Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji 2014-10-27 12:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/354/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym 2014-07-17 12:02
dokument Uchwała Nr XXXVI/353/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2014-07-17 07:51
dokument Uchwała Nr XXXV/341/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia ich regulaminu 2014-07-17 07:50
dokument Uchwała Nr XXXV/340/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-07-17 12:01
dokument Uchwała Nr XXXV/337/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2014 2014-07-17 07:39
dokument Uchwała Nr XXXIV/332/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020 2014-02-17 08:12
dokument Uchwała nr XXXIV/331/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowego w postaci produktóew żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" 2014-02-12 13:07
dokument Uchwała nr XXXIV/330/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomoicy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 2014-02-12 13:06
dokument Uchwała nr XXX/308/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie udzielenia upowaznienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2014-02-12 13:05
dokument Uchwała nr XXIX/295/13 z dnia 4 września 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogard 2014-02-12 13:04
dokument Uchwała nr XXIII/254/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego - tygodniowy obowiązkowego wymiaugodzin zajęć nauczycieli 2014-02-12 12:50
dokument Uchwała Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2013-10-14 11:38
dokument Uchwała Nr XXV/275/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogard oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2013-07-30 07:37
dokument Uchwała Nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2013-07-10 11:19
dokument Uchwała Nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-07-10 11:15
dokument Uchwała Nr XXIV/263/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2013-07-10 11:14
dokument Uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gm. Nowogard na rok 2013. DZ. URZ. WOJ. 2013.1537 2013-04-25 09:04
dokument Uchwała Nr Nr XXIII/247/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2013.1183 2013-04-25 09:02
dokument Uchwała Nr XXIII/246/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Żabówko. DZ. URZ. WOJ. 2013.1626 2013-04-25 09:00
dokument Uchwała Nr XXIII/245/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Żabowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1625 2013-04-25 08:58
dokument Uchwała Nr XXIII/244/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wyszomierz. DZ. URZ. WOJ. 2013.1624 2013-04-25 08:56
dokument Uchwała Nr XXIII/243/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wołowiec. DZ. URZ. WOJ. 2013.1650 2013-04-25 08:53
dokument Uchwała Nr XXIII/242/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wojcieszyn. DZ. URZ. WOJ. 2013.1623 2013-04-25 08:50
dokument Uchwała Nr XXIII/241/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Wierzbięcin. DZ. URZ. WOJ. 2013.1622 2013-04-25 08:46
dokument Uchwała Nr XXIII/240/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Trzechel. DZ. URZ. WOJ. 2013.1621 2013-04-25 08:47
dokument Uchwała Nr XXIII/239/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Świerczewo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1620 2013-04-25 08:47
dokument Uchwała Nr XXIII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Szczytniki. DZ. URZ. WOJ. 2013.1619 2013-04-24 15:18
dokument Uchwała Nr XXIII/237/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Strzelewo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1618 2013-04-24 15:15
dokument Uchwała Nr XXIII/236/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Słajsino. DZ. URZ. WOJ. 2013.1617 2013-04-24 15:13
dokument Uchwała Nr XXIII/235/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Sikorki. DZ. URZ. WOJ. 2013.1616 2013-04-24 15:12
dokument Uchwała Nr XXIII/234/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Sąpolnica. DZ. URZ. WOJ. 2013.1615 2013-04-24 15:09
dokument Uchwała Nr XXIII/233/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Ostrzyca. DZ. URZ. WOJ. 2013.1614 2013-04-24 15:06
dokument Uchwała Nr XXIII/232/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Osowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1602 2013-04-24 15:05
dokument Uchwała Nr XXIII/231/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Orzesze. DZ. URZ. WOJ. 2013.1601 2013-04-24 15:03
dokument Uchwała Nr XXIII/230/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Orzechowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1600 2013-04-24 15:01
dokument Uchwała Nr XXIII/229/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Olchowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1599 2013-04-24 14:59
dokument Uchwała Nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Miętno. DZ. URZ. WOJ. 2013.1598 2013-04-24 14:57
dokument Uchwała Nr XXIII/227/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Maszkowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1597 2013-04-24 14:55
dokument Uchwała Nr XXIII/226/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Lestkowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1596 2013-04-24 14:53
dokument Uchwała Nr XXIII/225/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Kulice. DZ. URZ. WOJ. 2013.1595 2013-04-24 14:51
dokument Uchwała Nr XXIII/224/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Krasnołęka. DZ. URZ. WOJ. 2013.1594 2013-04-24 14:49
dokument Uchwała Nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Karsk. DZ. URZ. WOJ. 2013.1593 2013-04-24 14:46
dokument Uchwała Nr XXIII/222/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Jarchlino. DZ. URZ. WOJ. 2013.1592 2013-04-24 14:41
dokument Uchwała Nr XXIII/221/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Grabin. DZ. URZ. WOJ. 2013.1591 2013-04-24 14:31
dokument Uchwała Nr XXIII/220/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Glicko. DZ. URZ. WOJ. 2013.1590 2013-04-24 14:28
dokument Uchwała Nr XXIII/219/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Długołęka. DZ. URZ. WOJ. 2013.1589 2013-04-24 14:37
dokument Uchwała Nr XXIII/218/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Dąbrowa. DZ. URZ. WOJ. 2013.1588 2013-04-24 14:24
dokument Uchwała Nr XXIII/217/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Czermnica. DZ. URZ. WOJ. 2013.1587 2013-04-24 13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/216/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Brzozowo. DZ. URZ. WOJ. 2013.1586 2013-04-24 13:53
dokument Uchwała Nr XXIII/215/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Błotno. DZ. URZ. WOJ. 2013.1585 2013-04-24 13:52
dokument Uchwała Nr XXIII/214/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Boguszyce. DZ. URZ. WOJ. 2013.1584 2013-04-24 13:52
