Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXIX/442/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyboru ławnika 2018-12-06 13:50
dokument Uchwała Nr LXIX/441/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2018-12-06 13:49
dokument Uchwała Nr LXIX/440/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 października 2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok 2018-12-06 13:53
dokument Uchwała Nr LXVIII/439/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:58
dokument Uchwała Nr LXVII/438/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na 2018 2018-10-01 16:52
dokument Uchwała Nr LXVII/437/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:57
dokument Uchwała Nr LXVII/436/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:51
dokument Uchwała Nr LXVII/435/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:51
dokument Uchwała Nr LXVII/434/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie" 2019-05-07 11:52
dokument Uchwała Nr LXVII/433/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2017 2019-04-18 09:57
dokument Uchwała Nr LXVII/432/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2018-10-01 16:51
dokument Uchwała Nr LXVII/431/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-10-01 16:50
dokument Uchwała Nr LXVII/430/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?NOWOGARD ? obręb nr 6? 2018-10-01 16:49
dokument Uchwała Nr LXVI/429/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:56
dokument Uchwała Nr LXVI/428/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2018-10-01 16:49
dokument Uchwała Nr LXVI/427/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:56
dokument Uchwała Nr LXIV/426/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:52
dokument Uchwała Nr LXIV/425/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:53
dokument Uchwała Nr LXIV/424/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:53
dokument Uchwała Nr LXIV/423/18 Rady Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 rokui w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:55
dokument Uchwała Nr LXIV/422/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Nowogard odrębnych obwodów głosowania 2018-10-01 16:48
dokument Uchwała Nr LXIV/421/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-10-01 16:47
dokument Uchwała Nr LXIII/420/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:54
dokument Uchwała Nr LXII/419/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:54
dokument Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2018 roku. 2018-06-26 14:04
dokument Uchwała Nr LXII/417/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard uchwalonego Uchwałą nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku 2019-04-18 09:53
dokument UCHWAŁA NR LXII/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. 2018-06-26 14:03
dokument Uchwała Nr LXII/415/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-26 14:02
dokument Uchwała Nr LXII/414/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nopwogard na rok 2018 2019-04-18 09:52
dokument Uchwała Nr LXII/413/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:"Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie" 2019-05-07 11:53
dokument Uchwała Nr LXI/412/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:54
dokument Uchwała Nr LXI/411/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:52
dokument Uchwała Nr LXI/410/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2018-06-26 14:00
dokument Uchwała Nr LXI/409/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyboru ławnika 2018-06-25 13:23
dokument Uchwała NrLXI/408/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2018-06-25 13:23
dokument Uchwała Nr LXI/407/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych 2018-06-25 13:22
dokument Uchwała Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwrócenia się do sołectw o opinię w zakresie projektu Uchwały o ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsecem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. 2018-06-25 13:28
dokument Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-07-16 08:10
dokument Uchwała Nr LXI/404/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2018-06-25 13:16
dokument Uchwała Nr LXI/403/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:51
dokument Uchwała Nr LX/402/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI 2018-06-25 13:14
dokument Uchwała Nr LIX/401/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:51
dokument Uchwała Nr LIX/400/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-06-25 13:13
dokument UCHWAŁA NR LIX/399/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno". 2018-06-25 13:29
dokument Uchwała Nr LIX/398/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. 2018-06-25 14:55
dokument Uchwała Nr LVIII/397/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:50
dokument Uchwała Nr LVIII/396/18 Rady Miejskiej w Nowogardziez dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2018-06-25 13:11
dokument Uchwała Nr LVIII/395/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2018-06-25 13:10
dokument Uchwała Nr LVII/394/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:49
dokument Uchwała Nr LVII/393/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:54
dokument Uchwała Nr LVII/392/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:54
dokument Uchwała Nr LVI/391/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:55
dokument Uchwała Nr LVI/390/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:57
dokument Uchwała Nr LVI/389/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dni9a 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-05-07 11:57
dokument Uchwała Nr LVI/388/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-04-18 09:49
dokument UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2018-06-27 14:13
dokument Uchwała Nr LVI/386/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2018-06-25 13:03
dokument UCHWAŁA NR LVI/385/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2018 2018-06-25 13:03
dokument Uchwała Nr LVI/384/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia poprawionego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025. 2018-06-25 13:02
dokument UCHWAŁA NR LVI/383/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa 2018-06-25 13:02
dokument UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-06-26 13:58
dokument UCHWAŁA NR NR LVI/381/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-30 10:13
dokument Uchwała Nr LVI/380/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nowogard oraz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy 2018-04-04 15:05
