ZZ Zlewni w Gryficach 2021-10-04 14:26
dokument Informacja dyrektora ZZ Zlewni w Gryficach 2021-10-04 14:25
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt do zbierania odpadów złomu ? dz. nr 33/6 obręb Nowogard 5" 2021-09-06 14:28
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard". 2021-09-03 14:55
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-08-31 08:44
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-08-31 08:44
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-08-23 15:26
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2021-08-20 14:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2021-08-20 14:05
dokument Ogłoszenie Starosty Goleniowskiego 2021-06-24 09:02
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn 2021-06-24 09:01
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-06-07 14:49
dokument Postanowienie burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie "Budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn?. 2021-06-16 10:54
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard?. 2021-04-07 13:47
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 59/1 obręb Żabowo, gmina Nowogard?. 2021-04-07 13:47
dokument Informacja dyrektora ZZ Gryfice 2021-03-15 15:06
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( S-IN-201) na działkach o nr 77/6, 77/7 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard?. 2021-02-15 08:55
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160 i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard? 2021-01-20 13:15
dokument informacja Dyrektora ZZ Gryfice 1 2021-01-08 22:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2020-12-11 10:44
dokument informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2020-12-09 22:02
dokument informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2020-12-09 22:01
dokument obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2020 r. znak: GKMiOŚ.6131.88.2020.AB w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej GARDNO w Nowogardzie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat. żywotnik zachodni z terenu działki nr 175/4 obręb 3, położonej przy ul. Zamkowej 3B w Nowogardzie. 2020-12-07 09:32
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 323 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. 2020-12-07 09:31
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 443/17 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. 2020-12-07 09:30
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. 2020-12-07 09:30
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków linii elektroenergetycznych SN 15 kV napowietrznej oraz kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działki o nr geodezyjnym 182 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-11-30 12:10
dokument Obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków doziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/20, 202/36, 202/38, 202/6, 203/9, 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2020-11-30 12:09
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 61; 88; 85 w obrębie geodezyjnym Karsk, Gmina Nowogard?. 2020-11-30 12:09
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 52/3, 52/5 i 75/2 w obrębie geodezyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-09 16:31
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 215, 216, 217, 505/9 w obrębie geodezyjnym Długołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-05 07:58
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 424 ,w obrębie geodezyjnym Długołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-04 15:39
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/1, 97/1 i 82/2 w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard?. 2020-10-23 13:30
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 433/3, 446, 447,448, 455, 456 w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard?. 2020-10-13 07:44
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 61/1; 61/2; 62; 63/1; 63/4; 64; 65/1; 65/3 w obrębie geodezyjnym Kulice, Gmina Nowogard?. 2020-10-08 12:00
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 135 obręb Długołęka, gm. Nowogard?. 2020-09-16 15:57
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 294 w obrębie geodezyjnym Lestkowo, gmina Nowogard". 2020-09-16 15:56
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-09-08 15:16
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 72/1 w miejscowości Sikorki, gmina Nowogard". 2020-09-04 15:10
dokument Informacja Dyrektora ZGW Szczecin 2020-08-24 14:34
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25 w obrębie ewidencyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard". 2020-07-27 14:47
dokument Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.32.2019.KE 2020-07-02 10:00
dokument Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.31.2019.KE 2020-07-01 16:15
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-15 15:24
dokument informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-05 17:29
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-02 16:19
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.69-3.2020.MKB 2020-05-27 09:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2020-05-13 07:43
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2020-03-17 13:10
dokument zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2020-03-03 14:22
dokument Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej 2020-01-28 23:01
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego - WGN.6821.32.2019.KE 2019-12-18 07:41
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-11-29 15:22
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2019-11-29 15:21
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-08-27 11:20
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-08-27 11:18
dokument Informacja dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie 2019-08-27 11:18
dokument Informacja w sprawie punktu nieodpłatnych porad prawnych 2019-06-27 13:02
dokument Informacja Zarządu Zlewni Gryfice 2019-03-26 14:21
dokument Informacja Zarządu Zlewni w Stargardzie 2019-03-26 14:21
dokument Informacja Starosty Goleniowskiego w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 2018-10-09 10:35
dokument Informacja Burmistrza Nowogardu w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na lata 2016-2019 2018-08-03 12:37
dokument Informacja dyrektora RZGW Szczecin w/s fermy drobiu w Ostrzycy 2018-08-02 15:14
dokument Informacja dyrektora RZGW Szczecin w/s fermy drobiu w Wyszomierzu 2018-08-02 15:14
dokument Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2018-07-04 15:15
dokument Zawiadomienie o konsultacjach społecznych 2017-12-12 16:18
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3 2017-08-29 16:20
dokument Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego - WGN.6820.2.2017.GT 2017-05-17 15:55
dokument Zawiadomienie z dnia 9 lutego 2016r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskowa w Szczecinie. 2016-02-11 15:06
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 22/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 182, 199 i 200 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2014-12-08 13:41
dokument Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2014-07-25 15:39
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-07-16 17:48
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dotyczy drogi krajowej nr 6 2014-06-17 10:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard. 2014-02-11 08:26
dokument Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XII/61/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 2014-06-17 10:53
dokument Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XII/60/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nowogard w 2012 roku 2014-06-17 10:54
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra 2014-06-17 10:54