Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr CVIII/591/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2024-02-09 13:43
dokument Uchwała Nr CVIII/590/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2024-02-09 13:43
dokument Uchwała Nr CVIII/589/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2024-02-09 13:43
dokument Uchwała Nr CVIII/588/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2024-02-09 13:42
dokument Uchwała Nr CVIII/587/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Nowogard 2024-02-09 13:42
dokument Uchwała Nr CVIII/586/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2024 rok? 2024-02-09 13:42
dokument Uchwała Nr CVIII/585/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard 2024-02-09 13:41
dokument Uchwała Nr CVIII/584/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 2024-02-09 13:41
dokument Uchwała Nr CVIII/583/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027 2024-02-09 13:41
dokument Uchwała Nr CVII/582/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 stycznia 2024 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej ? sołectwu Warnkowo 2024-01-17 14:46
dokument Uchwała Nr CVII/581/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 2024-01-17 14:46
dokument Uchwała Nr CVII/580/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 2024-01-17 14:46
dokument Uchwała Nr CVII/579/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 2024-01-17 14:46
dokument Uchwała Nr CVI/578/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XCV/529/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. 2024-01-09 11:38
dokument Uchwała Nr CVI/577/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2024-01-09 11:38
dokument Uchwała Nr CVI/576/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2024-01-09 11:37
dokument Uchwała Nr CVI/575/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2024-2035 2024-01-09 11:37
dokument Uchwała Nr CVI/574/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2024 rok 2024-01-09 11:36
dokument Uchwała Nr CIV/573/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na pierwszy kwartał 2024 roku. 2024-01-02 15:13
dokument Uchwała Nr CIV/572/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2024-01-02 15:12
dokument Uchwała Nr CIV/571/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2024-01-02 15:12
dokument Uchwała Nr CIV/570/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2024-01-02 15:12
dokument Uchwała Nr CIV/569/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2024-01-02 15:11
dokument Uchwała Nr CIV/568/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028 2024-01-02 15:11
dokument Uchwała Nr CIV/567/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2024-2026 2024-01-05 11:24
dokument Uchwała Nr CIV/566/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 ? 2027 2024-01-02 15:10
dokument Uchwała Nr CIV/565/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Goleniowie 2024-02-01 13:18
dokument Uchwała Nr CIII/564/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2023-12-19 14:48
dokument Uchwała Nr CII/563/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-12-19 14:48
dokument Uchwała Nr CII/562/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-12-19 14:47
dokument Uchwała Nr CI/561/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok 2023-12-19 14:46
dokument Uchwała Nr C/560/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-12-19 14:46
dokument Uchwała Nr C/559/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-12-19 14:45
dokument Uchwała Nr C/558/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie podatku rolnego na rok 2024 2023-12-19 14:45
dokument Uchwała Nr XCIX/557/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2023-12-19 14:32
dokument Uchwała Nr XCVIII/556/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:31
dokument Uchwała Nr XCVIII/555/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny w Trzechlu przeznaczonej na wykonanie uszczelnienia dachu obiektu, łącznika między wieżą a kościołem oraz remontu sufitu i ścian zakrystii kościoła filialnego pw. Św. Łucji w Czermnicy. 2023-10-31 13:30
dokument Uchwała Nr XCVIII/554/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2023 rok. 2023-12-05 14:46
dokument Uchwała Nr XCVIII/553/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowogard. 2023-10-31 13:30
dokument Uchwała Nr XCVIII/552/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:30
dokument Uchwała Nr XCVIII/551/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:29
dokument Uchwała Nr XCVIII/550/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:29
dokument Uchwała Nr XCVIII/549/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-10-31 13:29
dokument Uchwała Nr XCVIII/548/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-10-31 13:28
dokument Uchwała Nr XCVIII/547/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:28
dokument Uchwała Nr XCVIII/546/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-31 13:28
dokument Uchwała Nr XCVIII/545/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 r. 2023-10-31 13:27
dokument Uchwała Nr XCVII/544/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 października 2023 roku w sprawie podziału sołectwa Karsk. 2023-10-31 13:26
dokument Uchwała Nr XCVII/543/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 października 2023 roku w sprawie połączenia placówki wsparcia dziennego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2023-10-31 13:26
dokument Uchwała Nr XCVII/542/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogard. 2023-10-31 13:26
dokument Uchwała Nr XCVII/541/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników. 2023-10-31 13:25
dokument Nr XCVI/540/23 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-10-11 11:50
dokument Nr XCVI/539/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie". 2023-10-11 11:50
dokument Nr XCV/538/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2023-09-19 11:37
dokument Nr XCV/537/23 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika. 2023-09-19 11:37
dokument Nr XCV/536/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. 2023-09-19 11:36
dokument Nr XCV/535/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 2023-09-19 11:36
dokument Nr XCV/534/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Nowogard. 2023-09-19 11:36
dokument Nr XCV/533/23 w sprawie zmiany uchwały. 2023-09-19 11:36
dokument Nr XCV/532/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo w 2023 roku. 2023-09-19 11:35
dokument Nr XCV/531/23 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard. 2023-09-21 11:25
dokument Nr XCV/530/23 w sprawie zmiany uchwały. 2023-09-19 11:35
dokument Nr XCV/529/23 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. 2023-09-19 11:34
dokument Nr XCV/528/23 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-09-19 11:33
dokument Nr XCV/527/23 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-09-19 11:32
dokument Nr XCV/526/23 w sprawie przyjęcia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowogard na lata 2023-2037?. 2023-09-19 11:34
dokument Nr XCIV/525/23 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-09-11 14:22
dokument Uchwała Nr XCIII/524/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2023 roku sprawie ustalenia Szlaku Przyrodniczo- Dydaktycznego wokół Jeziora Nowogardzkiego imienia Rajmunda Zielińskiego. 2023-08-29 15:15
dokument Uchwała nr XCIII/523/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z gminnego obiektu sportowego Stadion Miejski w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 41 w Nowogardzie oraz uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych 2023-10-02 09:50
dokument Uchwała nr XCI/522/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia poręczenia wykraczającego poza rok budżetowy 2023 2023-07-18 15:09
dokument uchwała nr XCI/521/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:09
dokument Uchwała Nr XCI/520/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za 2022 rok 2023-07-18 15:09