dokument Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". 2018-03-27 14:32
dokument Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" 2018-03-27 14:31
dokument Uchwała Nr LIV/377/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2018-03-27 14:28
dokument Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła 2018-03-27 14:27
dokument Uchwała Nr LIV/375/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2018-03-27 14:26
dokument Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" 2018-03-27 14:26
dokument Uchwała Nr LIV/373/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Nowogard. 2018-03-27 14:25
dokument Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. 2018-03-27 14:29
dokument Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2018-03-27 14:24
dokument Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" 2018-12-03 13:50
dokument Uchwała Nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2018-03-27 14:23
dokument Uchwała Nr LIV/368/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2018-03-27 14:21
dokument Uchwała Nr LIV/367/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14/8 o pow.407 m2, położonej w obrębie Osowo gmina Nowogard. 2018-03-27 14:20
dokument Uchwała Nr LIV/366/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2018-03-27 14:19
dokument Uchwała Nr LIV/365/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2018-03-27 14:19
dokument Uchwała Nr LIV/364/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. 2018-03-27 14:19
dokument Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard 2018-02-13 13:13
dokument Uchwała Nr LIII/362/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Nowogard 2018-02-13 13:10
dokument Uchwała Nr LIII/361/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2018-02-13 12:23
dokument Uchwała Nr LIII/360/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Kazimierza w Boguszycach na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich 2018-02-13 12:22
dokument Uchwała Nr LIII/359/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2018-02-13 12:22
dokument Uchwała Nr LII/358/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025. 2018-01-16 18:16
dokument Uchwała Nr LII/357/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2018-01-16 18:15
dokument Uchwała Nr LII/356/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2018-01-16 18:14
dokument Uchwała Nr LII/355/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:14
dokument Uchwała Nr LII/354/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:13
dokument Uchwała nr LI/353/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi przebiegająej na terenie Gminy Nowogard 2018-01-16 18:17
dokument Uchwała Nr LI/352/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2018-2023. 2018-01-16 18:10
dokument Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok 2018-02-07 13:37
dokument Uchwała Nr LI/350/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:09
dokument Uchwała Nr LI/349/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:08
dokument Uchwała Nr LI/348/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard. 2018-01-16 18:08
dokument Uchwała Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2018 roku. 2018-01-16 18:07
dokument Uchwała Nr LI/346/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2018-01-16 18:06
dokument UCHWAŁA NR L/345/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie rozbiórki Pomnika, zlokalizowanego na Placu Wolności w Nowogardzie. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 2018-01-16 18:04
dokument Uchwała Nr L/344/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:04
dokument Uchwała Nr L/343/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2018-01-16 18:03
dokument Uchwała Nr L/342/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2018-01-16 18:03
dokument Uchwała Nr XLIX/341/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2017 - 2022" wraz z załacznikiem nr 1 do ww. uchwały 2017-11-03 13:37
dokument Uchwała Nr XLIX/340/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard na lata 2017 - 2020, oraz załacznik nr 1 do uchwały 2017-11-03 13:35
dokument Uchwała Nr XLIX/339/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-11-03 13:31
dokument Uchwała Nr XLIX/338/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-11-03 13:30
dokument Uchwała Nr XLIX/337/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-11-03 13:29
dokument Uchwała Nr XLIX/336/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-11-03 13:29
dokument Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie" 2017-10-17 14:12
dokument Uchwała nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-17 14:14
dokument Uchwała nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-17 14:15
dokument Uchwała Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żabowie 2017-10-04 14:06
dokument Uchwała Nr XLVII/331/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2017-10-04 14:06
dokument Uchwała Nr XLVII/330/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2017-10-04 14:05
dokument Uchwała Nr XLVII/329/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Orzechowie 2017-10-04 14:05
dokument Uchwała Nr XLVII/328/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długołęce 2017-10-04 14:05
dokument Uchwała Nr XLVII/327/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Błotnie 2017-10-04 14:04
dokument Uchwała Nr XLVII/326/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie 2017-10-04 14:04
dokument Uchwała Nr XLVII/325/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie 2017-10-04 14:03
dokument Uchwała Nr XLVII/324/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 2017-10-04 14:03
dokument Uchwała Nr XLVII/323/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 2017-10-04 14:03
dokument Uchwała Nr XLVII/322/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej ? sołectwu Bieniczki 2017-10-04 14:02
dokument uchwała nr 321 przebudowy drogi z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Gryfitów, miasta Nowogard 2017-10-05 07:46
dokument uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-05 07:45
dokument uchwała nr 319 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła 2017-10-05 07:44
dokument uchwała nr 318 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-05 07:44
dokument uchwała nr 317 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących remont dachu kościoła 2017-10-05 07:43
dokument uchwała nr 316 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-05 07:43
dokument uchwała nr 315 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-10-05 07:42
dokument Uchwała Nr XLVII/314/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej położonej na działkach nr 24/2 i 294 obręb geodezyjny Olchowo, gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2017-10-04 14:00
