Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na terenie dz. nr 560/2, 560/3 ob. 5 m. Nowogard, gm. Nowogard. 2024-07-12 11:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 224 położonej w ob. geodezyjnym Świerczewo, gm. Nowogard. 2024-07-12 11:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5 położonych w ob. geodezyjnym Świerczewo, gm. Nowogard 2024-07-12 11:13
dokument Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? w Nowogardzie, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa (świerka) z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 106, działki nr 241/7, obręb 5 m. Nowogard oraz wyznaczeniu terminu oględzin ww. drzewa. 2024-07-11 08:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nowogard Beta o łącznej mocy elektrycznej do 85 MW wraz z infrastrukturą techniczną (możliwość realizacji inwestycji etapowo". Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie dz. nr 100/13, 100/15, 97/44, 97/47, 10/4, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 43, 45/3, 47/1, 69, 68, 67, 66 obr. Miętno, gm. Nowogard. 2024-07-05 13:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nowogard Beta o łącznej mocy elektrycznej do 85 MW wraz z infrastrukturą techniczną (możliwość realizacji inwestycji etapowo". Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie dz. nr 100/13, 100/15, 97/44, 97/47, 10/4, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 43, 45/3, 47/1, 69, 68, 67, 66 obr. Miętno, gm. Nowogard. 2024-07-05 13:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 17 Mw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 85/1, 85/2, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2 ob. Krasnołęka, gm. Nowogard 2024-07-04 14:47
dokument Obwieszczenie w sprawie przepisania obiektu do księgi rejestru zabytków nieruchomości województwa zachodniopomorskiego i nadania nowego numeru rejestru 2024-06-24 21:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 1/3, 1/6 w ob. Ostrzyca, gm. Nowogard. 2024-06-21 12:59
dokument Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 280 (identyfikator działki: 320404_5.0021.280) i 282 (identyfikator działki: 320404_5.0021.282), obręb 0021 Lestkowo, Gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie. 2024-06-18 15:39
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 280 (identyfikator działki: 320404_5.0021.280) i 282 (identyfikator działki: 320404_5.0021.282), obręb 0021 Lestkowo, Gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie. 2024-06-18 15:39
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 17 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 85/1, 85/2, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2 ob. Krasnołęka, gm. Nowogard 2024-06-14 14:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu z dnia 18.10.2028 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz III B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działek o nr ew. 39/2 i 41 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz (województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2024-06-21 12:58
dokument Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materia w sprawie umorzenia opłaty ustalonej w decyzji z dnia 3 lutego 2021 r., znak: GKMiOŚ.6131.88.2020 r., za usunięcie jednego żywotnika zachodniego z terenu działki nr 175/4, obręb 3, miasta Nowogard, wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard. 2024-06-14 14:36
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o nr ew. 49/11 obręb Nowogard- 4 gmina Nowogard wraz z możliwością etapowania inwestycji 2024-06-05 10:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 280 (identyfikator działki: 320404_5.0021.280) i 282 (idenfikator działki: 320404_5.0021.282), obręb 0021 Lestkowo, Gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie 2024-05-28 12:09
dokument Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 419/1 w obrębie geodezyjnym Karsk, gmina Nowogard 2024-05-23 15:03
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 419/1 w obrębie geodezyjnym Karsk, gmina Nowogard 2024-05-23 14:58
dokument Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2, ob. Krasnołęka 2024-05-23 13:13
dokument Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 28d. 2024-05-20 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2024-05-20 07:47
dokument Informacja Dyrektora RZGW WP Szczecin 2024-05-13 15:17
dokument Informacja Dyrektora RZGW WP Szczecin 2024-05-13 15:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 28 d (dz. nr 101, ob. 2 m. Nowogard) 2024-04-24 09:09
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 49/1 położonej w obrębie geodezyjnym Karsk, gmina Nowogard. 2024-04-23 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce o numerze ewidencyjnym nr 49/11 obręb Nowogard - 4, gmina Nowogard wraz z możliwością etapowania inwestycji 2024-04-23 11:12
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 79, 80, 81, 82, 83, 85/1, 85/2, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2 ob. Krasnołęka, gm. Nowogard 2024-04-22 12:33
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na dz. nr 280 i 282 ob. Lestkowo, gm. Nowogard. 2024-04-16 14:56
dokument Obwieszczenie dotyczące poinformowania stron postępowania o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 56, 57 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard 2024-04-10 15:30
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 10.04.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 56, 57 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard 2024-04-10 15:29
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 27.02.2024r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku gospodarczego do budynku handlowo-usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o numerze geodezyjnym 3/1 i 3/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2024-04-05 09:49
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że na wniosek z dnia 18.03.2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu na palach drewnianych z drewnianym pokładem, obejmujący teren działki o nr geodezyjnej 120/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gmina Nowogard. 2024-04-05 09:48
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że na wniosek z dnia 13.03.2024r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek handlowo-usługowy), budowa zewnętrznego dźwigu osobowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 89/5 i 326 w obrębie 3 miasta Nowogard, gmina Nowogard. 2024-03-21 13:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 419/2 w ob. geodezyjnym Karsk, gmina Nowogard". 2024-03-06 15:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 280 (identyfikator działki: 320404_5.0021.280) i 282 (idenfikator działki: 320404_5.0021.282), obręb 0021 Lestkowo, Gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie" 2024-03-06 15:38
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 56, 57 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, w gminie Nowogard. 2024-02-27 15:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu zakładu Autoneum Poland Sp. z o.o. w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 28d. 2024-02-20 15:31
dokument Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej ?Resko 90?, na terenie działek 2024-02-20 15:16
dokument Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej ?Resko 91?, na terenie działek. 2024-02-20 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 79, 80, 81, 82, 83, 85/1, 85/2, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2 ob. Krasnołęka, gm. Nowogard 2024-02-19 14:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. nr 79, 80, 81, 82, 83, 85/1, 85/2, 87, 88, 89, 91, 107, 163, 166/2. 2024-02-13 15:12
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie". 2024-02-09 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie". 2024-02-09 15:21
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Burmistrza Nowogardu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3118Z". 2024-02-09 15:05
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.01.2024 r. wydana decyzja nr 01/2024 o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4 kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 7, 69/20 i 96 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. 2024-01-31 10:01
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.01.2024 r. wydana decyzja nr 02/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 52 i 115/44 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2024-01-31 10:01
dokument Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu, że w dniu 04.12.2023 r. wydana decyzja nr 22/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowych 0,4 kV i 15 kV wraz ze stacja transformatorową 15/0,4 kV (tj. elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złączy kablowych ZKP nN 0,4 kV), na terenie działek o nr geodezyjnych: 64, 99, 136, 98/2 i 98/3 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2024-01-31 10:00
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 90" 2024-01-31 09:58
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej "Resko 91" 2024-01-31 09:59
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości gruntowej na las gospodarczej oznaczonej jako działki nr 6/1 w obrębie Grabin na terenie gminy Nowogard 2024-01-18 07:50
dokument Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 226 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard 2024-01-18 07:48
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 226 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard 2024-01-18 07:47
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Montaż zbiornika dwupłaszczowego, stalowego do ON 30 m3 wraz z dystrybutorem, gmina Nowogard, obręb Ostrzyca, dz. nr 1/5 2024-01-17 14:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie Kwalifikacji Wojskowej w 2024 r. 2024-01-11 14:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie dz. nr 419/1 ob. Karsk 2024-01-10 11:55
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie 2024-01-08 13:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2024-01-04 14:06
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 56, 57 w ob. Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard. 2023-11-30 15:06
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 226 w ob. Dąbrowa Nowogardzka. 2023-11-29 08:37
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, ob. ew. Glicko, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie. 2023-11-29 08:31
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 6/9, 59, 60/3, 60/13, 6/24 i 47 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard 2023-10-27 15:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 357/2 ob. Ostrzyca, gm. Nowogard. 2023-10-25 15:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr 419/1, położonej w obrębie geodezyjnym Karsk, gmina Nowogard. 2023-10-25 15:14
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie zadaszonego tarasu do 3 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na terenie części działek o nr geodezyjnych 61 i 62 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-10-04 15:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 56, 57 ob. Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard. 2023-10-02 09:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 226 ob. Dąbrowa Nowogardzka w gminie Nowogard. 2023-10-02 09:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ostrzyca) o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? planowanego do realizacji na działce o nr ew. 357/2, ob. Ostrzyca, gmina Nowogard 2023-09-12 18:10
dokument Obwieszczenie w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanej przez Burmistrza Nowogardu w dniu 11.09.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą? realizowanego na dz. nr 173 ob. Ostrzyca, gm. Nowogard". 2023-09-11 14:21
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 18/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na stacji elektroenergetycznej SN/WN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 29 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-08-25 13:51
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ?pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 19/3, 119/1, 36, 30/1 w obrębie Łęgno, gm. Nowogard. 2023-08-25 13:51
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 32/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2023-08-25 13:51
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438 i 419/2 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2023-08-24 10:30
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodno ? kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 65/1, 56/6, 62 i 115/14 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-08-21 12:40
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 173 ob. Ostrzyca. 2023-08-07 14:25
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonaniu ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, ob. ew. Wierzbięcin. 2023-08-02 14:17
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowogard na lata 2023-2037. 2023-07-31 15:31
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 32/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2023-07-31 07:53
