Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/202/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-11-29 13:11
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Samorządową Fundację Opieki Medycznej ZDROWIE w Nowogardzie 2016-11-25 13:27
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-11-02 12:39
dokument Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2017 rok 2016-10-10 15:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert : Wspieranie działalności w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, skierowanych na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard w 2016r w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. 2016-09-01 16:57
dokument Wzór sprawozdania za 2016r 2016-08-18 15:12
dokument Konkurs - dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych za źródeł zewnętrznych w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży 2016-08-05 14:12
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2016-05-06 11:42
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok 2016-04-27 15:18
dokument Konkurs - dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakersie opieki społecznej. 2016-04-08 14:29
dokument Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard. 2016-02-12 14:18
dokument Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań : Wspieranie działąlności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowopgard, Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard 2016-02-05 12:39
dokument Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej 2016-01-20 12:45
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej 2015-12-23 08:39
dokument konkurs - zajecia dla dzieci i młodzieży 2015-12-16 13:10
dokument konkurs - ochrona zdrowia 2015-12-16 13:10
dokument konkurs - ochrona środowiska 2015-12-16 13:08
dokument konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych 2015-12-16 13:07
dokument konkurs - rozwój wsi 2015-12-16 13:06
dokument konkurs - kultura fizyczna i sport 2015-12-16 13:05
dokument konkurs - opieka społeczna 2015-12-16 12:59
dokument konkurs - wspieranie przedsiębiorczosci 2015-12-16 12:58
dokument konkurs - wsparcie emerytów i rencistów 2015-12-16 12:59