dokument Uchwała Nr XLVII/313/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-10-04 13:58
dokument Uchwała Nr XLVII/312/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Nowogardu 2017-10-04 13:58
dokument Uchwała Nr XLVII/311/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu. 2017-10-04 13:57
dokument Uchwała Nr XLVII/310/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-10-04 13:57
dokument Uchwała Nr XLVI/309/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017. 2017-07-04 08:54
dokument Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2017 roku. 2017-07-04 08:53
dokument Uchwała Nr XLVI/307/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Osowo. 2017-07-04 08:52
dokument Uchwała Nr XLVI/306/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. 2017-07-04 08:51
dokument Uchwała Nr XLVI/305/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. 2017-07-04 08:50
dokument Uchwała Nr XLVI/304/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. 2017-07-04 08:50
dokument Uchwała Nr XLVI/303/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. 2017-07-04 08:49
dokument Uchwała Nr XLVI/302/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2016. 2017-07-04 08:48
dokument Uchwała Nr XLV/301/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2017-06-13 12:40
dokument Uchwała Nr XLV/300/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów? dofinansowanego w ramach kontraktów samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2017-06-13 12:39
dokument Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do gminy Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 2017-06-13 12:40
dokument Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2017-06-13 12:37
dokument Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu 2017-06-13 12:36
dokument Uchwała Nr XLV/297/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru 2017-06-13 12:30
dokument Uchwała Nr XLV/296/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2017-06-13 12:29
dokument Uchwała Nr XLV/295/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2017-06-13 12:29
dokument Uchwała Nr XLV/294/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-06-13 12:27
dokument Uchwała Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowokanalizacyjnej planowanej do wybudowania w obrębie nr.6 miasta Nowogard oraz obrębie Kulice w pasie dróg wewnętrznych gminy 2017-06-13 12:23
dokument Uchwała Nr XLV/292/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-06-13 12:22
dokument Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-06-13 12:22
dokument Uchwała Nr XLV/290/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu 2017-06-13 12:21
dokument Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu 2017-06-13 12:20
dokument Uchwała Nr XLV/288/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-06-13 12:19
dokument Uchwała Nr XLV/287/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-06-13 11:26
dokument Uchwała Nr XLIV/286/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie 2017-05-10 11:43
dokument Uchwała Nr XLIV/285/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru 2017-05-10 11:43
dokument Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybibe zprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli urządzeń wodno-ściekowych na terenie gminyNowogard 2017-05-10 11:41
dokument Uchwała Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Nowogard 2017-05-10 11:38
dokument Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard 2017-05-10 11:37
dokument Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2017-05-10 11:36
dokument Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-05-10 11:35
dokument Uchwała Nr XLIV/279/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały. 2017-05-10 11:34
dokument Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-05-10 11:33
dokument Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-05-10 11:32
dokument Uchwała nr XLIV/276/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 2017-05-11 08:07
dokument Uchwała nr XLIV/275/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-05-10 11:26
dokument Uchwała nr XLIV/274/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 2017-05-10 11:25
dokument Uchwała Nr XLIV/273/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Rtm. W. Pileckiego" 2017-05-10 11:23
dokument Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-05-10 11:22
dokument Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości 2017-05-10 11:21
dokument Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII / 270 / 17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku 2017-04-07 16:12
dokument Uchwała Nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie Nowogard od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie z tytułu bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogard 2017-04-07 10:55
dokument Uchwała Nr XLII/268/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-04-07 10:54
dokument Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest gmina Nowogard 2017-04-07 10:54
dokument Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2017-04-07 10:51
dokument Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard 2017-04-07 10:49
dokument Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-04-07 16:11
dokument Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku 2017-04-07 16:11
dokument Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-04-07 16:10
dokument Uchwała Nr XLI/261/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-03-21 14:51
dokument Uchwała Nr XL/260/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-03-21 14:50
dokument Uchwała Nr XL/259/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-03-21 14:50
dokument Uchwała Nr XL/258/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-03-21 14:49
dokument Uchwała Nr XL/257/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard 2017-03-21 14:45
dokument Uchwała Nr XXXIX/256/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie 2017-03-09 08:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/255/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Nowogard 2017-03-09 08:09
dokument Uchwała Nr XXXIX/254/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-03-15 08:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2017 2017-03-09 08:08
dokument Uchwała Nr XXXIX/252/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru 2017-03-09 08:08
dokument Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-03-09 08:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2017-03-09 08:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-03-09 08:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII/248/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2017-02-24 16:26
