Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVI/391/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogardzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-05-18 15:07
dokument Uchwała Nr XLVI/390/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej 2011-05-18 15:07
dokument Uchwała Nr XLVI/389/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2011 rok 2011-05-18 15:07
dokument Uchwała Nr XLVI/388/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 15:07
dokument Uchwała Nr XLVI/387/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny w Trzechlu 2011-05-18 15:07
dokument Uchwała Nr XLV/386/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 7" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 6" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIĘTNO" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/383/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WARNKOWO" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WOJCIESZYN" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/381/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OLCHOWO" 2011-05-18 15:06
dokument Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard 2011-05-18 15:05
dokument Uchwała Nr XLV/379/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:05
dokument Uchwała Nr XLV/378/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:05
dokument Uchwała Nr XLV/377/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:05
dokument Uchwała Nr XLV/376/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:05
dokument Uchwała Nr XLV/375/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLV/373/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLIV/372/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLIV/371/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 7" 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLIV/370/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 6" 2011-05-18 15:04
dokument Uchwała Nr XLIV/369/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIĘTNO" 2011-05-18 15:03
dokument Uchwała Nr XLIV/368/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WARNKOWO" 2011-05-18 15:03
dokument Uchwała Nr XLIV/367/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WOJCIESZYN" 2011-05-18 15:03
dokument Uchwała Nr XLIV/366/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OLCHOWO" 2011-05-18 15:03
dokument Uchwała Nr XLIV/365/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu. 2024-04-17 07:51
dokument Uchwała Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2024-04-17 07:50
dokument Uchwała Nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2011-05-18 15:02
dokument Uchwała Nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard 2011-05-18 15:02
dokument Uchwała Nr XLIII/361/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard 2011-05-18 15:02
dokument Uchwała Nr XLIII/360/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 15:02
dokument Uchwała Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie użytku ekologicznego "Szuwary Nowogardzkie" 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/358/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/357/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Nowogardu 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/356/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2010 - 2013 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/354/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 15:01
dokument Uchwała Nr XLIII/353/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2013 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wraz z urządzeniami budowlanymi" 2011-05-18 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2011-05-18 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/351/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w spawie zmiany uchwały 2011-05-18 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 15:00
dokument Uchwała Nr XLII /349/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Trzechel 2022-06-23 22:57
dokument Uchwała Nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:59
dokument Uchwała Nr XLII/347/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długołęce przeznaczonej na wymianę pokrycia dachu kościoła - wymiana i zakup dachówki 2011-05-18 14:59
dokument Uchwała Nr XLII/346/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie Z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogard, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 2011-05-18 14:59
dokument Uchwała Nr XLII/345/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:59
dokument Uchwała Nr XLII/344/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:59
dokument Uchwała Nr XLI/343/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala 2011-05-18 14:58
dokument Uchwała Nr XLI/342/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:58
dokument Uchwała Nr XLI/341/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Wołowcu na wymianę instalacji elektrycznej, zabezpieczenie wieżyczki oraz naprawę elewacji zachodniej 2011-05-18 14:58
dokument Uchwała Nr XLI/340/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Józefa w Orzechowie na wykonanie remontu sufitu wraz z odrestaurowaniem bali stropowych oraz remont ścian wraz z pomalowaniem 2011-05-18 14:58
dokument Uchwała Nr XLI/339/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na wykonanie elewacji nawy głównej, empory i sufitu oraz położenie nowej posadzki 2011-05-18 14:57
dokument Uchwała Nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:57
dokument Uchwała Nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:57
dokument Uchwała Nr XL/336/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2011-05-18 14:57
dokument Uchwała Nr XL/335/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:57
dokument Uchwała Nr XL/334/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:56
dokument Uchwała Nr XL/333/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:56
dokument Uchwała Nr XL/332/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:56
dokument Uchwała Nr XL/331/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na zakup i montaż dzwonu na wieży kościoła filialnego p.w. Świętego Piotra i Pawła w Olchowie 2011-05-18 14:56
dokument Uchwała Nr XL/330/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie renowacji i konserwacji południowej i wschodniej ściany wieży kościoła 2011-05-18 14:56
dokument Uchwała Nr XL/329/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/328/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/327/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez gminne szkoły podstawowe do projektu pn. "GMINNE PODSTAWÓWKI DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/326/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/325/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2011-05-18 14:55
dokument Uchwała Nr XXXIX/323/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1 2011-05-18 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard 2011-05-18 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/320/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-18 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011 2011-05-18 14:54
