Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.04.2024 roku zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2024-04-18 07:46
dokument 43 2024-04-17 13:52
dokument 42 2024-04-17 13:52
dokument 41 2024-04-17 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia, 09.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie 2024-04-09 12:16
dokument Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. * * * Zarządzenie Nr 39A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.04.2024 roku w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza 2024-04-10 09:25
dokument 38 2024-04-05 19:44
dokument 37 2024-04-05 19:44
dokument 36 2024-04-05 19:44
dokument Zarządzenie Nr 33A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 marca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2024-04-05 09:50
dokument Zarządzenie Nr 35/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-04-02 10:56
dokument Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 25.03.2024 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 2024-03-25 11:30
dokument Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.03. 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie 2024-03-20 10:31
dokument Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.03.2024 w sprawie ogłoszenia wyniku końcowego wyborów do Rady Seniorów Gminy Nowogard 2024-03-14 14:38
dokument Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-03-15 10:53
dokument Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-03-15 10:52
dokument Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-03-08 14:21
dokument Zarządzenie nr 28/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.03.2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związki z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 2024-03-07 10:05
dokument Zarządzenie nr 28A/2024r. Burmistrza Nowogardu z dnia 5.03.2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie 2024-03-06 15:43
dokument Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 01.03.2024 roku w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Nowogard na lata 2024-2027 2024-04-04 14:03
dokument 26 2024-03-06 15:40
dokument Zarządzenie Nr 25A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2024-03-07 09:59
dokument Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-03-08 14:21
dokument Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczwgo 2024-03-08 14:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 2024-03-08 14:20
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-22 14:16
dokument Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024. 2024-02-20 15:17
dokument Zarządzenie nr 19/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia, 14.02.2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie 2024-02-15 14:56
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowogard miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 2024-02-14 12:12
dokument Zarządzenie Nr 13A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2024 2024-02-13 14:58
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-13 14:50
dokument Zarządzenie Nr 14A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-13 14:50
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.02.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Nowogard nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2024-02-12 09:31
dokument Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Nowogard z dnia, 05.02. 2024 roku w sprawie ustalenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2024 2024-02-06 13:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 2024-02-08 15:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-02-08 14:59
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej * * * Zarządzenie Nr 10A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2024-02-07 15:07
dokument Zarządzenie Nr 9 / 2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Trzechel 2024-01-23 15:31
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2024 i układu wykonawczego 2024-01-25 12:20
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024 2024-01-25 12:20
dokument 6 2024-01-23 15:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.01.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-01-18 07:51
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard na rok 2024/2025 2024-01-17 14:47
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej * * * Zarządzenie Nr 3A/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.01.2024 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2024-04-04 14:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2023 2024-01-16 08:43
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2024-01-16 08:43
dokument Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2024-01-16 08:30
dokument Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2024-01-16 08:42
dokument Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2024-01-16 08:28
dokument Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.12.2023 roku w sprawie odwołania I zastępcy Burmistrza 2023-12-29 14:50
dokument 132 2023-12-29 14:49
dokument Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.12.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Warnkowo 2023-12-21 08:22
dokument 130 2023-12-21 08:21
dokument 129 2023-12-21 08:21
dokument Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.12.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-12-14 08:31
dokument Zarządzenie nr 127/23 Burmistrz Nowogardu z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego. 2023-12-15 10:44
dokument Zarządzenie nr 126/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego. 2023-12-15 10:44
dokument Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.12.2023 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Nowogard 2023-12-07 14:30
dokument Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-12-14 13:36
dokument Zarządzenie nr 123/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-12-14 13:35
dokument Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-12-14 11:21
dokument Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-12-05 10:53
dokument Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym w terminie od 06.12.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-11-29 13:53
dokument Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-11-24 12:46
dokument Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-27 12:59
dokument Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-27 12:58
dokument Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-27 12:58
dokument Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-16 13:41
dokument Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-16 13:41
dokument Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-27 12:57
dokument Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji planu POFG 2023-11-30 13:22
dokument 111 2023-11-16 13:40
dokument Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-15 12:07
dokument Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-15 12:07
dokument Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-15 12:07
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-11-23 15:17
dokument Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-11-23 15:17
dokument Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-30 10:45
dokument Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 października 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-10-30 10:44
dokument Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-30 10:44
dokument Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.10.2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Czermnica 2023-10-19 14:43
dokument Zarządzenie Nr 101A/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2023 roku w sprawie zmiany Komisji Przetargowej 2023-10-19 14:42
dokument Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-19 14:41
dokument Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-13 15:42
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia11 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-19 14:39
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-20 13:30
dokument Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-10-19 14:45
dokument 96 2023-10-13 15:42
dokument Zarządzenie Nr/95/2023 r. Burmistrza Nowogardu z dnia 28.09.2023 r. w sprawie powołania komisji 2023-09-28 13:16
dokument 94 2023-09-28 13:15
dokument 93 2023-09-28 13:15
dokument Zarządzenie nr 92/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023. 2023-09-28 15:30
dokument Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.09.2023 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2023-09-21 14:21
dokument Zarządzenie nr 90/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego. 2023-09-28 15:31
dokument Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2023-09-18 15:06
dokument Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-09-21 14:25
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-09-21 14:23
dokument Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 08 września 2023 roku zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie * * * Zarządzenie Nr 86A/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-09-22 11:31
dokument Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 08 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-09-21 14:22
dokument Zarządzenie Nr 80A/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-09-12 18:07
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 01.09.2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 2023-09-04 07:43
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 2023-09-04 10:22
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 2023-09-04 10:22