dokument uchwała Nr XC/519/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Sikorki 2023-07-18 15:07
dokument Uchwała Nr XC/518/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Brzozowo 2023-07-18 15:07
dokument Uchwała Nr XC/517/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Błotno 2023-07-18 15:07
dokument Uchwała Nr XC/516/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-08-09 14:06
dokument Uchwała Nr LXXXIX/515/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2023 - 2030" 2023-07-18 15:06
dokument Uchwała Nr LXXXIX/514/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2023-07-18 15:06
dokument Uchwała Nr LXXXIX/513/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LVI/382/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-07-18 15:06
dokument Uchwała Nr LXXXIX/512/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2023-07-18 15:05
dokument Uchwała Nr LXXXIX/511/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały 2023-07-18 15:05
dokument Uchwała Nr LXXXIX/510/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:05
dokument Uchwała Nr LXXXIX/509/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:05
dokument Uchwała Nr LXXXIX/508/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji ściany północnej kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku 2023-07-18 15:04
dokument Uchwała Nr LXXXIX/507/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z wymiana rozdzielni bezpiecznikowej z włącznikiem p.poż. oraz modernizacja instalacji odgromowej kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie 2023-07-18 15:04
dokument Uchwała Nr LXXXIX/506/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:04
dokument Uchwała Nr LXXXIX/505/23 z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2022 2023-07-18 15:03
dokument Uchwała LXXXVIII/504/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:02
dokument Uchwała LXXXVIII/503/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-18 15:01
dokument Uchwała LXXXVIII/502/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Żabówko 2023-07-18 15:01
dokument Uchwała LXXXVIII/501/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Żabowo 2023-07-18 15:01
dokument Uchwała LXXXVIII/500/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Wyszomierz 2023-07-18 15:00
dokument Uchwała LXXXVIII/499/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Wojcieszyn 2023-07-18 15:00
dokument Uchwała LXXXVIII/498/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Wierzchy 2023-07-18 14:59
dokument Uchwała LXXXVIII/497/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Wierzbięcin 2023-07-18 14:59
dokument Uchwała LXXXVIII/496/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Trzechel 2023-07-18 14:59
dokument Uchwała LXXXVIII/495/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Świerczewo 2023-07-18 14:59
dokument Uchwała LXXXVIII/494/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Szczytniki 2023-07-18 14:58
dokument Uchwała LXXXVIII/493/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Strzelewo 2023-07-18 14:58
dokument Uchwała LXXXVIII/492/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Słajsino 2023-07-18 14:58
dokument Uchwała LXXXVIII/491/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Sikorki 2023-07-18 14:58
dokument Uchwała LXXXVIII/490/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Sąpolnica 2023-07-18 14:57
dokument Uchwała LXXXVIII/489/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Ostrzyca 2023-07-18 14:57
dokument Uchwała LXXXVIII/488/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Osowo 2023-07-18 14:57
dokument Uchwała LXXXVIII/487/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Orzesze 2023-07-18 14:56
dokument Uchwała LXXXVIII/486/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Orzechowo 2023-07-18 14:56
dokument Uchwała LXXXVIII/485/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Olchowo 2023-07-18 14:56
dokument Uchwała LXXXVIII/484/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Miętno 2023-07-18 14:56
dokument Uchwała LXXXVIII/483/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Maszkowo 2023-07-18 14:55
dokument Uchwała LXXXVIII/482/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Łęgno 2023-07-18 14:55
dokument Uchwała LXXXVIII/481/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Lestkowo 2023-07-18 14:55
dokument Uchwała LXXXVIII/480/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Kulice 2023-07-18 14:55
dokument Uchwała LXXXVIII/479/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Konarzewo 2023-07-18 14:54
dokument Uchwała LXXXVIII/478/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Krasnołęka 2023-07-18 14:54
dokument Uchwała LXXXVIII/477/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Karsk 2023-07-18 14:54
dokument Uchwała LXXXVIII/476/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Jarchlino 2023-07-18 14:53
dokument Uchwała LXXXVIII/475/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Grabin 2023-07-18 14:53
dokument Uchwała LXXXVIII/474/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Glicko 2023-07-18 14:53
dokument Uchwała LXXXVIII/473/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Długołęka 2023-07-18 14:53
dokument Uchwała LXXXVIII/472/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Dąbrowa Nowogardzka 2023-07-18 14:53
dokument Uchwała LXXXVIII/471/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Czermnica 2023-07-18 14:52
dokument Uchwała LXXXVIII/470/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Brzozowo 2023-07-18 14:52
dokument Uchwała LXXXVIII/469/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Boguszyce 2023-07-18 14:52
dokument Uchwała LXXXVIII/468/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Błotno 2023-07-18 14:52
dokument Uchwała LXXXVIII/467/23 z dnia 07 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Bieniczki 2023-07-18 14:51
dokument Uchwała Nr LXXXVII/466/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kulice na lata 2023-2027. 2023-05-18 15:20
dokument Uchwała Nr LXXXVII/465/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogard na czas nieokreślony. 2023-05-18 15:19
dokument Uchwała Nr LXXXVII/464/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2023-05-18 15:19
dokument Uchwała Nr LXXXVII/463/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ? Przebudowa chodnika w mieście Nowogard przy ulicy Poniatowskiego w ciągu DW 106?. 2023-05-18 15:19
dokument Uchwała Nr LXXXVII/462/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-05-18 15:18
dokument Uchwała Nr LXXXVII/461/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. 2023-05-18 15:18
dokument Uchwała Nr LXXXVI/460/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogardu do podpisania porozumienia dla Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach FEPZ (Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego). 2023-04-25 15:02
dokument Uchwała Nr LXXXVI/459/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-04-25 15:01
dokument Uchwała Nr LXXXVI/458/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-04-25 15:01
dokument Uchwała Nr LXXXVI/457/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-04-25 15:01
dokument Uchwała Nr LXXXVI/456/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-04-25 15:00
dokument Uchwała Nr LXXXV/455/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Wołowiec 2023-04-25 14:54
dokument Uchwała Nr LXXXV/454/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z tereny Gminy Nowogard. 2023-04-25 14:53
dokument Uchwała Nr LXXXV/453/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2023-2025". 2023-04-25 14:59
dokument Uchwała Nr LXXXV/452/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2023-04-25 14:51
dokument Uchwała Nr LXXXV/451/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-04-25 14:51
dokument Uchwała Nr LXXXV/450/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-04-25 14:50
dokument Uchwała Nr LXXXV/449/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-04-25 14:50
dokument Uchwała Nr LXXXV/448/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć. 2023-08-03 12:13