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 2017-03-31 15:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-03-31 15:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2017-03-31 15:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2017-02-24 16:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 2017-02-06 16:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/242/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 2017-02-06 16:58
dokument Uchwała Nr XXXVII/241/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2017-02-06 16:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-02-06 16:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-02-06 16:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-02-06 16:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/237/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie nadania dla działki nazwy ulicy 2017-02-06 16:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/236/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy 2017-02-06 16:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/235/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2017-02-06 16:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/234/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2017-02-06 16:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/233/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2017 rok" 2017-02-06 17:00
dokument Uchwała Nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 2017-02-06 16:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/231/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku 2017-02-06 16:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/230/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2017-01-05 10:09
dokument Uchwała Nr XXXV/229/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2017-01-04 16:45
dokument Uchwała Nr XXXV/228/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2017-01-04 16:45
dokument Uchwała Nr XXXV/227/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2017-01-04 16:45
dokument Uchwała Nr XXXV/226/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2017 roku. 2017-01-04 16:44
dokument Uchwała Nr XXXV/225/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2017-01-04 16:43
dokument Uchwała Nr XXXV/224/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów Gimnazjów Gminy Nowogard w ramach działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2017-01-04 16:42
dokument Uchwała Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do projektu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno w ramach działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2017-01-04 16:41
dokument Uchwała Nr XXXV/222/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zobowiązania Burmistrza Nowogardu do podjęcia działań w celu uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia od poznańskiej Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy, która była odpowiedzialna za przygotowania procedury przetargowej na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej 2017-01-04 16:40
dokument Uchwała Nr XXXV/221/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard 2017-01-04 16:40
dokument Uchwała Nr XXXV/220/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard 2017-01-04 16:39
dokument Uchwała Nr XXXV/219/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 rokuw sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard" 2017-01-04 16:38
dokument Uchwała Nr XXXV/218/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2017-01-04 16:37
dokument Uchwała Nr XXXV/217/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2017-01-04 16:37
dokument Uchwała Nr XXXV/216/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian Statutu Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ?ZDROWIE? w Nowogardzie 2017-01-04 16:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/215/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2016-11-30 10:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2016-11-30 10:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2016-11-30 10:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/212/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Nowogardu odnośnie powstającej fermy norek w Sikorach. 2016-11-30 10:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/211/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wskazania miasta Nowogardu do przeprowadzania egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy. 2016-11-30 10:33
dokument Uchwała Nr XXXIV/210/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała o wyrażeniu woli współpracy partnerskiej z gminą francuską 2016-12-01 14:35
dokument Uchwała Nr XXXIV/209/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie podatku rolnego. 2016-11-30 10:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/208/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu. 2016-11-30 12:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/207/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu. 2016-11-30 12:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/206/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016. 2016-11-30 10:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/205/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Miętno? uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010r. 2016-11-30 10:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/204/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010r. 2016-11-30 10:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/203/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy. 2016-11-30 10:16
dokument Uchwała Nr XXXIV /202/ 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-11-30 10:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze. 2016-11-30 10:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/200/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: ,,Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie?. 2016-11-30 10:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/199/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku  w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Nowogard. 2016-11-30 10:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/198/16 Rady Miejskiej w Uchwała Nr XXXIII/198/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016. 2016-11-30 10:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/197/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2016-2023. 2016-11-30 10:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/196/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-11-30 10:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/195/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 2016-11-30 10:07