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ?pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 19/3, 119/1, 36, 30/1 w obrębie Łęgno, gm. Nowogard. 2023-07-31 07:52
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej SN/WN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 29 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-07-25 09:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 182 i 150 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-07-20 14:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz IIIA o mocy wytwórczej do 3 MW na dz. o nr ew. 39/2 i 41 ob. Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania?, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Nowogardu w dniu 6 października 2017 r., znak: GKMiOŚ.6220.7.2017.KZ. 2023-07-14 15:07
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438 i 419/2 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2023-07-13 13:48
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 13/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pochylni do wodowania łodzi (slipu) na Jeziorze Nowogardzkim z drogą dojazdową, parkingami i miejscem do zawracania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5, 122/6, 123/1 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-07-13 07:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 182 i 150 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-07-13 07:50
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i rozbudowie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 320 i 425 w obrębie Długołęka oraz 341/17 i 341/18 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2023-07-13 07:49
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie trwałych użytków zielonych (Ps) realizowanego na dz. nr 240 ob. Trzechel, gm. Nowogard. 2023-07-11 14:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 29 czerwca 2023 r., znak: GKMiOŚ.6131.19.2023.AB zezwalającej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, ul. Kilińskiego 17,72-100 Goleniów, na usuniecie 64 szt. drzew gat. wierzba krucha z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy, działki nr 456/19, obręb 5, miasta Nowogard. 2023-07-04 12:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 733/4, 742, 754, 807/3, 807/2, 807/1 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 109/2, 110, 106, 109/1, 107/4 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-06-30 13:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 79/2023 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 3/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. 2023-06-30 13:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - znak: AP-3.746.33.2023.KJ(6) 2023-06-20 12:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie. 2023-06-19 14:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na terenie dz. nr 357/2, ob. Ostrzyca. 2023-06-14 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pochylni do wodowania łodzi (slipu) na Jeziorze Nowogardzkim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5, 122/6, 123/1 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-06-13 08:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i rozbudowie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 320 i 425 w obrębie Długołęka oraz 341/17 i 341/18 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2023-06-13 08:01
dokument Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wydania dla ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Goleniów, zezwolenia na usunięcie 64 szt. wierzb z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy, stanowiącej działkę nr 456/19, obręb 5, miasta Nowogard. 2023-06-05 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.05.2023r dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN 15 kV oraz telesterowniczych linii kablowych i kanalizacji kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 61/2, 399, 444, 440, 442, 143, 141, 83/5, 139, 83/4, 140, 152, 153, 155, 94/3, 165, 152/1, 96/1, 162/1, 163/1, 362, 359 w obrębie Kulice; 320, 425, 407, 299, 322, 323, 275/5 w obrębie Długołęka; 62, 60/1, 61, 59, 33, 35, 25, 40, 48, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-06-05 09:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji, na terenie części działek o nr geodezyjnych 120/5 i 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-05-30 13:24
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 733/4, 754, 807/3, 807/2, 807/1 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 109/2, 110, 106, 109/1, 107/4 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-05-30 11:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu 2023-05-30 10:58
dokument Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego 2023-05-17 13:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu nr ENE.04.006 Nowogard, składającego się z wieży o wysokości do 70 m, kontenera technicznego oraz niezbędnej infrastruktury w ramach zadania: ?Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki.?, na terenie działek o nr geodezyjnych 36/2 i 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-05-15 15:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 57/2023 z dnia 09.05.2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla zalesienia terenu działki o numerze geodezyjnym 262 w obrębie Szczytniki, gm. Nowogard 2023-05-12 12:48
dokument GKMiOŚ.6131.18.2023.AB OBWIESZCZENI - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 64 szt. wierzb z terenu nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 456/19, obręb 5 miasta Nowogard oraz wyznaczeniu terminu oględzin ww. drzew. 2023-05-15 09:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i przyłączy 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 569, 572/3, 591, 572/12 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-28 14:55
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji, na terenie części działek o nr geodezyjnych 122/6 i 120/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-28 14:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN 15 kV oraz telesterowniczych linii kablowych i kanalizacji kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 61/2, 399, 444, 440, 442, 143, 141, 83/5, 139, 83/4, 140, 152, 153, 155, 94/3, 165, 152/1, 96/1, 162/1, 163/1, 362, 359 w obrębie Kulice; 320, 425, 407, 299, 322, 323, 275/5 w obrębie Długołęka; 62, 60/1, 61, 59, 33, 35, 25, 40, 48, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-28 13:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Ostrzyca o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 173 ob. Ostrzyca 2023-04-20 14:13
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 225mm, dn 125mm i dn 90mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 733/4, 754, 807/3, 807/2 i 807/1 w obrębie Nowogard 2 oraz dz. o nr geodezyjnych 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 109/2, 110 i 106 w obrębie Nowogard 3, gm. Nowogard. 2023-04-12 08:35
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 11 kwietnia 2023 r., znak: GKMiOŚ.6131.6.2023.AB zezwalającej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, ul. Kilińskiego 17,72-100 Goleniów, na usuniecie 29 szt. drzew gat. wierzba krucha z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 456/14, obręb 5, miasta Nowogard. 2023-04-12 08:09
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej i przyłączy 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 569, 572/3, 591, 572/12 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-11 10:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu nr ENE.04.006 Nowogard, składającego się z wieży o wysokości 70 m, kontenera technicznego oraz niezbędnej infrastruktury w ramach zadania: ?Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki.?, na terenie działek o nr geodezyjnych 36/2 i 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-04-11 09:33
dokument Obwieszczenie dot .wydania decyzji nr 5/2023 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-04 11:25
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 37/3, 48 i 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2023-04-03 15:39
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-30 07:53
dokument Obwieszczenie dyr. ZZGryfice 2023-03-27 15:33
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesienie dz. nr 19/52 oraz 19/54 w obrębie Wierzchy na terenie gminy Nowogard, powiat goleniowski 2023-03-24 14:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2023-03-22 12:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2023-03-22 12:44
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach informuje 2023-03-13 12:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL4501A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjny 67 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard. 2023-03-09 10:05
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z PE o średnicy dn 225mm, dn 125mm i dn 90mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 733/4, 754, 807/3, 807/2 i 807/1 w obrębie Nowogard 2 oraz dz. o nr geodezyjnych 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 109/2, 110 i 106 w obrębie Nowogard 3, gm. Nowogard. 2023-03-06 10:00
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-03-06 09:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard 2023-02-28 15:10
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard 2023-02-28 15:10
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.545.2022.BW 2023-02-22 10:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Goleniów, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 szt. wierzb z terenu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 6a, 6b, 6c i 6d, stanowiącej działkę nr 467/14, obręb 5, miasta Nowogard oraz wyznaczeniu terminu oględzin ww. drzew. 2023-02-21 10:14
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11, ob. Nowogard 2023-02-14 15:28
dokument Informacja Dyr.ZZ Gryfice 2023-02-09 14:34
dokument Obwieszczenie Dyr. ZZ Gryfice 2023-02-09 14:33
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 350 i 40/7 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2023-02-09 11:09
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-08 15:30
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-08 15:29
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-08 15:28
dokument Informacja Dyrektora ZZ GRyfice 2023-02-08 15:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-08 15:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 37/3, 48 i 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-02-08 15:24
dokument Obwieszczenie SKO Szczecin 2023-02-07 08:45
dokument Obwieszczenie SKO Szczecin 2023-02-07 08:45
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 miasta Nowogard 2023-02-02 15:27
dokument Informacja dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-01 11:38
dokument Informacja dyrektora ZZ Gryfice 2023-02-01 11:37
dokument Obwieszczenie burmistrza Dobrej 2023-01-23 14:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.545.2022.BW 2023-01-20 13:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji znak GN-2.7570.547.2022 BW 2023-01-17 11:43
dokument Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 05.01.2023r. została wydana decyzja nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci : wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych : 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 187, 274 i 188/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard; oraz umorzeniu postępowania w pozostałej części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych 145/11 i 145/12 w obrębie 6 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2023-01-16 13:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11 ob. Nowogard 2023-01-13 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 262, ob. Szczytniki, gm. Nowogard" 2023-01-04 15:13
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 433/3 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2023-01-04 14:59
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 383, 384, 385, 386, 387 i części działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2023-01-04 14:58
dokument Zawiadomienie o włączeniu karty adresowej zabytku do gez: KOŚCIÓŁ filialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wraz z terenem dawnego cmentarza przykościelnego (ob. nieczynnego) oraz kamiennym murem cmentarnym i zadrzewieniem, Sąpolnica, działka nr 86. 2023-01-02 13:15
dokument Obwieszczenie o włączeniu karty adresowej zabytku do gez: Zespół Dworsko - Folwarczny z parkiem, Ostrzyca 31. 2023-01-02 12:50
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL4501A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjny 67 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard 2023-01-02 11:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej OŚiGW.6220.6.7.2022 2022-12-29 15:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.547.2022.BW 2022-12-29 15:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.545.2022.BW 2022-12-29 15:07
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 350 i 40/7 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2022-12-20 13:56
