Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZP.271.1.2024.BI - Zakup sprzętu IT na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie 2024-02-22 15:51
dokument IiR.7015.6.1.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Olchowo gmina Nowogard. 2024-02-21 12:09
dokument Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą krzeseł i stołów do świetlicy w Wołowcu 2024-02-21 12:01
dokument GKEPA.814.7A.2024.MK - Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego 2024-02-19 14:28
dokument GKRPA.814.8A.2024.MK - Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra 2024-02-19 14:27
dokument GKRPA.814.6A.2024.MK - Prowadzenie psychoterapii w zakresie pomocy w rodzinie w OPS w Nowogardzie 2024-02-19 14:26
dokument GKRPA.814.5A.2024.ESZ Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta ,,Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2024-02-16 12:43
dokument GKRPA.814.9A.2024.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych 2024-02-16 12:43
dokument GKRPA.814.10A.2024.MK Prowadzenie mikroedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2024-02-16 12:42
dokument GKMiOŚ.271.2.2024.AS - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu zabytkowej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2024-02-16 07:55
dokument IiR.7015.5.1.2024.TC - Opracowane koncepcji rozbudowy Skateparku w Nowogardzie. 2024-02-15 11:35
dokument GKMiOŚ.271.9.2024.MP - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt 2024-02-27 10:17
dokument GKMiOŚ.7045.3.2024.MP - Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Nowogard 2024-02-12 09:06
dokument GKMiOŚ.271.2.1.2024.WSz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice gm. Nowogard". 2024-02-09 15:03
dokument GKMiOŚ.7031.1.2024.WF - Zakup wraz z dostawą 30 sztuk opraw LED wraz z słupami w kolorze szampańskim oraz fundamentem 2024-02-16 14:07
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" 2024-02-27 10:18
dokument GKMiOŚ.271.1.2024.AW Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard 2024-02-27 10:20
dokument Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew z terenu miasta i gminy Nowogard 2024-02-06 08:52
dokument Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowogard 2024-02-13 15:32
dokument Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną 2024-02-06 15:07
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard 2024-02-06 15:08
dokument Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2024-02-13 14:59
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt 2024-02-05 15:15
dokument Odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Nowogard 2024-02-13 15:00
dokument Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących oraz posiadających właścicieli z terenu Gminy Nowogard w 2024 roku 2024-02-06 15:08
dokument Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Nowogard 2024-02-06 15:06
dokument Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard. 2024-02-06 15:11
dokument IiR.7015.1.1.2024.TC Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach realizacji zadania pn: "Budowa żłobka miejskiego w Nowogardzie." 2024-02-06 11:48
dokument IiR.7015.3.1.2024.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim 2024-02-06 15:13
dokument IiR.7015.12.4.2024.TC Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku 2024-02-09 09:28
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice, gm. Nowogard." 2024-02-09 14:55
dokument SSiO.2600.1.2024.BS Bezgotówkowy zakup paliwa na 2024 rok. 2024-01-03 15:51
dokument IiR.271.10.1.2023.MKS Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo 2024-01-22 10:34
dokument ZP.271.10.2023.BI udzielenia zamówienia na: skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe oraz innych materiałów poligraficznych 2023-12-20 12:55
dokument GKMiOŚ.271.9.2.2023.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie". 2024-01-04 08:42
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - bezgotówkowy zakup paliwa na 2024 rok 2023-12-14 13:39
dokument IiR.7015.21.1.20TC.TC Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z modernizacją placu zabaw wraz siłownią plenerową w Wołowcu gmina Nowogard. 2024-01-22 10:58
dokument GOK.271.1.2023.AG - Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położnych przy ulicy: Plac Wolności 1, Plac Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, Plac Szarych Szeregów 6, ul. 3 Maja 6, Zamkowa 13 i Wojska Polskiego 41 2023-12-14 14:53
dokument GKMiOŚ.271.9.1.2023.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn ?Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie?. Termin składania ofert do 14.12.2023 godz. 09:00 2023-12-18 11:22
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn:"Wycinka 16 szt. drzew na terenie działki nr 77, obręb miasta Nowogard-1" 2023-12-13 14:55
dokument IiR.7015.17.1.2023.TC Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową placu zabaw w Osowie gmina Nowogard. 2023-12-20 07:44
dokument GKMiOŚ.7045.22.2023.MP Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 9 pojemników o pojemności 1100l 2024-02-22 15:39
dokument GKMiOŚ.7045.21.2023.MP Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych w Ostrzycy, Strzelewie i Żabowie 2023-12-15 10:41
dokument Wykonawstwo operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Nowogard 2024 2024-01-18 13:09
dokument Wykonawstwo prac geodezyjnych na zlecenie Gminy Nowogard 2024 2024-01-18 13:10
dokument Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nowogard" 2023-11-23 11:26
dokument GKMiOŚ.271.9.2023.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn "Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 700 lecia w Nowogardzie" 2023-12-06 11:42
dokument GKMiOŚ.271.6.1.2023.AW "Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard" 2023-11-27 12:36
dokument IiR.7015.19.1.2023.MKS Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie 2023-11-22 09:54
dokument Zapytanie ofertowe na:" Sprzedaż drzew na pniu" 2023-11-16 10:00
dokument IiR.7015.18.1.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Słajsinie 2023-11-23 15:16
dokument GKMiOŚ.271.6.2023.AW "Wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową w miejscowości Nowogard ul. Żeromskiego - działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard" 2023-11-09 10:17
dokument WRLFKiS.10.2023 wykonanie usługi druku oraz dostawy kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy książkowych oraz kalendarzy książkoych spersonalizowanych dla Gminy Nowogard na rok 2024r. 2023-10-26 08:11
dokument IiR.7015.12.3.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku. 2023-11-14 10:24
dokument GKMiOŚ.6133.15.1.2023.AS Zapytanie ofertowe na Sprzedaż drzew Na pniu z terenu dz. nr 77, obręb 1 miasta Nowogard. 2023-11-08 15:17
dokument GKMiOŚ.7031.6.2023.PK "Remont- ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na części głównej alei cmentarza komunalnego w Nowogardzie". 2023-10-19 15:38
dokument IiR.7015.16.6.2023.MKS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim. 2023-10-26 10:06
dokument GKMiOŚ.7031.27.2023.AA Wykonanie tabliczek z numerami kwater na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie wraz z montażem 2023-10-12 13:48
dokument IiR.7015.12.2.2023.TC Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku 2023-10-05 15:15
dokument IiR.7015.8.2.2023.KU Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 6 w miejscowości Słajsino - w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-10-03 09:44
dokument ZP.271.9.2023.BI Zakup, dostawa UPSów i licencji na serwerowy system operacyjny w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" 2023-09-07 20:11
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania łódek na Jeziorze Nowogardzkim 2023-09-22 11:30
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac konserwatorski przy murach obronnych w Nowogardzie". 2023-09-08 15:24
dokument GKMiOŚ.7031.20.1.2023.AA pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych". 2023-08-25 13:59
dokument IiR.7015.8.2023.KU Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 6 w miejscowości Słajsino - w formule zaprojektuj i wybuduj" 2023-09-14 11:31
dokument Zaproszenie do składania ofert w zakresie obsługi stoisk handlowych, usług gastronomicznych oraz sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych podczas imprezy plenerowej "Dożynki Gminne 2023" 2023-08-16 15:20
dokument GKMIOŚ.7031.23.2023.AA "Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych". 2023-08-11 14:13
dokument Zaproszenie do wystawienia stoisk z produktami lokalnymi, rolniczymi i rękodzielniczymi 2023-08-10 11:47
dokument GKMiOŚ.7031.20.2023.AA pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem "Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych". Termin 21.08.2023 godz 12:00 2023-08-25 13:53
dokument GKMiOŚ.7031.19.2023.AA "Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2023 r." 2023-08-25 13:52
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac konserwacyjnych przy murach obronnych w Nowogardzie 2023-08-21 12:39
dokument GKMIOŚ.7031.17.2023.AA "Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Generała Bema w Nowogardzie - wykonanie projektu zagospodarowania terenu". 2023-08-25 13:53
dokument IiR.7015.16.2023.Zapytanie ofertowe_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu na Jeziorze Nowogardzkim. 2023-08-25 14:48
dokument Zapytanie ofertowe na ,,opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków w tym kart adresowych dla zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, rejestru zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych, planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz programu opieki nad zabytkami dla Gminy Nowogard na lata 2024 ? 2027" 2023-08-21 14:39
dokument GKMiOŚ.271.3.2023.WSz Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej 2023-07-31 15:32
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn.:"dostarczenie wraz z montażem ogrodzenia drewnianego Nowogardzkich "Cisów 2023-07-17 09:03
dokument GKMiOŚ.271.4.2023.AW "Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu wiaty przystankowej na terenie działki nr 439 obręb 5 miasta Nowogard". Termin składania ofert 14.07.2023 r 2023-07-28 10:12
dokument IiR.7015.14.2023_Zapytanie ofertowe Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim 2023-08-21 13:04
dokument GKMiOŚ.6134.18.2023. AS Usunięcie karpy po wywrocie drzewa 2023-07-12 12:42
dokument ZP.271.8.2023.BI Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina 2023-07-20 15:24
dokument ZP.271.6.2023.BI Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego oraz urządzeń do obsługi sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - II postępowanie 2023-07-12 15:55
dokument GKMiOŚ.7031.16.2023.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Lato z Muzami 2023 2023-06-28 14:47
dokument Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: "Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 ob. 7 miasta Nowogard- Etap III- Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SPSR w Nowogardzie" 2023-07-10 15:39
dokument ZP.271.3.2023.BI Wdrożenie e-usług w Gminie Nowogard Gminny Portal Podatkowy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina 2023-06-19 09:22
dokument GKMiOŚ.271.1.4. 2023.KF Dostawę frezu asfaltowego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard 2023-07-04 15:07
dokument GKMiOŚ.271.1.2023.PK Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- w ramach grup zakupowych na okres dwóch lat 2023-07-14 15:00
dokument IiR.7015.8.2023.KU Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 6 w miejscowości Słajsino w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-06-14 12:12
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nowogard" 2023-06-14 12:13
dokument IiR.7015.10.2023.AM "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim" 2023-06-14 12:13
dokument IiR.7015.7.2023.AM_Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2023-06-09 14:23
dokument GKMiOŚ.7031.10.1.2023.AA "Remont nawierzchni przy nowej ścianie urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie" termin 29.05.2023 r. godz 12:00 2023-05-22 12:57
dokument GKMiOŚ.7031.12.2023.AA - Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dzień Dziecka 2023. Termin 26.05.2023 r. godz 12:00 2023-05-22 10:55
dokument GKMiOŚ.7031.11.2023.AA - Remont sygnalizacji świetlnej w miasteczku ruchu drogowego na pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie?. Termin 25.05.2023 r. godz 12:00 2023-05-22 10:55
dokument GKMiOŚ.271.4.3.2023.AW "Zagospodarowanie terenu polegające na ustawieniu wiaty przystankowej na terenie działki nr 439 obręb 5 miasta Nowogard - zaprojektuj i wybuduj 2023-05-30 11:51
dokument Zapytanie ofertowe na ,,Zakup i dostawę 3 pojemników na odpady o pojemności 660 l" 2023-06-26 12:34
dokument GKMiOŚ.7031.10.2023.AA "Remont nawierzchni przy nowej ścianie urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie" 2023-05-22 12:56
dokument IiR.7015.9.2023.AM - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Żabowo 2023-06-28 12:19
dokument GKRPA.814.23A.2023.MK - Prowadzenie mikroedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2023-05-26 11:06
dokument IiR.7015.3.2023_Zapytanie ofertowe_Wykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich dla dokumentacji: Budowa ladowiska dla helikopterow na terenie dzialki nr 6/1 ob.7 miasta Nowogard 2023-05-15 15:09
dokument GKMiOŚ.6133.9.2023.AS Zapytanie ofertowe na zadanie polegające na "Renowacji 10 szt. donic drewnianych na Placu Wolności". 2023-05-16 11:16
dokument IiR.7015.5.2023.KU_Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem: "Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych" 2023-05-05 13:49
dokument GKMiOŚ.271.4.2.2023.AW "Zagospodarowanie terenu polegające na ustawieniu wiaty przystankowej na terenie działki nr 439 obręb 5 miasta Nowogard - zaprojektuj i wybuduj 2023-05-18 15:14
dokument Zaproszenie do składania ofert na wyłączność: obsługa stoisk handlowych, usług gastronomicznych oraz sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych o zawartości alkoholu do 6% podczas imprezy plenerowej "MAJÓWKA 2023" 2023-04-21 08:34
dokument Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu - kierunek Olchowo - III postępowanie. Termin składania ofert 27.04.2023r. do godz. 9:00 2023-05-08 09:09
dokument Konkurs ofert dotyczącego wyłonienia Realizatorów programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2023 - 2025" 2023-05-15 15:07
dokument IiR.7015.4.2023.AM "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stałego pomostu do cumowania dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim" 2023-04-28 14:20
dokument SSiO.2600.1.2023.ESZ - Zakup 4 kompletów ubrań specjalnych OSP Ostrzyca 2023-05-09 14:53
dokument GKMiOŚ.7031.8.2023.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Majówka 2023 2023-04-18 14:20
dokument GKMiOŚ.271.4.1.2023.AW "Zagospodarowanie terenu polegające na ustawieniu wiaty przystankowej na terenie działki nr 439 obręb 5 miasta Nowogard - zaprojektuj i wybuduj 2023-04-25 10:44
dokument Zapytanie ofertowe-Raport o Stanie Gminy Nowogard 2023-04-26 15:13
dokument Prowadzenie mikroedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2023-05-02 14:57
dokument GKMiOŚ.271.4.2023.AW "Zagospodarowanie terenu polegające na ustawieniu wiaty przystankowej na terenie działki nr 439 obręb 5 miasta Nowogard - zaprojektuj i wybuduj 2023-04-14 10:43
dokument Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu - kierunek Olchowo - II postępowanie. Termin składania ofert 18.04.2023r. do godz. 9:00 2023-04-19 11:08
dokument GKMiOŚ.7031.6.2023.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę - termin 04.04.2023 godz 12:00 2023-03-31 15:21
dokument GNGR.6830.2.2023.KO wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na zlecenie Gminy Nowogard w roku 2023 2023-03-24 13:25
dokument GKRPA.814.16A.2023.MK Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2023-04-05 15:30
dokument GKRPA.814.12A.2023.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra 2023-04-05 11:55
dokument GKRPA.814.14A.2023.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych 2023-04-05 11:43
dokument GKRPA.814.11A.2023.MK Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ,ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2023-04-05 11:56
dokument GKRPA.814.15A.2023.MK Prowadzenie mikroedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2023-04-05 11:57
dokument GKRPA.814.13A.2023.MK - Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2023-04-05 11:52
dokument GNGR.6830.2.2023.KO Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych na zlecenie gminy Nowogard w roku 2023. 2023-03-09 13:38
dokument IiR.7015.2.2023 Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji mapy do celow projektowych na potrzeby wykonania budowy sieci kanalizacji w ramach zadania pod nazwa: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Konarzewo 2023-03-20 11:46
dokument RE.271.01.2023 - Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu -kierunek Olchowo?. Termin składania ofert 24.03.2023r. do godz. 9:00 2023-03-28 13:09
dokument GNGR.271.3.2023.IK zakup wraz z montażem 3 klimatyzatorów na potrzeby Sołectwa Wojcieszyn 2023-04-21 14:40
dokument GKRPA.814.7A.2023.MK prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2023-03-15 14:22
dokument IiR.7015.1.2023_Zapytanie ofertowe_Pelnienie obowiazkow Inspektora Nadzoru nad zadaniem: Budowa lacznika miedzy ul. 700-Lecia a ul. Dworcową w Nowogardzie oraz budowa chodnika w miejscowosci Karsk realizowana w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych 2023-03-01 14:57
dokument Zakup opału - pellet na potrzeby sołectwa Karsk 2023-02-16 13:33
dokument GKMiOŚ.271.2.2023.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2023-02-28 11:35
dokument Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na terenie miasta i gminy Nowogard 2023-02-21 15:29
dokument Zapytanie ofertowe na zakup karmy dla kotów wolnożyjących z terenu gminy Nowogard 2023-02-22 10:30
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania rozbudowy sieci kanalizacyjnej z przyłączem oraz przyłączenia do sieci wodociągowej w świetlicy w miejscowości Wojcieszyn 2023-02-08 15:22
dokument Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Sołectwa Jarchlino 2023-02-13 11:49
dokument Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Sołectwa Dąbrowa 2023-02-13 11:50
dokument GKMiOŚ.271.1.2023.AW Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Termin składania ofert do 01.02.2023 godz. 09:00 2023-02-03 11:35
dokument Wykonawstwo operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości na zlecenie Gminy Nowogard w roku 2023 2023-02-03 14:34
dokument GNGR. zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych na zlecenie gminy Nowogard w roku 2023 2023-03-07 15:02
dokument Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Nowogard 2023-02-01 15:30
dokument GKMiOŚ.7031.1.2023.AA Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad zadaniem Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard 2023-02-03 14:34
dokument Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Nowogard 2023-01-24 10:58
dokument Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2023-01-27 10:56
dokument Projekt budowy świetlicy w Kulicach - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-12-28 13:39
dokument GKMiOŚ.7031.22.3.2022.AA Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych 2022-12-29 15:12
dokument Zapytanie ofertowe " Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard" 2022-12-30 11:43
dokument Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-12-30 13:51
dokument Zapytanie ofertowe na Rozbudowę świetlicy w Karsku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-12-30 13:53
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Żabowo 2022-12-30 11:46
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących oraz posiadających właścicieli z terenu gminy Nowogard w 2023 2022-12-30 14:20
dokument SSiO.2600.8.2022.BS którego przedmiotem jest "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard na 2023 rok" 2023-01-26 10:13
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard. 2022-12-30 14:19