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2023-09-04 10:22
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-09-12 18:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś " oraz "Zadbaj o siedlisko bo to twoje środowisko" Dożynki Gminne 2023 2023-08-30 10:36
dokument Zarządzenie NR 78/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.08.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-09-06 10:50
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.08.2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Szczytniki 2023-08-22 14:18
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia ścieżki dydaktycznej wokół Jeziora Nowogardzkiego i nadania ścieżce nazwy imieniem Rajmunda Zielińskiego 2023-08-10 14:12
dokument Zarządzenie nr 75\2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.08.2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Długołęka 2023-08-10 07:45
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 08 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej 2023-09-12 18:08
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-08-18 15:42
dokument Zarządzenie nr 72/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-08-04 13:26
dokument Zarządzenie nr 71/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-08-04 13:26
dokument Zarządzenie nr 70/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:37
dokument Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:37
dokument Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:36
dokument Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:36
dokument Zarządzenie nr 66/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:35
dokument Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:35
dokument Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-31 15:34
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-07-31 07:52
dokument Zarządzenie NR 62/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych 2023-07-26 12:19
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 25.07.2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej 2023-07-25 14:36
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Błotno 2023-07-17 13:32
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Wynagradzania pracowników Urzedu Miejskiego w Nowogardzie 2023-07-11 14:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 185b/16 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia obligatoryjnej formy pisemnej na dokumentowanie wszelkich operacji finansowych i gospodarczych 2023-07-11 14:12
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Wynagradzania pracowników Urzedu Miejskiego w Nowogardzie 2023-07-11 14:08
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-07-11 13:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-07-11 13:09
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-07-18 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2023r. Burmistrza Nowogardu z dnia .23.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2023-06-23 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2023r. Burmistrza Nowogardu z dnia 23.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 2023-06-23 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2023r. Burmistrza Nowogardu z dnia 26.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 2023-06-23 13:32
dokument Zarządzenie NR 50/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-07-04 15:10
dokument Zarządzenie NR 49/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2023 2023-07-04 15:10
dokument Zarządzenie NR 48/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-07-04 15:09
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2023 z dnia 6.06.2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2023-06-15 12:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 z dnia 6.06.2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 2023-06-15 12:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2023 z dnia 6.06.2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 2023-06-15 12:39
dokument Zarządzenie Nr 44/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 czerwca 2023 roku zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2023-06-22 08:38
dokument Zarządzenie nr 43/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmina w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-06-22 08:39
dokument Zarządzenie nr 42/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2023 roku s sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i ukłądu wykonawczego. 2023-06-22 08:36
dokument Zarządzenie nr 41/23 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-06-22 08:38
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2022/2023 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji 2023-05-30 09:52
dokument 39 2023-05-30 09:51
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-05-24 12:06
dokument Zarządzenie NR 37/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-05-12 12:42
dokument Zarządzenie NR 36/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-05-12 12:41
dokument Zarządzenie NR 35/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-05-12 12:41
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.04.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-04-28 14:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-04-27 08:14
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 21.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł na zadanie "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzania kosztorysów dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2023". 2023-05-08 08:48
dokument Zarządzenie NR 31/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.04.2023 roku w sprawie powołania składu Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2023-04-05 15:11
dokument Zarządzenie NR 30/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.04.2023 roku w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2023-04-05 15:11
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-04-14 12:13
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-04-14 12:13
dokument Zarządzenia nr 27/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31.03.2023 r. w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli Seniorów niezrzeszonych do Rady Seniorów Gminy Nowogard 2023-03-31 14:40
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-04-14 12:12
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-05-24 12:06
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 2023-03-21 13:40
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 2023-03-21 13:39
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.03.2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2023-03-21 13:39
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gmina Nowogard 2023-03-07 09:17
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 67 w obrębie Żabowa, gmina Nowogard 2023-03-07 09:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 06.03.2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania przez Orodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-07 09:13
dokument Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Nowogard z dnia 06.03. 2023 roku w sprawie ustalenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2023 2023-03-07 09:06
dokument 17 2023-03-07 09:04
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układy wykonawczego 2023-03-17 12:56
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-03-06 10:24
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i ukladu wykonawczego 2023-03-01 09:36
dokument 13 2023-03-01 09:36
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard na rok szkolny 2023/2024 2023-02-16 13:31
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian zapisów w statutach sołectw gminy Nowogard 2023-02-17 12:13
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-05-08 08:49
dokument Zarządzenie NR 9/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-02-13 11:52
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo 2023-02-07 09:00
dokument 7A 2023-02-07 09:00
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-02-07 09:00
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2023 2023-01-31 13:17
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2023 i układu wykonawczego 2023-02-07 08:59
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2023 2023-02-02 10:49
dokument 3/2023 2023-01-31 13:16
dokument Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2023-01-17 09:03
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 Stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2023 2023-01-12 08:11
dokument Zarządzenie NR 134/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2023-01-05 14:10
dokument Zarządzenie NR 1/2023 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-01-03 15:17
dokument Zarządzenie NR 133/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2023-01-03 15:16
dokument Zarządzenie NR 132/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2023-01-03 15:16
dokument Zarządzenie NR 131/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2023-01-03 15:15
dokument 130 2023-01-03 15:14
dokument 129 2023-01-03 15:14
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uproszczonej aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie za rok obrotowy 2022 2022-12-16 14:23
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-12-16 14:23
dokument Zarządzenie nr 126/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 02.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnienia powierzchni handlowej dla przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym, w terminie od 06.12.2022 r. do 31.12.2022 r. 2022-12-16 14:24
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-12-16 14:22
