Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR 194/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-04-05 13:50
dokument UCHWAŁA NR 181/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-02 11:07
dokument UCHWAŁA NR 173/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-02 11:06
dokument UCHWAŁA NR 174/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-04-02 11:06
dokument UCHWAŁA NR 28/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-04-02 11:04
dokument Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Nowogard zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 12:58
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Nowogard zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 12:44
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogardzie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 12:43
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogardzie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-15 15:03
dokument Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogardzie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-15 15:02
dokument KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w NOWOGARDZIE z dnia 14 marca 2024r. o losowaniu jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych. 2024-03-14 15:52
dokument UCHWAŁA NR 103/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata 2024-03-12 09:55
dokument Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie skreślenia z listy kandydata. 2024-03-06 15:52
dokument Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 5 marca 2024r. - w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia. 2024-03-06 07:43
dokument PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWOGARDZIE 5 i 6 marca 2024-03-05 11:01
dokument PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWOGARDZIE 2024-02-29 10:21
dokument INSTRUKCJA - SZKOLENIE TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2024-02-29 08:27
dokument PIERWSZYE POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWOGARDZIE 2024-02-27 10:16
dokument POSTANOWIENIE NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-27 08:31
dokument POSTANOWIENIE NR 153/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-27 08:28
dokument Informacja dla kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej 2024-02-16 13:00
dokument Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-05 13:39
dokument Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-06 11:46
dokument UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-05 13:33