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard w udziałem zwierząt. 2022-12-30 14:20
dokument Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną 2022-12-30 14:22
dokument Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2022-12-30 14:21
dokument Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowogard 2022-12-30 14:22
dokument Zakup monitora interaktywnego 2022-12-27 14:44
dokument Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 2022-12-27 15:39
dokument GNGR.271.20.2022.IK Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych na świetlicę wiejską - Wojcieszyn 2022-12-02 11:09
dokument GNGR.271.21.2022.IK Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-11-17 08:46
dokument GKMiOŚ.7031.9-1.2022.AA Zakup zestawów zabawowych wraz z montażem" termin 17.11.2022 r godz 12:00 2022-11-25 11:21
dokument GKMiOŚ.7031.22.2.2022.AA Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych" termin 16.11.2022 r. godz 12:00 2022-11-25 13:54
dokument GNGR.271.19.2022.IK Budowa świetlicy w Sołectwie Żabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-11-09 13:03
dokument GNGR.271.17.2022/IK Zakup wraz z dostawą materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego - Glicko 2022-11-09 12:30
dokument GNGR.271.18.2022.IK - Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw - Wołowiec 2022-11-09 12:07
dokument WRLFKiS.10.2022. - wykonanie usługi druku oraz dostawy kalendarzy trójdzielnych ,kalendarzy książkowych oraz kalendarzy książkowych spersonalizowanych dla Gminy Nowogard na rok 2023 2022-11-15 12:54
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:" Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierzat lub ich części z terenu Gminy Nowogard 2022-11-15 12:03
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowogard na lata 2023-2037. 2022-10-31 14:46
dokument GNGR.271.14.2022.IK Projekt budowy świetlicy - Słajsino - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-12-02 09:49
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". 2022-10-20 15:21
dokument Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej/korekcyjnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie" 2022-10-20 15:20
dokument GKMiOŚ.7031.23.2022.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oświetlenia oś. Radosław w m. Nowogard przy ul. Bohaterów Warszawy od nr 36 do nr 44 2022-10-17 14:26
dokument Projekt budowy świetlicy w Kulicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejj 2022-10-14 15:04
dokument GKMiOŚ.271.8.2022.AW Przegląd obszaru i granic aglomeracji 2022-10-27 15:11
dokument Budowa świetlicy w Sołectwie Żabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-12-08 09:53
dokument Zakup materiału wraz z usługą wykonania naprawy kanalizacji w budynku biblioteki - Dąbrowa 2022-10-28 07:47
dokument Zakup materiałów wraz z wykonaniem wiaty - Sołectwo Ostrzyca 2022-10-28 07:53
dokument Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw - Wołowiec 2022-10-28 07:51
dokument Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin 2022-10-28 07:52
dokument Zakup wraz z dostawą materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego - Glicko 2022-10-28 07:51
dokument GKMiOŚ.271.7.2022.AW Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2022-10-20 15:30
dokument Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych 2022-10-05 10:11
dokument Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych w Ostrzycy i Strzelewie. 2022-10-21 13:28
dokument Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych 2022-11-09 15:16
dokument Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami na placu zabaw w Sołectwie Krasnołęka 2022-09-20 09:18
dokument Usługa wykonania dachu na bibliotece w Sołectwie Dąbrowa 2022-09-20 09:22
dokument Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Osowo 2022-09-20 09:23
dokument Rozłożenie frezu na trzy kolonie - usługa 2022-09-20 09:20
dokument Zakup siatki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół stawu 2022-09-19 07:51
dokument Zapytanie ofertowe na: "Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin" 2022-09-20 09:23
dokument PRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY/DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWOGARD 2022-09-20 15:01
dokument GKMiOŚ.7031.21.1.2022.AA wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych. 2022-09-16 14:16
dokument Zaproszenie do składania ofert na wyłączność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 2022-08-25 14:30
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2022 r.". 2022-09-08 11:12
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ ?DOŻYNKI GMINNE 2022? 2022-08-26 15:25
dokument GKMiOŚ.271.20.2022.MP Zakup i dostawa mokrej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard 2022-08-19 15:00
dokument SSiO.2600.7.2022.BS Wybór realizatora Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024 2022-09-09 10:02
dokument GKMiOŚ.7031.20.2022.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2022. Termin składania ofert 12.08.2022 godz. 12:00 2022-08-05 15:18
dokument GKMiOŚ.7031.21.2022.AA Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2022-08-03 14:11
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mokrej karmy dla kotów wolnożyjących z terenu Gminy Nowogard. 2022-08-12 14:46
dokument Wybór realizatora "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogard na lata 2021-2024" 2022-08-02 13:30
dokument Usunięcie wywrotów i złomów drzew na terenie działki nr 123 obręb Błotno 2022-08-01 12:12
dokument Sprzedaż drzew ,,na pniu" rosnących na działkach nr 72, 74, 78 obręb 1 miasta Nowogard, stanowiących własność Gminy Nowogard 2022-08-01 12:10
dokument GNGR.7015.2.2022.MO Budowa placu zabaw w Sołectwie Osowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-07-01 14:38
dokument GNGR.271.02.2022.MO Usługa brukarska wraz z materiałem (pod altanę wiejską) w Sołectwie Grabin. 2022-08-11 08:12
dokument Budowa świetlicy w Sołectwie Żabowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2022-06-21 15:25
dokument GNGR.271.08.2022.MO Montaż 4 ławek parkowych na terenie Sołectwa Brzozowo (przygotowanie i utwardzenie terenu) oraz zakup kostki brukowej 2022-06-21 12:09
dokument Usługa wykonania dachu na bibliotece w Sołectwie Dąbrowa Nowogardzka 2022-06-20 14:25
dokument Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2022-06-28 09:54
dokument Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Maszkowo 2022-06-15 15:30
dokument IiR.7015.4.20222_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie 2022-06-23 15:10
dokument IiR.7015.20222_Rozbudowa oświetlenia w ulicy Promenada w Nowogardzie 2022-06-23 15:11
dokument IiR.7015.17.2022_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie-I Etap - w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z terenu za pomnikiem do murów 2022-07-05 15:32
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Wykonanie usługi brakarskiej wraz z operatem brakarskim ,dla ok. 100 szt. drzew stanowiących wywrot i złom na terenie działki, nr 72 oraz 74 obręb 1 miasta Nowogard" 2022-06-21 12:15
dokument IiR.7015.18.2022.KT_Zapytanie ofertowe_ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Przebudowa świetlicy w Wołowcu 2022-08-10 14:11
dokument GKMiOŚ.7031.9.2022.AA "Zakup zestawów zabawowych wraz z montażem 2022-11-09 13:08
dokument GKMiOŚ.271.11.2022.MB - Przeniesienie mrowiska mrówki rudnicy (Formica rufa). 2022-06-13 14:59
dokument GNGR.271.4.2022.MO Zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem na potrzeby Sołectwa Żabówko 2022-05-20 08:06
dokument GKMiOŚ.7031.12.2022.AA Wymiana uszkodzonych trzech lamp ulicznych termin składania ofert 03.06.2022 godz 12:00 2022-05-20 08:05
dokument GNGR.271.02.2022.MO - Usługa brukarska wraz z materiałem pod altanę wiejską w Sołectwie Grabin 2022-05-19 15:15
dokument GNGR.271.03.2022.MO Ogrodzenie boiska wiejskiego wraz z zakupem niezbędnych materiałów w Sołectwie Błotno 2022-05-18 15:31
dokument GNGR.271.01.2022.MO Montaż 4 ławek parkowych na terenie Sołectwa Brzozowo (przygotowanie i utwardzenie terenu) oraz zakup kostki brukowej 2022-05-18 15:30
dokument IiR.7015.16.2022.KU_Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie- I Etap w zakresie wykonania przylacza elektroenergetycznego w DW 106 ulicy 700- Lecia w Nowogardzie- czesc I wykonanie przepustu kabla elektroenergetycznego 2022-07-05 15:39
dokument Oferta cenowa na zakup i dostawę materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w roku 2022 2022-05-02 09:52
dokument GKMiOŚ.6134.6.2022.AS Zapytanie ofertowe na zadanie pn Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard. 2022-06-14 15:25
dokument GKRPA.814.22A.2022.MK Prowadzenie terapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2022-05-11 11:14
dokument GKMiOŚ.7045.18.2022.MB Karczowanie pni i usunięcie wywrotów drzew z terenu cmentarza komunalnego w Ostrzycy 2022-05-02 14:40
dokument Świadczenia usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt. 2022-05-02 15:23
dokument Odłowienie i transport zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard do podmiotu świadczącego całodobową opiekę weterynaryjną 2022-05-02 15:24
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2022-04-21 14:54
dokument IiR.7015.14.2022.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania_Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie 2022-04-08 12:29
dokument IiR.7015.13.2022.KU"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania "Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej" 2022-04-08 12:31
dokument Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Lestkowo 2022-03-16 14:54
dokument Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Maszkowo 2022-03-16 14:37
dokument Zakup ciągnika kosiarki na potrzeby Sołectwa Sąpolnica 2022-03-16 14:21
dokument Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych 2022-04-01 15:08
dokument Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2022-04-01 13:46
dokument Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra 2022-04-01 15:12
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2022-04-01 15:13
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania 2022-04-01 15:08
dokument Zapytanie ofertowe na Świadczenia usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt 2022-03-24 16:15
dokument GKMiOŚ.7031.3.2022.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę. termin 22.03.2022 godz 12:00 2022-03-08 08:49
dokument GKMiOŚ.7031.5.2022.AA Modernizacja oświetlenia gminy Nowogard na terenach wiejskich-wykonanie audytu w ramach programu Polski Ład - termin 17.03.2022 godz 12:00 2022-04-11 15:17
dokument GKMiOŚ.7031.4.2022.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oświetlenia dróg na terenie gminy Nowogard termin 16.03.2022 r., godz 12:00 2022-04-11 15:16
dokument IiR.7015.10.2022.KU_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Kowalskiej 2022-03-22 10:13
dokument IiR.7015.12.2022.AMU Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2022-03-29 11:59
dokument IiR.7015.11.2022.KT_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizacji zadania Budowa nowego Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie 2022-03-22 10:13
dokument GKMiOŚ.271.3.2022.WSz Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa drogi do osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice" 2022-03-22 15:15
dokument SSiO.2600.1.1.2022.ESZ Wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Orzechowo 2022-03-10 16:07
dokument SSiO.2600.2.1.2022.ESZ Wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Wyszomierz 2022-03-10 16:06
dokument Pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn . Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Wierzbiecinie 2022-02-24 15:35
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej 2022-03-03 15:29
dokument GKMiOŚ.271.6.2022.Mb: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2022-02-22 15:15
dokument SSiO.2600.1.2022.ESZ Wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Orzechowo 2022-02-16 11:34
dokument SSiO.2600.2.2022.ESZ Wykonanie przyłącza wodociągowego OSP Wyszomierz 2022-02-16 11:33
dokument GNGR.6848.1.2022.MS- Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2022 2022-03-16 14:18
dokument GNGR.6848.1.2022.DJ- Wykonawstwo prac geodezyjnych na zlecenie gminy Nowogard w roku 2022 2022-03-16 14:19
dokument IiR.7015.2.2022.KU Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Konarzewie 2022-02-18 10:18
dokument GKMiOŚ.271.1.2022.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2022-02-04 14:40
dokument Zapytanie ofertowe na "Prace pielęnacyjno-porzadkowe na cmentarzach komunalnych w Gminie Nowogard" 2022-01-28 15:26
dokument GKMiOŚ.271.1.2022.MB: Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2022-02-08 13:14
dokument GKMiOŚ.271.2.2022.MB: Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2022-02-03 12:38
dokument GKMiOŚ.271.3.2022.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z termu Gminy Nowogard 2022-02-04 14:39
dokument GKMiOŚ.271.5.2022.AS: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2022-01-28 15:29
dokument GKMiOŚ.271.8.2022.AS: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących oraz posiadających właścicieli z terenu Gminy Nowogard 2022-01-28 15:30
dokument GKMiOŚ.271.4.2022.MB Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2022-02-03 12:38
dokument Ogłoszenie na "Realizację w 2022 r. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" 2022-01-11 12:05
dokument GKMiOŚ.271.11.2021.WSz Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogi powiatowej 3118Z w m. Nowogard-wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Gen. Józefa Bema". 2022-01-14 14:25
dokument K-BI.271.2.2021 sprzęt komputerowy 2021-12-23 10:20
dokument Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 2021-12-20 07:48
dokument Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectw z terenu Gminy Nowogard na 2022 rok 2021-12-16 15:09
dokument Budowa świetlicy w Bieniczkach 2021-11-29 14:00
dokument IiR.7015.23.2021.AM_ Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych w ramach realizacji zadania_ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2021-12-28 12:33
dokument Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SPSR w Nowogardzie - etap II-dokumentacja projektowa 2021-12-06 15:05
dokument Budowa oświetlenia w miejscowościach: Długołęka, Wyszomierz, Wierzchy 2021-12-13 10:34
dokument GNGR.274.6.2021.DJ opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej projektu budowlanego Rozbudowa świetlicy w Karsku 2021-11-15 11:06
dokument IiR.7015.20.2021.AM - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce 2021-12-03 11:33
dokument IiR.7015.16-1.2021.AM_ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowie 2021-12-02 10:15
dokument Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Boh. Warszawy (Czereśniowy Sad) w Nowogardzie 2021-12-02 15:22
dokument Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Czermnica 2021-11-04 07:56
dokument Zakup lampy solarnej oświetleniowej na potrzeby Sołectwa Wojcieszyn 2021-11-04 07:54
dokument IiR.7015.18.2021.AM_ Zapytanie ofertowe_ Budowa oświetlenia w miejscowościach Długołęka, Wyszomierz, Wierzchy 2021-11-18 11:53
dokument IiR.7015.19.2021.AM_ Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SPSR w Nowogardzie-etap II- dokumentacja projektowa 2021-11-18 11:53
dokument SSiO.2600.11.2021.BS Wymiana kotła gazowego instalacji c.o. wraz z rozbudową instalacji c.o. w budynku Świetlicy Środowiskowej Promyk w Nowogardzie 2021-11-19 13:54
dokument GNGR.271.17.2021.DJ Zakup garażu blaszanego na potrzeby Sołectwa Żabówko 2021-10-27 15:04
dokument GNGR.271.11.2021.DJ ZAKUP 2 LAMP SOLARNYCH DLA MIEJSCOWOŚCI ŻABÓWKO 2021-10-27 14:50
dokument SSiO.2600.10.2021.ESZ Termomodernizacja oraz wymiana poszycia dachowego na budynku OSP w Ostrzycy 2021-11-15 09:01
dokument Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa Konarzewo 2021-10-22 12:38
dokument Zakup 20 kompletów strojów sportowych spersonalizowanych dla sołectwa Wołowiec 2021-10-22 12:10
dokument Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2021-11-08 13:23
dokument Rozbudowa świetlicy w Karsk- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej projektu budowlanego 2021-10-14 14:34
dokument Naprawa dachu na bibliotece w Dąbrowie Nowogardzkiej (zakup materiał wraz z usługą wykonania) 2021-10-14 14:29
dokument Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo- usługa położenia polbruku 2021-10-14 14:29
dokument GKMiOŚ.6134.34.B.2021.AB Zapytanie cenowe na dostawę materiałów do Gminy Nowogard. 2021-10-06 15:10
dokument GKMiOŚ.6134.34.A.2021.AB Zapytanie cenowe na dostawę roślin dla Gminy Nowogard 2021-10-06 15:03
dokument GKMiOŚ.7031.19.2.2021.AA - Zakup karuzeli platformowej montowanej do podłoża, termin 18.10.2021 2021-10-21 14:53
dokument IiR.7015.16.2021.AM "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowie" 2021-10-26 12:53
dokument Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: CYFRYZACJĘ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH (PLANY MIEJSCOWE I STUDIUM), OPRACOWANIE METADANYCH DLA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WRAZ Z USŁUGĄ NADZORU AUTORSKIEGO, AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJI OPRACOWANYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH. 2021-10-14 08:07
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP ZIEMI GNGR.2600.2.2021.DJ 2021-09-23 13:45
dokument SSiO.2600.7.2021.ESZ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Termomodernizacja oraz wymiana poszycia dachowego na budynku OSP w Ostrzycy 2021-09-20 14:39
dokument SSiO.2600.6.2021.ESZ - Termomodernizacja oraz wymiana poszycia dachowego na budynku OSP w Ostrzycy 2021-10-20 16:36
dokument GKMiOŚ.7031.19.1.2021.AA "Zakup karuzeli platformowej montowanej do podłoża" 2021-10-04 12:10
dokument Zapytanie ofertowe na Naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Błotnie 2021-09-09 11:48
dokument GKMiOŚ.7031.11.1.2021.AA Wykonanie oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników -zaprojektuj i wybuduj termin 06.09.2021 godz 12:00 2021-09-07 15:04
dokument Projekt pod budowę placu zabaw i przeniesienie siłowni na plac zabaw - Osowo 2021-09-10 14:09
dokument Naprawa dróg na trzy kolonie - rozprowadzenie frezu - Strzelewo 2021-08-18 14:59
dokument Zakup 2.000 ton ziemi żyznej (urodzajnej) bez zanieczyszczeń wraz z transportem do miejscowości Żabowo na potrzeby utwardzenia terenu rekreacyjno sportowego 2021-08-16 14:00
dokument GKMiOŚ.271.4.2021.WSz Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Boh. Warszawy (Czereśniowy Sad) w Nowogardzie 2021-10-22 12:02
dokument GKMiOŚ. 7031.14.3.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Termin 25.08.2021 godz 12:00 2021-08-27 15:13
dokument GKMiOŚ.7031.16.1.2021.AA "Zakup sześciu koszy ulicznych o pojemności 120l z możliwością kotwienia do podłoża" termin 27.08.2021 2021-09-02 12:52
dokument GKMiOŚ.271.7.2021.AS Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2021r. 2021-09-02 12:51
dokument Wykonanie oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników -zaprojektuj i wybuduj termin 19.08.2021 godz 12:00 2021-08-19 15:05
dokument Zapytanie ofertowe na "Remont boiska - zakup ogrodzenia" 2021-08-19 12:48
dokument Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w ramach grup zakupowych na okres dwóch lat na zadania pn: 1) "Zakup i dystrybucja paliwa gazowego dla punktów poboru gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej - usługa kompleksowa" dla 12 PPG ( Część I ) 2) " Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie" dla 182 PPE, w tym na potrzeby oświetlenia ulicznego ( Część II) 2021-08-17 20:31
dokument GKMiOŚ.7031.17.2021.AA Wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2021-08-06 10:18
dokument GKOiOŚ.7031.16.2021.AA Zakup sześciu koszy ulicznych o pojemności 120l z możliwością kotwienia do podłoża 2021-08-06 10:17
dokument IiR.7015.9-1.2021.KT Budowa placu zabaw w miejscowości Żabowo 2021-08-02 15:20
dokument GKMiOŚ.7031.14.2.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA termin składania ofert 07.07.2021 godz12:00 2021-08-06 10:18
dokument SSiO.2600.5.2021.ESZ Zakup i wymianę węży ciśnieniowych w zestawie sprzętu hydraulicznego Lukas dla OSP Osowo 2021-07-27 12:01