dokument Uchwała Nr XXXII/194/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wstrzymania wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej 2016-10-05 13:38
dokument Uchwała Nr XXXII/193/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego skargi na Burmistrza Nowogardu 2016-10-05 13:35
dokument Uchwała Nr XXXII/192/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard? 2016-10-05 13:35
dokument Uchwała Nr XXXII/191/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-05 13:34
dokument Uchwała Nr XXXII/190/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2016-10-05 13:34
dokument Uchwała Nr XXXII/189/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-10-05 13:32
dokument Uchwała Nr XXXII/188/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała Nr XXXII/188/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku 2016-10-05 13:32
dokument Uchwała Nr XXXII/187/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-10-05 13:31
dokument Uchwała Nr XXXI/186/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard, na odcinku Nowogard - Miętno". 2016-10-03 09:51
dokument Uchwała Nr XXX/185/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:22
dokument Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-08-12 13:21
dokument Uchwała Nr XXX/183/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 rokuw sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-08-12 13:18
dokument Uchwała Nr XXX/182/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 rokuw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-08-12 13:17
dokument Uchwała Nr XXX/181/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-08-12 13:17
dokument Uchwała Nr XXX/180/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2016-08-12 13:16
dokument Uchwała Nr XXX/179/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:15
dokument Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:15
dokument Uchwała Nr XXIX/177/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2016-08-12 13:14
dokument Uchwała Nr XXIX/176/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:14
dokument Uchwała Nr XXIX/175/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących wymianę pokrycia dachowego i założenie nowych rynien na kościele. 2016-08-17 08:09
dokument Uchwała Nr XXIX/174/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:13
dokument Uchwała Nr XXIX/173/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-08-12 13:12
dokument Uchwała Nr XXIX/172/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały. 2016-08-12 13:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2016 roku 2016-06-06 14:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-13 14:25
dokument Uchwała Nr XXVIII / 169 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 14:05
dokument Uchwała Nr XXVIII / 168 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 14:04
dokument Uchwała Nr XXVIII / 167 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 14:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2016-06-06 14:00
dokument Uchwała Nr XXVIII / 165 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2015 2016-06-06 13:59
dokument Uchwała Nr XXVII / 164 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 13:55
dokument Uchwała Nr XXVII/163/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2016-06-06 13:55
dokument Uchwała Nr XXVI / 162 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogard na lata 2016-2023 2016-06-06 13:42
dokument Uchwała Nr XXVI / 161 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 13:41
dokument Uchwała Nr XXVI / 160 / 16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 13:39
dokument Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nowogard oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-06-06 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106" 2016-06-06 13:38
dokument Uchwała Nr XXVI/157/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2016 2016-06-06 13:36
dokument Uchwała Nr XXVI/156/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2016-06-06 13:35
dokument Uchwała Nr XXVI/155/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nowogard 2016-06-06 13:35
dokument Uchwała Nr XXVI/154/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard" 2016-06-06 13:35
dokument Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:47
dokument Uchwała Nr XXV/152/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016. 2016-04-05 09:44
dokument Uchwała Nr XXV/151/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2016-04-05 09:43
dokument Uchwała Nr XXV/150/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. 2016-04-05 09:42
dokument Uchwała Nr XXV/149/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:41
dokument Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wynagrodzenia burmistrza Nowogardu 2016-04-05 09:39
dokument Uchwała Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2016-04-05 09:37
dokument Uchwała Nr XXIV/146/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2016-04-05 09:36
dokument Uchwała Nr XXIV/145/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego. 2016-04-05 09:35
dokument Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogard na lata 2016-2020 2016-04-05 09:34
dokument Uchwała Nr XXIV/143/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2016 rok? 2016-05-02 10:26
dokument Uchwała Nr XXIV/142/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogardu do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy 2016-04-05 09:33
dokument Uchwała Nr XXIV/141/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:30
dokument Uchwała Nr XXIV/140/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:29
dokument Uchwała Nr XXIV/139/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:27
dokument Uchwała Nr XXIV/138/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:25
dokument Uchwała Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016. 2016-04-05 09:23
dokument Uchwała Nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ? Przebudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Księcia Józefa Poniatowskiego na rondo (skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 106 i 144) ?. 2016-04-05 09:23
dokument Uchwała Nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Nowogardu 2016-04-05 09:22
dokument Uchwała Nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:22
dokument Uchwała Nr XXIII/133/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2016 2016-04-05 09:21
dokument Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2016 2016-01-11 13:54