dokument Uchwała Nr LXXXV/447/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogard sprzeciwu wobec uchwały Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2023-04-25 14:49
dokument Uchwała Nr LXXXV/446/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Nowogard oraz nadania jej statutu. 2023-04-25 14:55
dokument Uchwała Nr LXXXIV/445/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-04-26 08:30
dokument Uchwała Nr LXXXIV/444/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-04-26 08:30
dokument Uchwała Nr LXXX/443/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023. 2023-02-20 14:30
dokument Uchwała Nr LXXX/442/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-02-20 14:30
dokument Uchwała Nr LXXX/441/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023. 2023-02-20 14:29
dokument Uchwała Nr LXXIX/440/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2023-02-01 15:14
dokument Uchwała Nr LXXIX/439/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2023-02-01 15:13
dokument Uchwała Nr LXXIX/438/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 25 stycznia 2023 rok w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2023 rok? 2024-02-09 13:44
dokument Uchwała Nr LXXIX/437/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogard na rok 2023 2023-02-01 15:12
dokument Uchwała Nr LXXIX/436/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 2023-02-01 15:12
dokument Uchwała Nr LXXIX/435/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 2023-02-01 15:11
dokument Uchwała Nr LXXIX/434/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-02-01 15:11
dokument Uchwała Nr LXXVIII/433/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 2023-01-31 15:39
dokument Uchwała Nr LXXVIII/432/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2023-01-31 15:39
dokument Uchwała Nr LXXVIII/431/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2023-2035 2023-01-31 15:39
dokument Uchwała Nr LXXVIII/430/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2023 rok 2023-01-31 15:38
dokument Uchwała Nr LXXVIII/429/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej - wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie" 2023-01-09 10:31
dokument Uchwała Nr LXXVIII/428/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2023-01-09 10:30
dokument Uchwała Nr LXXVIII/427/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2023-01-09 10:30
dokument Uchwała Nr LXXVII/426/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na rok 2023 roku. 2022-12-28 15:23
dokument Uchwała Nr LXXVII/425/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:23
dokument Uchwała Nr LXXVII/424/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:23
dokument Uchwała Nr LXXVII/423/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:23
dokument Uchwała Nr LXXVII/422/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:22
dokument Uchwała Nr LXXVII/421/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-12-28 15:22
dokument Uchwała Nr LXXVII/420/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-12-28 15:22
dokument Uchwała Nr LXXVII/419/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2023 ? 2028. 2023-01-24 13:47
dokument Uchwała Nr LXXVII/418/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 2022-12-28 15:21
dokument Uchwała Nr LXXVII/417/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:21
dokument Uchwała Nr LXXVII/416/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-28 15:20
dokument Uchwała Nr LXXVII/415/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słajsino. 2022-12-28 15:20
dokument Uchwała Nr LXXV/414/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.) 2022-12-05 15:17
dokument Uchwała Nr LXXV/413/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-12-05 15:05
dokument Uchwała Nr LXXV/412/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały 2022-12-05 15:05
dokument Uchwała Nr LXXV/411/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2022-12-05 15:05
dokument Uchwała Nr LXXV/410/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie podatku od środków transportowych 2022-12-05 15:04
dokument Uchwała Nr LXXV/409/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 2023-01-04 11:19
dokument Uchwała Nr LXXV/408/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Maszko" 2022-12-05 15:06
dokument Uchwała Nr LXXV/407/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-05 15:03
dokument Uchwała Nr LXXV/406/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-12-05 15:03
dokument Uchwała Nr LXXV/405/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2022-12-05 15:01
dokument Uchwała Nr LXXV/404/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2022-12-05 15:01
dokument Uchwała Nr LXXV/403/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie podatku rolnego na rok 2023. 2022-12-05 15:00
dokument Uchwała Nr LXXV/402/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. 2022-12-05 15:00
dokument Uchwała Nr LXXIV/401/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-12-05 14:34
dokument Uchwała Nr LXXIII/400/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-11-07 09:33
dokument Uchwała Nr LXXIII/399/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-11-07 09:33
dokument Uchwała Nr LXXII/398/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2022-11-07 09:32
dokument Uchwała Nr LXXII/397/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć. 2022-11-07 09:32
dokument Uchwała Nr LXXII/396/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-11-07 09:32
dokument Uchwała Nr LXXII/395/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-11-07 09:31
dokument Uchwała Nr LXXII/394/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-11-07 09:31
dokument Uchwała Nr LXXI/393/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 06 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-10-14 11:58
dokument Uchwała Nr LXXI/392/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 06 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-10-14 11:58
dokument Uchwała Nr LXX/391/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie odwołania oraz powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI 2022-09-22 13:17
dokument Uchwała Nr LXX/390/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie odwołania oraz powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI 2022-09-22 13:17
dokument Uchwała Nr LXX/389/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2022-09-22 13:16
dokument Uchwała Nr LXX/388/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2022-11-14 15:12
dokument Uchwała Nr LXX/387/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard na lata 2022-2035 2022-09-22 13:16
dokument Uchwała Nr LXX/386/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ? wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczaniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie? 2022-09-22 13:15
dokument Uchwała Nr LXX/385/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogard, w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-22 13:15
dokument Uchwała Nr LXX/384/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały 2022-09-22 13:15
dokument Uchwała Nr LXX/383/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2022-09-22 13:15
dokument Uchwała Nr LXX/382/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 rok w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, pedagoga socjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty, socjoterapeuty oraz doradcy zawodowego 2022-09-22 13:14
dokument Uchwała Nr LXX/381/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Nowogard 2022-11-14 15:11
dokument Uchwała Nr LXX/380/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia wykraczającego poza rok budżetowy 2022 2022-09-22 13:13
dokument Uchwała Nr LXX/379/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:13
dokument Uchwała Nr LXX/378/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:13
dokument Uchwała Nr LXX/377/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:12
dokument Uchwała Nr LXX/376/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:12