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 49/11 ob. Nowogard 4, m. Nowogard 2022-12-14 15:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 09.12.2022r. decyzji nr 20/2022 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-12-14 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci : wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części działek o nr geodezyjnych 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 187, 274 i 188/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-12-13 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków- Historyczny Zespół Budowlany Zabudowa Dawnego Zespołu Folwarcznego Wierzbięcin 32, 35 znajdującego się na terenie działek o numerach ewidencyjnych 199/4 i 223/4 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard. 2022-12-12 11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 01.12.2022r. o wydaniu w dniu 01.12.2022r. decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 459 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard : realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa przepompowni ścieków os. Radosław wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Nowogard''. 2022-12-01 15:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 01.12.2022r. o wydaniu w dniu 01.12.2022r. decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 459 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard : realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa przepompowni ścieków os. Radosław wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Nowogard''. 2022-12-01 12:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Dobrej 2022-11-25 11:20
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 49/11, ob. Nowogard 4, w m. Nowogard". 2022-11-25 09:29
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-11-21 08:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 14.11.2022r. decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie działek o nr geodezyjnym 16/1, 11/1 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gm. Nowogard. 2022-11-18 13:56
dokument Obwieszczenie postanowienia Dyrektora RZGW Szczecin 2022-11-18 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 459 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard ; realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa przepompowni ścieków os. Radosław wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w m. Nowogard'' 2022-11-10 11:13
dokument Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacją oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie dz. nr 309/2, ob. Olchowo" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2022-10-26 14:54
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. 2022-10-24 12:05
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. 2022-10-21 13:36
dokument Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gez: Zespół Dworsko - Folwarczny z parkiem, Ostrzyca 31. 2022-10-21 13:32
dokument Obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gez: Historyczny Zespół Budowlany Zabudowa Dawnego Zespołu Folwarcznego, Wierzbięcin 32 i 35, działki nr 199/4 i 223/4. 2022-10-21 13:32
dokument Decyzja RZGW Szczecin 2022-10-20 15:26
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 ob. Miętno, gmina Nowogard 2022-10-17 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 ob. Miętno, gmina Nowogard 2022-10-17 15:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 572/12, 569, 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-10-12 14:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0105B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 244 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-10-10 08:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0801B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2022-10-10 08:33
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 11/1 i 16/1 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. 2022-10-06 14:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo ? sportowej, przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie przy ul. Stefana Żeromskiego 5, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych 439 i 400 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-09-30 14:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 138/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 71/1 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2022-09-28 14:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacją oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki nr 309/2 obręb 0031 Olchowo, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 2022-09-27 16:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. 2022-09-23 12:16
dokument Informacja Dyrektora RZGW Szczecin 2022-09-22 14:45
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 572/12, 569, 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2022-09-22 13:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnoleka wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard. 2022-09-21 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 134/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 164/4 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard. 2022-09-19 07:50
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0801B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2022-09-16 10:56
dokument Oobwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 obręb Miętno, gmina Nowogard 2022-09-09 10:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2022-09-02 13:03
dokument Zawiadomienie, o wydaniu decyzji z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak: GKMiOŚ.6131.32.2022.AB o umorzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej "GARDNO" ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard, opłaty w wysokości 45 135,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i 00/100) za usunięcie pięciu cyprysików Lawsona o obw. pni 37+31, 52, 61, 38+38 i 43 cm , z terenu działki nr 99/9, obręb 6, miasta Nowogard . 2022-08-31 15:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej PC Krasnoleka wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 55 MW, na działce nr 3/1, obręb Krasnołęka, gmina Nowogard 2022-08-29 14:52
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo ? sportowej, przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie przy ul. Stefana Żeromskiego 5, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych 439 i 400 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-08-29 14:52
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL0105B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 244 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-08-22 17:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 291/12 w obrębie Długołęka i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-08-22 15:26
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11, ob. Nowogard 4, w m. Nowogard" 2022-08-19 15:26
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard 2022-08-17 15:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego, polegająca na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej powyżej 10 m3 na działce ewidencyjnej nr 100/6 obręb Miętno, gmina Nowogard. 2022-08-12 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu w dniu 28.07.2022r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-08-03 10:13
dokument Zawiadomienie, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie pięciu cyprysików Lawsona z terenu działki nr 99/9, obręb 6, miasta Nowogard, ustalonej w pkt 5 sentencji decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: GKMiOŚ.6131.35.2018.AB, wydanej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Gardno? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard. 2022-07-28 13:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach- odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska 2022-07-22 12:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin. 2022-07-22 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 15.07.2022r. decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 396, 384/2, 384/1, 385/6 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-07-18 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 11.07.2022r.. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 291/12 w obrębie Długołęka i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-07-15 15:25
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard. 2022-07-15 13:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 07.07.2022r. o wydaniu decyzji nr 107/2022 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zalesieniu terenu działki o numerze geodezyjnym 286/4 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. 2022-07-14 13:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie dz. 309/2 obręb Olchowo, gmina Nowogard 2022-07-13 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 07.07.2022r. o wydaniu decyzji nr nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 60/1, 61/1, 17/1 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-07-13 13:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu w dniu 27.06.2022 r. decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 165 i 243/8 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. 2022-07-06 14:01
dokument Obwieszczenie o wydanym w dniu 5 lipca 2022 r. postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - zastawka na rzece Dobrzyca w km 8+975". 2022-07-05 15:30
dokument Sprostowanie dotyczące obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. 2022-07-05 09:46
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słajsino. 2022-07-01 14:38
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard. 2022-07-05 09:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Hala produkcyjna z częścią biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 49/11 ob. 4 m. Nowogard 2022-06-30 15:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 ob. 5 m. Nowogard 2022-06-30 14:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKMiOŚ.6220.8.2021-2022.MB dla przedsięwzięcia pn. Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 m. Nowogard. 2022-06-28 10:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKMiOŚ.6220.7.2022.MB dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożli.wiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard 2022-06-28 10:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 23.06.2022r. o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 384/1 i 155/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2022-06-28 10:01
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin 2022-06-28 10:00
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska 2022-06-28 10:00
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? przebudowa zastawki na rzece Dobrzyca w km 8+975 2022-06-28 09:59
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2022-06-24 10:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 13.06.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych : 60/1, 61/1, 17/1 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-06-14 11:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie pięciu cyprysików z terenu nieruchomości położonej w Nowogardzie pryz ul. Gryfitów 4, działki nr 99/9, obręb 6, m. Nowogard, naliczonej w pkt 5 sentencji decyzji z dnia 14 czerwca 2018 r. znak: GKMiOŚ.6131.35.2018.AB. 2022-05-31 13:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania w dniu 27.05.2022r. decyzji nr 87/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr 141/1 w obrębie Łęgno, gm. Nowogard. 2022-05-30 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 396, 384/2, 384/1 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-05-27 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 165 i 243/8 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. 2022-05-27 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie wydania decyzji nr 5/2022 w dniu 26.05.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży radiokomunikacyjnej, kontenera telekomunikacyjnego, elektroenergetycznej linii zasilającej oraz złącza kablowego elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 28/1 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2022-05-27 14:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 384/1 i 155/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-05-27 14:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania w dniu 26.05.2022 r. przez Burmistrza Nowogardu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-05-27 14:21
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr 78/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr 314 w obrębie Trzechel, gm. Nowogard. 2022-05-20 08:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożliwiających określenie parametrów hydrogeologicznych istniejącego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych oraz ustaleniu nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard. 2022-05-12 15:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 miasta Nowogard 2022-05-06 15:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyszomierz 2,3,4" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard 2022-05-06 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej informacji wiadomości o wydaniu w dniu 6 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyszomierz 2,3,4" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard. 2022-05-06 15:21
