Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX/375/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2014-11-19 15:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/374/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech ze-społów ogrodów działkowych w Nowogardzie 2014-11-19 15:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/373/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację projektu ?Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard? 2014-11-19 15:20
dokument Uchwała Nr XXXIX / 372 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-11-19 15:19
dokument Uchwała Nr XXXIX / 371 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-11-19 15:18
dokument Uchwała Nr XXXIX / 370 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-11-19 15:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji 2014-10-07 14:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/368/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z dnia 30 września 2014 roku 2014-10-07 14:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 367 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-10-07 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 366 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-10-07 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/365/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2014-09-08 14:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/364/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2014-09-08 14:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/363/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru 2014-09-08 14:26
dokument Uchwała Nr XXXVII/362/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino, gmina Nowogard uchwalonego uchwałą nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. 2014-09-08 14:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/361/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-09-08 14:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/360/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-09-08 14:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/359/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały 2014-09-08 14:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/358/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Wierzchy 2014-07-09 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/357/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Konarzewo 2014-07-09 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/356/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Łęgno 2014-07-09 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/355/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 2014-07-09 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/354/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-07-09 14:48
dokument Uchwała Nr XXXVI/353/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2014-07-09 14:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/352/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard 2014-07-09 14:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/351/14 RADY MIEJSKIEJ w NOWOGARDZIE z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino, gmina Nowogard uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino, gmina Nowogard uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. 2014-07-09 14:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/350/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-07-02 08:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/349/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-07-02 08:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/348/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na remont elewacji wieży z podbiciem i izolacją pionową fundamentów kościoła filialnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie 2014-07-02 08:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/347/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn ? Radosław?. 2014-07-02 08:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/346/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2014-07-02 08:11
dokument Uchwała Nr XXXVI/345/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013 2014-07-02 08:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2013 2014-07-02 08:09
dokument Uchwała Nr XXXV/343/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2014-03-27 14:13
dokument Uchwała Nr XXXV/342/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia14 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2014-04-03 13:11
dokument Uchwała Nr XXXV/341/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ustalenia ich regulaminu. 2014-06-20 12:48
dokument Uchwała Nr XXXV/340/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-04-03 13:12
dokument Uchwała Nr XXXV/339/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności 2014-04-03 13:12
dokument Uchwała Nr XXXV/338/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2014-03-27 14:10
dokument Uchwała Nr XXXV/337/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2014 2014-03-27 14:09
dokument Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014. 2014-03-27 14:08
dokument Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-03-27 14:07
dokument Uchwała Nr XXXV/334/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 2014-03-27 14:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/333/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie rozporządzenia dotyczącego zmiany nazwy powiatu goleniowskiego. 2014-02-07 11:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/332/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014 ? 2020. 2014-02-07 11:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/331/14Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020. 2014-02-07 11:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/330/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 2014-02-07 11:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/329/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015. 2014-02-07 11:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/328/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku 2014-02-07 11:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/327/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014. 2014-02-07 11:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/326/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014. 2014-02-07 10:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/325/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2014-02-07 10:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/324/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2014-2023. 2014-02-07 10:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/323/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2014 rok. 2014-04-03 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/322/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na 2013 rok. 2014-02-07 10:52