dokument Uchwała Nr LXX/375/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:12
dokument Uchwała Nr LXX/374/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-23 12:15
dokument Uchwała Nr LXX/373/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-09-22 13:11
dokument Uchwała Nr LXIX/372/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogard sprzeciwu wobec uchwały Nr XII/61/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2022-08-11 15:26
dokument Uchwała Nr LXIX/371/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard na lata 2022-2035 2022-08-11 15:25
dokument Uchwała Nr LXIX/370/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ? wykraczającej poza rok budżetowy 2022 - Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczaniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie?. 2022-08-11 15:25
dokument Uchwała Nr LXIX/369/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Nowogard za rok 2021. 2022-08-11 15:25
dokument Uchwała Nr LXIX/368/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie w przedmiocie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu wotum zaufania 2022-08-11 15:24
dokument Uchwała Nr LXVIII/367/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:42
dokument Uchwała Nr LXVIII/366/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:42
dokument Uchwała Nr LXVIII/365/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały 2022-07-13 11:30
dokument Uchwała Nr LXVIII/364/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Trzechlu przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej remontu kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Trzechlu. 2022-07-12 14:41
dokument Uchwała nr LXVII/363/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Nowogard. 2022-07-12 14:40
dokument Uchwała nr LXVII/362/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:40
dokument Uchwała nr LXVII/361/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:40
dokument Uchwała nr LXVII/360/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji ściany szczytowej wschodniej kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku. 2022-07-12 14:40
dokument Uchwała nr LXVII/359/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:39
dokument Uchwała nr LXVII/358/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-07-12 14:39
dokument Uchwała nr LXVII/357/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2022. 2022-07-12 14:39
dokument Uchwała nr LXVII/356/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na 2022 rok. 2022-07-12 14:38
dokument Uchwała nr LXVII/355/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za 2021 rok 2022-07-12 14:38
dokument Uchwała nr LXVII/354/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Nowogardu absolutorium z wykonania budżetu Gminy Nowogard za 2021 rok 2022-07-12 14:38
dokument Uchwała nr Nr LXVII/353/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2021 2022-07-12 14:37
dokument Uchwała nr LXVI/352/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-06-09 09:27
dokument Uchwała nr LXVI/351/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-06-09 09:27
dokument Uchwała nr LXV/350/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-05-26 14:36
dokument Uchwała nr LXV/349/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie? 2022-05-26 14:36
dokument Uchwała nr LXV/348/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 maja2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-05-26 14:36
dokument Uchwała nr LXIV/347/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-05-23 14:14
dokument Uchwała nr LXIV/346/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-05-23 14:14
dokument Uchwała nr LXIV/345/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na wykonanie remontu stropu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisław Kostki w Maszkowie. 2022-05-23 14:14
dokument Uchwała nr LXIV/344/22 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-05-23 14:14
dokument Uchwała nr LXIV/343/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-05-23 14:14
dokument Uchwała nr LXIV/342/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-05-23 14:13
dokument Uchwała nr LXIII/341/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-05-23 14:13
dokument Uchwała nr LXIII/340/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-05-23 14:13
dokument Uchwała nr LXIII/339/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-05-23 14:13
dokument Uchwała nr LXIII/338/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2022-05-23 14:12
dokument Uchwała nr LXIII/337/22 w sprawie zmian wysokości diet dla sołtysów. 2022-05-23 14:12
dokument Uchwała nr LXIII/336/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Nowogard na rok 2022 2022-05-23 14:12
dokument Uchwała nr LXIII/335/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 maja2022 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. 2022-05-23 14:12
dokument Uchwała nr LXII/334/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 2022-06-28 11:46
dokument Uchwała nr LXII/333/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Gminy Nowogard związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-29 15:29
dokument Uchwała nr LXII/332/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022. 2022-04-29 15:29
dokument Uchwała nr LXII/331/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022. 2022-04-29 15:29
dokument Uchwała nr LXII/330/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 kwietnia 2022 rok zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2022-04-29 15:28
dokument Uchwała nr LXI/329/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zaprzestania naruszania dóbr osobistych Radnych, a w szczególności Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej przez Burmistrza Nowogardu. 2022-04-07 15:18
dokument Uchwała nr LX/328/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Gminy Nowogard związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. 2022-03-29 12:55
dokument Uchwała nr LX/327/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-03-29 12:54
dokument Uchwała nr LX/326/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 2022-03-29 12:54
dokument Uchwała nr LIX/325/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 2022-03-29 12:01
dokument Uchwała nr LIX/324/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały 2022-03-29 12:01
dokument Uchwała nr LIX/323/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2022-03-29 12:00
dokument Uchwała Nr LVII/322/22 w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogard sprzeciwu wobec uchwały Nr XI/43/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2022-03-29 12:01
dokument Uchwała Nr LVII/321/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2022-2035. 2022-03-29 12:01
dokument Uchwała Nr LVII/320/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2022 rok. 2022-03-29 12:02
dokument Uchwała Nr LVII/319/22 w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2022 rok? 2022-03-29 12:02
dokument Uchwała Nr LVII/318/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2022. 2022-03-29 12:02
dokument Uchwała Nr LVII/317/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na rok 2022. 2022-03-29 12:03
dokument Uchwała nr LVI/316/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w mieście i gminie Nowogard przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 2021-12-23 10:40
dokument Uchwała nr LVI/315/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady. 2021-12-23 10:40
dokument Uchwała nr LVI/314/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania oraz powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI. 2021-12-23 10:40
dokument Uchwała nr LVI/313/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-12-23 10:39
dokument Uchwała nr LVI/312/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-23 10:39
dokument Uchwała nr LVI/311/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2021 roku w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska Rady Miejskiej w Nowogardzie dotyczącej skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-12-23 10:39