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej informacji wiadomości o wydaniu w dniu 6 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyszomierz 1" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard. 2022-05-06 15:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 6 maja 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyszomierz 1" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard 2022-05-06 15:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-04-29 11:44
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 37/2, 37/3, 48, 39, 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-04-29 11:41
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży radiokomunikacyjnej, kontenera telekomunikacyjnego, elektroenergetycznej linii zasilającej oraz złącza kablowego elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 28/1 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2022-04-29 09:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 SDR 17,6 dn 90mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 438 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. 2022-04-29 09:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" wykonanie rekonstrukcji istniejącej studni nr 1, przeprowadzeniu prac geologicznych umożliwiajacych określenie parametrów hydrogeologicznych istniejacego otworu studziennego nr 3 wraz z jego uzbrojeniem w urzadzenia umożliwiające pobór wód podziemnych z utworów czwartorzedowych, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 17/2, 17/4, 17/9 w miejscowości Błotno, gm. Nowogard" 2022-06-14 13:17
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz 2022-04-06 14:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 2,3,4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz 2022-04-06 14:59
dokument Informacja dyrektora ZZ Gryfice 2022-04-04 13:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE100 SDR 17,6 dn 90 mm wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 438 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. 2022-03-31 10:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin. 2022-03-22 15:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - zastawka na rzece Dobrzyca w km 8+975. 2022-03-22 15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa- Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska. 2022-03-22 15:12
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2022-03-21 15:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 2, 3, 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard. 2022-03-16 08:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Wyszomierz 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard 2022-03-16 08:38
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 286/4, obręb Dąbrowa Nowogardzka". 2022-03-14 15:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza o przedłuzeniu terminu zalatwienia sprawy 2022-03-04 15:14
dokument obwieszczenie dyr. ZZ Gryfice 2022-03-01 15:36
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 2/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-03-01 09:38
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 3/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci: wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 202/6 i 202/14 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-03-01 09:37
dokument Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu w dniu 22 lutego 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 141/1 obręb Łęgno, gmina Nowogard 2022-02-22 15:04
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 22 lutego 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 141/1 obręb Łęgno, gmina Nowogard 2022-02-22 15:03
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 2022-02-21 15:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach- przebudowa zastawki na rzece Dobrzyca w km 8+975 2022-06-01 09:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ,,Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach- odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Trzechelska, odbudowa zastawki na rzece Struga Trzechelska? 2022-02-14 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ?Retencja korytowa ? Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? odbudowa 4 przepustów z piętrzeniem na rzece Wołczenica, odbudowa 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Bochlin, odbudowa zastawki na kanale Bochlin? 2022-02-14 14:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2022-02-07 14:37
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci: wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 202/6 i 202/14 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2022-02-07 14:37
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-02-07 14:36
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2022-02-03 14:48
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 31 stycznia 2022 r. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu drobiu wraz infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienia instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard. 2022-01-31 16:27
dokument GKMiOŚ.6220.10.2022.AS Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 141/1 obręb Łęgno, gm. Nowogard. 2022-01-25 15:14
dokument Obwieszczenie oraz informacja dyr. ZZ Gryfice 2022-01-24 13:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 35/2021 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa i rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 77 i 97 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-01-14 14:18
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działce o nr geodezyjny 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2022-01-11 12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 33/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2022-01-04 11:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 34/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złącz kablowych nn, a także linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 173, 185, 213, 226/1, 226/2, 233, 234, 236/1, 236/2 i 237 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2022-01-04 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ,o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? 2021-12-31 11:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 31/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych 155/5 i 171/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-12-30 10:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 29/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? wraz z urządzeniami budowlanymi oraz wewnętrznej linii zasilającej, na terenie działek o nr geodezyjnych 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2021-12-22 14:40
dokument Informacja Kierownik Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim 2021-12-22 14:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 203/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnych 249 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. 2021-12-22 14:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 30/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa i rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5 i 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-12-22 12:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2021-12-15 09:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2021-12-15 09:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 27/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 168/2, 169 i 179 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-12-14 15:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 28/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/6, 202/13, 202/14 i 202/20 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-12-14 15:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz Gminy Nowogard decyzją Starosty Goleniowskiego z dnia 05.08.2011 znak: WOSRL.6301.65.06.2010.KK. 2021-12-09 13:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz Gminy Nowogard decyzją Starosty Goleniowskiego z dnia 05.08.2011 znak: WOSRL.6301.27.06.2011.KK. 2021-12-09 13:10
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-12-03 14:04
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 26/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-12-03 11:35
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych 155/5 i 171/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-30 13:18
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych 77 i 97 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-30 11:27
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych 122/6 i 120/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-30 11:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard w związku z podjętą przez Radę Miejską w Nowogardzie Uchwały Nr LII/276/21z dnia 23 września 2021 r. 2021-11-26 11:05
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie umorzenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 15 w Leśnictwie Czermnica, stanowiącej dojazd do punktu czerpania wody nr 6, na terenie działek o nr geodezyjnych: 154/1 i 282 w obrębie Trzechel, gm. Nowogard. 2021-11-17 22:40
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złącz kablowych nn, a także linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 173, 185, 213, 226/1, 233, 234, 236/1, 236/2, 320 i 237 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2021-11-17 22:39
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 168/2, 169, 179 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-17 22:38
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/20, 202/13, 202/14, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-11-17 22:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-11-17 22:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2021 o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przyłączami, komunalnymi przepompowaniami ścieków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Karsk, gm. Nowogard. 2021-11-16 13:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV na linię kablową SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 569, 572/3, 591 i 572/2 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-16 13:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym poniżej 1 kV w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Promenady w Nowogardzie." wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych: 807/3, 786/2, 797, 787, 798/2 i 795/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-11-16 13:27
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2021-11-08 13:36
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2021-11-05 15:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 172/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 65 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 65MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 505/15, 505/19, 505/21, 215, 216 i 217 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2021-11-02 14:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 57/16, 57/5, 57/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-10-29 13:21
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? wraz z urządzeniami budowlanymi oraz wewnętrznej linii zasilającej, na terenie działek o nr geodezyjnych 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2021-10-29 13:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 141/1 obręb Łęgno, gmina Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie?. 2021-10-25 11:26
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych 569, 572/3, 591, 572/2 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2021-10-25 10:44
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV dla zadania PN: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Promenady w Nowogardzie? wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych 807/3, 786/2, 797, 787, 798/2, 795/4 w obrębie 2 Nowogard. 2021-10-21 13:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 20/2021 z dnia 12 października 2021r. o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie pomostu przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 27/5 w obrębie Świerczewo i 173 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-10-14 14:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi pożarowej nr 15 w Leśnictwie Czermnica, stanowiącej dojazd do punktu czerpania wody nr 6, na terenie działek o nr geodezyjnych 154/1 i 282 w obrębie Trzechel, gm. Nowogard. 2021-10-11 12:06
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 57/16, 57/5, 57/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-10-04 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 19/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156, 57, 90/8, 90/7, 90/6, 90/5, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 81/1, 80/2, 80/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-10-04 15:09
dokument obwieszczenie Dyrektora ZZ Gryfice 2021-09-27 14:40
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2021-09-24 13:43
dokument Obwieszczenie z dnia 24 września 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.68.2021.AB zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 24 września 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.68.2021.AB w sprawie usunięcia jednego drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 410 obręb 5, położonego w Nowogardzie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji 2021-09-24 11:01