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-12-12 11:09
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-12-12 11:07
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-12-12 11:06
dokument Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 listopada 2022 roku - w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-12-12 11:07
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-11-18 13:57
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-11-22 09:53
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-11-14 15:10
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-11-08 14:26
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-11-08 14:26
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-10-24 13:58
dokument Zarządzenie Nr 114/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-10-21 12:24
dokument Zarządzenie Nr 113/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-10-20 15:26
dokument Zarządzenie NR 112/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.10.2022 w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2022 2022-10-12 14:35
dokument Zarządzenie NR 111/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.10.2022 w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za rok 2021 2022-10-12 14:33
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 06 pażdziernika 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-10-11 08:46
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-10-11 08:46
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-10-11 08:45
dokument Zarządzenie NR 107/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.09.2022 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022-09-28 14:48
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług. 2022-09-27 13:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-09-27 13:52
dokument Zarządzenie NR 104\2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 września 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-09-26 15:23
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-09-23 12:17
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.09.2022 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Wojcieszyn 2022-09-12 09:28
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 08.09.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób Uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2022-09-09 10:05
dokument Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Nowogardu z dnia 07 września 2022 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2022-09-08 11:09
dokument Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 42/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych 2022-09-08 11:09
dokument Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy 2022-09-08 11:09
dokument Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-09-12 09:29
dokument Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-09-12 09:28
dokument Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-09-01 15:24
dokument Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-09-01 15:23
dokument Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-09-01 15:23
dokument Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Nowogardu z dnia 31.08.2022 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2022-09-01 10:49
dokument Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Nowogardu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-09-01 15:22
dokument zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2022-09-09 15:40
dokument Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-08-24 12:48
dokument Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-08-24 12:47
dokument Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-08-24 12:46
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-08-26 10:00
dokument Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-22 15:01
dokument Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:14
dokument Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:14
dokument Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:13
dokument Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:13
dokument Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:13
dokument Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:12
dokument Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:12
dokument Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-08-19 08:10
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego. 2022-08-16 15:42
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 10.08.2022 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Nowogard 2022-08-11 12:42
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-08-05 14:44
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-08-05 14:44
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-08-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-08-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-08-05 14:42
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.08.2022 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-08-05 14:42
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2022-08-01 12:06
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-08-04 15:15
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-08-01 14:27
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-08-01 14:26
dokument Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-07-21 07:10
dokument Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-07-21 07:09
dokument Zarządzenie NR 62/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-07-21 07:08
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania pełnomocnika 2022-08-01 12:04
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie odwołania pełnomocnika 2022-08-01 12:03
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lipca 2022 roku Zmieniające Zarządzenie nr 181/2012 w sprawie powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wsparcia dziennego 2022-08-01 12:03
dokument Zarządzenie NR 58/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-07-05 15:46
dokument Zarządzenie NR 57/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-07-05 15:45
dokument Zarządzenie NR 56/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 05.07.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2022-07-05 15:45
dokument Zarządzenie NR 55/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 Czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-08-01 12:05
dokument Zarządzenie NR 54/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego 2022-08-01 12:05
dokument Zarządzenie NR 53/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-08-01 12:05
dokument Zarządzenie NR 52/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-08-01 12:05
dokument 51 2022-08-01 12:05
dokument Zarządzenie NR 50/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-06-13 14:35
dokument Zarządzenie NR 49/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-06-13 14:35
dokument Zarządzenie NR 48/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-06-13 14:34
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.05.2022 r. w sparwie zmiany Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2022-06-03 11:11
dokument Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2021/2022 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. 2022-05-31 09:36
dokument Zarządzenie Nr 45/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-05-20 12:39
dokument Zarządzenie Nr 44/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-05-20 12:38
dokument Zarządzenie Nr 43/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-05-10 10:29
dokument Zarządzenie Nr 42/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Nowogard do powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego 2022-05-10 10:28
dokument Zarządzenie Nr 41/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-05-10 10:27
dokument Zarządzenie Nr 40/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-05-10 10:27
dokument Zarządzenie Nr 39/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-05-10 10:26
dokument Zarządzenie NR 38/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2022 2022-04-29 11:42
dokument Zarządzenie Nr 37 /2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.04. 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 19.04.2022 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2022-04-27 13:10
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr1 w Nowogardzie 2022-04-15 12:06
dokument 35 2022-04-15 12:05
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego NR 1 w Nowogardzie 2022-04-12 09:47
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-04-12 09:47
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-04-12 09:46
dokument Zarządzenie NR 31/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-04-08 12:18
dokument 30 2022-04-08 12:18
dokument Zarządzenie NR 29/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-04-07 10:54
dokument Zarządzenie NR 28/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-04-07 10:54
dokument Zarządzenie NR 27/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-04-08 12:18
dokument Zarządzenie NR 26/22 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 2022-04-08 12:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 20222 i układu wykonawczego 2022-03-21 15:19
dokument Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2022 2022-03-16 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.032022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2022-03-16 08:02
dokument Zarządzenie NR 22/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2022-04-06 09:45
dokument Zarządzenie NR 21/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola NR 1 w Nowogardzie 2022-04-06 09:45