dokument Uchwała Nr XXXII/321/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu. 2013-12-12 08:54
dokument Uchwała Nr XXXII/320/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce. 2013-12-12 08:51
dokument Uchwała Nr XXXII/319/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Nowogard. 2013-12-12 08:50
dokument Uchwała Nr XXXII/318/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku 2013-12-12 08:50
dokument Uchwała Nr XXXII/317/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 2013-12-12 08:47
dokument Uchwała Nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia ?Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014 ? 2022? 2013-12-12 08:40
dokument Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie podatku rolnego. 2013-12-12 08:39
dokument Uchwała Nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-12 08:37
dokument Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-12 08:36
dokument Uchwała Nr XXXI/312/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013. 2013-11-14 13:27
dokument Uchwała Nr XXXI/311/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 2013-11-14 13:25
dokument Uchwała Nr XXXI/310/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących wymianę okien w kościele. 2013-11-14 13:24
dokument Uchwała Nr XXX/309/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2014-01-10 14:35
dokument Uchwała Nr XXX/308/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-11-08 15:33
dokument Uchwała Nr XXX/307/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały 2013-11-08 15:33
dokument Uchwała Nr XXX/306/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały. 2013-11-08 15:31
dokument Uchwała Nr XXX/305/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2013-11-08 15:30
dokument Uchwała Nr XXX/304/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2013-11-08 15:29
dokument Uchwała Nr XXIX/303/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu. 2013-09-16 15:22
dokument Uchwała Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 418/2, 418/1, 417, 416/8, 416/9, 416/1, 511/1, 416/5, 416/6, 511/4, 415/1, 510, 414, 187, 200/1, 199, 198, 197, 196/2, 196/1, 195, 514/3, 514/2, 514/1, 192, 191, 190, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 202, 203, 204, 206, 205, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 208/1, 207/9, 208/2, 207/2, 209, 210, 264/3, 264/2, 413, 274, 211, 228/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 244, 257, 260/1, 262, 271, 272, 270, 239, 243, 269/3, 371/2, 300/1, 281, 282, 310/20, 284, 285/1, 285/2, 286, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9, 315/10, 315/11, 315/12, 315/13, 315/3, 289, 291/1, 292/1, 292/2, 316, 293, 294, 295/6, 336, 304/1, 297, 298, 299, 310/2, 310/3, 310/4, 310/11, 310/5, 310/6, 310/12, 285/3, 285/4, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/19, 314, 310/7, 310/13, 310/14, 310/23, 310/21, 310/22, 308, 310/9, 310/25, 310/24, 318, 319, 309, 317, 295/7, 325/3, 325/4, 325/5, 325/2, 295/4, 337, 320/1, 320/2, 320/6, 320/7, 320/4, 320/5, 321, 322, 323, 330/1, 330/2, 330/3, 326, 327, 334/1, 338, 339/1, 339/2, 372, 340, 341, 345, 343, 342, 344, 346, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 347, 350, 351, 352/1, 358/2, 358/1, 359, 361, 360/1 w obrębie Kulice gmina Nowogard. 2013-09-16 15:21
dokument Uchwała Nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały. 2013-09-16 15:20
dokument Uchwała Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. 2013-09-16 15:20
dokument Uchwała Nr XXIX/299/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Nowogard. 2013-09-16 15:19
dokument Uchwała Nr XXIX/298/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2013-09-16 15:19
dokument Uchwała Nr XXIX/297/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-10-09 09:30
dokument Uchwała Nr XXIX/296/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-09-16 15:18
dokument Uchwała Nr XXIX/295/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogard. 2013-09-16 15:17
dokument Uchwała Nr XXIX/294/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013. 2013-09-16 15:16
dokument Uchwała Nr XXIX/293/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013. 2013-09-16 15:15
dokument Uchwała Nr XXIX/292/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła parafialnego na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących wymianę pokrycia dachowego na kościele. 2013-09-16 15:15
dokument Uchwała Nr XXVIII/291/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:11
dokument Uchwała Nr XXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:10
dokument Uchwała Nr XXVII/289/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2013-06-21 09:14
dokument Uchwała Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:14
dokument Uchwała Nr XXVII/287/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-06-21 09:12
dokument Uchwała Nr XXVII/286/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłat do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-21 09:11
dokument Uchwała Nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwaly 2013-06-21 09:10
dokument Uchwała Nr XXVII/284/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-21 09:08
dokument Uchwała Nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-21 09:04
dokument Uchwała Nr XXV/282/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2013-06-20 15:27
dokument Uchwała Nr XXV/281/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej 2013-06-20 15:26
dokument Uchwała Nr XXV/280/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie poparcia stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 2013-06-20 15:25