dokument Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 22.09.2021 r. została wydana decyzja nr 18/2021 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą i kablem FO oraz urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 441, 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-09-23 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Punkt do zbierania odpadów złomu ? dz. nr 33/6 obręb 5 Nowogard?. 2021-09-23 13:59
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027 2021-09-23 15:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard" 2021-09-20 14:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 114/4 i 92 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2021-09-17 13:57
dokument Informacja Kierownika NW Kamień Pomorski 2021-09-17 07:56
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 27/5 w obrębie Świerczewo i 173 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-09-15 14:48
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2021-09-13 15:25
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-09-10 14:27
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-09-10 14:26
dokument Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim 2021-09-07 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 132/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 323 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2021-08-24 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:? Budowa bezobsługowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 198 obręb 5 miasta Nowogard ?. 2022-06-21 12:18
dokument GKMiOŚ.6131.68.2021.AB, informującego strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy brodawkowatej z terenu działki nr 410 obręb 5, położonej w Nowogardzie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2021-08-20 14:09
dokument Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 4167Z Grabin- Karsk na odcinku ok. 4 km na działkach nr 371/4, 371/15, 350, 184, 211 w obrębie geodezyjnym 320404_5.0019 Karsk oraz na działkach nr 165, 330, 110/2, 110/1, 69/2 w obrębie geodezyjnym 320404_5.0015 Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard" 2021-10-29 13:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 120/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 59/1 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard. 2021-08-18 10:39
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 114/4 i 92 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-08-18 10:38
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156, 57, 90/8, 90/7, 90/6, 90/5, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 81/1, 80/2, 80/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-08-12 07:59
dokument GKMiOŚ.6131.68.2021.AB OBWIESZCZENIE w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa ( brzozy) z terenu działki nr 410 obręb 5, położonego w Nowogardzie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego. 2021-08-03 15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2021 o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/36, 3/33, 4, 9, 10, 11/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/7 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. 2021-07-30 13:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w wojewodztwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-26 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-07-15 12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. 2021-07-13 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 114/4, 112/12, 112/13 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-07-12 15:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGARDU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.). 2021-07-09 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn? 2021-07-05 12:25
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2021-07-02 14:55
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2021-07-02 14:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 13/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia de63 klasy 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2021-07-02 14:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji z dnia 29.06.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 238/4 i 165 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard 2021-06-29 10:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania w dniu 28.06.2021 r. decyzji nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 62, 113, 114, 115/6 i 115/18 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 838/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-06-29 10:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania. 2021-06-25 12:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/36, 3/33, 4, 9, 10, 11/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/7 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. 2021-06-24 13:29
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. 2021-06-22 14:51
dokument Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard 2021-09-20 14:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia de63 klasy 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2021-06-17 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o pozostawieniu bez rozpoznania sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Skup złomu i surowców wtórnych dla P.U.H. WĘGLOSTAL Ireneusz Adamiak w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 27c 2021-06-16 12:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Punkt do zbierania odpadów złomu - dz. nr 33/6 obręb Nowogard 5 2021-09-23 13:58
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 62, 113, 114, 115/6, 115/8 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 838/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-06-08 12:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, elektroenergetycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 74, 153/4, 153/5, 153/6, 171/2, 283, 317, 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-06-01 14:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-06-01 14:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 238/4 i 165 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gm. Nowogard. 2021-06-01 14:29
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 443/17 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-05-28 12:08
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/6, 202/12, 202/13, 202/14, 202/20, 202/28 i 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-05-28 12:07
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 152, 57, 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 293/1 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2021-05-28 12:07
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 433/3, 446, 447, 448, 455, 456 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2021-05-27 14:16
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 433/3, 446, 447, 448, 455, 456 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2021-05-27 14:16
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 114/4, 112/12, 112/13 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-05-26 13:23
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-05-18 15:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 ,w obrębie Długołęka w gminie Nowogard" 2021-07-15 12:34
dokument Obwieszczenie dot. wydania w dniu 30 kwietnia 2021r. decyzji nr 56/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 341/2, 344 i 347 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-04-30 15:39
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, elektroenergetycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz złącza kablowego, na terenie działek o nr geodezyjnych: 74, 153/4, 153/5, 153/6, 171/2, 283, 317, 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2021-04-29 14:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 5/2021 z dnia 22.04.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-04-27 14:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 152, 57, 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 293/1 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2021-04-26 12:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/6, 202/14, 202/13, 202/12 i 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-04-26 12:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 2 w obrębie 1 miasta Nowogard; 591, 572/3, 569, 565/7, 557/15, 557/16, 573/2, 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2021-04-20 15:14
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 61, 85 i 88 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2021-04-19 12:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 59/1 w miejscowości Żabowo , gmina Nowogard 2021-04-16 14:21
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2021-04-14 15:43
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2021-04-01 14:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn". 2021-06-23 15:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard 2021-03-30 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2021-03-04 14:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard. 2021-02-25 11:24
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 2 w obrębie 1 miasta Nowogard; 591, 572/3, 569, 565/7, 557/15, 557/16, 573/2, 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2021-02-22 15:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lutego 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.64.2020.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 253/8 obręb 5, położonej przy ul. Zacisznej 3 w Nowogardzie 2021-02-17 13:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 21/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 82/1, 97/1 i 82/2 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2021-02-15 14:40
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2021-02-12 08:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2021-02-08 15:38
dokument Obwieszczenie zawiadamiającego strony o wydaniu SM "Gardno" w Nowogardzie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego żywotnika zachodniego z terenu działki nr 175/4 obręb 3 m. Nowogard. 2021-02-03 15:11
dokument Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? 2021-08-05 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160,i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard?. 2021-02-01 15:03
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 31/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z podejściami do działek i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i podejściami do działek oraz budowie instalacji elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/14, 414, 510 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-01-28 15:51
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Skup złomu i surowców wtórnych dla P.U.H. WĘGLOSTAL Ireneusz Adamiak w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 27c? 2021-01-26 13:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 254 i 256 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard 2021-01-21 10:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 6/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 424 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2021-01-20 13:14
dokument obwieszczenie Burmistrza Płotów 2021-01-18 16:24
dokument obwieszczenie Burmistrza Płotów 2021-01-18 16:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków doziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/20, 202/36, 202/38, 202/6, 203/9, 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2021-01-12 15:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 254 i 256 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard 2021-01-07 14:48
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 157/2020 z dnia 23.12.2020r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 135 w obrębie Długołęka, gmina Nowogard 2020-12-30 14:15
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 582, 572/12, 572/13, 573/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-12-23 11:24
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 30/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków linii elektroenergetycznych SN 15 kV napowietrznej oraz kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działki o nr geodezyjnym 182 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-12-21 13:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 1 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. 2020-12-14 15:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 294 w obrębie Lestkowo, gmina Nowogard. 2020-12-14 15:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i budowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 104/6, 104/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard; oraz umorzeniu postępowania w pozostałej części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i budowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 867/31 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-12-14 15:38