dokument IiR.7015.9.2021.KT_Budowa placu zabaw w miejscowości Żabowo 2021-07-16 19:57
dokument IiR.7015.12.2021.AM_Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej 2021-07-16 19:57
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zakup węgla kamiennego (kostka) 2021-07-12 15:17
dokument Burmistrz Nowogardu zaprasza do przetargu na: sprzedaż koszów metalowych siatkowych 2021-06-17 14:53
dokument GKMiOŚ.7031.14.1.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA 2021-07-13 13:41
dokument "Remont boiska - zakup ogrodzenia" Łęgno 2021-06-15 15:26
dokument GKMiOŚ.70313.1.2021.AA "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM REDUKCJI MOCY, STEROWANIA I ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM NA TERENIE MIASTA NOWOGARD" 2021-07-01 14:31
dokument Zapytanie ofertowe na malowanie korytarzy, toalet i obróbkę blacharską w SP w Długoęce 2021-06-10 14:12
dokument IiR.7015.11-1.2021.AM_Remont pomieszczeń budynku Ratusza-wymiana stolarki drzwiowej 2021-06-25 12:47
dokument K-BI.271.1.2021 - odnowienie oprogramowania antywirusowego F-Secure. 2021-06-10 12:46
dokument IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I 2021-07-05 12:38
dokument GKMiOŚ.7031.14.2021.AA - Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA 2021-06-16 10:52
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru , kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej 2021-06-15 11:24
dokument GKMiOŚ.7031.3.2021.AA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Nowogard 2021-06-10 10:06
dokument GKMiOŚ.7031.13.2019.AA Wykonanie siedmiu pylonów z nazwami ulic 2021-06-09 08:48
dokument IiR.7015.11.2021.AM_ Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej 2021-06-07 11:58
dokument Zapytanie ofertowe na remont boiska - zakup ogrodzenia. 2021-06-11 08:14
dokument Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 326 pod plac zabaw w Sołectwie Olchowo 2021-06-11 08:20
dokument Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie działki nr 326 pod plac zabaw 2021-05-17 13:15
dokument Zapytanie ofertowe na zakup ciągniga - kosiarki 2021-06-11 08:22
dokument GKMiOŚ.271.4.2021.AW Wykonanie gier podwórkowych wraz z montażem na nawierzchni asfaltowej 2021-06-07 14:46
dokument ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" 2021-05-31 11:35
dokument WRLFKiS.03.2021 Wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku dla Gminy Nowogard ? 2000 szt. 2021-05-27 14:14
dokument GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard 2021-05-31 12:11
dokument Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie 2021-05-18 16:15
dokument GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. 2021-05-10 11:05
dokument Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" 2021-05-05 14:18
dokument Zapytanie ofertowe na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2021-04-28 14:40
dokument Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych US-07dla OSP Osowo 2021-04-16 09:18
dokument IiR.7015.8-1.2021.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Promenady w Nowogardzie 2021-03-26 15:40
dokument GKMiOŚ.7031.6.2021.AA"Wymiana kabli zasilających oświetlenia ulicznego na terenie - termin 8.04.2021r. godz 12:00 2021-04-12 15:23
dokument GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). 2021-04-15 11:24
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2020 2021-04-08 08:38
dokument GNGR.27.2.2021/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby Sołectwa Sikorki 2021-04-06 15:58
dokument GNGR.27.2021/IK Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Sołectwa Kulice 2021-04-06 16:00
dokument GKMiOŚ.7031.5.2021.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2021-03-18 08:55
dokument IiR.7015.8.2021.KT_Zapytanie ofertowe_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Promenady w Nowogardzie. 2021-03-19 15:25
dokument GKMiOŚ.7031.4-1.2020.AA Opracowanie dokumentacji projektowej z branży telekomunikacyjnej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie 2021-03-03 15:01
dokument GKRPA.814.8.2021.MK Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2021-03-18 14:50
dokument GKRPA.814.9.2021.MK Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra 2021-03-18 14:49
dokument GKRPA.814.12.2021.MK Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych. 2021-03-18 14:48
dokument GKRPA.814.10.2021.MK Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego 2021-03-18 14:50
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2021-03-17 08:44
dokument Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13 2021-03-15 15:05
dokument Zapytanie ofertowe na "Obsługę i konserwacją pojemników do gromadzenia psich nieczystości". 2021-03-18 11:19
dokument GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 2021-03-01 12:11
dokument Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na :"Prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Nowogard" 2021-03-18 11:18
dokument IiR.7015.6.2021.AM_Zapytanie ofertowe_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach:Karsk, Wołowiec, Szczytniki 2021-03-09 13:51
dokument IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn 2021-03-19 15:26
dokument WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. 2021-03-05 13:39
dokument Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2021-03-18 11:20
dokument Zapytanie ofertowe na " Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2021-03-18 11:14
dokument GKMiOŚ.271.1.2020-2021.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard 2021-03-16 10:43
dokument IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej 2021-03-04 15:12
dokument GKMiOŚ.271.1.2021.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2021-03-03 13:22
dokument Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzanie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu Gminy Nowogard". 2021-03-18 11:16
dokument GKMiOŚ.271.6.2021.AS - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard 2021-03-18 11:15
dokument GKMiOŚ.271.2.2021.AS - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2021-03-18 11:17
dokument IiR.7015.5.2021.KT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie 2021-03-04 15:13
dokument Dokumentacja projektowa ,,Budowa chodnika w miejscowości Karsk" termin do 01-03-2021 2021-03-29 14:54
dokument IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie 2021-02-23 15:33
dokument IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 2021-02-23 14:09
dokument Wykonanie magnesów promocyjnych Gminy Nowogard 2021-02-01 15:10
dokument Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie 2021-02-02 08:43
dokument GNGR.6848.1.2021.IK - Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2021. 2021-01-15 11:57
dokument Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard 2021-02-05 09:43
dokument OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW 2021-01-14 14:29
dokument K.271.2.2021 Udzielenie zamówienia na Skład,łamanie,opracowanie graficzne,druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe 2021-02-16 09:11
dokument SSiO.2600.18.2020.KK Zarządzanie i Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla podległych mu jednostek 2021-02-26 13:58
dokument IiR.7015.17.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Rozbudowa ścieżki wokół jeziora" 2021-01-22 14:36
dokument RLFKiS.07.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2021-01-07 08:14
dokument SSiO.2600.23.2020.EC Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" 2021-01-05 09:50
dokument GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" 2021-01-12 15:19
dokument GKMiOŚ.271.15.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard 2021-06-21 11:23
dokument GKMiOŚ.7031.31-1.2020.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2020/2021 2020-12-11 15:15
dokument GNGR.2600.7.DJ Remont utwardzenia działki nr 176/1 w obrębie nr 3 miasta Nowogard przy ul. Zamkowej 2021-01-11 12:27
dokument GNGR.2600.8.DJ Wykonanie remontu utwardzenia działki nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej (boisko) 2021-01-11 12:28
dokument GNGR.271.10.2020/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czermnica 2020-12-15 15:59
dokument GNGR.271.11.2020/IK Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie - położenie polbruku 2020-12-15 15:58
dokument Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard 2020-12-18 10:29
dokument Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie 2021-01-04 15:26
dokument GKMiOŚ.271.12.2020.WSz - Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard 2020-12-11 15:17
dokument GNGR.271.07.2020/IK - Zakup altany ogrodowej na boisko w Sołectwie Grabin 2020-12-14 15:40
dokument GNGR.271.04.2020/IK Zakup ławki, donic i koszy betonowych dla Sołectwa Ostrzyca 2020-11-23 15:06
dokument GNGR.271.09.2020/IK Zakup materiałów na remont - sala wiejska w Dąbrowie Nowogardzkiej 2020-12-14 15:41
dokument GNGR.271.03.2020/IK Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Błotno 2020-11-25 15:39
dokument GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko 2020-12-14 15:42
dokument GKMiOŚ.7031.26-1.2020.AA Wykonanie pomostu pływającego oraz naprawy pomostu drewnianego przy stanicy żeglarskiej KNAGA" - cześć II 2020-11-20 07:57
dokument Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego 2020-12-03 07:51
dokument WRLFKiS.10.2020 wykonanie usługi druku oraz dostawy kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy książkowych oraz kalendarzy książkowych spersonalizowanych dla Gminy Nowogard termin. 27.11.2020r. 2020-12-02 09:21
dokument GKMiOŚ.7031.30.2020.AA Montaż sztucznej choinki na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie oraz kurtyn świetlnych typu LED termin 26.11.2020 godz 12.00 2020-11-13 13:28
dokument GKMiOŚ. 7031.31.2020.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2020/2021 termn 27.11.2020 godz 12:00 2020-11-13 13:26
dokument GKMiOŚ.271.2.6.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2020-11-24 15:31
dokument SSiO.2600.15.2020.EC Projekt wzmocnienia fundamentu konstrukcji tylnej ściany remizy OSP Błotno wraz z uzgodnieniami i skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, przedmiaru robót wykonania remontu oraz kosztorysu inwestorskiego w ramach bieżącego utrzymania istniejącej remizy 2020-11-20 08:00
dokument GKMiOŚ.7031.26.2020.AA Wykonanie pomostu pływającego oraz naprawy pomostu drewnianego przy stanicy żeglarskiej KNAGA 2020-11-16 15:13
dokument SSiO.2600.12.2020.MK Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora " Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" 2020-11-16 15:27
dokument GKMiOŚ.271.10.2020.AW Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych 2020-11-16 14:57
dokument GKMiOŚ.271.5.1.2020.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka ulicy Wiejskiej w Nowogardzie 2020-11-20 15:02
dokument GKMiOŚ.271.10.2020.WSz wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3 Maja i Osiedlowej w Nowogardzie 2020-11-13 13:32
dokument K.2600.8.2020.GW Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych 2020-10-23 09:13
dokument GKMiOŚ.271.12.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą ?Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie ? I etap.? 2020-12-18 10:28
dokument GKMiOŚ.271.11.2020.WSz. Demontaż wraz z uprzątnięciem oraz wykonanie z montażem nowych donic, siedzisk i podestów drewnianych 2020-11-10 14:32
dokument GNGR.06.2.IK Zakup altany drewnianej w miejscowości Brzozowo sołectwo Brzozowo - do 2.11.2020 godzi. 12:00 2020-10-19 15:40
dokument SSiO.2600.11.2020.BS Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" 2020-11-02 11:22
dokument K-BI.271.3.2020 sprzęt komputerowy - dostawa 7 szt komputerów nowych lub używanych (poleasingowych) 2020-10-16 16:36
dokument GKMiOŚ.271.2.5.2020.AW OBSŁUGA POJEMNIKÓW NA LEKI 2020-10-30 16:12
dokument GKMiOŚ.271.9.2020.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka ulicy Gen. Leopolda Okulickiego w Nowogardzie. 2020-10-30 16:11
dokument K.2600.5.2020.GW Dostawa i montaż okien oraz drzwi w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2020-09-22 15:38
dokument K.2600.7.2020.GW Remont utwardzenia działki nr 176/1 w obrębie nr 3 miasta Nowogard przy ul. Zamkowej 2020-09-22 15:30
dokument K.2600.6.2020.GW Wykonanie remontu utwardzenia działki nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej (boisko) 2020-09-22 15:28
dokument GKMiOŚ.271.8.2020.WSz Wykonanie projektu na remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gm. Nowogard w miejscowości Błotno 2020-10-09 15:00
dokument GKMiOŚ.271.7.2020.WSz Wykonanie projektu na remont mostu betonowego w miejscowości Błotny Młyn 2020-10-09 15:01
dokument GKMiOŚ.271.6.2020.WSz Wykonanie projektu na remont przepustu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej gm. Nowogard na rzece Gardominka w miejscowości Boguszyce 2020-10-09 14:56
dokument GKMiOŚ.271.5.2020.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka ulicy wiejskiej w Nowogardzie 2020-10-09 14:59
dokument SSiO.2600.9.2020.EC Zapytanie ofertowe - zakup paneli podłogowych 2020-10-01 08:41
dokument SSiO.2600.8.2020.EC - wykonanie kosztorysu na prace remontowe 2020-09-24 13:36
dokument K-BI.271.2.2020 sprzęt komputerowy - dostawa 7 szt komputerów nowych lub używanych (poleasingowych) 2020-09-10 08:53
dokument GKMiOŚ.272.1.2020.AB "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2020 roku. Termin 23.09.2020 godz 12:00 2020-11-25 08:44
dokument GKMiOŚ.7031.25.2020.AA Remont nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie łączącej aleje główną z aleją na nowej części cmentarza (prowadząca przez kwaterę Vaa) 2020-09-07 13:12
dokument Zakup węgla kamiennego 2020-09-16 13:59
dokument Zakup wiaty przystankowej Długołęka sołectwo Długołęka 2020-09-21 13:26
dokument GKMiOŚ.7031.21.2020.AA Remont urządzenia napowietrzającego wodę oraz uszkodzonej szafki sterującej fontanną. Termin 08.09.2020 godz 12:00 2020-08-20 10:49
dokument GKMiOŚ.7031.20.2020.AA wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych. Termin 28.08.2020 godz 12:00 2020-09-08 10:07
dokument GKMiOŚ.7031.19.2020.AA Remont oświetlenia zewnętrznego Szkoły Podstawowej w Błotnie. Termin 04.09.2020 godz 12:00 2020-09-10 14:16
dokument GKMiOŚ.7031. 23.2020.AA Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oświetlenia ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego. Termin 08.09.2020 godz 12:00 2020-09-24 13:48
dokument IiR.7015.2020.14.AZ "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury SN-15kV" 2020-10-05 12:02
dokument GKMiOŚ.271.8.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie" 2020-08-28 14:17
dokument IiR.7015.13.2020.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury SN-15kV 2020-08-10 14:49
dokument WRLFKiS.05.2020 - 3 łodzie żaglowe typu Optimist na kąpielisko miejskie w ramach sportu gminnego 2020-07-20 13:37
dokument K.2600.3.2020.GW Zaproszenie do złożenia ofery na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2020-08-06 14:23
dokument IiR.7015.10.2020.PS Budowa chodnika przy II Liceum Ogólnokształcącym w ramach inwestycji pod nazwą: Budowa bieżni trójtorowej i skoczni przy ZSO w Nowogardzie" 2020-09-07 09:27
dokument GNGR. 6870.1.2020.KK - Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard 2020-08-06 14:21
dokument GKMiOŚ.271.7.2020.AW Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Nowogard 2020-08-04 15:25
dokument GKMiOŚ.271.2.4.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2020-08-26 13:04
dokument IiR.7015.12.2020.PG Budowa placu zabaw w miejscowości Grabin, Bieńczyce 2020-08-19 12:02
dokument IiR.7015.4.2020.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury SN-15kV 2020-07-23 09:22
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej. Termin składania ofert 15.07.2020 2020-06-30 18:18
dokument Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. 3 Maja i ul. Bankowej w Nowogardzie 2020-06-18 15:38
dokument IiR.7015.9.2020 Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczewo, Grabin i miejscowości Bieńczyce 2020-07-07 09:11
dokument GKMiOŚ.271.2.3.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2020-06-22 11:27
dokument GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. 2020-05-21 13:01
dokument Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonawstwo robót geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w 2020 r. 2020-05-28 12:57
dokument GKMiOŚ.271.2.2.2020.AW - Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków. Termin do 05.05.2020 2020-05-07 10:11
dokument GKMiOŚ.7031.10.2020.AA "Dostawa dwóch radarów wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdu" Termin składania ofert do 23.04.2020 godz 12:00 2020-04-08 11:20
dokument GKMiOŚ.271.2.1.2020.AW - Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2020-04-17 11:52
dokument Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych w: Błotnie, Dąbrowie Nowogardzkiej, Grabinie, Jarchlinie, Karsku, Maszkowie, Orzechowie, Ostrzycy, Sikorkach, Strzelewie, Trzechlu, Wierzbięcinie, Wołowcu, Wyszomierzu i Żabowie. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2020 r. 2020-03-30 15:19
dokument GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. 2020-04-17 15:20
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie "Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2019" 2020-03-25 15:22
dokument GKMiOŚ.271.3.2020.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnianie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. 2020-04-20 13:13
dokument GNGR.6848.2.2020.IK Świadczenie usług geodezycjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. 2020-03-16 14:45
dokument Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publiczneo prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 mara 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi. 2020-03-20 15:08
dokument GKMiOŚ.7041.1-1.2020.AA Wykonanie dziesięciu stojaków na narzędzia ogrodowe wraz z montażem 2020-03-25 15:20
dokument zaproszenie do składania ofert na zadanie wykonania usługi druku oraz dostawy materiałów ekologicznych 2020-02-27 15:19
dokument GKMiOŚ271.2.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" 2020-03-17 15:35
dokument GKMiOŚ.271.3.2020.MB: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2020-04-10 12:06
dokument IiR.7015.30.2020.PG "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie" 2020-03-10 13:41
dokument Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w 2020 roku 2020-05-06 15:16
dokument Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. 2020-03-16 14:42
dokument GKMiOŚ.7031.7.2020.AA "Wykonanie koncepcji oświetlenia drogowego na osiedlu "Radosław" Termin składania ofert do 04.03.2020 godz 12:00 2020-03-13 09:21
dokument GKRPA.814.7.2020.EC Pełnienie obowiązku gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2020-02-18 15:13
dokument K.2600.1.2020.GW Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego 2020-02-26 15:21
dokument IiR.7015.2.2020.BR pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na oś. Bema w Nowogardzie" 2020-02-18 08:11
dokument GKMiOŚ.7031.5.2020.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2020-02-28 10:28
dokument GKMiOŚ.7031.6.2020.AA Remont podświetlenia ratusza 2020-02-28 10:30
dokument GKMiOŚ.7031.1.2020.AA - Wykonanie dziesięciu stojaków na narzędzia ogrodowe wraz z montażem 2020-02-28 10:30
dokument GKMiOŚ.7031.2.2020.AA - Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard 2020-02-28 10:31
dokument 2600.1.2020.BZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2020 - 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2020-01-27 07:56
dokument Zapytanie ofertowe-audyt wewnętrzny 2020-02-04 15:48
dokument IiR.7015.1.2020.BR pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - Etap I" 2020-02-11 09:29
dokument GKMiOŚ.271.4.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej,w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2020-02-04 08:00
dokument GKMiOŚ.271.2.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard 2020-02-13 11:18
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2020-02-05 12:07
dokument GKMiOŚ.271.1.2020.MB: Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2020-03-04 08:45