dokument Uchwała Nr XXV279/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych tj. dla działek nr 180, 184/1 i 185 w obrębie 3 miasta Nowogard (ul. Zamkowa), działek nr 2/2, 11, 12, 13 i 14 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 3 Maja) oraz działek nr 157/1 w obrębie 4 miasta Nowogard i nr 438 w obrębie 5 miasta Nowogard (ul. 15 Lutego, ul. Ogrodowa). 2013-06-20 15:24
dokument Uchwała Nr XXV/278/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały 2013-06-20 15:23
dokument Uchwała Nr XXV/277/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie nabycia działek 2013-06-20 15:22
dokument Uchwała Nr XXV/276 /13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłat do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-20 15:21
dokument Uchwała nr XXV/275/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogard oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-06-20 15:21
dokument Uchwała Nr XXV/274/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:16
dokument Uchwała Nr XXV/273/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:12
dokument Uchwała Nr XXV/272/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-06-20 15:21
dokument Uchwała Nr XXIV/271/13 2013-06-20 14:49
dokument Uchwała Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia pomocy dla Województwa Zachodniopomorskiego 2013-07-18 14:15
dokument Uchwała Nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2013-06-20 15:21
dokument Uchwała Nr XXIV/268/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012 2014-11-19 15:06
dokument Uchwała Nr XXIV/267/13 Uchwała Nr XXV / 267 / 13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2012 2014-11-19 15:07
dokument Uchwała Nr XXIV/266/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 2013-04-09 13:33
dokument Uchwała Nr XXIV/265/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do projektu Modernizacja systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków w Nowogardzie?. 2013-06-20 15:21
dokument Uchwała Nr XXIV/264/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie 2013-04-09 13:31
dokument Uchwała Nr XXIV/263/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-04-09 13:31
dokument Uchwała Nr XXIV/262/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:07
dokument Uchwała Nr XXIV/261/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 2013-07-18 14:05
dokument Uchwała Nr XXIV/260/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-07-18 14:06
dokument Uchwała Nr XXIV/259/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard na lata 2013-2023. 2013-07-24 10:16
dokument Uchwała Nr XXIV/258/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego 2013-04-09 13:24
dokument Uchwała Nr XXIV/257/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki 2013-04-09 13:17
dokument Uchwała Nr XXIV/256/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego 2013-04-09 13:17
dokument Uchwała Nr XXIII/255/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 2013-03-22 10:41
dokument Uchwała Nr XXIII/254/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2013-03-22 10:41
dokument Uchwała Nr XXIII/253/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nadania nazwy pomnikowi 2013-03-22 10:40
dokument Uchwała Nr XXIII /252/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok" 2013-03-22 10:50
dokument Uchwała Nr XXIII/251/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do projektu "Kapitał bezpieczeństwa" 2013-03-22 10:38
dokument Uchwała Nr XXIII/250/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku 2013-07-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXIII/249/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych tj. dla działek nr 180, 184/1 i 185 w obrębie 3 miasta Nowogard (ul. Zamkowa), działek nr 2/2, 11, 12, 13 i 14 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 3 Maja) oraz działek nr 151/1 i 438 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 15 Lutego, ul. Ogrodowa) 2013-03-22 10:37
dokument Uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gm. Nowogard na rok 2013 2013-03-22 10:36
dokument Uchwała Nr XXIII/247/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-03-22 10:36
dokument Uchwały Nr XXIII/214-246/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom: Boguszyce, Błotno, Brzozowo, Czermnica, Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, Żabówko 2013-03-22 10:29
dokument Uchwała Nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-03-22 10:00
dokument Uchwała Nr XXIII/212/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-03-22 10:00
dokument Uchwała Nr XXIII/211/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały 2013-03-22 09:59
dokument Uchwała Nr XXIII/210/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2013-03-08 15:19
dokument Uchwała Nr XXIII/209/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013. 2013-03-08 15:18
dokument Uchwała Nr XXIII/208/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 2013-03-08 15:17
dokument Uchwała Nr XXIII/207/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 2013-03-08 15:16
dokument Uchwała Nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2013-03-08 15:15
dokument Uchwała Nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalnie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2013-2023. 2013-01-04 14:53
dokument Uchwała Nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na rok 2013 rok. 2013-01-04 14:51
dokument Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012. 2013-01-04 15:23
dokument Uchwała Nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012. 2013-01-04 14:49
dokument Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-04 14:23
dokument Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2013-01-04 14:23
dokument Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-04 14:22
dokument Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2013-02-21 12:38
dokument Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-01-04 14:21
dokument Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-04 14:21
dokument Uchwała Nr XXII/195/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-04 14:20
dokument Uchwała Nr XXI/194/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 2014-11-19 15:11
dokument Uchwała Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 2014-11-19 15:12
dokument Uchwała Nr XXI/192/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-12-07 10:59