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 582, 572/12, 572/13, 573/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-12-07 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa fermy drobiu w Maszkowie, działka nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard". 2020-11-27 08:17
dokument Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 211/4, 522 obręb Długołęka, gm. Nowogard?. 2020-11-25 13:16
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z podejściami do działek i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i podejściami do działek oraz budowie instalacji elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/14, 414, 510 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2020-11-20 15:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 52/3, 52/5 i 75/2 w obrębie geodezyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-18 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 215, 216, 217, 505/9 w obrębie geodezyjnym Długołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-18 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 424 w obrębie geodezyjnym Długołęka, gmina Nowogard?. 2020-11-12 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160 i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard?. 2020-11-09 16:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa fermy drobiu w Maszkowie". 2020-11-09 16:30
dokument Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim 2020-11-05 15:31
dokument Obwieszczenie SKO Szczecin 2020-11-05 15:31
dokument Obwieszczenie i Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2020-11-02 20:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 59/1 obręb Żabowo, gmina Nowogard? . 2020-11-02 20:19
dokument Obwieszczenie dot. wydania w dniu 19.10.2020 r. decyzji nr 115/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 25 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. 2020-10-26 15:22
dokument Obwieszczenie dot. wydania w dniu 19.10.2020 r. decyzji nr 114/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 465/2 w obrębie Długołęka, gmina Nowogard. 2020-10-26 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 433/3, 446, 447, 448, 455, 456, w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard? 2020-10-26 13:45
dokument Obwieszczenie z dnia 23 października 2020 r. znak: GKMiOŚ.6131.88.2020.AB 2020-10-23 13:31
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 28/2020 z dnia 15.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa i rekreacji ogólnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5 i 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2020-10-20 13:11
dokument obwieszczenia w dniu 16.10.2020 r. znak: GKMiOŚ.6131.88.2020.AB w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej GARDNO w Nowogardzie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu działki nr 175/4 obręb 3, położonej przy ul. Zamkowej 3B w Nowogardzie. 2020-10-16 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 323 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard". 2020-10-13 07:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( S-IN-201) na działkach o nr.77/6, 77/7 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard? 2020-10-12 13:18
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WRiR-I.7131.11.18.2020.MS 2020-10-02 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji nr 27/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Wierzbięcin, na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard 2020-10-02 12:58
dokument Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do, 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard" 2020-10-01 10:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/1, 97/1 i 82/2 w obrębie geodezyjnym Wyszomierz, gmina Nowogard?. 2020-09-30 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 21/2020, zmieniającą decyzję nr 36/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-09-25 14:37
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6131.64.2020.AB z dnia 24.09.2020 r 2020-09-23 15:44
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, przeznaczonego do uprawiania wędkarstwa oraz rekreacji ogólnej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 120/5 i 122/6 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-09-21 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard?. 2020-09-16 15:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24/2020, zmieniającą decyzję nr 3/2020 o ustaleniu liokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-15 12:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą i kablem FO oraz urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 441, 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-09-15 12:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do, 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 52/3, 52/5 i 75/2 w obrębie geodezyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard 2020-09-15 12:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych: 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 433/3, 446, 447,448, 455, 456 w miejscowości Długołęka, gmina Nowogard 2020-09-14 15:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 424 w obrębie geodezyjnym Długołęka". 2020-09-01 14:07
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 135 obręb Długołęka". 2020-08-13 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW , Kulice" 2020-08-13 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25, obręb ewidencyjny Krasnołęka". 2020-08-13 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fermy Drobiu w Maszkowie. 2020-08-10 15:33
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2020-07-31 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ( rozbudowa o następną kwaterę) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard. 2020-07-30 07:47
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. 2020-07-27 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-07-23 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-07-23 14:47
dokument Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-07-22 15:42
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 19/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo ? Nowogard na terenie działek o nr geodezyjnych: 17, 16/1, 16/3, 16/2, 15, 16/4, 13, 14, 12, 11, 19, 21, 9, 22, 27, 29/2, 29/1, 30, 31/1, 32, 33/2, 34, 35, 100, 39/2, 39/1, 136, 139, 147, 171/2, 233, 238/2, 236/1, 236/2, 236/3, 232, 231, 230, 229/2, 229/1, 228, 227, 224/1, 224/2, 224/3, 220, 222/1, 240 w obrębie Wyszomierz, 6/3, 2, 3 w obrębie Nowe Wyszomierki, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych: - 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 19, 21, 9, 27 obręb Wyszomierz, - 0,4 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 147, 171/2 obręb Wyszomierz, - 0,4 kV na terenie działki o nr geodezyjnych 233 obręb Wyszomierz, - 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 173, 233, 236/2, 236/1, 238/2 obręb Wyszomierz. 2020-07-22 15:39
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie działek o nr geodezyjnych: 117, 118/3, 118/4, 118/2, 1, 52, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 23/3, 23/4, 23/5, 43, 41/2, 46, 115/3, 56/18, 56/8, 56/17, 56/16, 56/19, 56/20, 55, 62, 83/2, 82, 92/10, 81/1, 106, 102/5, 80/9, 80/11, 80/27, 77, 97, 98 w obrębie 1 miasta Nowogard; 828, 836/3, 836/4, 839/2, 836/1, 839/1, 733/4 w obrębie 2 miasta Nowogard; 16, 18, 19, 20, 25, 36/1, 36/2, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych: - 0,4 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 117 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 41/2 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działek o nr geodezyjnych 828, 836/3, 836/4, 839/2, 839/4, 838/1, 838/2, 837/1, 837/2, 837/3 obręb 2 miasta Nowogard, - 0,4 kV na terenie części działek o nr geodezyjnych 733/4 obręb 2 miasta Nowogard oraz 83/2, 83/4, 83/5, 87 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 36/1 obręb 4 miasta Nowogard. 2020-07-22 15:38
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 21/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie części działek o nr geodezyjnych: 11/7 w obrębie Bochlin, 23/4, 23/5, 25, 26/6, 27/1, 27/2, 28/2, 29, 33, 34, 329/2, 37, 48/2, 69, 79, 80/1, 76, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 98, 166, 175, 198, 213/4, 268/4, 330, 227, 228, 246, 237, 240, 249, 250 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, 220/2, 220/4, 184, 260, 264/1, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 318, 326, 327, 328, 329, 189, 333, 359, 360, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 454/4, 454/3, 454/1, 446/2, 451/2, 451/7, 452, 453, 467, 450/3, 448/11, 448/9 w obrębie Karsk, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno- kablowych linii elektroenergetycznych: - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 198 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, - 0,4 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 249 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka. 2020-07-22 15:37
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 22/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie części działek o nr geodezyjnych: 253/2, 265/3, 345, 350, 361, 363, 264/4, 299, 315, 330/3, 273, 342/1, 271, 342/2, 9/2, 37, 38, 39/1, 39/5, 39/6, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 52, 55, 57, 70, 72/1, 71 w obrębie Błotno; 89/1, 88/4, 90/5, 90/6, 102 w obrębie Grabin, w gminie Nowogard. 2020-07-22 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, Długołęka" 2020-07-22 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Karsk 2020-07-22 15:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krasnołęka o mocy do 4 MW. 2020-07-22 15:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-07-22 10:47
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą i kablem FO oraz urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 441, 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-07-22 10:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-07-20 14:01
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 18/2020 z dnia 07.07.2020r., którą zmieniono decyzję Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. znak: ABPP.6733.28.2017, dotyczącą inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-07-14 09:22
dokument Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25, w obrębie ewidencyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard. 2020-07-03 13:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-06-24 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-06-24 09:39
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-06-22 11:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 291/12 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2020-06-18 14:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowogard, Radowo Małe, Dobra i Resko. 2020-06-17 13:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 82, 84/10 i 88 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2020-06-16 12:04
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. znak: ABPP.6733.28.2017, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-06-16 08:58
dokument Obwieszczenie ABPP.6733.13.05.2020.PK1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 384/1 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-06-12 12:15
dokument OBWIESZCZENIE GKMiOŚ.6220.1.2020.JW 2020-06-12 11:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-06-03 15:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-06-03 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-05-29 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2020-05-29 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Nowa kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" 2020-05-28 15:39
dokument zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2020-05-28 12:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 291/12 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2020-05-28 12:20
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 384/1 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-05-25 13:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 82, 84/10 i 88 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-05-25 13:00
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-05-18 15:13
dokument Obwieszczenie decyzji Burmistrza Nowogardu nr 13/2020 z dnia 11.05.2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzania nawozu organiczno ? mineralnego z osadów ściekowych (w tym m.in.: budowie budynku produkcyjnego, laboratorium, portierni, dwóch wiat, wagi najazdowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 189/1 i 189/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard; zawieszonego postanowieniem z dnia 04.05.2017 r., znak: ABPP.6733.5.04.2017.PK1. 2020-05-14 14:46
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 166/2019 z dnia 22.11.2019r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej fermy norek amerykańskich z 49 DJP do 409 DJP, tj. umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 409 DJP, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 22 i 23 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard 2020-04-28 13:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-03-25 15:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym na cele poprawy funkcjonalności terenów rolniczych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. 2020-03-25 12:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 569 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-03-25 12:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 731/2, 731/1, 733/1, 557/16, 732/2, 732/4, 733/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-03-25 12:34