dokument Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra 2020-02-05 12:03
dokument Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osob uzaleznionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych, sporządzanie opinii psychologicznych 2020-02-05 12:08
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" 2020-02-05 12:01
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa 2020-01-16 15:07
dokument Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 2020-01-15 08:09
dokument K.2600.1.2020.GW Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego 2020-02-03 13:14
dokument SSiO.2600.5.2019.BZ Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie i jednostkach organizacyjnych Gminy 2019-12-19 15:19
dokument GKMiOŚ.271.9.2.2019.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2019-12-30 13:22
dokument IiR.7015.72.2019 PG Opracowanie audytu energetycznego dla budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1 2020-01-03 08:04
dokument GKMIOŚ.7031.49.2019.AA montaż sztucznej choinki na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie termin 10.12.2019 12:00 2019-12-05 15:37
dokument SSiO.2600.4.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie 2020-01-09 14:25
dokument IiR.7015.69.2019.BR Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie" 2019-12-31 08:52
dokument GKMiOŚ.7031.23-7.2019.AA "Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia- dokumentacja" 2020-01-31 15:03
dokument GKMiOŚ.7031.40-1.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020" 2019-12-31 08:35
dokument Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie i jednostkach organizacyjnych Gminy 2019-12-19 07:49
dokument GKMIOŚ.7031.48.2019.AA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę dekoracji świątecznej 2019-11-22 13:52
dokument "Remont świetlicy - zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Słajsinie" 2019-12-19 10:46
dokument GKMiOŚ.37-1.2019.AA Remont podświetlenia ratusza termin 28.11.2019 2019-12-02 13:43
dokument Dotyczy wykonania usługi druku oraz dostawy kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy książkowych oraz kalendarzy książkowych spersonalizowanych dla gminy Nowogard 2019-11-12 09:57
dokument IiR.7015.64.2019.BR Wykonanie remontu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy świetlicy wiejskiej w Ostrzycy w ramach zadania " Modernizacja świetlicy w Ostrzycy" 2019-11-27 12:56
dokument GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 2019-11-20 15:11
dokument GKMiOŚ.7031.40.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 2019-12-03 13:08
dokument GKMiOŚ.271.8.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5, m. Nowogard 2019-12-17 10:08
dokument GOK.271.4.2.2019.AG Opracowanie audytu gospodarki odpadami w gminie Nowogard oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard. 2020-01-08 13:57
dokument IiR.7015.65.2019 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 2019-11-18 14:37
dokument IiR.7015.63.2019.PS - penienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Budowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogardzie" 2019-11-14 08:52
dokument SSiO.2600.3.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie 2019-12-03 15:05
dokument IiR.7015.62.2019.BR Opracowanie koncepcji na budowę ścieżki rowerowej do Sieciechowa w Nowogardzie 2019-11-04 12:12
dokument GKMiOŚ.271.7.2019.MB: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r. 2019-10-29 09:17
dokument IiR.7015.61.2019 Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 2019-10-17 13:35
dokument IiR.7015.60.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Wołowcu" - II postępowanie 2019-11-20 07:59
dokument GKMiOŚ.7031.23-3.2019.AA "Przebudowa Placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja" termin 14.10.2019 godz 12:00 2019-09-27 16:09
dokument GKMiOŚ.7031.37.2019.AA "Remont podświetlenia ratusza" termin składania ofert 29.11.2019 2019-09-27 16:09
dokument IiR.7015.58.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie 2019-11-20 09:39
dokument SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. 2019-10-09 07:50
dokument GOK.271.4.2019.AG Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy gospodarki odpadami 2019-10-28 14:10
dokument GKMiOŚ.271.6.2019.MB: Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2019-10-04 15:15
dokument IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 2019-09-26 08:06
dokument GKMiOŚ.271.5.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15, ob. 5 m. Nowogard 2019-09-24 13:29
dokument GKMiOŚ.7031.23-2.2019.AA "Przebudowa Placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-09-09 14:14
dokument GKMiOŚ.7031.21.2019.AA wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2019-09-09 14:10
dokument IiR.7015.52.2019.AW budowa placu zabaw w Błotnie 2019-11-20 07:56
dokument IiR.7015.57.2019 pełnienie funkcji inspektora nadzowu na zadaniu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach" 2019-09-25 15:24
dokument IiR.7015.56.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 'Przebudowa świetlicy w Wołowcu" 2019-09-23 10:24
dokument GKMiOŚ.271.8.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2019-09-16 13:08
dokument K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" 2019-09-09 14:12
dokument IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie 2019-09-16 12:55
dokument GKMiOŚ.271.7.2019.AW Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na przebudowę kanału deszczowego w ulicach Plac Wolności i Stefana Czarneckiego, miasta Nowogard 2019-09-09 10:38
dokument IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie 2019-09-18 09:06
dokument GKMiOŚ.7031.20-1.2019.AA Remont alejki na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do kaplicy 2019-09-11 11:05
dokument IiR.7015.51.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie- II postępowanie 2019-08-30 15:16
dokument WRLFKiS.271.9.2019 - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Nowogard 2019-09-04 14:05
dokument GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard 2019-08-29 08:27
dokument K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" 2019-08-30 10:52
dokument GKMiOŚ.7031.25.2019.AA Wykonanie pięciu obudów drzew spełniających funkcję słupów ogłoszeniowych 2019-07-31 11:36
dokument GKMiOŚ.7031.23-1.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-07-26 14:46
dokument Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2019-08-12 14:58
dokument IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie 2019-08-13 09:13
dokument IiR.7015.48.2019.PS - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lestkowie - budowa zbiornika bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 2019-07-26 13:08
dokument GKMiOŚ.6133.33.2019.AB Wykonanie dwóch rabat na terenie zielonym położonym przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji roślin" 2019-07-10 15:14
dokument IiR.7015.47.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Bibilioteki Miejskiej w Nowogardzie II postępowanie 2019-08-14 11:09
dokument IiR.7015.43.2019.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz" 2019-07-22 12:01
dokument GKMiOŚ.7031.23.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-07-26 14:57
dokument GKMiOŚ.7031.22.2019.AA Budowa oświetlenia w Bieniczkach - Wykonawstwo 2019-07-22 13:11
dokument GKMiOŚ.7031.20.2019.AA Remont alejki na cmentarzukomunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do Kaplicy 2019-08-14 12:42
dokument GKMiOŚ.7045.8.2019.MB Wycinka drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Błotnie i Strzelewie. 2019-07-24 10:39
dokument GKMiOŚ.271.5.2019.MK Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2019-07-22 08:38
dokument IiR.7015.46.2019 PG Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowoścki Konarzewo, II postępowanie 2019-07-03 15:07
dokument IiR7015.41.2019.PG " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie" 2019-07-01 13:50
dokument IiR.7015.42.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2019-07-05 14:49
dokument GKMiOŚ.6134.19.2019.AB Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard. 2019-07-01 13:45
dokument IiR.7015.40.2019.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo 2019-06-10 14:57
dokument GKMiOŚ.7031.16.2019.AA "Wykonanie audytu na potrzeby programu Sowa dla miasta Nowogard" 2019-05-31 14:53
dokument ABPP.271.1/3.2019 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard. 2019-07-01 13:44
dokument IiR.7015.39.2019.PS opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu budynku diagnostycznego SPSR w Nowogardzie 2019-05-27 08:00
dokument IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury 2019-06-12 12:54
dokument IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) 2019-06-13 08:27
dokument IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) 2019-05-28 12:42
dokument IiR.7015.34.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard- III postępowanie 2019-06-28 10:46
dokument IiR.7015.36.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki III postepowanie 2019-06-17 14:04
dokument IiR.7015.28.2019.PS - wymiana wykładzin podłogowych 2019-05-17 08:16
dokument GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, 2019-05-15 12:49
dokument GOK.271.2.2019.AG dostawa saszetki (walizki) kasjerskiej do ochrony wartości pieniężnych dla referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, 2019-05-15 12:49
dokument GOK.271.3.2019.AG Dostawa oraz montaż rolety zewnętrznej (zabezpieczającej) okna w pomieszczeniu kasy referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, kolor standardowy. Pomieszczenie kasy znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie, 2019-05-20 14:54
dokument IiR.7015.29.2019.MK Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce 2019-05-16 14:44
dokument IiR.7015.33.2019.PG modernizacja szkoły ZSO (stoalarka wewnętrzna - drzwi) - II postępowanie 2019-05-15 10:40
dokument IiR.7015.31.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I" 2019-05-13 14:30
dokument Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty 2019-04-15 08:51
dokument GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2019-05-07 15:34
dokument GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2019-05-13 15:28
dokument K-BI.271.1.2019 sprzęt komputerowy, komputery poleasingowe i drukarki 2019-04-05 15:13
dokument Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty 2019-04-15 08:52
dokument IiR.7015.26.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego 2019-04-25 11:07
dokument Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. 2019-04-24 13:30
dokument IiR.7015.27.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki II postepowanie 2019-04-29 09:53
dokument GKMiOŚ.271.2.2019.WSz Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla Gminy Nowogard w roku 2019. 2019-03-29 18:25
dokument IiR.7015.23.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard-II postępowanie 2019-04-29 09:55
dokument IiR.7015.24.2019.PS Modernizacja wewnętrzna szkoły ZSO - stolarka wewnętrzna - drzwi 2019-04-16 15:05
dokument GKMiOŚ.271.2.1.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2019-04-15 12:41
dokument IiR.7015.25.2019.MK Opracowanie dokuemntacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard 2019-04-29 09:56
dokument IiR.7015.22.2019.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2019-04-10 13:16
dokument GKMiOŚ.271.4.2019.MK Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2019-04-01 15:20
dokument GKMiOŚ.271.1.2019.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2019-03-29 13:26
dokument GKMiOŚ.271.3.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard 2019-03-29 13:23
dokument GKMiOŚ.271.2.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2019-03-26 10:23
dokument IiR.7015.21.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II) 2019-03-26 15:09
dokument IiR.7015.20.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Wierzchy, gmina Nowogard 2019-03-25 13:24
dokument IiR.7015.19.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard 2019-03-26 14:12
dokument IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie 2019-05-13 10:46
dokument GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. 2019-03-29 13:16
dokument IiR.7015.16.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Świerczewo 2019-03-21 08:45
dokument GKMiOŚ.7031.1-2.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard 2019-03-26 14:16
dokument IiR.7015.17.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Miejscowości Żabówko - II postępowanie 2019-03-21 08:45
dokument IiR.7015.14.2019.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) 2019-03-15 11:23
dokument GKMiOŚ.7031.7.2019.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2019-02-19 15:14
dokument IiR.7015.7.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Lestkowie - zbiornik bezodpływowy". 2019-03-06 08:58
dokument Profilaktyka próchnicy zębów-przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskicjh w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard. 2019-02-15 15:32
dokument Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkó podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2019-02-15 15:30
dokument IiR.7015.13.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Kulice, gmina Nowogard 2019-03-18 10:03
dokument IiR.7015.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Wołowiec, gmina Nowogard 2019-03-18 10:08
dokument IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard 2019-03-21 13:54
dokument IiR.7015.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard 2019-03-18 10:02
dokument IiR.7015.9.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Karsk, gmina Nowogard 2019-03-18 10:01
dokument IiR.7015.15.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Błotno 2019-03-08 12:43
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard 2019-03-11 14:47
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2019-03-11 14:51
dokument IiR.7015.8.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2019-03-05 15:39
dokument GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" 2019-03-07 15:05
dokument GKMiOŚ.7031. 4.2019.AA "Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie - projekt" 2019-03-07 15:04
dokument IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie 2019-02-26 08:31
dokument IiR.7015.3.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Żabówko 2019-02-21 10:20
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2019-02-25 12:53
dokument IiR.7015.2.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2019-02-26 10:31
dokument GKMiOŚ.7031.1.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard termin składania ofert do 19.02.2019 godz 12:00 2019-02-21 10:42
dokument WRLFKiS.271.1.2019 udzielenie zamówienia na: skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe oraz innych materiałów poligraficznych. 2019-01-29 13:50
dokument GKRPA.814.2.2019.EC Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2019-01-28 16:07
dokument GKRPA.814.1.2019.EC Sporządzanie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 2019-01-29 13:24
dokument GKRPA.814.3.2019.EC Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2019-02-25 12:52
dokument GKRPA.814.4.2019.EC Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2019-01-28 15:59
dokument GKMiOŚ.7031.50.2.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 2019-01-21 15:59
dokument GKMiOŚ.7031.50.1.2018.AA ?Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem? w sezonie zimowym 2018/2019? 2019-01-04 11:31
dokument GKMiOŚ.271.10.2018.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ?Przebudowę drogi wewnętrznej gminy Długołęka ? Sąpolnica na odcinku Długołęka ? Starogoszcz? 2019-01-10 15:59
dokument IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie 2018-12-27 11:26
dokument GKMiOŚ. 7031.51.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019" 2018-11-27 15:19
dokument GKMiOŚ.7031.50.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-27 15:18
dokument IiR.7015.67.2018.PS zakup i montaż sześciu klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Lestkowie 2018-11-16 13:19
dokument 7015.69.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze 2018-11-09 09:15
dokument IiR.7015.68.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo 2018-11-09 09:15
dokument IiR.7015.66.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na os. Radosław (III postępowanie) 2018-11-22 08:56
dokument IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie 2018-11-09 11:23
dokument GKMiOŚ.7031.2.2018.MB Wymiana istniejącego ogrodzenia obiektu dydaktyczno-rekreacyjnego ,,Zielona Klasa" położonego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las 2018-11-06 07:40
dokument IiR.7015.64.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie 2018-11-02 09:29
dokument III postępowanie_projekt chodnika z Karska do Warnkowa 2018-10-10 15:41
dokument IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie 2018-10-23 12:44
dokument GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo 2018-10-18 10:31
dokument GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" 2018-10-18 15:14
dokument IiR.7015.61.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" 2018-10-05 14:00
dokument IiR.7015.56.2018.PS remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ostrzycy 2018-10-08 14:23
dokument IiR.7015.54.2018.PS Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk 2018-10-15 08:12
dokument IiR.7015.60.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo 2018-09-28 15:28
dokument IiR.7015.59.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze 2018-09-28 15:27
dokument IiR.7015.58.2018.PS Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku (II postępowanie) 2018-10-08 14:30
dokument IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" 2018-09-28 13:58
dokument GKMiOŚ.7031.28-2.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 21.09.2018 godz 12:00 2018-09-13 14:55
dokument GKMiOŚ.7031.3-4.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 24.09.2018 godz 12:00 2018-09-13 14:55
dokument IiR.7015.53.2018.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2018-10-08 14:26
dokument IiR.7015.55.2018.PS pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie" 2018-09-13 09:42
dokument GKMiOŚ.7031.44.2018.AA "Remont oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej i 700 Lecia w Nowogardzie polegający na wymianie 39 opraw oświetleniowych" 14.09.2018 godz 12:00 2018-09-17 14:30
dokument GKMiOŚ.271.5.2.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele 2018-10-01 16:45
dokument GKMiOŚ.7031.38-1.2018.AA "Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w miejscowości Bieniczki przy budynku nr 10 oraz na Bohaterów Warszawy na wysokości budynku nr 55 w Nowogardzie" 2018-09-17 14:31
dokument GKMiOŚ.7031.36-2.2018.AA "Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-09-06 15:26
dokument Proj. chodnika do Karska_II postępowanie 2018-10-10 15:40
dokument IiR.7015.52.2018.PS - remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku 2018-09-18 13:17
dokument zamówienie publiczne spoza ustawy dot. wykonania czterech rabat na terenie zielonym położonym w Nowogardzie przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji posadzonych roślin. 2018-09-04 15:46
dokument IiR.7015.51.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie 2018-09-26 14:53
dokument IiR.7015.48.2018.PS Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie 2018-09-13 10:04
dokument GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2018-10-18 11:34
dokument IiR.7015.49.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie - II postępowanie 2018-09-10 10:15
dokument IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie 2018-08-16 09:17
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odncinku Warnkowo - Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 2018-09-05 15:45
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBURK na odcinku stanowiącym dojazd do przedszkola zgodnie z załacznikiem graficznym 2018-09-18 15:18
dokument GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-09-06 15:16
dokument GKMiOŚ.7031.3-3.2018.AA "Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie" termin do 22.08.2018 godz 12:00 2018-09-12 13:08