dokument Uchwała nr LVI/310/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-12-23 10:39
dokument Uchwała nr LVI/309/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ? Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci klas I-III ze Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021 - 2024?. 2021-12-23 10:39
dokument Uchwała nr LVI/308/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia w sprawie ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021 ? 2024 z perspektywą do 2027 roku?. 2021-12-23 10:38
dokument Uchwała nr LV/307/21 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok . 2021-12-02 10:17
dokument Uchwała nr LV/306/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2021-12-02 10:17
dokument Uchwała nr LV/305/21 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-02 10:17
dokument Uchwała nr LV/304/21 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-12-02 10:17
dokument Uchwała nr LV/303/21 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-02 10:16
dokument Uchwała nr LIV/302/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:09
dokument Uchwała nr LIV/301/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:09
dokument Uchwała nr LIV/300/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:09
dokument Uchwała nr LIV/299/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:09
dokument Uchwała nr LIV/298/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:09
dokument Uchwała nr LIV/297/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2021-12-02 13:56
dokument Uchwała nr LIV/296/21w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowogardu 2021-12-01 15:08
dokument Uchwała nr LIV/295/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogard 2021-12-01 15:08
dokument Uchwała nr LIV/294/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowogard na lata 2021-2025. 2021-12-01 15:07
dokument Uchwała nr LIV/293/21 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-01 15:07
dokument Uchwała nr LIV/292/21 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-09 13:46
dokument Uchwała nr LIV/291/21 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. 2021-12-01 15:06
dokument Uchwała nr LIV/290/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa DW 106 polegająca na budowie chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard. 2021-12-09 13:47
dokument Uchwała nr LIV/289/21 w sprawie podatku rolnego na rok 2022. 2021-12-01 15:06
dokument Uchwała nr LIV/288/21 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2021-12-01 15:06
dokument Uchwała nr LIV/287/21 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2021-12-01 15:05
dokument Uchwała nr LIV/286/21 w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogardzie 2021-12-01 15:05
dokument Uchwała nr LIV/285/21 w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2021-12-01 15:05
dokument Uchwała nr LII/284/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie poręczenia wykraczającego poza rok budżetowy 2021. 2021-09-30 13:44
dokument Uchwała nr LII/283/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-09-30 13:43
dokument Uchwała nr LII/282/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-09-30 13:43
dokument Uchwała nr LII/281/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-09-30 13:43
dokument Uchwała nr LII/280/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-09-30 13:43
dokument Uchwała nr LII/279/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-09-30 13:42
dokument Uchwała nr LII/278/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2021-09-30 13:42
dokument Uchwała nr LII/277/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie w sprawie zaliczenia drogi ? ul. Topolowej w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2021-09-30 13:44
dokument Uchwała nr LII/276/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. 2021-09-30 13:44
dokument Uchwała nr LII/275/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu weryfikacji ustalania podstawowej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz pozostałych placówek oświatowych w Gminie Nowogard. 2021-09-30 13:41
dokument Uchwała nr LII/274/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku o przeprowadzenie działań wyjaśniających przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w celu weryfikacji ustalania podstawowej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz pozostałych placówek oświatowych w Gminie Nowogard. 2021-09-30 13:41
dokument Uchwała nr LII/273/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku do Ministra Sprawiedliwości w sprawie objęcia szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Goleniowie w przedmiocie sprzedaży działki 103/7 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. 2021-09-30 13:40
dokument Uchwała nr LII/272/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2021 roku. 2021-09-30 13:40
dokument Uchwała nr LII/271/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej. 2021-09-30 13:40
dokument Uchwała nr LII/270/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. 2021-09-30 13:40
dokument Uchwała nr LI/269/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-09-06 14:30
dokument Uchwała nr LI/268/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie zmian budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-09-06 14:29
dokument Uchwała nr LI/267/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogard, w roku szkolnym 2021/2022. 2021-09-06 14:29
dokument Uchwała nr LI/266/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2021-09-06 14:29
dokument Uchwała nr L/265/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 09:22
dokument Uchwała nr L/264/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 07:42
dokument Uchwała nr L/263/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 07:42
dokument Uchwała nr L/262/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 07:42
dokument Uchwała nr L/261/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 07:41
dokument Uchwała nr L/260/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-08-05 07:41
dokument Uchwała nr XLIX/259/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku o przeprowadzenie działań kontrolnych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w celu weryfikacji ustalania podstawowej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gminie Nowogard. 2021-08-04 11:50
dokument Uchwała nr XLVIII/258/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie kontroli pobieranych opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych. 2021-07-06 11:24
dokument Uchwała nr XLVIII/257/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie". 2021-07-06 11:24
dokument Uchwała nr XLVIII/256/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 r. 2021-07-06 11:37
dokument Uchwała nr XLVIII/255/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. 2021-07-06 11:24
dokument Uchwała nr XLVIII/254/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogard. 2021-09-03 15:01
dokument Uchwała nr XLVIII/253/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowogard na lata 2021-2025. 2021-07-06 11:23
dokument Uchwała nr XLVIII/252/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-07-06 11:23
dokument Uchwała nr XLVIII/251/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-07-06 11:23
dokument Uchwała nr XLVIII/250/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za 2020 rok. 2021-07-06 11:22
dokument Uchwała nr XLVIII/249/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska na temat wniosku o przeprowadzenie działań kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli w przedmiocie sprzedaży działki 103/7 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. 2021-07-06 11:22
dokument Uchwała nr XLVIII/248/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Nowogardu Ks. Kazimierzowi Łukjaniukowi. 2021-07-06 11:22
dokument Uchwała nr XLVIII/247/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za 2020 rok 2021-07-06 11:22