dokument Uchwała Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków do Rady Fundacji. 2012-12-07 10:57
dokument Uchwała Nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku 2012-12-06 10:55
dokument Uchwała Nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podatku leśnego 2013-01-18 10:34
dokument Uchwała Nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podatku rolnego 2012-12-13 10:19
dokument Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2013-01-09 18:54
dokument Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 2012-12-13 10:18
dokument Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard. 2012-11-05 10:37
dokument Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. 2012-11-05 10:35
dokument Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-08-18 08:55
dokument Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Nowogard. 2012-11-29 08:07
dokument Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2012-11-05 10:29
dokument Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012. 2012-11-05 10:25
dokument Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012. 2012-11-05 10:22
dokument Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-11-05 10:22
dokument Uchwała Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały. 2012-10-24 11:41
dokument Uchwała Nr XIX/176/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogard w 2012 roku 2012-10-24 11:39
dokument Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-10-24 11:38
dokument Uchwała Nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-10-24 11:36
dokument Uchwała Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia działek 2012-10-24 11:35
dokument Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej dojazd i dojście do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk "ORLIK" i hurtowni przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu 2012-10-24 11:33
dokument Uchwała Nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy 700 Lecia oraz części ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniami 2012-10-24 11:30
dokument Uchwała Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe i gimnazja do projektu pn. "SZKOŁY NOWOGARDZKIEJ GMINY NA EDUKACYJNE WYŻYNY" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2012-10-24 11:23
dokument Uchwała Nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2012-2023. 2012-10-24 11:17
dokument Uchwała Nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 2012-10-24 10:56
dokument Uchwała Nr XIX/167/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 2012-10-24 10:56
dokument Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 2012-10-24 10:55
dokument Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-10-24 11:09
dokument Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Grabinie na wykonanie remontu dachu kościoła. 2012-10-24 11:08
dokument Uchwała Nr XIX/163/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2012-10-24 11:05
dokument Uchwała Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-10-24 11:01
dokument Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku o podziale obszaru gminy na sektory. 2012-10-24 10:59
dokument Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2012-10-12 12:09
dokument Uchwała Nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2012-07-12 10:05
dokument Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 2012-07-12 10:05
dokument Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie odstąpienia od odszkodowania 2012-07-12 10:03
dokument Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 2012-07-12 10:02
dokument Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 2012-07-12 10:02
dokument Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Nowogardzie 2012-07-12 09:56
dokument Uchwała Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz sposobu rozliczania opłaty targowej 2012-07-12 09:55
dokument Uchwała Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru 2012-11-29 12:00
dokument Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słajsino - gmina Nowogard 2012-08-07 11:52
dokument Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 2012-07-12 09:45
dokument Uchwała Nr XVIII/149/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 2012-07-16 13:49
dokument Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 2012-07-16 13:50
dokument Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Maszkowie na wykonanie remontu dachu kościoła ? wymiana pokrycia dachu 2012-07-16 13:51
dokument Uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 2012-07-12 09:40
dokument Uchwała Nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2012-07-12 09:39
dokument Uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011 2012-07-12 09:31
dokument Uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2011 2012-07-12 09:30
dokument Uchwała Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego obrębu Słajsino. 2012-06-15 13:25
dokument Uchwała Nr XVI/141/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogardu. 2012-05-31 07:38
dokument Uchwała Nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku wsprawie przystąpienia do realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. ?Razem bezpieczniej" na lata 2012 - 2015. 2012-05-17 13:16
dokument Uchwała Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olchowo. 2012-05-17 13:04
dokument Uchwała Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 2012-05-17 13:03
dokument Uchwała Nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard. 2012-05-17 13:02
dokument Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2012-2014 2012-05-17 13:01
dokument Uchwała Nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Budowa chodnika na odcinku Warnkowo ? Nowogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106? 2012-05-17 13:00
dokument Uchwała Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2012 2012-05-17 12:58
dokument Uchwała Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 2012-05-17 12:56
dokument Uchwała Nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012. 2012-05-17 12:55
dokument Uchwała Nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 2012-05-17 12:54