dokument Uchwała Nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2013.1536 2013-04-24 13:43
dokument Uchwała Nr XXIII/212/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2013.1535 2013-04-24 13:40
dokument Uchwała Nr XXIII/211/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2013.1534 2013-04-24 13:36
dokument Uchwała Nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2013 rok. DZ. URZ. WOJ. 2013.1142 2013-04-24 13:32
dokument Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. DZ. URZ. WOJ. 2013.581 2013-04-24 13:24
dokument Uchwała Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2012.2523 2013-04-24 13:26
dokument Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. DZ. URZ. WOJ. 2012.2173 2013-04-24 13:27
dokument Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard. DZ. URZ. WOJ. 2013.926 2013-02-22 07:45
dokument Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2013.581 2013-02-20 12:30
dokument Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. upoważnienia kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. DZ. URZ. WOJ. 2013.580 2013-02-20 12:29
dokument Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2013.844 2013-02-20 12:28
dokument Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2013.819 2013-02-20 12:28
dokument uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DZ. URZ. WOJ. 2013.817 2013-02-20 12:26
dokument Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. DZ. URZ. WOJ. 2012.2779 2012-11-29 13:04
dokument Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. DZ. URZ. WOJ. 2012.2778 2012-11-29 13:02
dokument Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. DZ. URZ. WOJ. 2012.2777 2012-11-29 13:01
dokument Uchwała Nr XIX/176/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogard w 2012 roku. DZ. URZ. WOJ. 2012.2174 2012-11-26 08:39
dokument Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej dojazd i dojście do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk "ORLIK" i hurtowni przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. DZ. URZ. WOJ. 2012.2281 2012-11-26 08:37
dokument Uchwała Nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy 700 Lecia oraz części ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniami. DZ. URZ. WOJ. 2012.2280 2012-11-26 08:36
dokument Uchwała Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DZ. URZ. WOJ. 2012.2380 2012-11-26 08:35
dokument Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku o podziale obszaru gminy na sektory. DZ. URZ. WOJ. 2012.2279 2012-11-26 08:33
dokument Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. DZ. URZ. WOJ. 2012.2278 2012-11-26 08:32
dokument Uchwała Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz sposobu rozliczania opłaty targowej 2012-08-13 07:55
dokument Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Nowogardzie 2012-08-06 12:46
dokument Uchwała Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2012-04-23 10:15
dokument Uchwała Nr XV/118/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 2012-04-23 10:15
dokument Uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 2012-04-23 10:14
dokument Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-12-27 13:01
dokument Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-12-27 13:01
dokument Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard oraz Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 2011-11-10 08:57
dokument Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Błotno. 2011-09-15 10:02
dokument Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w spawie zmiany uchwały 2011-09-15 09:59
dokument Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2011 rok 2011-05-26 11:43
dokument Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Żabówko 2011-05-26 11:43
dokument Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Sikorki 2011-05-26 11:41
dokument Uchwała Nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WOJCIESZYN" 2011-05-26 10:21
dokument Uchwała Nr XLV/381/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OLCHOWO" 2011-05-26 10:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/323/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1 2011-05-25 14:52
dokument Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 rok 2011-05-25 14:52
dokument Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu. 2011-05-25 14:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi na terenie wsi Karsk gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu 2011-05-25 14:45
dokument Uchwała Nr XXXII/259/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2011-05-25 14:43
dokument Uchwała Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć 2011-05-25 14:43
dokument Uchwała Nr XXXII/257/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2011-05-25 14:41
dokument Uchwała Nr XXXI/244/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych 2011-05-25 14:40
dokument Uchwała Nr XXXI/243/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 14:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 2011-05-25 14:36
dokument Uchwała Nr XXVII/213/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard - dz. nr 867/5 i 80/79 obręb 2 2011-05-25 14:30
dokument Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego 2011-05-25 14:29
dokument Uchwała Nr XXI/174/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Nowogard 2011-05-25 14:25
dokument Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2011-05-25 14:23
dokument Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 2011-05-25 14:12
dokument Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 14:08
dokument Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 13:58
dokument Uchwała Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-05-25 13:55
dokument Uchwała Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2011-05-25 13:54
dokument Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2011-05-25 13:51
dokument Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 13:46
dokument Uchwała Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 13:40
dokument Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 13:33
dokument Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Nowogard 2011-05-25 13:31
dokument Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 2011-05-25 13:30
dokument Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-25 13:27
dokument Uchwała Nr XLVI/389/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2011 rok 2011-05-26 11:07
dokument Uchwała Nr XLIII/359/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie użytku ekologicznego "Szuwary Nowogardzkie" 2011-05-26 09:58
dokument Uchwała Nr XLIII/358/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2011-05-26 09:56
dokument Uchwała Nr XLIII/356/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2010 - 2013 2011-05-26 09:56
dokument Uchwała Nr XXXIX/325/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2011-05-26 09:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2011-05-26 09:22