dokument GKMiOŚ.6133.26.2018.AB Wycinka drzewa z terenu działki nr 723/7 obręb 2 m. Nowogard. 2018-08-06 13:33
dokument GKMiOŚ.271.5.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele 2018-08-21 15:04
dokument GKMiOŚ.7031.40.2018.AA Dostawa 30 sztuk betonowych koszy ulicznych z pokrywą, termin 20.08.2018 godz 12:00 2018-08-29 14:03
dokument IiR.7015.45.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: " Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie" 2018-09-07 10:04
dokument IiR.7015.43.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3" 2018-08-22 14:36
dokument IiR.7015.46.2018.RM Pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego" 2018-08-13 14:54
dokument IiR.7015.47.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce" 2018-09-04 11:44
dokument GNGR.3/2018.EJ -Wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną na Dożynki gminne, które odbędą się w dniu 08.09.2018 r. w Nowogardzie, przy ul. Gen. Józefa Bema. 2018-08-21 07:24
dokument RLFkiS.271.98.2018.SP - wykonanie medali na V maraton MTB 2018-08-20 08:00
dokument GKMiOŚ.271.6.2018.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. 2018-08-27 15:27
dokument GKMiOŚ.271.9.1.2018.AL-Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie 2018-09-11 09:37
dokument GKMiOŚ.7031.34.2018.AA Zakup dwóch grilli typu żuraw, termin 17.08.2018 12:00 2018-08-29 14:02
dokument IiR.7015.44.2018.PS Wymiana stolarki drzwiowej w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 1 2018-08-20 15:01
dokument GKMiOŚ.7031.38.2018.AA Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w miejscowości Bieniczki przy budynku nr 10 oraz na Bohaterów Warszawy na wysokości budynku nr 55 w Nowogardzie termin 20.08.2018 godz 12:00 2018-09-06 15:24
dokument IiR.7015.37.2018.PS Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Osowie 2018-08-16 14:41
dokument IiR.7015.27.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie 2018-08-14 10:23
dokument RLFKiS.271.79.2018.SP - ZAPYTANIE ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V MTB dookoła jeziora nowogardzkiego 2018-08-09 15:19
dokument GKMiOŚ.271.7.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2018-08-16 12:33
dokument GKMiOŚ.7031.28-1.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 2018-07-25 14:33
dokument GKMiOŚ.7031.29.2018.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2018r. 2018-08-29 14:02
dokument IiR.7015.36.2018.PS Remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2018-08-13 12:42
dokument GKMiOŚ.7031.39.2018.AA Remont nawierzchni przy pomniku Pamięci Sybiraków - Rodacy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-07-23 13:59
dokument IiR.7015.42.2018.PS - przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - wykonanie posadzki z płytek gresowych 2018-08-06 13:11
dokument GKMiOŚ.7031.3-2.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-08-08 12:15
dokument RLFKiS.271.77.2018.SP - Zapytanie ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V NBU 2018-07-25 14:32
dokument GKMiOŚ.271.5.2018.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kosciele" 2018-08-06 13:27
dokument GKMiOŚ.7031.35.2018.AA Montaż koszy ulicznych i ławek parkowych na terenie gminy Nowogard 2018-07-13 14:45
dokument GKMiOŚ.7045.3.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Strzelewie, gmina Nowogard 2018-08-01 14:44
dokument GKMiOŚ.7045.2.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Trzechlu, gmina Nowogard 2018-08-01 14:44
dokument IiR.7015.41.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego 2018-07-31 10:41
dokument GKMiOŚ.271.1.2018.MK Elektroniczne Znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2018-08-02 14:50
dokument GKMiOŚ.7031.33.2018.AA "Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego grożących wywrotem zlokalizowanych w miejscowości Kulice przy budynku nr 7 oraz na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2018-07-05 13:47
dokument IiR.7015.40.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie" 2018-07-13 10:59
dokument GKMiOŚ.271.9.2018.AL Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie 2018-07-30 17:29
dokument GKMiOŚ.271.7.3.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-07-30 17:28
dokument GKMiOŚ.7031.28.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 2018-07-25 14:34
dokument GKMiOŚ.7031.3-1.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-07-18 12:40
dokument GKMiOŚ.271.8.2.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 2 2018-07-30 14:37
dokument IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" 2018-07-13 11:02
dokument IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 2018-07-06 13:56
dokument GKMiOŚ.271.4.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w ul. Kilińskiego w miejscowości Nowogard 2018-07-17 10:28
dokument GKMiOŚ.7031.30.2018.AA - Zabezpieczenie energetyczne imprezy Sobótkowe Cuda Wianki oraz Lato z Muzami 2018r. 2018-06-22 15:01
dokument IiR.7016.29.2018.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastyczno korekcyjnej Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2018-07-31 09:47
dokument IiR.7015.33.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo (III) 2018-07-30 13:12
dokument IiR.7015.34.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (III) 2018-06-26 13:26
dokument IiR.7015.35.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie" 2018-06-28 11:31
dokument RLFKiS.271.77.2018.S wykonanie usługi pomiaru czasu wraz z usługą obsługi technicznej na potrzeby organizacji V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego 2018-06-26 13:56
dokument GKMiOŚ.271.8.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27 2018-06-25 15:32
dokument GKMiOŚ.271.7.2.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-06-25 15:35
dokument GKMiOŚ.7031.25.2018.AA Zmiana lokalizacji lampy hybrydowej 2018-06-04 08:03
dokument GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2018-06-13 15:33
dokument GKMiOŚ.7031.3.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-06-21 15:38
dokument GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja 2018-07-05 12:48
dokument RLFKiS.271.81.2018.SP - ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 2018-06-22 15:02
dokument IiR.7015.32.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (II) 2018-06-19 09:41
dokument Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo 2018-06-04 15:24
dokument GKMiOŚ.271.8.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27. 2018-06-11 09:58
dokument GKMiOŚ.7031.19.2018.AA Wykonanie sześciu ławek czteroosobowych do kaplicy cmentarnej 2018-05-22 14:53
dokument IiR.7015.31.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" 2018-06-07 09:26
dokument IiR.7015.30.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo 2018-06-06 15:00
dokument GKMiOŚ.271.7.1.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-06-05 15:20
dokument IiR.7015.28.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego 2018-05-24 12:44
dokument GKMiOŚ.7031.8.2018.AA Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo 2018-05-22 14:54
dokument IiR.7015.26.2018.PS Przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2018-05-23 09:30
dokument IiR.7015.25.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" 2018-05-23 09:22
dokument IiR.7015.24.2018.RM Wymiana wykładzny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie (II) 2018-06-06 15:17
dokument IiR.7015.23.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego 2018-05-08 12:35
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch progów zwalniających wyspowych na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2018-05-22 14:52
dokument IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego 2018-06-28 08:25
dokument Profilaktyka próchnicy zębów 2018-04-16 12:25
dokument Profilaktyczne lakowanie zębów 2018-04-16 12:24
dokument SSiO.2600.2.2018.EL ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2018-2019 2018-05-08 08:16
dokument IiR.7015.20.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Sikorskiego w Nowogardzie - II postępowanie 2018-04-12 15:04
dokument IiR.7015.21.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu (II postępowanie) 2018-04-25 13:13
dokument GKMiOŚ.7031.12.2018.AA Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2018 2018-04-12 08:42
dokument IiR.7015.18.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie" 2018-04-20 13:52
dokument Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard -2018 2018-05-02 13:52
dokument RLFKiS.271.50.2018.SP Organizacja zawodów sportowo-widowiskowych 2018-04-18 16:09
dokument RLFKiS.271.57.2018.SP Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard 2018-04-18 16:09
dokument GKMiOŚ.7031.5-1.2018.AA. Projekt czasowej organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2018-04-24 15:37
dokument IiR.7015.17.2018.PS Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce 2018-05-08 10:56
dokument GKMiOŚ.7031.9.2018.AA "Zabezpieczenie energetyczne imprezy Majówka 2018 2018-04-04 12:10
dokument IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo 2018-05-21 09:44
dokument IiR.7015.10.2018.PS Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego 2018-04-25 12:11
dokument IiR.7015.11.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2018-04-12 14:05
dokument IiR.7015.13.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Sikorskiego w Nowogardzie 2018-04-12 15:02
dokument IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 2018-04-23 13:13
dokument GKMiOŚ.7031.4-1.2018.AA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie 500 sztuk desek do ławek parkowych 2018-04-04 12:07
dokument GKMiOŚ.271.1.2.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2018-03-29 14:17
dokument K-BI.271.3.2018 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na oprogramowanie antywirusowe F-Secure 2018-03-15 13:39
dokument GKMiOŚ.271.3.2.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie-III postepowanie 2018-04-06 14:34
dokument IiR.7015.7.2018 Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowogardzie (projekt i budowa) 2018-03-26 15:07
dokument GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-05-18 15:34
dokument K-BI.271.2.2018 Zakup odnowienia licencji FortiGate-80C 2018-03-07 13:26
dokument GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard 2018-03-29 14:19
dokument IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy 2018-04-03 08:19
dokument Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych. 2018-04-05 15:48
dokument Wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2018-03-01 15:37
dokument IiR.7015.8.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w Maszkowie 2018-03-15 14:21
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie 2018-02-27 15:31
dokument Pełnienie obowiązkóww gospodarza Klubu Abstynenta Hania 2018-02-27 15:30
dokument Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2018-02-27 15:29
dokument Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2018-02-27 15:27
dokument GKMiOŚ.271.3.1.2018.AL Transport ziemi do wyrówania terenów zieleni w Nowogardzie-II postępowanie 2018-03-13 15:41
dokument GKMiOŚ.7031.6.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2018-02-23 14:58
dokument IiR.7015.5.2018.PS - Remont świetlicy w Lestkowie - wymiana podłóg 2018-03-07 08:46
dokument K-BI.271.1.2018 komputery poleasingowe 2018-03-07 07:52
dokument GKMiOŚ.271.2.1.2018.AL-Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2018-03-07 15:23
dokument IiR.7015.4.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Topolowej w Nowogardzie 2018-03-16 13:56
dokument GKMiOŚ.7031.2.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2018-02-02 14:28
dokument GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2018-02-26 11:16
dokument GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 2018-02-26 11:14
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej 2018-02-13 13:24
dokument GKMiOŚ.271.3.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie 2018-02-21 09:25
dokument GKMiOŚ.271.1.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2018-03-16 18:13
dokument IiR.7015.01.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie 2018-01-31 14:05
dokument GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2018-02-07 13:30
dokument SSiO.2600.1.2018.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2018-01-10 08:24
dokument K-BI.271.5.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 40 beneficjentów przez okres od 1 lutego 2018 do 31 marca 2020 r. (26 miesięcy) 2018-01-11 15:39
dokument K.271.1.2017.ABS Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2018-01-18 13:26
dokument WRLFKiS.271.9.2017 _ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 2017-12-21 15:12
dokument GKMiOŚ.271.4.2017.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2017-12-14 15:41
dokument SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2018-01-04 07:53
dokument IiR.7015.48.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie 2018-01-05 10:59
dokument IiR.7015.30.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie 2017-12-29 12:36
dokument GKMiOŚ.271.19.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie - II postepowanie 2018-01-16 15:13
dokument IiR.7015.46.2017.RM Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzewo 2018-02-22 11:30
dokument IiR.7015.47.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - piąte postępowanie 2017-12-11 13:36
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowogard 2018-03-19 08:06
dokument Przetarg na dostawę artykułów biurowych 2017-12-21 15:16
dokument Zakup drzew staojacych "ma pniu" z terenu gminy Nowogard. 2017-11-24 15:20
dokument IiR.7015.45.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie 2017-12-04 13:21
dokument budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Olchowie, gmina Nowogard 2017-11-21 16:58
dokument SSiO.8010.7.2017.EL profilaktyka próchnicy zębów 2017-11-15 15:06
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 2017-11-11 10:04
dokument GKMiOŚ.271.16.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie 2017-12-12 14:27
dokument GKMiOŚ.6131.49.2016.KZ Zakup drewna na pniu z drogi gminnej nr 294 w Olchowie 2017-11-07 14:16
dokument K-BI.271.3.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów przez okres 33 miesięcy od 1.12.2017r. do 31.08.2020r. 2017-10-27 16:17
dokument K-BI.271.4.2017 TV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2017-11-15 08:28
dokument OPS 331/10/2017 Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w OPS 2017-10-24 16:15
dokument GKMiOŚ.6134.28.2017.AB Zakup drzew stojacych "na pniu" z terenu gminy Nowogard. 2017-10-18 14:19
dokument IiR.7015.38.2017 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbięcin - II postępowanie 2017-10-31 10:05
dokument OPS 331/7/2017 Zapytanie ofertowe na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w siedziibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie 2017-10-18 14:13
dokument 7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2017-10-18 12:10
dokument IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) 2017-10-13 11:45
dokument IiR.7015.34.2017.PS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wierzbięcin 2017-10-12 08:14
dokument BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 2017-11-13 16:21
dokument K.271.8.2017.IT Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2017-09-25 15:42
dokument IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) 2017-09-27 10:22
dokument IiR.7015.31.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni (slipu) do wodowania wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - III postępowanie 2017-09-26 09:47
dokument GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych 2017-09-06 10:12
dokument Zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-09-13 15:11
dokument Protokół otwarcia i wyboru ofert - Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Nowogard 2017-08-30 10:01
dokument GKMiOŚ.271.11.2017.AW BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 2017-09-04 11:04
dokument Zapytanie ofertowe GKRPA 2017-08-10 15:29
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę przejścia dla pieszych z azylem na ul. Ks. Józefa Poniatowskiego" w Nowogardzie. 2017-08-08 11:57
dokument IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie 2017-08-24 10:22
dokument Budowa zatoki autobusowej 2017-07-25 15:53
dokument GKMiOŚ.271.5.2017.AW Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 2017-07-20 15:44
dokument IiR.7015.24.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - drugie postępowaniej 2017-08-04 09:46
dokument Przetarg na dostawę artykułów biurowych 2017-07-26 14:40
dokument IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim 2017-07-27 10:53
dokument WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB 2017-07-14 16:34
dokument WRLFKiS.271.5.2017 Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025 2017-07-19 15:59
dokument GKMiOŚ.271.9.2017.AL Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. 2017-07-19 16:05
dokument K.271.6.2017.IT udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-07-06 12:20
dokument GKMiOŚ.271.10.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudoiwę ul. Jana Kilińskiego 2017-07-19 16:06
dokument GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" 2017-06-30 14:46
dokument K-BI.271.2.2017 Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę Hot-Spot czyli wykonanie, utrzymywanie i zarządzanie (administrowanie) siecią Hot-Spot w miejscach użyteczności publicznej w gminie Nowogard. 2017-06-30 14:41
dokument IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2017-06-30 11:05
dokument Termomodernizacja świetlicy w Miętnie - 2 etap 2017-06-06 14:22
dokument K.271.5.2017.IT zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-06-01 15:30
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce 2017-06-14 15:08
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie 2017-06-05 08:06
dokument IiR.7015.15.2017 Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna 2017-06-30 11:12
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno 2017-06-02 15:04
dokument Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie 2017-05-31 14:45
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo 2017-05-29 10:58
dokument Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin 2017-04-28 14:51
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard - SEPARATOR S23" 2017-04-27 12:43
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard 2017-05-11 07:53
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn 2017-05-11 07:53
dokument Protokół z otwarcia ofert na zakup fantoma 2017-04-24 10:08
dokument Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - IV postępowanie 2017-05-10 09:12
dokument Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2017r 2017-04-20 15:11
dokument Wykonanie, zaprojektowanie i dostawa ścianki POP-UP wraz z dodatkowym kompletem paneli z inną grafiką dla Gminy Nowogard 2017-05-23 08:20
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie - II postępowanie 2017-05-10 14:37
dokument Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie 2017-04-28 10:48
dokument Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard 2017-04-26 16:24
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard 2017-04-26 16:25
dokument Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard 2017-04-11 15:18
dokument Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard w 2017r. 2017-04-11 13:42
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksowy zakup fantoma 2017-04-10 16:30
dokument Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie 2017-04-25 15:17
dokument Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce 2017-04-11 12:25
dokument Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie 2017-04-11 11:17
dokument Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo 2017-04-11 13:38
dokument Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard 2017-04-03 12:34
dokument Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard 2017-03-24 11:02
dokument Usunięcie kolizji na ulicy M.Rataja w Nowogardzie polegającej na przeniesieniu dwóch lamp oświetlenia ulicznego 2017-03-22 11:07