dokument Uchwała Nr XVI/130/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały. 2012-05-17 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do projektu: ?Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Nowogard?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2012-05-17 12:48
dokument Uchwała Nr XV/128/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogardu 2012-04-05 11:48
dokument Uchwała Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały 2012-03-23 11:33
dokument Uchwała Nr XV/126/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie statutu Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" 2012-03-23 11:32
dokument Uchwała Nr XV /125/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2012-03-23 11:31
dokument Uchwała Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2012-03-23 11:30
dokument Uchwała Nr XV/123/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 20 lat nieruchomości niezabudowanej 2012-03-23 11:29
dokument Uchwała Nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard 2012-03-23 11:28
dokument Uchwała Nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013 2012-03-23 11:27
dokument Uchwała Nr XV/120/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2012-03-23 11:26
dokument Uchwała Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2012-04-03 11:26
dokument Uchwała Nr XV/118/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 2012-03-23 11:23
dokument Uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 2012-03-23 11:22
dokument Uchwała Nr XV/116/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 2012-04-05 11:53
dokument Uchwała Nr XV/115/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 2012-04-05 11:51
dokument Uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2012-04-05 11:55
dokument Uchwała Nr XV/113/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok" 2012-03-23 11:35
dokument Uchwała Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Łegno 2012-01-09 13:13
dokument Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Nowogard oraz przeznaczeniu jej na cele statutowe zakładu 2012-01-09 13:14
dokument Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 2012-01-09 13:03
dokument Uchwała Nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2012-01-09 13:02
dokument Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2012-2023 2012-02-02 07:46
dokument Uchwała Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2012 rok 2012-02-02 07:41
dokument Uchwała Nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-12-20 11:32
dokument Uchwała Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. 2011-12-20 11:31
dokument Uchwała Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-12-20 11:31
dokument Uchwała Nr XIII/103/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. 2011-12-20 11:30
dokument Uchwała Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-12-20 11:30
dokument Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowogard na lata 2011 - 2015. 2011-12-20 11:29
dokument Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały. 2011-12-20 11:29
dokument Uchwała Nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych 2011-12-20 11:28
dokument Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podatku leśnego 2011-12-20 11:28
dokument Uchwała Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podatku rolnego 2011-12-20 11:28
dokument Uchwała Nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 2011-12-20 11:28
dokument Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2011-12-20 11:27
dokument Uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-12-20 11:27
dokument Uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-12-20 11:34
dokument Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-11-07 12:24
dokument Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-11-07 12:21
dokument Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Konarzewo 2011-11-07 12:20
dokument Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Wierzchy 2011-11-07 12:20
dokument Uchwała Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-11-07 12:16
dokument Uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 2011-11-07 12:06
dokument Uchwała Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-11-07 11:57
dokument Uchwała Nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Orzechowie na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących odrestaurowanie empory i drzwi wejściowych z XVIII wieku 2011-11-07 11:02
dokument Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza Nowogardu 2011-11-07 10:58
dokument Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych oraz ich zbycia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu 2011-10-12 14:04
dokument Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-10-12 14:03
dokument Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2011-2016 2011-10-12 14:01
dokument Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki wziętej przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie 2011-10-12 13:55
dokument Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 2011-10-12 13:48
dokument Uchwała Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku 2011-10-12 13:46
dokument Uchwała Nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-10-12 13:42
dokument Uchwała Nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników 2011-10-12 13:41
dokument Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości 2011-09-12 09:44
dokument Uchwala Nr X/74/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutu sołectwa 2011-09-12 09:43
dokument Uchwała Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2011-09-12 09:42
dokument Uchwała Nr X/72/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wykonywania przez Gminę Nowogard działalności telekomunikacyjnej 2011-09-12 09:40
dokument Uchwala Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nowogard lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych 2011-09-12 09:34
dokument Uchwała Nr X/70/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-09-12 09:31
dokument Uchwała Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-09-12 08:38
dokument Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowogard 2011-07-12 11:09
dokument Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2011-07-12 11:01
dokument Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard 2011-08-30 07:43
dokument Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 2011-07-12 10:57