dokument Uchwała Nr XXXIX/318/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/317/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/316/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/315/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok 2011-05-18 14:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/314/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie posadzki wewnątrz oraz naprawę ogrodzenia w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lestkowie 2011-05-18 14:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/313/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie 2011-05-18 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/312/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych kosztów zakupu urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogard 2011-05-18 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/311/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-18 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Sylwestra w Strzelewie przeznaczonej na wykonanie mocowania dzwonu na wieży w kościele filialnym p.w. Św. Łucji w Czermnicy 2011-05-18 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/309/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:52
dokument Uchwała Nr XXXVIII/308/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 2011-05-18 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/307/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-05-18 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/306/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/305/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 2011-05-18 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/304/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/303/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/302/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 2011-05-18 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/301/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok" 2011-05-18 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/300/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok" 2011-05-18 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/299/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/298/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/297/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2010 rok 2011-05-18 14:49
dokument Uchwała Nr XXXV/296/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2011-05-18 14:49
dokument Uchwała Nr XXXV/295/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw 2011-05-18 14:49
dokument Uchwała Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogardzie 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/293/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 w Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Publiczne Nr 3 w Nowogardzie 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/292/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 1 w Nowogardzie celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Nr 1 w Nowogardzie 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 rok 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/290/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla państwa Ukraina 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/289/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:48
dokument Uchwała Nr XXXV/288/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały 2011-05-18 14:47
dokument Uchwała Nr XXXV/287/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny w Trzechlu 2011-05-18 14:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/286/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2011-05-18 14:46
dokument Uchwała Nr XXIV/282/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w spawie nabycia nieruchomości 2011-05-18 14:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard 2011-05-18 14:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu. 2011-05-18 14:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/279/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/278/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw. 2011-05-18 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw. 2011-05-18 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/276/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2011-05-18 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/275/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku rolnego 2011-05-18 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/274/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku leśnego 2011-05-18 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/273/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2011-05-18 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/272/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard ? obręb Żabówko, działka nr 27/1, 27/2, 27/4 2011-05-18 14:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard 2011-05-18 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi na terenie wsi Karsk gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu 2011-05-18 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2011-05-18 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/265/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2011-05-18 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/264/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/263/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXII/260/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany granic miasta Nowogardu 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXII/259/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć 2011-05-18 14:42
dokument Uchwała Nr XXXII/257/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 2011-05-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXXII/256/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2010 2011-05-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXXII/255/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania darowizny 2011-05-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie 2011-05-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie posadzki w kościele filialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lestkowie 2011-05-18 14:40
dokument Uchwała Nr XXXII/251/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach 2011-05-18 14:40
dokument Uchwała Nr XXXII/250/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie 2011-05-18 14:40
dokument Uchwała Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:40
dokument Uchwała Nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kulice 2011-05-18 14:39
dokument Uchwała Nr XXXI/247/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 4 m. Nowogard 2011-05-18 14:39
dokument Uchwała Nr XXXI/246/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Długołęka 2011-05-18 14:39
dokument Uchwała Nr XXXI/245/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:39