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowogard, Radowo Małe, Dobra i Resko. 2020-03-25 12:33
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 19.03.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca, gmina Nowogard. 2020-03-19 15:32
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2020-03-19 15:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 274, 205/1, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/29, 205/30, 205/33, 205/34, 205/37, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/11, 205/12 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2020-03-10 15:18
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 569 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-03-10 15:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 591, 569, 565/7 i 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-03-10 15:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej ?Nowogard I? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 3/1 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. 2020-03-10 15:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 33/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 63 w obrębie Brzozowo, gmina Nowogard. 2020-03-10 15:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2020 w dniu 28.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrycznej (zalicznikowej) zasilającej stację bazową telefonii komórkowej P4 ?PLAY? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2020-03-04 12:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2020 w dniu 20.02.2020 r. o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. 2020-03-03 12:06
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. 2020-03-03 08:56
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-03-02 15:04
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 731/2, 731/1, 733/1, 557/16, 732/2, 732/4, 733/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-02-26 15:21
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 274, 205/1, 205/25, 205/26, 205/29, 205/30, 205/33, 205/34, 205/37, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/11, 205/12, 205/23 i 205/24 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2020-02-26 15:20
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 25.02.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr 76/2 i 78, obręb Wyszomierz 2020-02-25 11:56
dokument Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-02-24 11:57
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-02-11 09:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 lutego 2020 r. do 17 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard. 2020-02-07 09:50
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju 2020-02-06 07:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2020 w dniu 31.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 4, 6/2, 8, 9/18, i 9/19 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. 2020-02-04 15:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2020 w dniu 31.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-02-04 15:50
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW - SZ.RUZ.421.44-9.2019.PM 2020-02-03 15:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW - SZ.RUZ.421.157-7.2019.EP 2020-02-03 15:06
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 2/2020 z dnia 15.01.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/13, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/40, 3/36, 3/33, 4 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. 2020-01-23 15:51
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 591, 569 i 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-01-20 10:27
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-01-20 08:58
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 2, 6, 15 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 387 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2020-01-10 13:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. 2020-01-10 13:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych: 4, 6/2, 8, 9/19, 9/18 i 9/24 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. 2020-01-10 13:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Wołowiec, na terenie działki o nr geodezyjnym 92 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. 2020-01-10 13:40
dokument Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Ostrzycy, na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca. 2020-01-09 14:28
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 31.12.2019 r. pod znakiem GKMiOŚ.6220.1.2018-2019.MB decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino. 2020-01-02 14:28
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-12-31 08:34
dokument obwieszczenie dyrektora RZGW Szczecin 2019-12-31 08:34
dokument Obwieszczenie dyrektora RZGW Szczecin 2019-12-31 08:33
dokument GN-2.7570.356.2019.MB Obiweszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 2019-12-23 08:19
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/13, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/40, 3/36, 3/33, 4 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. 2019-12-19 15:37
dokument Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji dyrektora RZGW Szczecin 2019-12-19 15:23
dokument Publiczne obwieszczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji dyrektora RZGW Szczecin 2019-12-19 15:16
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 2, 6, 15 w obrębie 1 miasta Nowogard; 387 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-12-18 07:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-12-16 12:25
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-12-06 13:57
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2019-12-06 13:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.186-7.2019.PM 2019-11-29 15:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-11-29 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78, obręb Wyszomierz. 2019-11-28 14:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 33/2019 z dnia 04.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156, 92/2, 93/9 i 93/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2019-11-25 15:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile nr 43611 Nowogard/73620 PSZ_NOWOGARD_NADTOROWA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-25 12:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 37/2019 z dnia 08.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 i 128/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-25 12:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 38/2019 z dnia 18.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-25 12:21
dokument obwieszczenie RZGW Szczecin 2019-11-21 14:35
dokument Postanowienie Starosty Goleniowskiego 2019-11-20 12:06
dokument Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin 2019-11-15 14:58
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-11-14 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 34/2019 z dnia 07.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438, 441/1, 441/3, 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-11-13 09:28
dokument Obwieszczenie w w sprawie wydania decyzji nr 35/2019 z dnia 05.11.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do jeziora Nowogardzkiego oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 28, 93, 122/6, 122/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-13 09:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-11-08 15:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-11-06 15:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-11-06 15:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-11-06 15:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 32/2019 z dnia 01.10.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-05 12:56
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-11-05 12:55
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Nowogard I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krasnołęka, gmina Nowogard. 2019-10-28 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 63 (obręb 00024) w miejscowości Brzozowo, gmina Nowogard 2019-10-25 07:56
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 253/2, 265/3, 345, 350, 361, 363, 264/4, 299, 315, 330/3, 273, 342/1, 271, 342/2, 9/2, 37, 38, 39/1, 39/5, 39/6, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 52, 55, 57, 70, 72/1, 71 w obrębie Błotno; 89/1, 88/4, 90/5, 90/6, 102 w obrębie Grabin, gm. Nowogard. 2019-10-24 14:13
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 23/4, 23/5, 25, 26/6, 27/1, 27/2, 28/2, 29, 33, 34, 329/2, 37, 48/2, 69, 79, 80/1, 76, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 98, 166, 175, 198, 213/4, 268/4, 330, 227, 228, 246, 237, 240, 249, 250 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka; 220/2, 220/4,184, 260, 264/1, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 318, 326, 327, 328, 329, 189, 333, 359, 360, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 454/4, 454/3, 454/1, 446/2, 451/2, 451/7, 452, 453, 467, 450/3, 448/11, 448/9 w obrębie Karsk; 11/7 w obrębie Bochlin, gm. Nowogard. 2019-10-24 14:13
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 117, 118/3, 118/4, 118/2, 1, 52, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 23/3, 23/4, 23/5, 43, 41/2, 46, 115/3, 56/18, 56/8, 56/17, 56/16, 56/19, 56/20, 55, 62, 83/2, 82, 92/10, 81/1, 106, 102/5, 80/9, 80/11, 80/27, 77, 97, 98, 83/4, 83/5, 87 w obrębie 1 miasta Nowogard; 828, 836/3, 836/4, 839/2, 836/1, 839/1, 733/4, 839/4, 838/1, 838/2, 837/1, 837/2, 837/3 w obrębie 2 miasta Nowogard; 16, 18, 19, 20, 25, 36/1, 36/2, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-10-24 14:12
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo ? Nowogard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 17, 16/1, 16/3, 16/2, 15, 16/4, 13, 14, 12, 11, 19, 21, 9, 22, 27, 29/2, 29/1, 30, 31/1, 32, 33/2, 34, 35, 100, 39/2, 39/1, 136, 139, 147, 171/2, 233, 238/2, 236/1, 236/2, 236/3, 232, 231, 230, 229/2, 229/1, 228, 227, 224/1, 224/2, 224/3, 220, 222/1, 240, 173 w obrębie Wyszomierz, 6/3, 2, 3 w obrębie Nowe Wyszomierki, gm. Nowogard. 2019-10-24 14:11
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 141/2019 z dnia 01.10.2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 1680 DJP, na terenie działki o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard 2019-10-23 08:00
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-10-18 14:53
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile nr 43611 Nowogard / 73620 PSZ_NOWOGARD_NADTOROWA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-10-11 10:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 35/2019 z dnia 01.10.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr geodezyjnych 143 i 129/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2019-10-07 15:02
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156, 92/2, 93/9 i 93/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-09-30 08:53
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-09-27 15:44
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-09-27 15:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-09-26 13:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 28/2019 z dni1 3.09.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2019-09-24 13:50
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 28, 93, 122/6, 122/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-09-24 08:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 34/2019 z dnia 18.09.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, pomiędzy linią napowietrzną L-132 a linią napowietrzną L-130, oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnych: 179, 80/2, 330 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard oraz dz. o nr geodezyjnym 114 w obrębie Węgorza gm. Osina. 2019-09-23 15:41
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438, 441/1, 441/3, 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-09-23 15:41
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 i 128/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-09-23 15:40
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-09-23 07:44
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-09-20 15:24
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 120/2019 z dnia 27.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 4960 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 oraz części działki 244/5 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. 2019-09-19 14:43
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2019 z dnia 30.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek o nr geodezyjnych 39/2 i 41 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. 2019-09-19 14:43