dokument Uchwała Nr XXII/131/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Goleniowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 4160Z Błotno Nowogard, na odcinku Strzelewo - Nowogard?. 2016-01-11 13:54
dokument Uchwała Nr XXI/130/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Olchowo 2016-01-11 13:53
dokument Uchwała Nr XXI/129/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. 2016-01-11 13:53
dokument Uchwała Nr XXI/128/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2016-01-11 13:53
dokument Uchwała NR XX/127/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2016 rok 2016-01-21 14:05
dokument Uchwała Nr XX/126/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2016-01-11 13:49
dokument Uchwała Nr XX/125/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Nowogardu. 2016-01-11 13:49
dokument Uchwała Nr XX/124/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 2016-01-11 13:49
dokument Uchwała Nr XX/123/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard 2016-01-11 13:48
dokument UCHWAŁA NR XX/122/15 2016-01-11 13:48
dokument UCHWAŁA NR XX/121/15 2016-01-11 13:48
dokument UCHWAŁA NR XX/120/15 2016-01-11 13:47
dokument UCHWAŁA NR XIX/119/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-04 12:01
dokument UCHWAŁA NR XIX/118/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie podatku rolnego 2015-12-04 12:01
dokument UCHWAŁA NR XIX/117/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych 2015-12-04 13:17
dokument UCHWAŁA NR XIX/116/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości 2015-12-04 12:00
dokument Uchwała Nr XVIII/115/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2016 roku 2015-12-02 16:41
dokument Uchwała Nr XVIII/114/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2015-12-02 16:39
dokument Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr VII/32/15 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie nieprawidłowości związanych z przeprowadzonym bez jakiejkolwiek uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie VI kadencji przez Burmistrza Nowogardu postępowaniem w sprawie wyboru partnera prywatnego mającego świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogard, a także nieprawidłowości związanych z zawarciem także bez jakiejkolwiek uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie VI kadencji poza ramami ww. postępowania różnego rodzaju umów, porozumień i aneksów z dwoma spółkami deklarującymi przynależność do niemieckiej grupy kapitałowej działającej pod marką Remondis, z których jedna w ogóle nie uczestniczyła w ww. postępowaniu, uzasadniających niezwłoczne podjęcie przez Radę Miejską w Nowogardzie VII kadencji działań w celu przeciwdziałania zagrożeniu interesów majątkowych Gminy Nowogard oraz ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków od Mieszkańców Gminy Nowogard, a zatem ochrony porządku prawnego naruszonego podejmowanymi z przekroczeniem uprawnień działaniami Burmistrza Nowogardu, a także poddanie ścisłej kontroli Rady Miejskiej w Nowogardzie VII kadencji wszelkich dalszych czynności Burmistrza Nowogardu z ww. podmiotami działającymi pod marką Remondis 2015-12-02 16:38
dokument Uchwała Nr XVIII/112/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-02 16:36
dokument Uchwała Nr XVIII/111/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-12-07 10:34
dokument Uchwała Nr XVIII/110/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-12-07 10:34
dokument Uchwała Nr XVII/109/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy dzierżawy pomiędzy gminą Nowogard a Centrum Edukacyjnym sp. z o.o.z siedzibą Nowogardzie 2015-11-05 15:31
dokument Uchwała Nr XVII/108/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard 2015-11-05 15:31
dokument Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze 2015-11-05 15:27
dokument Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-11-05 15:27
dokument Uchwała Nr XVII /105/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-11-05 15:26
dokument Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-11-05 15:23
dokument Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały 2015-11-05 15:22
dokument Uchwała Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nowogard dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2015-10-16 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nowogard dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2015-10-16 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2015-10-16 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogardu 2015-10-16 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-10-16 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-10-16 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników 2015-10-16 12:59
dokument Uchwała Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie diet dla radnych 2015-10-16 12:36
dokument Uchwała Nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-10-16 12:33
dokument Uchwała Nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-10-16 12:33
dokument Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-08-25 10:42
dokument Uchwała Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-08-25 10:42
dokument Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/277/13 z dnia 29 maja 2013 r 2015-08-25 10:37
dokument Uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-07-28 11:43
dokument Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na remont elewacji zachodniej i naprawę wieży kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku 2015-07-28 11:42
dokument Uchwała Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. 2015-07-28 11:41
dokument Uchwała Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-07-28 11:40
dokument Uchwała Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2015 roku 2015-07-03 08:06
dokument Uchwała Nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2015-07-03 08:05
dokument Uchwała Nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 2015-07-03 08:05
dokument Uchwała Nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wzniesienia tablicy na Placu Ofiar Katynia w Nowogardzie 2015-07-03 08:04
dokument Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-07-03 08:04
dokument Uchwała Nr XI / 80 / 15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-07-03 08:01
dokument Uchwała Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Nowogard oraz zasad zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko 2015-07-03 08:00
dokument Uchwała Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2015-07-03 07:59
dokument Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu 2015-07-03 07:58
dokument Uchwała Nr XI / 76 / 15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2014 2015-07-03 07:46