dokument Uchwała Nr XXXI/244/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych 2011-05-18 14:38
dokument Uchwała Nr XXXI/243/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:38
dokument Uchwała Nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowogard 2011-05-18 14:38
dokument Uchwała Nr XXXI/241/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie oraz Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie do projektu pn. "PRYMUS - WYSOKIE WYNIKI TO LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:38
dokument Uchwała Nr XXXI/240/2009 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowogardzie pod tytułem "Sprawdź się na 6 - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogard" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:38
dokument Uchwała Nr XXXI/239/2009 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowogardzie pod tytułem "Czytam - Piszę - Rozumiem - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogard" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:37
dokument Uchwała Nr XXXI/238/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:37
dokument Uchwała Nr XXXI/237/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:37
dokument Uchwała Nr XXXI/236/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:37
dokument Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:36
dokument Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:36
dokument Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2011-05-18 14:36
dokument Uchwała Nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie 2011-05-18 14:36
dokument Uchwała Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Nowogard z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Kapituły 2011-05-18 14:36
dokument Uchwała Nr XXIX/230/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie ( Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego ) do projektu pn. ?Umiem ? Wiem ? Wybieram", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:35
dokument Uchwała Nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:35
dokument Uchwała Nr XXIX/228/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:35
dokument Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury 2011-05-18 14:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2011-05-18 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/223/09 Rady Miejskiej w Nowogard z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Nowogard? 2011-05-18 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/222/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-05-18 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/221/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 2011-05-18 14:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 2011-05-18 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/219/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 2011-05-18 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/218/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:33
dokument Uchwała Nr XXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/214/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/213/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard - dz. nr 867/5 i 80/79 obręb 2 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/210/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 2011-05-18 14:32
dokument Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010 - 2012 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w Nowogardzie" 2011-05-18 14:31
dokument Uchwała Nr XXVII/208/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-05-18 14:31
dokument Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2009 rok 2011-05-18 14:31
dokument Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2011-05-18 14:31
dokument Uchwała Nr XXVII/205/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok" 2011-05-18 14:30
dokument Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok" 2011-05-18 14:30
dokument Uchwała Nr XXVII/203/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego 2011-05-18 14:30
dokument Uchwała Nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-05-18 14:30
dokument Uchwała Nr XXVI/201/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 2011-05-18 14:30
dokument Uchwała Nr XXVI/200/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej "Daj Sobie Szansę" 2011-05-18 14:29
dokument Uchwała Nr XXVI/199/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2011-05-18 14:29
dokument Uchwała Nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:29
dokument Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:29
dokument Uchwała Nr XXVI/196/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:28
dokument Uchwała Nr XXV/195/08 Rady Miejskiej w Nowogard z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:28
dokument Uchwała Nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2011-05-18 14:28
dokument Uchwała Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie programu uroczystych obchodów 700-lecia lokacji miasta Nowogard 2011-05-18 14:28
dokument Uchwała Nr XXV/192/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:27
dokument Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-18 14:27
dokument Uchwała Nr XXV/190/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:27
dokument Uchwała Nr XXV/189/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:27
dokument Uchwała Nr XXIV/188/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:26
dokument Uchwała Nr XXIV/187/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:26
dokument Uchwała Nr XXIV/186/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 rokuw sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie-jednostki organizacyjnej Gminy Nowogard 2011-05-18 14:26
dokument Uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2011-05-18 14:26
dokument Uchwała NR XXIV/184/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard 2011-05-18 14:26
dokument Uchwała Nr XXIV/183/ 08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:25
dokument Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego 2011-05-18 14:25
dokument Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego 2011-05-18 14:25
dokument Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2011-05-18 14:25
dokument Uchwała Nr XXIII/179/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:25
dokument Uchwała Nr XXIII /178/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:24
dokument Uchwała Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2011-05-18 14:23
dokument Uchwała Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:23
dokument Uchwała Nr XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:23
dokument Uchwała Nr XXI/174/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Nowogard 2011-05-18 14:22
dokument Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2011-05-18 14:22
dokument Uchwała Nr XXI/172/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:22
dokument Uchwała Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:22
dokument Uchwała Nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2011-05-18 14:21