dokument Usunięcie dwóch drzew na terenie miasta i gminy Nowogard. 2017-03-20 12:25
dokument Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard 2017-04-12 15:44
dokument Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - drugi etap termomodernizacji świetlicy w Miętnie 2017-03-17 15:44
dokument Zaproszenie do składania ofert 2017-03-17 15:41
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej i ogólnobudowlanej 2017-04-04 15:20
dokument K.271.4.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2017-03-15 14:53
dokument K.271.3.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2017-03-15 14:53
dokument Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2017-03-23 15:12
dokument Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. - II postępowanie 2017-03-21 08:35
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg dojazdowych do garaży przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie 2017-03-21 14:04
dokument Przeprowadzenie badań ortopedycznych uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2017-03-06 11:01
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie 2017-04-04 14:03
dokument Przetarg nieograniczony na tonery oraz tusze do drukarek 2017-03-10 12:37
dokument Przetarg nieograniczony na artykuły biurowe 2017-03-10 12:37
dokument Zapytanie ofertowe - SSiO.271.1.2017 urządzenie wielofunkcyjne 2017-03-20 09:53
dokument Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2017-02-27 14:48
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku pomocy Społecznej w Nowogardzie 2017-03-01 11:06
dokument Zakup drzew " na pniu " na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-02-22 14:26
dokument Złożenie oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2017-03-09 15:30
dokument Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2017 2017-03-09 15:30
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2017-02-17 14:12
dokument Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. 2017-03-07 14:02
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołwiec, Kulice, Karsk 2017-03-21 09:09
dokument Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający na wymianie siedmiu skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych Termin składania ofert do 23.02.2017 godz 12:00 2017-02-14 14:51
dokument Remont sieci kanalizacyjnej przy NDK - termin składania ofert 27.02.2017 2017-02-13 12:47
dokument Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2017-02-13 12:46
dokument Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu 2017-02-13 12:45
dokument Dostawa oznakowania drogowego 2017-02-22 14:28
dokument ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO - Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu i wdrożenia w miejscach publicznych hot-spotów, które mają udostępniać darmowy Internet w miejscach wskazanych przez zamawiającego. 2017-02-09 13:16
dokument Zapytanie spoza ustawy- Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2017-02-03 14:10
dokument Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew na pniu na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-02-02 14:58
dokument Zamówienia publiczne spoza ustawy. Karczowanie pniaków wyciętych 10 szt. drzew z terenu dz. nr 77 obręb 1 m. Nowogard. 2017-01-30 11:19
dokument Zamówienie na skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2017-01-31 09:18
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2017-02-10 14:53
dokument Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2017-01-13 08:43
dokument Protokół z otwarcia ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2017-01-12 14:13
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zakup węgla dla SP w Długołęce 2017-01-12 12:41
dokument Zakup drzew "na pniu" na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-01-09 11:36
dokument Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2017-01-04 16:48
dokument Zamówienie na skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2017-01-12 08:35
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowe parkingow przy ul 5 Marca w Nowogardzie IV postępowanie 2017-01-11 08:51
dokument SSiO.2600.15.2016.EL - zaproszenie do składania ofert - bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-01-02 10:51
dokument RLFKiS.271.12.2016 - wykonanie gadżetów ogłoszenie + formularz ofertowy promocyjnych dla Gminy Nowogard 2016-12-20 15:37
dokument RLFKiS.271.11.2016 - wykonanie pucharów i medali na potrzeby organizacji zawodów szkolnych ogłoszenie + formularz ofertowy 2016-12-29 10:21
dokument Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy II postępowanie 2017-01-13 15:18
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej studni głębinowej na terenie działki 1/4 obręb Bochlin w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard. 2016-12-15 15:36
dokument K-BI.271.4.2016 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2016-12-20 15:26
dokument Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Nowogard oraz utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowogard nie będącej w eksploatacji u obecnego operatora. 2016-12-12 12:55
dokument Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający wymianie skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych 2016-12-12 12:35
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Nowogardzie 2017-01-03 09:08
dokument Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jarchlinie gmina Nowogard GNGR.6870.1.77.2016 2016-12-07 15:56
dokument Budowa placu zabaw na os. Radosława w Nowogardzie - II postępowanie 2016-12-27 10:23
dokument Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający wymianie skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych - termin składania ofert 08.12.2016 2016-12-02 14:36
dokument Zapytanie ofertowe - dotyczy wykonania gadżetów promocyjnych dla Gminy Nowogard - naklejek na samochodowe tablice rejestracyjne. 2016-12-13 16:14
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowe parkingow przy ul 5 Marca w Nowogardzie III postępowanie 2016-12-15 13:45
dokument sprzedaż drewna na pniu na terenie gminy Nowogard 2016-11-29 15:14
dokument Zaproszenie do składania oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji Miasta Nowogard - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Nowogardzie. termin składania ofert 30.11.2016 12:00 2016-11-25 13:30
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 2016-11-22 15:22
dokument Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - zmywalnia i magazyn produktów suchych 2016-11-21 14:55
dokument Zaproszenie do składania oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji Miasta Nowogard - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Nowogardzie. 2016-11-21 13:07
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową -III postępowanie 2016-12-12 14:27
dokument Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Promyk. 2016-12-07 14:00
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2016-12-15 13:45
dokument Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę parkingów przy ul. 5 Marca II postępowanie 2016-12-01 07:51
dokument Zapytanie ofertowe na remont korytarza w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie. 2016-11-25 16:44
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 2016-11-15 15:45
dokument Budowa placu zabaw na os. Radosława 2016-12-05 13:24
dokument Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miętnie gmina Nowogard GNGR.7125.62.2016 2016-11-17 15:28
dokument Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grabinie 2016-12-09 12:50
dokument Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2016-12-15 11:36
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, Karsk 2016-12-01 11:54
dokument Ogłoszenie do złożenia ofert cenowych na rozbiórkę ścian budynku w Żabówku. 2016-11-22 15:47
dokument Zaproszenie do składania ofert na kupno drewna na pniu z terenu miejscowości Olchowo, Nowogard, Błotno 2016-10-28 11:41
dokument opracowania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę parkingów przy ul. 5 Marca 2016-11-09 08:49
dokument "Karczowanie pniaków drzew" na terenie miasta Nowogard 2016-10-24 13:58
dokument Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-24 13:57
dokument Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żabowo 2016-11-14 12:24
dokument Wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2016-2022 2016-10-19 14:45
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową -II postępowanie 2016-11-10 11:52
dokument Zlecenia-udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2016-10-18 17:24
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice II postępowanie 2016-10-17 14:33
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo" - II postępowanie 2016-11-09 08:19
dokument zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku w Żabówko 2016-11-07 12:17
dokument "Przewóz ziemi ze Słajsina nad jezioro Nowogardzkie" 2016-10-13 16:39
dokument Dotyczy: wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2016-2022 2016-10-10 10:44
dokument Sprzedaż drewna na pniu 2016-10-04 14:14
dokument Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - kuchnia 2016-10-18 08:36
dokument Przewóz ziemi ze Słajsina nad jezioro Nowogardzkie 2016-09-29 14:33
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice 2016-09-28 15:26
dokument Budowa punktu czerpania wody wraz z przyłączeniami na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2016-09-26 14:58
dokument Dotyczy: wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów do projektu pn.,,Budowa oczyszczalni ścieków w Osowie i Konarzewie wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej? 2016-10-03 16:31
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap V 2016-10-17 15:45
dokument Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2016-09-16 16:14
dokument Wymiana 4 ławek na nowe ławki parkowe dwustronne na ulicy Promenada w Nowogard 2016-09-14 16:13
dokument Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy Nowogard 2016-09-14 16:11
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2016-09-30 12:19
dokument dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę wody gazowanej i niegazowanej o poj. 500 ml 2016-09-14 11:04
dokument Dotyczy: wykonania analizy finansowo-ekonomicznej projektu ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno? 2016-09-13 16:30
dokument Wykonanie montażu i demontażu wraz z wynajmem znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicach w Nowogardzie w celu zabezpieczenia III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego ( III NBU) w dniu 2.10.2016 zgodnie z planem zabezpieczenia trasy biegu 2016-09-23 15:22
dokument Usługa przejęcia elektrowni wiatrowej w Nowogardzie w imieniu Gminy Nowogard 2016-09-09 11:55
dokument Renowacja schodów do piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 2016-10-10 11:47
dokument Profilaktyka próchnicy zębów - przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2016-09-06 14:30
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową 2016-10-03 09:43
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2016-09-15 08:24
dokument Wykonania analizy finansowo-ekonomicznej projektu ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno?, dofinansowanego ze środków EFFR w ramach RPO WZ 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej 2016-09-02 09:09
dokument Dostawę pojemników do gromadzenia psich nieczystości z wbudowanym dystrybutorem zestawów higienicznych oraz zapasu zestawów higienicznych ? III postępowanie 2016-10-05 12:15
dokument Zapytanie ofertowe na dowóz wody pitnej do posesji 1 i 1a w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard 2016-09-14 16:14
dokument Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2016-08-29 16:31
dokument Oferta dożynkowa 2016-08-24 10:04
dokument dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-08-23 14:20
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. : Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce"- II postepowanie 2016-09-01 12:09
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Mijeskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - IV postępowanie 2016-10-03 15:03
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Asnyka w Nowogardzie 2016-09-26 15:07
dokument Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego - III postępowanie 2016-09-07 15:41
dokument Dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości i zestawów higienicznych - II postępowanie 2016-08-31 08:56
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. : Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce" 2016-08-22 10:37
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi w Świerczewie od kościoła do świetlicy - II postępowanie". 2016-09-07 15:40
dokument Renowacja schodów do piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2016-09-08 12:48
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę czytników do mikroczipów typu Micro Reader 2016-09-08 16:03
dokument Zapytanie ofertowe na dowóz wody pitnej do posesji 1 i 1a w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard 2016-08-09 12:59
dokument Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2016-08-05 14:15
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - III postępowanie 2016-08-18 14:22
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowościach Wierzbięcin i Orzechowo 2016-08-12 14:17
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie" - II postępowanie 2016-08-11 12:31
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Budowa oświetlenia ul. 15 Lutego w Nowogardzie 2016-07-27 10:01
dokument Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - drugie postępowanie 2016-08-05 13:26
dokument REMONT FUNDAMENTÓW POD WIATAMI PRZYSTANKOWYMI 2 2016-07-26 15:15
dokument Wykonanie gadżetów reklamowych dla gminy Nowogard 2016-08-01 15:26
dokument Wyłonienie dostawcy artykułów spożywczych i przemysłowych dla gminy Nowogard w 2016 r. 2016-07-22 17:44
dokument Dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości oraz zapasu zestawów higienicznych 2016-08-11 12:30
dokument Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2016-08-05 09:16
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego 2016-08-16 15:08
dokument Zamówienie na dostawę artykułów spożywczych dla osób skazanych 2016-07-19 08:54
dokument Zakup i dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Błotno 2016-07-08 14:45
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych do Świetlicy Środowiskowej Promyk 2016-07-18 16:14
dokument Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2016-07-20 08:06
dokument Zakup drzew "na pniu" na terenie miasta i gminy Nowogard 2016-07-22 10:23
dokument Wykoszenia i wydobycia roślinności wodnej z jeziora 2016-09-08 16:04
dokument Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na II piętrze w bud. administracyjnym Plac Wolności 5 w Nowogardzie 2016-07-04 07:45
dokument Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. 2016-06-30 10:40
dokument Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształących ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie 2016-07-13 08:26
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ?Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i dystrybucję paliwa gazowego dla obiektów zamawiającego Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych na okres 12 miesięcy?. 2016-06-28 15:33
dokument Remont barier w Błotnie. 2016-06-27 12:13
dokument REMONT FUNDAMENTÓW POD WIATAMI PRZYSTANKOWYMI 2016-07-05 14:34
dokument dotyczy: udzielenia zamówienia na: wykonanie, naprawę, dostawę i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, CPV 39100000-3 2016-07-08 16:56
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy na odcinku 410 mb. 2016-06-20 13:57
dokument Zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia w ulicy 15 Lutego w Nowogardzie - termin składania ofert 08.07.2016 godz 12:00 2016-06-20 13:53
dokument wykoszenie i wydobycie roślinności wodnej z jeziora Nowogardzkiego 2016-07-01 15:48
dokument Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Nowogard oraz utrzymanie kanalizacji sanitarnej nie będącej w eksploatacji u obecnego operatora. 2016-07-05 14:35
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego. 2016-07-11 15:26
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic i korytarza - biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej. 2016-06-27 11:46
dokument Zaproszenie do złożania oferty - bezgotówkowy zakup paliw płynnych. 2016-06-17 07:53
dokument Świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie II 2016-06-28 15:31
dokument Dostawa urn wyborczych dla Gminy Nowogard 2016-06-13 13:13
dokument Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2016-07-18 16:13
dokument Dostawa oznakowania drogowego 2016-06-01 15:43
dokument Remont ławek kamiennych przy murach obronnych na terenach zieleni w Nowogardzie 2016-06-01 07:43
dokument Dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Błotno 2016-07-04 11:09
dokument Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-05-27 15:27
dokument Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2016-06-22 16:47
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie 2016-06-02 12:33
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w Świerczewie od kościoła do świetlicy 2016-08-11 13:21
dokument Zakup pięciu betonowych ławek parkowych z siedziskiem dwustronnym z oparciem wraz z dostawą 2016-05-12 14:25
dokument Montaż koszy ulicznych i ławek parkowych na terenie gminy Nowogard 2016-05-09 16:03
dokument PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW 2016-06-06 14:11
dokument Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard 2016-05-05 15:36
dokument Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2016-05-05 15:34
dokument Świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2016-06-06 14:10
dokument Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 6-10 lat 2016-04-28 12:48
dokument Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard 2016-05-09 10:37
dokument Dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-04-26 14:07
dokument Remont kładki wzdłuż jeziora nowogardzkiego 2016-04-22 19:23
dokument Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy Nowogard 2016-04-21 14:06
dokument Elektroniczne znakowanie psów 2016-05-13 14:48
dokument Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletyn "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2016-05-05 14:00
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie. 2016-07-28 12:53
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 2016-04-05 13:51
dokument Budowa placu zabaw w miejscowości Czermnica - II 2016-04-01 12:45
dokument Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2016-03-25 08:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2016-04-04 14:17
dokument Budowa placu zabaw w miejscowości Czermnica 2016-03-15 15:43
dokument Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w liczbie 60 szt. 2016-03-03 14:49
dokument Pełnienie obowiazków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 2016-03-10 15:51
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej 2016-02-12 11:02
dokument Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2016-02-01 15:03
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta -Hania- mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2016-01-26 14:18
dokument Budowa dróg w kompeksie garaży przy ul. Zamkowej IX etap - dokumentacja 2016-01-26 14:18
dokument Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego - dokumentacja 2016-01-26 13:15
dokument Zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia w ulicy Krótkiej i Łąkowej oraz Bohaterów Warszawy do posesji 53 w Nowogardzie 2016-01-26 13:05
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników w ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie 2016-02-04 15:13
dokument Wykonawstwo wycen nieruchomości gminy na rok 2016 2016-01-18 16:05
dokument sprzedaż drewna na pniu 2016-01-04 12:18
dokument Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 40 beneficjentów przez okres 24 miesięcy 2016-01-20 11:30
dokument Ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla 40 beneficjentów 2016-02-04 15:47