dokument Uchwała Nr X / 75 / 15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-06-01 15:30
dokument Uchwała Nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-04-30 14:33
dokument Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi Jana Pawła II w Nowogardzie do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2015-04-30 14:33
dokument Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Nowogard w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014- 2020 2015-04-30 14:30
dokument Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-04-09 11:47
dokument Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-04-09 11:47
dokument Uchwała Nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-04-09 11:48
dokument Uchwała Nr VII/68/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Świerczewo gmina Nowogard 2015-04-09 11:42
dokument Uchwała Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działania Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:39
dokument Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działania Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:38
dokument Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:36
dokument Uchwała Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:35
dokument Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:35
dokument Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:35
dokument Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:34
dokument Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:34
dokument Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:34
dokument Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:34
dokument Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:33
dokument Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:33
dokument Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:33
dokument Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:33
dokument Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:32
dokument Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:32
dokument Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2015-04-09 11:32
dokument Uchwała Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCHOWO 2015-03-17 10:28
dokument Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2015 2015-03-17 10:25
dokument Uchwała Nr VII/48/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-03-17 10:24
dokument Uchwała Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2015 2015-03-17 10:24
dokument Uchwała Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia27 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-03-17 10:24
dokument Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-03-17 10:23
dokument Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-03-17 10:23
dokument Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2015-03-17 10:23
dokument Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2015 2015-03-17 10:22
dokument Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na w gminie Nowogard na lata 2015-2018 2015-05-05 16:43
dokument Uchwała Nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2015-2017 2015-05-05 16:44
dokument Uchwała Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 2015-03-16 14:09
dokument Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie 2015-03-16 14:08
dokument Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI 2015-03-16 14:07
dokument Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich 2015-03-16 14:06
dokument Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 2015-03-16 14:06
dokument Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2015-03-16 14:05
dokument Uchwała Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady 2015-03-16 14:04
dokument Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2015 roku 2015-03-18 14:21
dokument Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. 2015-03-16 14:06
dokument Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2015-2023. 2015-03-16 14:00
dokument Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2015 rok 2015-03-16 14:00
dokument Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmiany projektu planu aglomeracji Nowogard. 2015-03-16 13:56
dokument Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku i w latach następnych 2015-03-13 14:40
dokument Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2015 rok? 2015-03-16 13:59
dokument Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2015-03-13 14:38
dokument Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2015-03-13 14:37
dokument Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 2015-03-13 14:36
dokument Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady 2015-03-13 14:34
dokument Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady 2015-03-13 14:33
dokument Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2015-03-13 14:33
dokument Uchwała Nr IV / 19 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2015-01-12 11:40
dokument Uchwała Nr III / 18 / 14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2015-01-12 11:39
dokument Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2015-01-08 10:46
dokument Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 2015-03-24 12:17
dokument Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2015-01-08 10:43
dokument Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji 2015-01-08 10:42
dokument Uchwała Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2015-01-08 10:42
dokument Uchwała Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2015-01-08 10:41
dokument Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wniosku o zmianę granic miasta Nowogard 2014-12-16 15:28
dokument Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard 2014-12-16 15:26
dokument Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gminnej oraz jej zbycia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o. o. w Poznaniu 2014-12-16 15:26
dokument Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez WODOCIĄGI NOWOGARDZIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie na okres 18 miesięcy od podjęcia działalności 2014-12-16 15:25
dokument Uchwała Nr II /7/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2014-12-16 15:24
dokument Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 2014-12-17 15:12
dokument Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 2014-12-17 15:10
dokument Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie podatku rolnego 2014-12-16 15:23
dokument Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2014-12-16 15:22
dokument Uchwała Nr II/2/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2014-12-16 15:21
dokument Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2014-12-08 13:39