dokument Uchwała Nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:21
dokument Uchwała Nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia działek 2011-05-18 14:19
dokument Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:19
dokument Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji 2011-05-18 14:19
dokument Uchwała Nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 2011-05-18 14:19
dokument Uchwała Nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 2011-05-18 14:19
dokument Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Nowogard na lata 2008 - 2010 2011-05-18 14:18
dokument Uchwała Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:16
dokument Uchwała Nr XX/161/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:16
dokument Uchwała Nr XX/160/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały. 2011-05-18 14:15
dokument Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. 2011-05-18 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/158/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2011-05-18 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/157/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007-2015 2011-05-18 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 2011-05-18 14:14
dokument Uchwała Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:14
dokument Uchwała Nr XIX/154/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:14
dokument Uchwała Nr XVIII/153/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia „Dnia Nowogardu” 2011-05-18 14:14
dokument Uchwała Nr XVIII/152/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej „Daj Sobie Szansę” 2011-05-18 14:13
dokument Uchwała Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:13
dokument Uchwała Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 14:13
dokument Uchwała Nr XVII/149/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700 – lecia lokacji Miasta Nowogard 2011-05-18 14:13
dokument Uchwała Nr XVII/148/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Nowogardzie 2011-05-18 14:12
dokument Uchwała Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 2011-05-18 14:12
dokument Uchwała Nr XVII/146/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 2011-05-18 14:12
dokument Uchwała Nr XVII/145/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie pod tytułem „Lepszy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:12
dokument Uchwała Nr XVII/144/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum 1 w Nowogardzie pod tytułem „PER ASPERA AD ASTRA (Przez trudy do gwiazd) – Wzbudzanie wśród młodzieży gimnazjalnej potrzeby pogłębiania wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:11
dokument Uchwała Nr XVII/143/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowogardzie, Szkołę Podstawową nr 2 w Nowogardzie, Szkołę Podstawową nr 3 w Nowogardzie, Szkołę Podstawową nr 4 w Nowogardzie pod tytułem „EKO - NOWOGARD – poznaję, badam, odpowiadam” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-05-18 14:11
dokument Uchwała Nr XVII/142/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sąpolnica. 2011-05-18 14:11
dokument Uchwała Nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-05-18 14:11
dokument Uchwała Nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania członków Zespołu 2011-05-18 14:11
dokument Uchwała Nr XVI/139/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków do Rady Fundacji 2011-05-18 14:10
dokument Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:10
dokument Uchwała Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy 2011-05-18 14:10
dokument Uchwały Nr XVI/122-136/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 2011-05-18 14:10
dokument Uchwała Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 2011-05-18 14:09
dokument Uchwała Nr XV/120/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie odwołania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku 2011-05-18 14:09
dokument Uchwała Nr XV/119/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:09
dokument Uchwała Nr XV/118/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 2011-05-18 14:09
dokument Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:09
dokument Uchwała Nr XV/116/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości 2011-05-18 14:08
dokument Uchwała Nr XV/115/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 2011-05-18 14:08
dokument Uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbięcin 2011-05-18 14:08
dokument Uchwała Nr XV/113/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grabin 2011-05-18 14:07
dokument Uchwała Nr XV/112/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jarchlino 2011-05-18 14:07
dokument Uchwała Nr XV/111/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Olchowo 2011-05-18 14:07
dokument Uchwała Nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kulice 2011-05-18 14:06
dokument Uchwała Nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ostrzyca 2011-05-18 14:06
dokument Uchwała Nr XV/108/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krasnołęka 2011-05-18 14:06
dokument Uchwała Nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Błotno 2011-05-18 14:06
dokument Uchwała Nr XV/106/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Maszkowo 2011-05-18 14:06
dokument Uchwała Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerczewo 2011-05-18 14:05
dokument Uchwała Nr XV/104/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Lestkowo 2011-05-18 14:05
dokument Uchwała Nr XV/103/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Karsk 2011-05-18 14:05
dokument Uchwała Nr XV/102/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Długołęka 2011-05-18 14:05
dokument Uchwała Nr XV/101/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Miętno 2011-05-18 14:04
dokument Uchwała Nr XV/100/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa 2011-05-18 14:04
dokument Uchwała Nr XV/99/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żabowo 2011-05-18 14:04
dokument Uchwała Nr XV/98/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wojcieszyn 2011-05-18 14:04
dokument Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 2011-05-18 14:04
dokument Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok 2011-05-18 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-05-18 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2011-05-18 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok” 2011-05-18 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok” 2011-05-18 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-18 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 2011-05-18 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 14:02
dokument Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 14:02
dokument Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2011-05-18 14:01
dokument Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze 2011-05-18 14:01
dokument Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 2011-05-18 14:01
dokument Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-05-18 14:01