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ścieżki wzdłuz jeziora Nowogardzkiego 2015-12-30 09:49
dokument Ubezpieczenie komputerów_zapytanie ofertowe 2015-12-14 15:29
dokument Opracowanie projektu rozbiórki pozostałości spalonego budynku byłej świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 132 obrębu Żabówko, gmina Nowogard 2016-01-07 13:47
dokument Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w serwerowni Biura Informatyki i Informacji Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2015-11-24 08:11
dokument Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2015-12-04 09:01
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynku gospodarczego w miejscowości Długołęka 2015-12-01 11:32
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu i realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie" 2015-11-06 13:59
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016 2015-11-30 14:29
dokument Ogłoszenie - zakup drewna na pniu. 2015-10-30 14:30
dokument Budowa schodów od parkingu do kompleksu garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2015-10-21 10:18
dokument Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów 2015-11-13 13:22
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-10-15 12:05
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia do przystanku w miejscowości Bieniczki, gmina Nowogard. 2015-10-13 12:20
dokument Wykonanie dokomuntacji technicznej oraz realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogipolegająca na rozudowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniuul.A.Krakowej i Gen.Bema w Nowogardzie 2015-09-29 14:32
dokument Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 50 w Nowogardzie wraz z wyrównaniem terenu 2015-10-15 15:54
dokument Profilaktyka próchnicy zębów- przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-09-17 09:32
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-09-17 09:31
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia do przystanku w miejscowości Bieniczki, gmina Nowogard 2015-09-23 14:06
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2015-09-30 15:15
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Konarzewo. 2015-09-22 09:58
dokument Remont pomieszczeń sanitariatów I piętro oraz klatka schodowa w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie IV umieszczenie 2015-09-30 15:18
dokument Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie 2015-08-21 09:55
dokument Dotyczy prac remontowych na cmentarzzach komunalnych w miejscowościach: Sikorki, Żabowo, Trzechel, Strzelewo, Błotno, Wołowiec, Ostrzyca, Szczytniki, gmina Nowogard 2015-08-17 14:24
dokument Prace remontowe na cmentarzach wiejskich 2015-08-13 12:19
dokument Budowa chodnika przy boisku NORLIK w Maszkowie 2015-08-26 14:50
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz 2015-08-24 11:50
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie (drugie ogłoszenie) 2015-08-26 13:34
dokument Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie III umieszczenie 2015-08-26 08:10
dokument Remont pomostu drewnianego nad jeziorem w Nowogardzie 2015-07-24 12:00
dokument Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzeniapsich nieczystości 2015-08-10 15:00
dokument Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-08-10 15:10
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie 2015-07-30 10:28
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wyknawcy na remont drogi do DPS. 2015-07-29 15:06
dokument Utwardzenie terenu przy ścieżce spacerowej wokół jeziora Nowogardzkiego 2015-07-29 15:07
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Bohaterów Warszawy do numeru 53 w Nowogardzie 2015-07-15 15:42
dokument Wykonanie remontu pomostu drewnianego nad jeziorem w Nowogardzie 2015-07-23 08:49
dokument Sprzedaż drewna na pniu z terenu gminy Nowogard 2015-07-07 15:03
dokument Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie II umieszczenie 2015-07-29 08:23
dokument Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-08-10 15:07
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do obszaru inwestycyjnego Wojcieszyn-Miętno 2015-07-23 13:39
dokument Utwardzenie terenu przy ścieżce spacerowej wokół jeziora Nowogardzkiego 2015-07-15 15:45
dokument Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2015-06-17 07:47
dokument Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie 2015-06-30 14:41
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na dobudowę sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce 2015-06-24 11:15
dokument Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-06-16 14:13
dokument Sprzedaż drewna na pniu z 2 - dębów znajdujących się na terenie m. Krasnołęka gm. Nowogard. 2015-05-25 15:42
dokument Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowa drogi na odcinku Strzelewo - kol. Strzelewo 2015-06-16 14:14
dokument Zaproszenie do składania ofert na prace utrzymaniowe cmentarzy wiejskich 2015-04-23 15:37
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Krótkiej i Łąkowej w Nowogardzie 2015-04-07 08:56
dokument Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Szczytniki i Sąpolnica 2015-04-27 09:16
dokument Sprzedaż drewna na pniu 2015-04-01 11:47
dokument Dostawa trampoliny zewnetrznej 2015-04-17 11:53
dokument Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Klubie Abstynenta Hania 2015-03-30 10:16
dokument Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy Nowogard 2015-04-13 14:25
dokument Budowa przyłącza wodnego oraz odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla świetlicy w Długołęce 2015-04-10 07:52
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-03-20 08:15
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej 2015-04-15 14:32
dokument Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt 2015-03-16 15:27
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na ul. 15 go Lutego w Nowogardzie na odcinku od ulicy Żeromskiego do granicy administracyjnej miasta" 2015-03-13 15:09
dokument Zakup i montaż trampoliny zewnętrznej na kąpielsku miejskim 2015-03-31 14:52
dokument Remont nawierzchni bitumicznej przy ul. Szkolnej w Nowogardzie 2015-03-16 15:24
dokument Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2015-03-16 15:23
dokument INSPEKTOR - Roboty drogowe 2015-04-02 15:03
dokument remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 z 19.02.2015 r. 2015-02-23 14:57
dokument Dotyczy: FortiGate-80C - odnowienie licencji 8x5 2015-02-23 10:23
dokument Remont murku kamiennego wraz z wykonaniem siedzisk drewnianych przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2015-02-27 16:22
dokument Budowa oświetlenia wzdłuż łącznika pomiędzy ul. 700 Lecia i 5 Marca w Nowogardzie 2015-02-27 16:17
dokument Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard. 2015-02-17 08:31
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego przy ulicy Zamkowej 13 w Nowogardzie 2015-02-13 14:51
dokument Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbednych do przygotowania decyzji administracyjnych dot. prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone. 2015-02-13 14:50
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-02-12 11:53
dokument Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2015-02-12 11:52
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Osrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2015-02-12 11:51
dokument przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego., świadczenie pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2015-02-12 11:51
dokument Świadczenie pomocy prawnej o OPS 2015-02-12 11:49
dokument Rzeczoznawcy majątkowi 2015-02-16 10:20
dokument Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard. 2015-02-11 09:54
dokument Zapytanie ofertowe na program antywirusowy F-Secure 2015-02-09 10:20
dokument remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 z dnia 29.01.2015r 2015-02-13 11:27
dokument remont posadzki na I piętrze, parterze i piwnicy w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 29.01.2015 2015-02-13 10:55
dokument Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w nowogardzie 2015-02-13 15:07
dokument Program antywirusowy "F-Secure Busiess Suite PREMIUM" 2015-02-02 16:58
dokument remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 2015-01-29 08:40
dokument remont posadzki na I piętrze, parterze i piwnicy w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 2015-01-29 08:41
dokument Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard. 2015-01-12 12:47
dokument III - Sprzedaż drewna na pniu 2015-01-05 10:06
dokument Sprzedaż drewna na pniu 2014-12-16 15:14
dokument Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w Nowogardzie 2014-12-16 14:57
dokument II - Sprzedaż drewna na pniu. 2014-12-08 13:29
dokument Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w Nowogardzie 2014-12-19 14:46
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa budynku komunalnego mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej" 2014-12-16 15:48
dokument Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard 2014-11-24 07:41
dokument Dostawa kurtyn LED 2014-11-19 07:34
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 2014-11-19 07:31
dokument Dostawa 30 elementów świetlnej dekoracji świątecznej 2014-11-19 07:33
dokument Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Krótkiej i Łąkowej w Nowogardzie" 2014-10-23 12:03
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę schodów łączących parking z kompleksem garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2014-10-27 15:13
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczy: wykonania rozbiórki ruin budynku zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 132, położonej w obrębie Żabówko gmina Nowogard wraz z zagospodarowaniem terenu. 2014-10-15 13:10
dokument Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Maszkowo i Długołęka 2014-10-21 14:41
dokument Przebudowa schodów przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie jako obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej. 2014-10-23 15:16
dokument Profilaktyka próchnicy zębów ? przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard. 2014-09-25 13:59
dokument Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie stanowiącej dojazd do świetlicy środowiskowej "PROMYK". 2014-09-23 14:40
dokument sprzedaż drewna na pniu z terenu gminy Nowogard 2014-09-22 13:52
dokument Remont alejki na cmentarzu pomiędzy aleją główną na starej części a aleją na nowej części cmentarza 2014-09-18 17:11
dokument Wydruk i zakup podręczników w języku Braille'a 2014-10-02 15:01
dokument Budowa parkingów przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie 2014-09-19 14:36
dokument Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie stanowiącej dojazd do świetlicy środowiskowej "PROMYK" 2014-09-03 15:21
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap IV 2014-09-15 14:01
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedbudowa ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej - III postępowanie 2014-08-14 08:05
dokument Montaż pięciu ławek przy blokach w ciągu ulicy Leśnej w Nowogardzie wraz wykonanie pod nimi nawierzchni ze starobruku oraz wykonanie i montaż 8 ław z bali drewnianych wraz z ich zamontowaniem na boisku przy ul. Generała Bema 2014-07-09 15:11
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ?Przebudowa ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej - II postępowanie" 2014-07-22 14:24
dokument Remont nawierzchni przy studniach w Nowogardzie 2014-07-04 14:30
dokument Remont murku betonowego wraz z wykonaniem siedzisk drewnianych przy ul. Promenady w Nowogardzie 2014-07-04 14:32
dokument Remont nawierzchni chodników w obrębie ulic 3 Maja i Bankowej w Nowogardzie 2014-07-09 15:09
dokument Montaż pięciu ławek przy blokach w ciągu ulicy Leśnej w Nowogardzie wraz wykonanie pod nimi nawierzchni ze starobruku oraz wykonanie i montaż 8 ław z bali drewnianych wraz z ich zamontowaniem na boisku przy ul. Generała Bema 2014-06-12 11:30
dokument Remont nawierzchni przy studniach - zapytanie 2014-06-11 14:31
dokument Usunięcie 12 szt. drzew gatunku wierzba oraz 15 m2 krzewu wierzby z działki drogowej nr 341 obręb Ostrzyca 2014-05-23 09:50
dokument Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na "Przebudowę ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej" 2014-07-04 10:21
dokument Remont nawierzchni przy pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie 2014-05-13 09:44
dokument Wybór oferty w zakresie wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych, stanu izolacji przewodów instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia. 2014-04-17 15:33
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2014-04-14 14:32
dokument Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych, stanu izolacji przewodów instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia. 2014-03-31 11:07
dokument Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard. 2014-03-21 12:50
dokument Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2014-03-19 11:00
dokument Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnych dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone. 2014-02-14 15:30
dokument Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie dla osób z problemem alkoholowym. 2014-02-14 15:30
dokument Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2014-02-14 15:29
dokument Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 2014-02-14 15:28
dokument Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2014-02-14 15:28
dokument Świadczenie pomocy prawnej w OPS 2014-02-14 15:27
dokument Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2014-02-07 10:52
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę schodów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie jako obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej 2014-02-18 14:01
dokument Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" 2014-01-23 12:34
dokument Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Poradni Odwykowej mieszczącej się przy ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 2014-01-16 15:08
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2014-01-09 15:42
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2014-01-09 15:41
dokument Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny' 2013-12-17 11:52
dokument Zaproszenie do żłożenia oferty cenowej w zakresie: Świadczenia usług opieki profilaktycznej. 2013-12-06 09:46
dokument Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym przy pl. Wolności 1 w Nowogardzie 2013-12-04 08:58
dokument Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2013-12-02 14:15
dokument Zakup drewna na pniu 2013-11-25 15:23
dokument Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup drzew na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard. Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach 2013-11-08 14:56
dokument Dostawa 30 elementów świetlnej dekoracji świątecznej 2013-10-30 08:33
dokument Remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 w Nowogardzie - II postępowanie 2013-10-29 12:47
dokument Montaż 4 szt. ławek parkowych na placu Szarych Szeregów 2013-10-18 11:10
dokument Wykonanie dwóch progów zwalniającego na ulicy Norwida oraz jednego na ulicy Nadtorowej w Nowogardzie - II postępownie 2013-10-04 11:25
dokument Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 2013-10-03 14:28
dokument Opracowanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla części obrębu Kulice 2013-09-30 12:20
dokument Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa placu zabaw w Słajsinie" 2013-10-04 15:18
dokument Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Zielona w Nowogardzie 2013-09-26 11:55
dokument Remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 w Nowogardzie 2013-09-26 11:53
dokument Wykonanie dwóch progów zwalniającego na ulicy Norwida oraz jednego na ulicy Nadtorowej w Nowogardzie 2013-10-04 11:46
dokument Profilaktyka próchnicy zębów - przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-09-20 16:08
dokument Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie 2013-09-25 09:43
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-09-19 13:00
dokument Opróżnienie i czyszczenie 4 sztuk separatorów ropopochodnych wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2013-09-10 08:46
dokument Wykonanie remontu nawierzchni pod pomnikiem "Poległym na wschodzie" na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2013-09-06 13:21
dokument Montaż ławek ul. Warszawska 11 2013-09-06 13:02
dokument Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych w języku Braille'a 2013-10-08 10:25
dokument Remont nawierzchni chodników pomiędzy posesjami 700 Lecia 25 i 26 w Nowogardzie 2013-10-04 11:44
dokument Wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowościach Olchowo i Stare Wyszomierki gm. Nowogard 2013-08-27 14:17
dokument Wykonania fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowościach Olchowo i Stare Wyszomierki gm. Nowogard 2013-08-14 09:16
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim w Nowogardzie 2013-08-23 13:38
dokument Wykonanie stalowych barier ochronnych na przepuście w ciągu drogi gminnej Dąbrowa - Olszyca 2013-08-02 14:56
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim w Nowogardzie 2013-08-12 08:26
dokument Obsługa pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2013-07-24 08:30
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap III 2013-07-30 08:58
dokument Pełnienie funkcji inspektoranadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa i remont świetlicy w Orzechowie" 2013-07-19 09:09
dokument Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Ks. J. Poniatowskiego 84 w Nowogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu 2013-08-07 17:59
dokument Wykonanie muru okalającego jez. Nowogardzkie 2013-07-02 09:19
dokument montaż ławek na terenach zielonych - 7 szt. 2013-06-28 15:37
dokument sprzedaż drewna na pniu 2013-06-26 11:10
dokument Wykonanie map do celów planistycznych dla trzech zespołów ogródków działkowych w Nowogardzie 2013-06-20 13:42
dokument Ułożenie nawierzchni z pobruku na plaży w Nowogardzie i montaż na niej stołu do tenisa oraz wykonanie słupka uchylnego i barierki przy ul Warszawskiej w Nowogardzie. 2013-06-12 08:36
dokument Montaż dwóch wiat drewnianych z półfabrykatów na Smoczym Wzgórzu w Nowogardzie 2013-06-11 17:25
dokument Remont pokrycia dachu na dobudowanej części świetlicy wiejskiej w Miętnie, gmina Nowogard 2013-06-20 08:49
dokument Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2013-06-04 16:19
dokument Dotyczy prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard. 2013-05-21 11:16
dokument Wzmocnienie brzegu jeziora kamieniami oraz budowa pomostu drwenianego wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie 2013-05-15 14:03
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych wraz z wykonaniem następujących materiałów reklamowych 2013-04-05 21:01
dokument Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego OLCHOWO w gminie Nowogard 2013-03-13 10:05
dokument Drugie ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Wolności wraz z otoczeniem w Nowogardzie 2013-06-10 09:46
dokument Wykonanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla obrębu geodezyjnego Kulice gm. Nowogard 2013-03-15 08:54
dokument INSPEKTOR - INFRASTRUKTURA DROGOWA 2013-03-27 10:13
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:Budowa drogi Jana Pawła II w Nowogardzie wraz z kanalizacją deszczową 2013-02-26 14:36
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Nowogardzie 2013-03-08 10:43
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-02-11 15:24
dokument Remont nawierzchni chodnika w obrębie pomnika na Placu Wolności dz. nr 144/6 obreb 3 miasta Nowogard 2013-02-19 16:46
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i remont nawierzchni chodników na ul. Wiejskiej w Nowogardzie 2013-02-19 08:37
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2013-01-22 10:33
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej. 2013-02-12 10:56