dokument Zarządzenie nr 20 /2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds.pomocy uchodźcom z Ukrainy 2022-03-15 12:19
dokument Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2022 2022-03-15 12:22
dokument Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-03-08 08:51
dokument Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:24
dokument Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:24
dokument Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:25
dokument Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:25
dokument Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:45
dokument Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-03-15 12:45
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2022 2022-02-18 15:29
dokument 10 2022-02-18 15:28
dokument Zarządzenie nr 9 /2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 styczeń 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2022/2023. 2022-02-03 13:58
dokument Zarządzenie NR 8/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2022 2022-01-28 15:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2022 2022-01-24 14:01
dokument Zarządzenie Nr4/ 2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego 2022-01-24 13:55
dokument Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych 2022-01-14 14:41
dokument Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu. 2022-01-17 15:34
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej 2022-01-03 15:13
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych * * * Zarządzenie NR 148/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2022-01-11 12:07
dokument Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2022-01-03 15:11
dokument Zarządzenie nr 145/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-12-27 12:36
dokument Zarządzenie Nr 143/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-12-09 14:41
dokument Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Nowogardu z dnie 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2022-01-12 09:33
dokument Zarządzenie Nr 141/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-12-09 14:09
dokument Zarządzenie Nr 140/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-12-09 14:09
dokument Zarządzenie nr 139\2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu udostępniania powierzchni handlowej dla lokalnych przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym 2021-11-23 11:13
dokument Zarządzenie nr 138/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-11-22 14:22
dokument Zarządzenie nr 137 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 2021-11-04 08:00
dokument Zarządzenie nr 136 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Społecznych Burmistrza Nowogardu 2021-11-04 07:59
dokument Zarządzenie nr 135/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-11-12 15:10
dokument Zarządzenie nr 134/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-11-12 15:10
dokument Zarządzenie nr 133/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds.szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 oraz uruchomienia infolinii 2021-10-28 08:48
dokument Zarządzenie nr 132/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie odwołania koordynatora ds.szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 2021-10-28 08:47
dokument Zarządzenie nr 131/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 10:10
dokument Zarządzenie nr 130/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-25 15:25
dokument Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o drugim ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 2021-10-27 10:10
dokument Zarządzenie nr 128/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 2021-10-27 13:34
dokument Zarządzenie nr 126/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 10:10
dokument Zarządzenie Nr 125/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-14 15:26
dokument Zarządzenie Nr 124/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-10-14 15:26
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Burmistrza oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności 2021-09-30 14:25
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Burmistrza 2021-09-30 14:25
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2021-09-28 15:34
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2021-09-28 15:34
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2021-09-28 15:34
dokument Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji 2021-09-27 14:38
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 roku w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza oraz powołania Zastępcy Burmistrza 2021-09-28 15:33
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2021 roku zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-09-28 15:33
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2021-09-27 07:48
dokument Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.09.2021r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Nowogardu 2021-09-27 10:28
dokument Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.09.2021r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Nowogardu 2021-09-27 10:27
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Nowogardu z dnie 23 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid.164 obręb Świerczewo gmina Nowogard 2022-01-12 09:33
dokument Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 września 2021 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2021-09-23 13:44
dokument Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego. 2021-09-20 14:35
dokument Zarządzenie nr 109 /2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-09-20 14:34
dokument Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2.09.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszym ustnym przetargu ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard z dnia 2 września 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2021-09-02 09:38
dokument Zarządzenie 107/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie 2021-09-02 09:39
dokument Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Nowogardu z dn 24 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego. 2021-09-02 09:39
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika 2021-08-27 13:57
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-08-27 13:57
dokument Zarządzenie nr 103/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 13:40
dokument Zarządzenie nr 102/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 13:41
dokument Zarządzenie nr 101/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 2021-08-12 07:58
dokument Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 2021-08-11 14:07
dokument Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie 2021-08-11 14:05
dokument Zarządzenie nr 98/2021 rok Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Nowogardzie 2021-08-11 13:58
dokument Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego egzamin odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00 2021-08-05 15:19
dokument Zarządzenie nr 96 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce konkurs odbył się w dniu 30 lipca 2021 roku. 2021-08-05 08:14
dokument Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 08:48
dokument Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 08:47
dokument Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 08:46
dokument Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-04 08:46
dokument Zarządzenie nr 91/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 13:40
dokument Zarządzenie nr 90/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-10-27 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce 2021-07-29 12:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 88 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie 2021-07-29 12:55
dokument Zarządzenie nr 87/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 13:38
dokument Zarządzenie nr 86/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-10-27 13:39
dokument Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.07.2021 r. w sprawie skócenia czasu pracy z powodu utrzymującego się upału w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2021-07-15 15:40
dokument Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 2021-10-27 13:38
dokument Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6.07.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych. 2021-07-07 15:29
dokument Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-07-05 13:21
dokument Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-07-05 13:20
dokument Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-07-05 13:19
dokument Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-07-05 13:17
dokument Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2021-07-01 15:04
dokument Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie 2021-07-01 15:03
dokument Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-06-30 11:57
dokument Zarządzenie nr 74/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce 2021-10-27 13:37
dokument Zarządzenie nr 73/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie 2021-10-27 13:37
dokument Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania specjalnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią wirusa SARS-CoV-2 2021-06-25 14:06
dokument Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu utrzymującego się upału w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2021-06-21 09:43
dokument Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie 2021-06-21 09:57
dokument Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce 2021-06-21 09:54
dokument Zarządzenie nr 68/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 419,420,423/3 e obrębie Długołęka w gminie Nowogard" 2021-10-27 13:36