dokument Uchwała nr XLVII/246/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży działki 103/7 przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. 2021-07-06 11:21
dokument Uchwała nr XLVI/245/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. 2021-06-02 14:40
dokument Uchwała nr XLVI/244/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-06-02 14:39
dokument Uchwała nr XLVI/243/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-06-02 14:38
dokument Uchwała nr XLVI/242/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-06-02 14:38
dokument Uchwała nr XLVI/241/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie odwołania oraz powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI. 2021-06-02 14:38
dokument Uchwała nr XLV/240/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 2021-04-28 14:51
dokument Uchwała nr XLV/239/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. 2021-04-28 14:51
dokument Uchwała nr XLV/238/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2021-04-28 14:50
dokument Uchwała nr XLV/237/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2021-04-28 14:50
dokument Uchwała nr XLV/236/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku 2021-04-28 14:44
dokument Uchwała nr XLV/235/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie z przeznaczeniem na wykonanie remontu stropu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie. 2021-04-28 14:43
dokument Uchwała nr XLV/234/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji ścian południowej i wschodniej kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku. 2021-04-28 14:43
dokument Uchwała nr XLV/233/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2021. 2021-04-28 14:43
dokument Uchwała nr XLIV/232/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 2021-04-28 14:42
dokument Uchwała nr XLIII/231/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 2021-03-11 11:58
dokument Uchwała nr XLIII/230/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2021 rok 2021-03-11 11:57
dokument Uchwała nr XLIII/229/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2021-03-11 11:57
dokument Uchwała nr XLI/228/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. 2021-02-12 15:22
dokument Uchwała nr XLI/227/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2021-02-12 15:22
dokument Uchwała nr XLI/226/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2021-02-12 15:21
dokument Uchwała nr XLI/225/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. 2021-02-12 15:21
dokument Uchwała nr XLI/224/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2021 roku 2021-02-12 15:18
dokument Uchwała nr XLI/223/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA SARS-COV-2) 2021-03-19 11:13
dokument Uchwała nr XXXVIII/222/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2021-2025. 2021-01-15 15:01
dokument Uchwała nr XXXVIII/221/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2021 rok. 2021-01-15 15:01
dokument Uchwała nr XXXVIII/220/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. 2021-01-15 15:01
dokument Uchwała nr XXXVIII/219/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 2021-01-15 15:00
dokument Uchwała nr XXXVIII/218/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 2021-01-15 15:00
dokument Uchwała nr XXXVIII/217/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. 2021-01-15 15:00
dokument Uchwała nr XXXVIII/216/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego 2021-01-15 15:03
dokument Uchwała nr XXXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowogard. 2021-01-15 15:05
dokument Uchwała nr XXXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2021-2023. 2021-01-15 15:04
dokument Uchwała nr XXXVIII/213/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. 2021-01-15 14:59
dokument Uchwała nr XXXVIII/212/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 ? wykonanie chodnika na odcinku Warnkowo ? Karsk?. 2021-01-15 14:59
dokument Uchwała nr XXXVIII/211/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020. 2021-01-15 14:59
dokument Uchwała nr XXXVIII/210/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2021-01-15 14:58
dokument Uchwała nr XXXVII/209/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-12-09 22:07
dokument Uchwała nr XXXVII/208/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2020-12-09 22:07
dokument Uchwała nr XXXVII/207/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-12-09 22:07
dokument Uchwała nr XXXVI/206/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2020-12-09 14:28
dokument Uchwała nr XXXVI/205/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie podatku rolnego na rok 2021 2020-12-07 14:35
dokument Uchwała nr XXXV/204/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/192/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej ulicy Marszałka Piłsudskiego w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych 2020-12-02 15:26
dokument Uchwała nr XXXV/203/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2020-12-02 15:26
dokument Uchwała nr XXXV/202/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2020-12-02 15:25
dokument Uchwała nr XXXIV/201/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogard. 2020-12-01 16:22
dokument Uchwała nr XXXIV/200/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-12-01 16:22
dokument Uchwała nr XXXIV/199/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-12-01 16:22
dokument Uchwała nr XXXIV/198/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-12-01 16:21
dokument Uchwała nr XXXIV/197/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 2020-12-01 16:21
dokument Uchwała nr XXXIV/196/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2020-12-01 16:21
dokument Nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2020-09-29 08:17
dokument Nr XXIX/194/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020 - 2022 oraz załącznik nr 1 do uchwały 2020-09-29 08:16
dokument Nr XXIX/193/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Program badania wzroku dla uczniów szkół Gminy Nowogard na lata 2020 - 2022" oraz załącznik nr 1 do ww. uchwały 2020-09-29 08:17
dokument Nr XXIX/192/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych 2020-09-30 12:34
dokument Nr XXIX/191/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-29 08:15
dokument Nr XXIX/190/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-29 08:11
dokument Nr XXIX/189/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 2020-09-29 08:11
dokument Nr XXIX/188/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2020-09-29 08:11
dokument Nr XXIX/187/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-29 08:10
dokument Uchwała Nr XXIX/186/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogard 2020-09-29 08:10
dokument Uchwała Nr XXIX/185/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym wziętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 2020-09-29 08:10
dokument Uchwała nr XXVIII/184/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020. 2020-07-08 13:02
dokument Uchwała nr XXVIII/183/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji do spraw Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Nowogard 2020-07-08 13:01
dokument Uchwała nr XXVIII/182/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2020-07-08 13:01
dokument Uchwała nr XXVIII/181/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2020-07-08 13:00
dokument Uchwała nr XXVIII/180/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Gospodarowania Odpadami na terenie gminy Nowogard 2020-07-08 13:00
dokument Uchwała nr XXVIII/179/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2020 2020-07-08 13:00
dokument Uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard 2020-07-08 13:44
dokument Uchwała nr XXVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Nowogard w Celowym Związku Gmin R-XXI 2020-07-08 12:56
dokument Uchwała nr XXVIII/176/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.). 2020-07-08 08:36
dokument Uchwała nr XXVIII/175/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 r. 2020-07-08 08:36