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2013-01-21 07:51
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2012-12-17 14:44
dokument Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Wolności wraz z otoczeniem w Nowogardzie 2013-06-10 09:46
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa pomostu na plaży miejskiej w Nowogardzie" 2012-12-21 08:14
dokument Świadczenia usług opieki profilaktycznej 2012-12-07 14:32
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - odtwarzacz CD, urządzenie GPS 2012-12-28 10:20
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Sikorki" 2012-12-12 14:23
dokument Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 2012-11-26 10:49
dokument Budowa parkingu przy Ratuszu Miejskim w Nowogardzie 2012-11-19 15:27
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych wraz z wykonaniem następujących materiałów reklamowych 2012-12-28 10:31
dokument Remont murków kamiennychwraz z wykonaniem siedzisk z listew drewnianych na terenach zielonych w Nowogardzie 2012-11-12 14:21
dokument Ddemontaż i montaż ławek wraz z wykonaniem nawierzchni pod ławki parkowe 2012-11-05 12:51
dokument Demontaż i montaż ławek wraz z wykonaniem nawierzchni pod ławki parkowe. 2012-10-19 15:05
dokument Wycinka 9 szt. drzew i transport pozyskanego drewna 2012-10-12 14:42
dokument Zapytanie ofertowe mapy Olchowo 2012-10-15 08:50
dokument Wykonanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla obrębu geodezyjnego Olchowo gm. Nowogard 2012-10-04 09:34
dokument Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie - etap I 2012-09-24 15:25
dokument Wzmocnienie brzegu jeziora kamieniami oraz budowa pomostu drewnianego wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie 2012-09-04 10:26
dokument Wykonanie nawierzchni pod 2- ławki, montaż 2- ławek i 1- stosłu do gry w szachy. 2012-08-30 15:34
dokument Wywóz odpadów wielkogabarytowych 2012-08-28 12:56
dokument Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczytniki, gm. Nowogard 2012-09-06 14:29
dokument Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ostrzyca, gm. Nowogard 2012-09-06 14:30
dokument Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie oświetlenia obręb Wyszomierz gmina Nowogard dz. nr 199,223 2012-08-23 13:15
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap II 2012-08-17 12:33
dokument Remont chodnika - Plac Ofiar Katynia w Nowogardzie 2012-08-03 15:11
dokument Zakup drewna na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard 2012-08-03 15:07
dokument Remont infrastruktury na terenach zielonych w Nowogardzie 2012-07-25 16:18
dokument Zakup drewna na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard 2012-07-13 08:39
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 2012-07-23 14:30
dokument Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard 2012-07-06 12:30
dokument Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Błotnie - sala gimnastyczna 2012-08-24 18:22
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa i przebudowa kazanlizacji deszczowej umozliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap II" 2012-06-25 15:35
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Nowogardzkim - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do plażowej piłki siatkowej 2012-06-27 08:59
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego na zadaniu pn. : Budowa placu Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 2012-06-25 08:48
dokument Opracownie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Zielonej w Nowogardzie 2012-06-04 12:18
dokument Zaproszenie do składania ofert cenowych na dzierżawę miejsc pod umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie w sąsiedztwie Skateparku. 2012-06-04 12:10
dokument Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2012-05-23 13:46
dokument Remont chodników przy Wspólnotach Mieszkaniowych przy ulicy 5 Marca i 3 maja w Nowogardzie. 2012-05-08 15:47
dokument Prace utrzymaniowo-pielęgnacyjne na cmentarzach wiejskich gm. Nowogard 2012-05-30 15:04
dokument Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż pięciu nowych ławek w Nowogardzie. 2012-05-04 15:21
dokument Sporządzenie ekspertyzy technicznej odspojenia ściany w budynku remizy strażackiej OSP w Błotnie 2012-05-11 15:09
dokument Rozbiórka komina stalowego zlokalizowanego obok kotłowni przy ul. Zamkowej 1 w Nowogardzie 2012-04-18 12:10
dokument Remont nawierzchni ul. Lipowej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 2012-04-23 13:10
dokument Składanie ofert cenowych na wykonanie technicznego przeglądu budynków komunalnych na terenie gminy Nowogard 2012-04-04 13:08
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2012-04-18 08:29
dokument Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu SYSTEMU GŁOSOWANIA na sesje Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2012-03-28 15:00
dokument Sprzedaż drewna na pniu 2012-03-22 08:25
dokument Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż trzech nowych ławek na terenie zielonych położonym pomiędzy budynkiem nr 23 a 24 ul. 700 Lecia w Nowogardzie. 2012-03-07 14:47
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Ratuszu Miejskim w Nowogardzie 2012-03-06 15:29
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ulicy 5 Marca w Nowogardzie 2012-03-06 15:27
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej drogi dojazdowej wewnętrznej w Nowogardzie 2012-03-20 11:57
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie 2012-03-20 11:44
dokument Remont miejsc postojowych przy sklepie PUCHATEK wzdłuż ulicy 5 Marca w Nowogardzie 2012-03-15 14:04
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na dokumetację techniczną na budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 106 we wsi Karsk gmina Nowogard 2012-03-12 08:49
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę oświetlenia we wsi Stare Wyszomierki 2012-03-12 08:55
dokument Zaproszenie do założenia oferty na dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie 2012-03-12 09:08
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard (II) 2012-02-20 11:50
dokument Urząd Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie: prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie; opieki w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2012-02-17 15:25
dokument Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie z dziećmi i młodzieżą szkolną gminy Nowogard w ramach programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży szkolnej Gminy Nowogard. 2012-02-08 12:49
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard w roku 2012r. 2012-02-08 12:42
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego na terenie działki geod. nr 130 w Orzechowie, gmina Nowogard 2012-03-01 14:10
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2012-02-16 09:44
dokument Prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Strzelewie i Szkole Podstawowej w Błotnie 2012-01-26 14:29
dokument Prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2012-01-26 14:28
dokument Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe. 2012-01-25 11:45
dokument opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych w budynku ratusza przy pl. Wolności 1 w Nowogardzie 2012-02-01 15:13
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Długołęce 2012-02-20 09:14
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2012-02-06 12:25
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard 2012-02-13 14:43
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Ogrodowej w Nowogardzie 2012-02-01 14:56
dokument Oferta cenowa na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz opieki w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie. 2012-01-10 11:38
dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 2011-12-22 12:52
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu (przebudowy) budynku gospodarczego w miejscowości Sikorki 2012-01-02 10:39
dokument Remont pomieszczeń sali ślubów i sali bankietowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 5 w Nowogardzie 2011-11-30 10:47
dokument Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu urządzenia klasy UTM marki FortiGate 2011-11-22 09:16
dokument Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky-Lab dla Urzędu Miejskiego oraz swoich jednostek podległych. 2011-11-22 09:14
dokument Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż trzech nowych ławek na terenie zielonych położonym za budynkiem UM w Nowogardzie Plac Wolności 1. 2011-11-23 09:30
dokument Dotyczy zmiany zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowgard 2011-11-04 15:37
dokument Remontu schodów zewnętrznych na skarpie wzdłuż ulicy 3-go Maja w Nowogardzie. 2011-10-31 13:55
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard 2011-11-04 15:37
dokument Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie polegajacy na wymianie okładzin podłogowych z płytek PCV na wykładziny rulonowe. 2011-11-10 10:23
dokument Dotyczy "Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: "Oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych" 2011-10-27 15:02
dokument Remont chodnika - Plac Ofiar Katynia w Nowogardzie 2011-10-24 10:00
dokument Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: "Oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych" 2011-10-27 15:01
dokument Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie. 2011-10-27 14:35
dokument Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.:" Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Orzechowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" 2011-10-21 15:14
dokument Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.:" Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" 2011-10-21 15:14
dokument Remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie 2011-10-17 14:33
dokument Remont chodnika łączącego ul. 700 Lecia i 5 Marca w Nowogardzie 2011-10-04 12:50
dokument Remont schodów zewnetrznych na skarpie wzdluż ulicy 3 Maja w Nowogardzie 2011-10-04 12:51
dokument Dotyczy: Dokumentacji technicznej na przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn 0'4 kV w drodze wojewódzkiej nr 106 w miejscowości Błotno gm. Nowogard 2011-10-03 19:48
dokument Przebudowa chodnika przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie 2011-10-06 13:57
dokument Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Orzesze, gmina Nowogard 2011-10-05 07:53
dokument Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kulice, gmina Nowogard 2011-10-05 07:53
dokument Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego, zlokalizowanego przy świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2011-09-27 13:30
dokument REMONT CHODNIKA PRZY UL. 5 MARCA 4 W NOWOGARDZIE 2011-09-26 14:41
dokument Opracowanie koncepcji architektonicznej na budowę parkingów w mieście Nowogard 2011-10-04 14:40
dokument Wykonanie nawierzchni i montaż pięciu ławek oraz naprawa i montaż dwóch ławek na terenach zielonych m. Nowogard 2011-10-03 19:42
dokument Wycinka i karczowanie 17 szt. drzew z drogi wewnętrznej odchodzącej od alei Promenady w Nowogardzie 2011-10-03 19:56
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy napowietrznej linii energetycznej w Błotnie 2011-09-15 08:39
dokument Roboty remontowe nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogard położonej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, polegających na: malowaniu elewacji oraz naprawie schodów wraz z wymianą istniejącej balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej 2011-09-12 09:55
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie skate parku 2011-08-18 07:54
dokument Protokół z otwarcia ofert na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wewnetrznej do firmy REM i TOYOTA w Nowogardzie. 2011-07-12 09:43
dokument Informacja dotycząca złozonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2011-06-21 15:25
dokument Protokół z postępowaina w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot 2011-06-21 10:06
dokument Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki polegający na wymianie pokrycia dachu 2011-07-06 10:20
dokument Protokół z wyboru oferty na prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2011-06-16 11:31
dokument Wykaz - Wyszomierz 1a - budynek mieszkalny - sprzedaż bezprzetargowa 2011-06-13 16:36
dokument Protokół z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika oraz parkingu w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie. 2011-06-13 16:33
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot w Nowogardzie 2011-06-09 15:19
dokument Protokół z postępowaina w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot 2011-06-09 14:58
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wewnętrznej do fimry REM i TOYOTA w Nowogardzie 2011-06-08 11:03
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2011-06-06 10:17
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot. 2011-06-02 12:42
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo. 2011-06-16 11:36
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika i parkingu w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie 2011-05-25 10:32
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty cenowej na sprezdaż pucharów i medali. 2011-05-12 11:16
dokument Informacja o wyborze wykonawcy DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI SPACEROWO-DYDAKTYCZNEJ W PARKU GMINNYM W BŁOTNIE 2011-05-06 12:37
dokument Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego położonego w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 7 2011-05-05 16:12
dokument Urząd Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie: prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz opieka w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2011-05-05 15:53
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych na wykonanie renowacji ścian wewnętrznych w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie za pomocą tapety natryskowej 2011-05-13 12:34
dokument Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów, akcesoriów i oprogramowania 2011-04-27 11:34
dokument PROTOKOŁ Z OTWARCIA OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZEDŁUŻENIA ŁĄCZIKA UL. DWORCOWEJ W NOWOGARDZIE 2011-04-22 10:08
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie "Niebieskich Warsztatów". 2011-04-22 09:25
dokument Wycinka drzew oraz dokonanie cięć sanitarno korekcyjnych drzewa w miejscowościach: Żabówko, Długołęka, Kulice, Boguszyce, Nowogard. 2011-04-19 11:41
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się na ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie. 2011-04-14 09:39
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" 2011-04-21 15:00
dokument Wynik: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 2011-04-05 13:47
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na doposażenie ścieżki spacerowo - dydaktycznej W Parku gminnym w Btotnie 2011-04-04 14:47
dokument Opracowanie projektu budowlanego na budowę łącznika ul. Dworcowej w Nowogadzie 2011-04-05 13:28
dokument Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości z wbudowanym dystrybutorem zestawów higienicznych wraz z zapasem zestawów higienicznych 2011-03-23 11:18
dokument Pełnienie w roku 2011 obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2011-03-21 15:01
dokument Dotyczy: wywozu odpadów zgromadzonych w boksach z cmentarzy komunalnych położonych na terenie wsi: Sikorki, Żabowo, Trzechel, Strzelewo, Błotno, Wołowiec, Jarchlino, Ostrzyca, Wierzbięcin. 2011-03-02 11:43
dokument Ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 2011-01-17 11:44
dokument Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 2011-01-31 10:25
dokument Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego od 01 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 2011-01-10 14:56
dokument Ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawcy pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa odcinka ulicy Radosława w Nowogardzie w km 0+000-0+515 - etap I. 2011-01-25 08:40
dokument przetarg ofertowy - opracowania geodezyjne w roku 2011 2011-02-04 09:31
dokument przetarg ofertowy - wycena nieruchomości w roku 2011 2011-02-04 09:39
dokument Informacja o planowanymn zamówieniu dot. wycinki 14 szt. topól z terenu nieruchomości gminnej połozonej w Nowogardzie przy ul. Gen. Józefa Bema. 2010-12-20 12:26
dokument Dotyczy usunięcia dzikiego wysypiska śmieci wraz z usunięciem drzew i krzewów w wieku do 10 lat z drogi gminnej w miejscowości Strzelewo 2010-11-23 13:49
dokument Dotyczy przebudowy ulicy Dąbrowszczaków - etap II - droga do posesji i obiektów handlowych 2010-11-26 10:26
dokument Doposażenie ścieżki spacerowo - dydaktycznej w Parku gminnym w Błotnie 2010-11-23 13:47
dokument Usuwanie czterech drzew i cięcia sanitarne korony jednego drzewa. 2010-11-23 13:47
dokument Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej reflektory oświetlające zewnętrzne ściany kościoła w Karsku działka nr 153 obręb Karsk gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
dokument Remont ogrodzenia na targowisku miejskim w Nowogardzie 2010-11-23 13:46
dokument Informacja o planowanym zamówieniu 2010-11-23 13:46
dokument Dotyczy usunięcia drzew z drogi Długołęka - Nowe Wyszomierki 2010-11-23 13:46
dokument Dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrzyca 2010-11-23 13:46
dokument Budowa zasilania energetycznego i oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Krasnołęce, działka nr 43/6 obręb Krasnołęka gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
dokument Przebudowy drogi gminnej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Błotnym Młynie działki nr 168 i nr 198 obręb BŁotno gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
dokument Przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Karsku, działki nr 87, 114,116 obręb Karsk gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
dokument Przebudowa drogi gminnej, działka nr 105/2 obręb nr 2, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie 2010-11-23 13:45
dokument Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
dokument Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Strzelewo gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
dokument Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żabowo gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
dokument Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard 2010-11-23 13:44
dokument Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
dokument Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
dokument Wykonanie posadzki granitowej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie oraz posadzki z terakoty w dwóch pomieszczeniach do niej przynależnych 2010-11-23 13:44
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka ulicy Jana Pawła II w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w Maszkowie, gm. Nowogard 2010-11-23 13:43
dokument Wykonanie opracowania "Strategia rozwoju edukacji Gminy Nowogard na lata 2009-2015" 2010-11-23 13:43
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na likwidacji mogilnika w Piaskach, gm. Nowogard 2010-11-23 13:43
dokument Remont nawierzchni boiska przy ul. Gen. Bema w Nowogardzie 2010-11-23 13:43
dokument Dotyczy: wykonania projektu z fazą koncepcji ściany urnowej (kolumbarium) na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie 2010-11-23 13:43
dokument Wykonani przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Boh. Warszawy 78 – 78a, działka nr 87, 102/1 i 102/6 2010-11-23 13:43
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie 2010-11-23 13:42
dokument Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard 2010-11-23 13:42
dokument Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej miasta Nowogard 2010-11-23 13:42
dokument Budowa chodnika w miejscowości Żabowo na terenie działki 212/1. 2010-11-23 13:42
dokument Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej_II 2010-11-23 13:42
dokument Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie-II 2010-11-23 13:42
dokument Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie 2010-11-23 13:42
dokument Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej 2010-11-23 13:41