dokument Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2011 2011-07-12 10:55
dokument Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-07-12 10:53
dokument Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długołęce przeznaczonej na remont dachu kościoła ? wymiana i impregnacja więźby dachowej oraz wymiana dachówki i rynien 2011-07-12 10:43
dokument Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Barbary w Karsku na wykonanie remontu kościoła - wymiana drzwi wejściowych kościoła 2011-07-12 10:40
dokument Uchwała Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Wołowcu na wykonanie elewacji wieżyczki i trzech ścian kościoła wraz z naprawą elementów drewnianych budowli o konstrukcji szachulcowej 2011-07-12 10:39
dokument Uchwała Nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Maszkowie na wykonanie remontu dachu kościoła - wymiana pokrycia dachu, wiatroizolacja oraz wykonanie obróbek blacharskich 2011-07-12 10:35
dokument Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny w Trzechlu przeznaczonej na remont dachu kościoła 2011-07-12 10:27
dokument Uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny w Trzechlu przeznaczonej na remont dachu kościoła 2011-07-12 10:26
dokument Uchwała Nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2011-2023 2011-07-12 10:24
dokument Uchwała Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2013 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wraz z urządzeniami budowlanymi" 2011-07-12 10:19
dokument Uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-07-12 10:08
dokument Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-06-28 13:55
dokument Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie. 2011-06-28 13:55
dokument Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011. 2011-06-28 13:54
dokument Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. 2011-06-28 13:53
dokument Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Błotno. 2011-06-28 13:52
dokument Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu. 2011-06-28 13:52
dokument Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowogard za rok 2010. 2011-06-28 13:51
dokument Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w spawie zmiany uchwały 2011-05-09 09:43
dokument Uchwala Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw. 2011-05-09 09:43
dokument Uchwala Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nowogard lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych 2011-08-30 07:41
dokument Uchwala Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie 2011-05-09 09:41
dokument Uchwala Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ?Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2011-05-09 09:41
dokument Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe do projektu pn. ?WCZESNOSZKOLNA INDYWIDUALIZACJA - WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-09 09:40
dokument Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku 2011-05-09 09:40
dokument Uchwała Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 2011-05-09 09:39
dokument Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-05-09 09:38
dokument Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-09 09:38
dokument Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji 2011-03-14 13:11
dokument Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-03-14 13:11
dokument Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-03-14 13:11
dokument Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 2011-03-14 13:10
dokument Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-03-03 09:25
dokument Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały. 2011-03-03 09:24
dokument Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. 2011-03-03 09:24
dokument Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie. 2011-03-03 09:22
dokument Uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 2011-03-03 09:21
dokument Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2011-2023. 2011-03-15 11:18
dokument Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2011 rok 2011-03-15 11:17
dokument Uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok" 2011-03-03 09:20
dokument Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-02-01 15:08
dokument Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury 2011-02-01 15:07
dokument Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Nowogardziez dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2011-02-01 15:06
dokument Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-02-01 15:05
dokument Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Żabówko 2011-02-01 15:04
dokument Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie podziału sołectwa Sikorki 2011-02-01 15:02
dokument Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. 2011-02-01 15:01
dokument Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Nowogard 2011-02-01 15:00
dokument Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słajsino 2011-01-17 10:45
dokument Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)lub radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2011-01-17 10:44
dokument Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich 2011-01-17 10:44
dokument Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI 2011-01-17 10:43
dokument Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-01-17 10:42
dokument Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza Nowogardu 2011-01-17 10:42
dokument Uchwała Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-01-17 10:41
dokument Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-01-17 10:40
dokument Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego 2011-01-17 10:38
dokument Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2010-12-30 09:24
dokument Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 2010-12-30 09:24
dokument Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2010-12-30 09:24
dokument Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2010-12-30 09:23
dokument Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2010-12-30 09:23
dokument Uchwała Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady 2010-12-30 09:23
dokument Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2011-01-03 12:34
dokument Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2011-01-03 12:33