dokument Uchwała nr XXVIII/174/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ?Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 - 2022? 2020-07-08 08:35
dokument Uchwała nr XXVIII/173/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2020-2021 2020-07-08 08:35
dokument Uchwała nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2020-07-08 08:35
dokument Uchwała nr XXVIII/171/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2019 2020-07-08 13:02
dokument Uchwała nr XXVII/170/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maj 2020 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej 2020-06-03 15:07
dokument Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) 2020-06-09 08:37
dokument Uchwała nr XXVI/168/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-06-03 15:05
dokument Uchwała nr XXVI/167/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maj 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na wykonanie remontu drzwi zewnętrznych oraz remont stropu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie 2020-06-03 15:04
dokument Uchwała nr XXVI/166/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-06-09 12:16
dokument Uchwała nr XXV/165/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na 2020 rok 2020-03-04 14:37
dokument Uchwała nr XXV/164/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-03-04 14:37
dokument Uchwała nr XXIV/163/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo Gospodarczej 2020-02-26 15:19
dokument Uchwała nr XXIV/162/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Finansowo Gospodarczej 2020-02-26 15:19
dokument Uchwała nr XXIV/161/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2020-02-26 15:18
dokument Uchwała nr XXIV/160/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej i Spraw Wiejskich 2020-02-26 15:18
dokument Uchwała Nr XXIV/159/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Społecznej i Spraw Wiejskich 2020-02-26 15:18
dokument Nr XXIII/158/20 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2020 rok" 2020-02-11 15:04
dokument Nr XXIII/157/20 zmieniająca uchwałę nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-02-11 14:42
dokument Nr XXIII/156/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogard w roku szkolnym 2019/2020 2020-02-11 14:42
dokument Nr XXIII/155/20 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2020-02-11 15:04
dokument Nr XXIII/154/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-02-11 14:41
dokument Nr XXIII/153/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" 2020-02-11 15:04
dokument Nr XXIII/152/20 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2020-02-11 14:41
dokument Nr XXIII/151/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 2020-02-11 14:40
dokument Uchwała nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 2020-02-07 09:49
dokument Uchwała nr XXII/149/2020 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 2020-02-07 09:49
dokument Uchwała nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2020-01-10 11:00
dokument Uchwała nr XX/147/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2020-2023 2020-01-08 14:55
dokument Uchwała nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2020 rok 2020-01-08 14:54
dokument Uchwała nr XXI/145/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2020-01-08 10:08
dokument Uchwała nr XXI/144/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2020-01-08 10:08
dokument Uchwała nr XXI/143/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2020-01-08 10:08
dokument Uchwała nr XXI/142/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2020-01-08 10:07
dokument Uchwała nr XXI/141/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2020-01-08 10:07
dokument Uchwała nr XX/140/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Nowogard z Gminą Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym 2020-01-08 10:07
dokument Uchwała nr XX/139/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2020-01-08 10:06
dokument Uchwała nr XX/139A/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego 2020-01-08 10:06
dokument Uchwała nr XIX/138/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 2019-12-06 13:56
dokument Uchwała nr XIX/137/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie 2019-12-06 13:55
dokument Uchwała nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie 2019-12-06 13:55
dokument Uchwała nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowogardzie w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie. 2019-12-06 13:55
dokument Uchwała nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-12-06 13:55
dokument Uchwała nr XIX/133/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich remontu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie. 2019-12-06 13:54
dokument Uchwała nr XIX/132/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-12-06 13:54
dokument Uchwała nr XIX/131/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-12-06 13:54
dokument Uchwała nr XIX/130/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 2019-12-06 13:54
dokument Uchwała nr XIX/129/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych. 2019-12-06 13:53
dokument Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie nadania nazwy Plac Niepodległości. 2020-01-13 15:23
dokument Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników 2019-11-05 11:19
dokument Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-12-20 09:14
dokument Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-12-20 09:12
dokument Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-12-20 09:13
dokument Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-11-05 11:18
dokument Uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków 2019-11-05 11:17
dokument Uchwała nr XVIII/121/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków 2019-11-05 11:16
dokument Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 2019-12-20 09:16
dokument Uchwała nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-11-05 11:15
dokument Uchwała nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-11-05 11:15
dokument Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej 2020-01-13 14:43
dokument Uchwała nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
dokument Uchwała nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
dokument Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-12-20 09:08
dokument Uchwała nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-12-20 09:07
dokument Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" 2019-10-01 13:39
dokument Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2019-2021 2019-10-01 13:38
dokument Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym wziętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w celu realizacji zadań statutowych szpitala 2019-10-01 13:38
dokument Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-01 13:37
dokument Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowogard za pomocą innego instrumentu płatniczego. 2019-10-01 13:37
dokument Uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-10-01 13:16
dokument Uchwała Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-10-01 13:16
dokument Uchwała Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2019-10-01 13:15
dokument Uchwała Nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:09
dokument Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:09
dokument Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:08
dokument Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard od dnia 1 września 2019 roku 2019-10-01 13:13
dokument Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu "Zdrowe powietrze w Nowogardzie" 2019-10-01 13:10
dokument Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:07
dokument Uchwała Nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2019-09-30 11:53
dokument Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 2019-09-30 11:53
dokument uchwała Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2019-09-30 11:52