dokument Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2021-06-09 15:16
dokument Zarządzenie nr 66/2021Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2021 2021-06-09 13:50
dokument Zarządzenie nr 65/2021Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2020/2021 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. 2021-06-09 13:45
dokument Zarządzenie nr 64/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Dąbrowa Nowogardzka 2021-10-27 13:35
dokument Zarządzenie nr 63/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wierzchy 2021-10-27 13:35
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-06-04 09:00
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 1 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-06-02 14:47
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 2 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-06-02 14:46
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 3 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2021-06-02 14:46
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2021-06-02 14:45
dokument Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 31 maja 2021 roku 2021-05-28 10:53
dokument Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. 2021-05-31 13:23
dokument Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard nr rok 2021 i układu wykonawczego. 2021-05-31 12:43
dokument Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce 2021-05-27 14:12
dokument Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie 2021-05-27 14:11
dokument Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji pianki PET na dz. nr 40/5, 40/6, obręb Wojcieszyn, gmina Nowogard 2021-06-14 13:55
dokument Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza 2022-01-13 11:01
dokument Zarządzenie nr 49/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2021 roku w sprwaie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Śeirczewo, gmina Nowogard 2021-05-25 15:21
dokument 48 2021-05-25 13:04
dokument Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-05-24 14:36
dokument Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-05-14 15:11
dokument Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-05-12 15:44
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli 2021-05-12 15:43
dokument Zarządzenie nr 43A/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2021-05-12 15:42
dokument Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-05-05 10:48
dokument Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-04-29 11:15
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu gry miejskiej pod nazwą "Aktywna Majówka Nowogard 2021" 2021-04-28 15:56
dokument Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-04-20 15:26
dokument Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-04-20 15:25
dokument Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-04-07 13:46
dokument Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-26 08:37
dokument Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-26 08:37
dokument Zarządzenie nr 35/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-15 15:05
dokument Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2021-03-15 14:04
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.03.2021 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2021-03-15 14:04
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.03.2021 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Nowogardu 2021-04-23 12:22
dokument Zarządzenie nr 31/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-15 14:03
dokument Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 11 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-03-11 11:53
dokument Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępnianie powierzchni handlowej dla lokalnych przedsiębiorców pod sprzedaż wyrobów własnych, dekoracji Wielkanocnych i produktów rękodzieła w okresie przedświątecznym, w terminie od 22 marca 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku. 2021-03-11 11:50
dokument Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postęopowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 12 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2021-03-11 11:47
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. 2021-03-09 15:12
dokument Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. 2021-03-09 15:12
dokument Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżwę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 4 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2021-03-09 15:07
dokument Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-09 14:59
dokument Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. 2021-03-09 14:57
dokument Zarądzenie nr 22/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na reazlizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021. 2021-03-09 14:56
dokument Zarządzenie nr 21A/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Bawcie się kolorami" 2021-07-12 09:22
dokument Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu. 2021-02-25 11:20
dokument Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-03-02 13:55
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 2021-02-17 08:33
dokument 18 2021-02-17 08:33
dokument Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-02-16 07:42
dokument Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej Wyborów Sołtysa Sołectwa Olchowo w dniu 10 lutego 2021 roku. 2021-02-09 15:00
dokument Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3.02.2021 roku w sprawie Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 2021-02-04 14:16
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo 2021-02-05 11:42
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 2021-02-04 15:19
dokument Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-02-15 11:23
dokument Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego 2021-02-15 11:22
dokument Zarządzenie nr 10 /2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku 2021-01-28 15:50
dokument Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021 2021-01-28 15:49
dokument Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-27 15:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2021-01-27 07:57
dokument Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu 2021-01-22 13:10
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych 2021-01-27 15:14
dokument Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2021-01-19 08:07
dokument Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2020., poz.1378) 2021-01-19 08:06
dokument 2/2021 2021-01-19 08:06
dokument Zarządzenie Nr 1a/ 2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług 2021-01-26 13:30
dokument Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard 2021-01-27 15:15
dokument 158 2021-01-19 08:05
dokument Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2021-01-18 16:25
dokument Zarządzenie nr 156/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2021-01-18 16:25
dokument Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2021-01-14 12:49
dokument Zarządzenie nr 154/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2021-01-14 12:49
dokument Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2021-01-18 16:23
dokument Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych 2021-02-04 15:19
dokument Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-02-04 15:19
dokument Zarządzenie nr 150/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 2020-12-28 14:27
dokument Zarządzenie Nr 149/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-28 14:26
dokument Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Boguszyce 2020-12-22 12:46
dokument Zarządzenie nr 147/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-22 12:46
dokument Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2021-01-29 14:10
dokument Zarządzenie Nr 145/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-22 12:47
dokument Zarządzenie Nr 144/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-28 14:25
dokument Zarządzenie nr 143/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-11 10:41
dokument Zarządzenie Nr 142/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-11 13:08
dokument Zarządzenie Nr 141/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-11 13:07
dokument Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. 2021-01-07 15:01
dokument Zarządzenie Nr 139/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-04 14:32
dokument Zarządzenie nr 138/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-02 15:16
dokument Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-11 13:06
dokument Zarządzenie Nr 136/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-23 11:25
dokument Zarządzenie Nr 135/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-12-11 13:04
dokument Zarządzenie Nr 134/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 2020-12-11 13:04
dokument 133 2020-12-02 15:15
dokument Zarządzenie Nr 132/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżedtu gminy na rok 2020 2020-12-03 08:14
dokument Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2021-01-27 07:57
dokument Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 listopad 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-24 09:00
dokument Zarządzenia Nr 129/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 listopada 2020roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-13 13:31
dokument Zarządzenie nr 128/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 listopada 2020r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-04 15:38
dokument Zarządzenie Nr 127/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 pazdziernika 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-13 13:30
