Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wzór sprawozdania za 2012 r. 2012-12-28 10:02
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji do projektu Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2012-11-06 17:09
dokument Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Nowogard na 2013 rok 2012-10-15 10:18
dokument Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs pt. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2012" 2012-10-11 14:46
dokument Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2012 2012-06-13 13:42
dokument Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców Gminy 2012-05-14 11:52
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego za rok 2011 2012-04-27 08:52
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na 2012 r na realizację zadania: "Wspieranie , organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard" 2012-03-30 09:35
dokument Konkurs pt. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2012". 2012-03-22 15:11
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na 2012 r na realizację zadań: Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Nowogard; Działalność w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard; Działalność z zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard; Działalność z zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard 2012-03-12 10:20
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert na 2012 r. na realizację zadań: - Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarzadowych w Gminie Nowogard; Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna na terenie Gminy Nowogard; Rozwój wsi oraz organizacja i upowszechnianie dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard 2012-03-02 15:03
dokument Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard 2012-02-02 15:26
dokument Zajecia pozalekcyjne : Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard 2012-01-23 09:53
dokument Zdrowie: Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard 2012-01-23 09:53
dokument Opieka społeczna : Działalność z zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard 2012-01-23 09:52
dokument Sport: Wspieranie , organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard 2012-01-23 09:51
dokument Konkurs - wspieranie inicjatyw 2012-01-17 17:56
dokument Konkurs - rozwój wsi 2012-01-17 17:53
dokument Konkurs - ochrona środowiska 2012-01-17 17:49
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowej do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na 2012 r. 2012-01-17 16:26
dokument Informacje dla organizacji pozarządowych - regulamin komisji konkursowej 2012-01-17 16:24
dokument Uchwała w sprawie programu współpracy na rok 2012 2012-01-05 15:59
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji do projektu Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2011-11-09 17:16
dokument Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w spawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowogard na 2012 rok 2011-10-24 08:46