dokument Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard 2011-05-18 14:01
dokument Uchwala Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych 2011-05-18 14:00
dokument Uchwała Nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 14:00
dokument Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 14:00
dokument Uchwała Nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2011-05-18 14:00
dokument Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:59
dokument Uchwała Nr XII/76/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:59
dokument Uchwała Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-05-18 13:59
dokument Uchwała Nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2011-05-18 13:59
dokument Uchwała Nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie podatku leśnego 2011-05-18 13:59
dokument Uchwała Nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie podatku rolnego 2011-05-18 13:58
dokument Uchwała Nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2011-05-18 13:58
dokument Uchwała Nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2007-2013 2011-05-18 13:58
dokument Uchwała Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie diet dla radnych 2011-05-18 13:58
dokument Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2011-05-18 13:57
dokument Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Nowogardzie 2011-05-18 13:57
dokument Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:57
dokument Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:57
dokument Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników 2011-05-18 13:56
dokument Uchwała Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2011-05-18 13:56
dokument Uchwała Nr X/62/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:56
dokument Uchwała Nr X/61/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 13:55
dokument Uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:55
dokument Uchwała Nr X/59/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino Gminy Nowogard uchwalonego uchwałą nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. 2011-05-18 13:55
dokument Uchwała Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 2011-05-18 13:55
dokument Uchwała Nr X/57/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:54
dokument Uchwała Nr X/56/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:54
dokument Uchwała Nr X/55/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:54
dokument Uchwała Nr X/54/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników 2011-05-18 13:54
dokument Uchwała Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie 2011-05-18 13:54
dokument Uchwała Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard – obręb 2 2011-05-18 13:53
dokument Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:53
dokument Uchwała Nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:53
dokument Uchwała Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:53
dokument Uchwała Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:52
dokument Uchwała Nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie poręczenia spłaty kredytu 2011-05-18 13:52
dokument Uchwała Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2011-05-18 13:52
dokument Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:52
dokument Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:52
dokument Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:51
dokument Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie programu przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard 2011-05-18 13:51
dokument Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Nowogard 2011-05-18 13:51
dokument Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogard na lata 2007-2011 2011-05-18 13:51
dokument Uchwała Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia działek 2011-05-18 13:50
dokument Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie 2011-05-18 13:50
dokument Uchwała Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 13:50
dokument Uchwała Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:50
dokument Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 2011-05-18 13:49
dokument Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 13:49
dokument Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2011-05-18 13:49
dokument Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:49
dokument Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 2011-05-18 13:48
dokument Uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych 2011-05-18 13:48
dokument Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie 2011-05-18 13:48
dokument Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały 2011-05-18 13:47
dokument Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku 2011-05-18 13:47
dokument Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2007 rok 2011-05-18 13:47
dokument Uchwała Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-05-18 13:47
dokument Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia delegatów na posiedzenie Zgromadzenia KZC GPZ "Pomerania" i upoważnienia ich do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji Związku 2011-05-18 13:47
dokument Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 2011-05-18 13:46
dokument Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 2011-05-18 13:46
dokument Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok" 2011-05-18 13:46
dokument Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok" 2011-05-18 13:45
dokument Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym. 2011-05-18 13:45
dokument Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Nowogardu. 2011-05-18 13:45
dokument Uchwała Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard 2011-05-18 13:45
dokument Uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2006 2011-05-18 13:44
dokument Uchwała Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2011-05-18 13:44
dokument Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2011-05-18 13:43
dokument Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-05-18 13:43
dokument Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia delegata do Zwišzku Miast Polskich 2011-05-18 13:43
dokument Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2011-05-18 13:43
dokument Uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2006. 2011-05-18 13:42
dokument Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2006. 2011-05-18 13:42
dokument Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie 2011-05-18 13:42
dokument Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI 2011-05-18 13:42
dokument Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 2011-05-18 13:41
dokument Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2011-05-18 13:41
dokument Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2011-05-18 13:41
dokument Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2011-05-18 13:40
dokument Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2011-05-18 13:39
dokument Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2011-05-18 13:39