dokument Zarządzenie Nr 126/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-13 13:31
dokument Zarządzenie Nr 125/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-13 13:30
dokument Zarządzenie nr 124/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-11-13 13:30
dokument Zarządzenie nr 123/2020 BURMISTRZA NOWOGARDU z dnia 30 października 2020 roku w sprawie refundacji zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 2020-11-20 07:54
dokument Zarządzenie nr 122/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 października 2020roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego 2020-10-30 09:15
dokument Zarządzenie nr 121a/2020 BURMISTRZA NOWOGARDU z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2020-10-30 09:14
dokument Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2020-10-27 15:56
dokument Zarządzenie nr 120/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-27 15:56
dokument Zarządzenie Nr 119/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogrd na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-22 09:35
dokument Zrządzenie nr 118/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 października 2020roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-27 15:54
dokument Zarządzenie nr 117/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2020roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-30 09:12
dokument Zarządzenie Nr 116/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 października 2020roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-20 13:12
dokument Zarządzenie Nr 115/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 października 2020roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-20 11:41
dokument Zarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 08 Października 2020 w sprawie powołania komisji 2020-10-12 13:20
dokument Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 08 Października 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-12 13:19
dokument Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:58
dokument Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2020 roku 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-12 13:20
dokument Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:58
dokument Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych 2020-10-08 11:57
dokument Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:57
dokument Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:56
dokument Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:56
dokument Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:55
dokument Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:55
dokument Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania komisji 2020-10-08 11:54
dokument Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 93 z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2020-10-08 11:54
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-18 13:05
dokument Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-10-08 11:53
dokument Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-17 13:30
dokument Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-17 13:29
dokument Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-17 13:27
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2020-09-04 15:14
dokument Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego * * * Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2020-10-12 11:00
dokument Zarzadzenie Nr 92/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2020-09-17 13:31
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie 2020-09-04 15:13
dokument Zarządzenie Nr 90/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-04 15:13
dokument Zarzadzenie Nr 88/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego * Zarządzenie Nr 89/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-09-04 15:14
dokument Zarzadzenie Nr 87/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-08-24 14:26
dokument Zarzadzenie Nr 86/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-08-24 14:26
dokument Zarzadzenie Nr 85/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-08-24 14:26
dokument Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-17 11:21
dokument Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 sierpnia 2020roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-17 11:21
dokument Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-17 11:20
dokument Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 sierpnia 2020roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-17 11:17
dokument Zarządzenie nr 80/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-08-17 11:16
dokument Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-10 10:05
dokument Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-10 10:05
dokument Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-08-10 10:04
dokument 76 2020-08-10 10:04
dokument 75 2020-08-10 10:04
dokument Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.07.2020 w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego miejsc publicznych w Gminie Nowogard 2020-07-31 12:02
dokument 73 2020-07-31 12:01
dokument Zarządzenie nr 72/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego 2020-08-10 10:01
dokument Zarządzenie nr 71/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-08-10 10:02
dokument 70 2020-07-31 12:01
dokument Zarządzenie nr 69/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2020-07-23 15:14
dokument Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-23 15:13
dokument Zarządzenie nr 67/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-23 15:03
dokument Zarządzenie nr 66/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-23 15:14
dokument Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-15 15:06
dokument Zarządzenie nr 64/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-14 15:23
dokument Zarządzenie nr 61A/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Zarządzenie nr 61B/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-23 15:15
dokument Zarządzenie nr 60A/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-07-14 15:22
dokument Zarzadzenie nr 63/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. 2020-07-08 13:11
dokument Zarzadzenie nr 62/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. 2020-07-08 13:11
dokument Zarzadzenie nr 61/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. 2020-07-08 13:11
dokument Zarzadzenie nr 60/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020. 2020-07-08 13:11
dokument Zarzadzenie nr 59/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. 2020-07-08 13:10
dokument Zarzadzenie nr 58/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i ukladu wykonawczego. 2020-07-08 13:04
dokument Zarzadzenie nr 57/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie przedlużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie. 2020-07-08 13:03
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2020-06-17 08:13
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-06-17 08:17
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok 2019/2020 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. 2020-06-16 12:10
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020. 2020-06-17 08:18
dokument Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-06-29 16:19
dokument 51 2020-06-16 12:08
dokument Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego. 2020-06-10 12:54
dokument Zarządzenie nr 49/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-06-15 15:25
dokument Zarządzenie nr 48/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-06-16 09:16
dokument Zarządzenie nr 47/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-29 08:09
dokument Zarządzenie nr 46/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-06-10 12:54
dokument Zarządzenie nr 45/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.05.2020 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny zgłoszeń konkursowych na najlepszą lekcję przedmiotową prowadzona zdalnie. 2020-05-19 15:02
dokument Zarządzenie nr 44/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-19 15:00
dokument Zarządzenie nr 43/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-19 15:00
dokument Zarządzenie nr 42/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-19 15:00
dokument Zarządzenie nr 41/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:06
dokument Zarządzenie nr 40/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:06
dokument Zarządzenie nr 39/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:05
dokument Zarządzenie nr 38/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:04
dokument Zarządzenie nr 37/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-19 14:59
dokument Zarządzenie nr 36/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:03
dokument Zarządzenie nr 35/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-05-11 11:00
dokument Zarządzenie Nr 34/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-04-27 15:44
dokument Zarządzenie Nr 33/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-04-27 15:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2020-04-27 15:43
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2020-04-27 15:42
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2020-04-27 15:41
dokument Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-04-27 15:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 339/17 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2020-04-27 15:41
dokument Zarządzenie nr 27/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-04-10 12:00
dokument Zarządzenie nr 26/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-04-09 15:28