dokument Uchwała Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard dla części obrębów Błotno, Grabin, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Karsk, Olchowo, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, miasta w Nowogard, miasta 2 Nowogard, miasta 4 Nowogard 2019-09-30 11:47
dokument Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-08-22 14:28
dokument Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-08-22 14:28
dokument Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za rok 2018. 2019-08-22 14:27
dokument Uchwała Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 2019-08-22 14:27
dokument Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków do Rady Fundacji 2019-07-03 15:36
dokument Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:36
dokument Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogardu do udzielania pożyczek z budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:36
dokument Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:35
dokument Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2019 roku. 2019-07-04 17:29
dokument Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:02
dokument Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie? 2019-07-04 10:04
dokument Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:02
dokument Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:01
dokument Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku 2019-07-04 10:04
dokument Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-06-26 14:01
dokument Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-06-26 14:01
dokument Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2019-07-04 10:03
dokument Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2018 2019-06-26 14:00
dokument Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
dokument Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
dokument Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
dokument Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:20
dokument Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" 2019-06-25 14:21
dokument Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu fundamentów kościoła filialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie. 2019-06-25 14:19
dokument Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019-06-25 13:10
dokument Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu ścian kościoła filialnego pw. Św. Barbary. 2019-06-25 14:19
dokument Uchwała Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-06-25 13:10
dokument Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:07
dokument Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:07
dokument Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-05-14 15:31
dokument Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-05-14 15:30
dokument Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącvej braku odpowiedzi na pismo 2019-05-14 15:30
dokument Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:09
dokument Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:08
dokument Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku 2019-05-14 15:31
dokument Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019-05-14 15:28
dokument Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-14 15:27
dokument Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-05-14 15:25
dokument Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-05-14 15:25
dokument Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowogaredzie z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-05-14 15:02
dokument Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard na rok 2019. 2019-04-02 14:37
dokument Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2019 roku. 2019-04-02 14:33
dokument Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Nowogard i Bałtijsk 2019-04-02 14:33
dokument Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-04-02 14:33
dokument Uchwała Nr V/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard stanowiących pomoc de minimis. 2019-05-14 15:07
dokument Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:30
dokument Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:29
dokument Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:26
dokument Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżece gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:21
dokument Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:21
dokument Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-04-02 14:32
dokument Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowogard na lata 2019-2023. 2019-04-02 14:32
dokument Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2019-04-02 14:36
dokument Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Nowogard z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 2019-04-02 14:31
dokument Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2019 rok? 2019-04-02 14:31
dokument Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie? 2019-04-02 14:30
dokument Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-04-03 15:23
dokument Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-20 14:55
dokument Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:12
dokument Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:11
dokument Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:10
dokument Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:10
dokument Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:42
dokument Uchwała Nr III/32/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:38
dokument Uchwała Nr III/31/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej i Spraw Wiejskich. 2019-03-18 15:09
dokument Uchwała Nr III/30/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:08
dokument Uchwała Nr III/29/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-03-18 15:07
dokument Uchwała Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 2019-03-18 15:00
dokument Uchwała Nr III/27/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 14:59
dokument Uchwała Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady 2019-03-18 14:59
dokument Uchwała Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowogard w prawo własności tych gruntów 2019-04-02 12:28
dokument Uchwała Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zamiaru udzielenia ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 rok 2019-03-20 15:07
dokument Uchwała Nr II/23/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich 2019-03-20 15:05
dokument Uchwała Nr I/22/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-02-14 08:27
dokument Uchwała Nr I/21/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2019-2023. 2019-03-19 09:42
dokument Uchwała Nr I/20/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok 2019-03-19 09:42
dokument Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI 2019-02-13 09:00
dokument Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu 2019-02-13 08:59
dokument Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej 2019-02-13 08:58
dokument Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-13 08:55
dokument Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-12 15:29
dokument Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-02-12 15:29
dokument Uchwała Nr I/13/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-02-12 15:26
dokument Uchwała Nr I/12/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-12 15:25
dokument Uchwała Nr I/11/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:25
dokument Uchwała Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:24
dokument Uchwała Nr I/9/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:31
dokument Uchwała Nr I/8/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:32
dokument Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:47
dokument Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
dokument Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
dokument Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
dokument Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
dokument Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:45
dokument Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2019-01-30 09:45