dokument Zarządzenie nr 25/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-04-09 15:28
dokument Zarządzenie nr 24/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-04-09 15:27
dokument Zarządzenie nr 23/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-04-09 15:21
dokument Zarządzenie nr 22/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2020r w sprawie powołania specjalnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią wirusa SARS-CoV-2 2020-03-24 13:27
dokument Zarządzenie nr 21/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. 2020-03-25 12:31
dokument Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-03-24 15:24
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 02 marca 2020 roku W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2020/21 2020-03-24 13:26
dokument Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania składu Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2020-03-24 15:20
dokument Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2020-03-24 15:19
dokument Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.02.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:23
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 26.02.2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 2020-02-28 15:23
dokument Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:21
dokument Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:21
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2020 roku W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającm do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2020/21 2020-02-24 13:17
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020. 2020-02-28 15:28
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:27
dokument Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:26
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkurami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020. 2020-02-05 12:11
dokument Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego 2020-02-28 15:25
dokument Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 2020-02-28 15:24
dokument 5 2020-02-05 12:10
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.01.2020r w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2020-01-27 15:15
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości 2020-10-12 13:21
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 02.01.2020r w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020. 2020-01-27 15:15
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 02.01.2020r w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. 2020-01-27 15:14
dokument Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-27 15:13
dokument 166 2020-01-27 15:12
dokument Zarządzenie nr 165/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2020-01-13 09:39
dokument Zarządzenie nr 164/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2020-01-08 13:41
dokument Zarządzenie nr 163/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2020-01-08 13:41
dokument Zarządzenie nr 162/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2020-01-07 10:38
dokument Zarządzenie nr 161/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2020-01-07 10:32
dokument Zarządzenie nr 160/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego 2020-01-07 10:33
dokument Zarządzenie nr 159/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Nowogardzie jako jednostki właściwej do przeprowadzenia postępowania. 2019-12-19 15:36
dokument Zarządzenie nr 158/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2019-12-19 15:36
dokument 157 2019-12-19 15:36
dokument Zarządzenie nr 156/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:35
dokument 155 2019-12-19 15:35
dokument Zarządzenie nr 154/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:35
dokument Zarządzenie nr 153/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:34
dokument Zarządzenie nr 152/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.11 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia. 2019-12-19 15:33
dokument Zarządzenie nr 151/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:32
dokument Zarządzenie nr 150/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2019-12-19 15:32
dokument Zarządzenie nr 149/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:30
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Nowogard Zarządzenie nr 148/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.11 2019 roku w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Nowogard. 2019-12-19 15:29
dokument Zarządzenie nr 147/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2019-12-19 15:28
dokument Zarządzenie nr 146/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania blankietami dokumentów publicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2019-12-19 15:28
dokument Zarządzenie nr 145/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do brakowania blankietów dokumentów publicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2019-12-19 15:27
dokument Zarządzenie nr 144/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:26
dokument Zarządzenie nr 143/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:26
dokument Zarządzenie nr 142/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-12-19 15:25
dokument Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-11-14 15:21
dokument Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-11-14 15:21
dokument Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2019-11-14 15:21
dokument Zarządzenie nr 138/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2019-10-30 12:11
dokument Zarządzenie nr 137/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-30 12:11
dokument Zarządzenie nr 136/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-30 12:11
dokument Zarządzenie nr 135/19 Burmistrza Nowogardu 2019-10-30 11:56
dokument Zarządzenie nr 134/19 Burmistrza Nowogardu 2019-10-30 11:56
dokument Zarządzenie nr 133/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-21 07:57
dokument Zarządzenie nr 132/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-21 07:55
dokument Zarządzenie nr 131/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.10. 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wizji terenowych na nieruchomościach biorących udział w programie "dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków". 2019-10-09 14:01
dokument Zarządzenie nr 130/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie. 2019-10-09 13:57
dokument Zarządzenie nr 129/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania komisji. 2019-10-09 15:28
dokument Zarządzenie nr 128A/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Zarządzenie nr 128B/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-21 07:55
dokument Zarządzenie nr 128/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-09 13:55
dokument Zarządzenie nr 127/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-09 13:55
dokument Zarządzenie nr 126/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-10-09 13:55
dokument Zarządzenie nr 125/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-10-09 13:54
dokument Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2019. 2019-10-09 13:54
dokument Zarządzenie nr 123/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania audytu nieodebranych dowodów osobistych. 2019-09-18 10:10
dokument Zarządzenie nr 122a/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.09.2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli. 2019-09-18 10:10
dokument Zarządzenie nr 122/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard. 2019-09-18 10:09
dokument Zarządzenie nr 121/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-09-18 10:09
dokument Zarządzenie nr 120/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-09-18 10:09
dokument Zarządzenie nr 119/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-09-18 10:09
dokument Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-09-18 10:08
dokument Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2019-08-27 14:03
dokument Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2019-08-27 14:03
dokument Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2019-08-27 14:02
dokument Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 21.08.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-08-27 14:02
dokument Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-08-20 14:00
dokument Zarządzenie nr 112/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-09 13:43
dokument Zarządzenie nr 111/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2019-08-09 13:43
dokument Zarządzenie nr 110/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-09 13:43
dokument Zarządzenie nr 109/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-06 15:00
dokument Zarządzenie nr 108/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-06 14:59
dokument Zarządzenie nr 107/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-06 14:59
dokument Zarządzenie nr 106/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-08-06 14:59
dokument Zarządzenie nr 105/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-30 14:29
dokument 104 2019-07-30 14:29
dokument 103 2019-07-30 14:29
dokument Zarządzenie nr 102/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-30 14:28
dokument Zarządzenie nr 101/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-30 14:28
dokument Zarządzenie nr 100/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-30 14:27
dokument Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.07.2019 roku w sprawie powołania Komisji. 2019-07-17 08:46
dokument Zarządzenie nr 98/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-17 08:46
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2019-07-11 10:07
dokument Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowogardu nr 75/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. 2019-07-17 08:45
dokument Zarządzenie nr 95/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przywrócenia przystanku komunikacji miejskiej w ul.Ogrodowej oraz likwidacji strefy zamieszkania na ul.Ogrodowej w Nowogardzie. 2019-07-09 09:57
dokument Zarządzenie nr 94/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-09 09:57
dokument Zarządzenie nr 93/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2019-07-09 09:53
dokument Zarządzenie nr 92/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-09 09:53
dokument Zarządzenie nr 91/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-09 09:52
dokument Zarządzenie nr 90/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-09 09:52
dokument Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie. 2019-06-26 13:26
dokument Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana PawłaII w Nowogardzie. 2019-06-26 13:25
dokument Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. 2019-06-26 13:25
dokument Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-11 10:06
dokument Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-11 10:05
dokument Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-06-13 11:28
dokument Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie, ul.Kościuszki 3 72-200 Nowogard 2019-06-13 11:28
dokument Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jana Pawła II w Nowogardzie, ul.Gen.J.Bema 72-200 Nowogard 2019-06-13 11:27
dokument Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, ul.Żeromskiego 5 72-200 Nowogard. 2019-06-13 11:26
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-06-13 11:25
dokument 79 2019-06-13 11:24
dokument 78 2019-06-13 11:24
dokument 77 2019-06-13 11:24
dokument Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia5 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Orzesze. 2019-06-06 13:14
dokument Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Sikorki. 2019-06-06 13:14
dokument Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Boguszyce. 2019-06-06 13:14
dokument Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2018/2019 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. 2019-06-06 13:13
dokument Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-11 10:09
dokument 71 2019-06-06 13:13
dokument Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-07-11 10:09
dokument Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. 2019-07-11 10:07
dokument Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.05 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2019-06-06 13:12
dokument Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Czermnica. 2019-06-06 13:11
dokument Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Wierzbięcin. 2019-06-06 13:11
dokument Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Konarzewo. 2019-06-06 13:10
dokument Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Wierzchy. 2019-06-06 13:10
dokument Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Wojcieszyn. 2019-06-06 13:09
dokument Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Olchowo. 2019-06-06 13:09
dokument Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Orzechowo. 2019-06-06 13:08
dokument Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Słajsino. 2019-06-06 13:07
dokument Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Sikorki. 2019-06-06 13:07
dokument Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Strzelewo. 2019-05-28 14:25
dokument Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Wyszomierz. 2019-05-28 14:24
dokument Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Trzechel. 2019-05-28 14:24
dokument Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Glicko. 2019-05-28 14:20
dokument Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Brzozowo. 2019-05-28 14:20
dokument Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Łęgno. 2019-05-28 14:19
dokument Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Krasnołęka. 2019-05-28 14:19
dokument Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Żabowo. 2019-05-28 14:19
dokument Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Grabin. 2019-05-28 14:18
dokument Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 24.05.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectwa Jarchlino. 2019-05-28 14:18
dokument Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.05.20019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-05-28 14:16
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wizji terenowych na nieruchomościach biorących udział w programie "Zdrowe powietrze w Nowogardzie" 2019-05-22 14:36
dokument zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13.05.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-05-17 12:15
dokument Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13.05.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-05-17 12:15
dokument 44 2019-05-17 12:14
dokument Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 09,05,2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2019-05-16 15:29
dokument Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-05-16 15:28
dokument Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-05-16 15:28
dokument Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-05-16 15:28
dokument 39 2019-05-16 15:28
dokument Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 17.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-04-24 15:10
dokument Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.04.2019 w zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 2019-04-24 15:08
dokument Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-04-24 15:06
dokument Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.04.2019 w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Nowogard na 2019 rok" 2019-04-25 10:40
dokument Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 kwietnia 2019r w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 2019-04-10 14:09
dokument Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. 2019-04-10 14:08
dokument Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-04-10 14:08
dokument Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 5.04.2019r w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z teremu Gminy Nowogard w 2019r" 2019-04-10 14:07
dokument Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 3.04.2019r w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalacjące cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówka 2019" 2019-04-10 14:06
dokument Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego 2019-04-02 15:14
dokument Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego 2019-04-02 15:13
dokument Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-04-02 15:11
dokument Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-04-02 15:11
dokument Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadznia audytu nieodebranych dowodów osobistych 2019-03-22 15:45
dokument Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2019-04-15 08:29
dokument Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-03-28 15:26
dokument Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-22 15:46
dokument Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika 2019-03-22 15:44
dokument Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2019. 2019-03-15 16:07
dokument Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 liutego 2019r w sprawie powołania dyrekora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie 2019-03-21 12:17
dokument Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układ wykonawczego 2019-03-26 15:27
dokument Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego 2019-03-26 15:28
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 marca 2019r w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-03-28 15:25
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 2019-02-26 14:50
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-03-21 12:19
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gmienie Nowogard o wartośi powyżej 30.000 euro 2019-02-21 11:40
dokument Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-03-29 11:47
dokument Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego 2019-02-14 08:31
dokument Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 2019-05-08 15:44
dokument Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednastkach organizacyjnych gminy Nowogard 2019-03-21 12:20
dokument Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. 2019-03-22 15:42
dokument Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2019-07-30 14:27
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy dwóch budynków usługowo-handlowych (marketów budowlanych - MRÓWKA) na terenie miasta Nowogard 2019-01-23 15:31
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22.01.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczy osób bezdomnych 2019-03-21 13:29
dokument Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.01.2019 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie 2019-01-14 15:32
dokument Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja i najładniesze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2018" 2019-03-21 12:21
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.01.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-03-21 12:14
dokument 1 2019-01-14 15:31
dokument Zarządzenie nr 521/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopad 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogardu na rok 2018 i układu wykonawczego 2018-12-13 13:40