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 126/2019 z dnia 09.09.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działki o nr geodezyjnym 138 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. 2019-09-19 14:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Stargardzie 2019-09-18 15:18
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2019 o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard, 2019-09-18 15:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.156-2.2019.PM 2019-09-09 15:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.356.2019.MB o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużenia terminu jej zakończenia. 2019-09-09 15:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.360.2019.MB o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużenia terminu jej zakończenia. 2019-09-09 15:01
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 31/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie wieży o wysokości do 49 m. n.p.t. służącej do obserwacji ppoż. terenów leśnych Lasów Państwowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 192/28 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard. 2019-09-05 10:14
dokument Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni Stargard 2019-09-02 14:53
dokument Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni Stargard 2019-09-02 14:52
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 116/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie czterech instalacji zbiornikowych gazu płynnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby istniejącej fermy drobiu, na terenie działki o nr geodezyjnym 201 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. 2019-08-28 11:41
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr nr 30/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2019-08-28 11:41
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. 2019-08-26 13:01
dokument Obwieszczenie dot wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2019-08-22 14:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Zach. 2019-08-20 14:16
dokument Obieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie obrębu 6 miasta Nowogard 2019-08-13 10:03
dokument obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2019-08-09 13:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - Gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn - Gazociąg Bałtycki 2019-08-08 15:26
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr geodezyjnych 143 i 129/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2019-08-08 11:16
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 29/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard 2019-08-08 08:55
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 28/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego służącego do eksploatacji urządzeń energetycznych, na terenie działki o nr geodezyjnym 582 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-08-07 15:30
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 26/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu liniowego w postaci sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/15, 573/1, 581/2, 582, 733/4 i 804 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-08-02 10:35
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu lub wieży o wysokości do 49 m. n.p.t. służącego obserwacji p-poż. terenów leśnych Lasów Państwowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 192/28 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard 2019-08-01 14:41
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 27/2019 z dnia 29 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 88 w obrębie 2 miasta Nowogard 2019-08-01 14:41
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 25/2019 z dnia 22.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2019-08-01 11:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Zach. 2019-08-01 11:48
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2019-07-26 13:51
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, pomiędzy linią napowietrzną L-132 a linią napowietrzną L-130, oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnych: 179, 80/2, 330 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard oraz dz. o nr geodezyjnym 114 w obrębie Węgorza gm. Osina. 2019-07-18 10:41
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 147/1, 147/2, 147/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1 i 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2019-07-15 11:19
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 20/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2019-07-15 11:18
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 24/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN oraz złączy kablowych nN, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 6 i 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2019-07-15 11:18
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 22/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 49/2, 82, 97, 120 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard 2019-07-15 11:17
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lampy oświetleniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 1/16 w obrębie Wierzchy, gm. Nowogard 2019-07-15 11:17
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. 2019-07-15 11:16
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 88 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2019-07-12 10:57
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard 2019-07-12 10:57
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego służącego do eksploatacji urządzeń energetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 582 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-07-10 13:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 77, 182 i 199 w obrębie Sąpolnica, gm. Nowogard. 2019-07-10 13:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 5 lipca 2019 r. znak: GKMiOŚ.6131.42.2019.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" w Nowogardzie o umorzeniu opłaty za usuniecie dwóch drzew z terenu dz. nr 253/10 obręb 5 m. Nowogard. 2019-07-09 08:30
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego - budowa fermy drobiu, obręb Maszkowo, gmina Nowogard 2019-07-01 16:15
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 18/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wykonaniem odwodnienia i instalacji oświetlenia na stadionie miejskim w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 838/2 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. 2019-07-01 12:33
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-06-27 12:32
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-06-25 14:29
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego solarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2019-06-24 14:33
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego solarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 49/2, 82, 97, 120 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. 2019-06-24 14:33
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego solarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 350 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-06-24 14:32
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia solarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 1/16 w obrębie Wierzchy, gm. Nowogard 2019-06-24 14:31
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej informacji wiadomości o wydaniu w dniu 19.06.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w Nowogardzie 2019-06-19 15:05
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN oraz złączy kablowych nN, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 6 i 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-06-18 15:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie obiektu liniowego w postaci sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/15, 573/1, 581/2, 582, 733/4, 804 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2019-06-18 13:29
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 77, 182 i 199 w obrębie Sąpolnica, gm. Nowogard 2019-06-18 13:28
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 11 czerwca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, obręb ewidencyjny Glicko, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie?. 2019-06-11 15:35
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wykonaniem odwodnienia i instalacji oświetlenia na stadionie miejskim w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 838/2 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. 2019-06-10 11:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.747.9-2.2019.PM 2019-06-05 13:29
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 147/1, 147/2, 147/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard 2019-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-05-24 15:02
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 2019-05-21 15:19
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2019-05-16 15:27
dokument Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w Nowogardzie 2019-05-15 14:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych pieszo ? jezdnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2019-05-14 15:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolumbarium w postaci ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce nr geodezyjnym 178 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-05-14 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2019 z dnia 06.05.2019r. o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2019-05-14 15:05
dokument obwieszczenie w sprawie umorzenia opłaty za usuniecie drzew z terenu dz. nr 253/10 obręb 5 m. Nowogard 2019-05-13 13:07
dokument Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 13/2019 z dnia 25.04.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 248/38 i 241/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-05-07 15:38
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu czerpania wody z sześcioma podziemnymi zbiornikami do magazynowania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 124/2, 159/1, 481/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2019-04-25 15:25
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 12/2019 z dnia 18.04.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie o sale gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 301/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2019-04-24 15:14
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych pieszo- jezdnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2019-04-24 15:13
dokument Obwieszczenie SKO Szczecin 2019-04-19 12:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zach. 2019-04-10 15:24
dokument Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy w Ostrzycy, na działce nr 133/3 2019-04-09 15:32
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2019-04-09 15:14
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2019-04-09 15:13
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2019-04-09 15:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zach. 2019-04-08 15:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 7/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-04-04 16:08
dokument Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78. 2019-04-04 16:07
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-04-02 15:15
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.420.19.2019.MB.2 2019-04-02 14:39
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolumbarium w postaci ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce o nr geodezyjnym 178 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-04-02 14:38
dokument Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. 2019-04-01 15:24
dokument Obwieszczenie - Wody Polskie 2019-04-01 15:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Wojewoda Zachodniopomorski 2019-03-29 13:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Wojewoda Zachodniopomorski 2019-03-29 13:45
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 248/38 i 241/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-03-27 16:17
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 301/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2019-03-27 16:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27 marca 2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard. 2019-03-27 16:14
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 5/2019 z dnia 21.03.2019r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 22/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. 2019-03-27 16:13
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2019 z dnia 22.03.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. 2019-03-27 16:12
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard 2019-03-27 16:11
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 22 marca 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie? 2019-03-22 14:04
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 16/2019 o warunkach zabudowy z dnia 18 lutego 2019r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej fermy norek amerykańskich do 990 DJP o 12 pawilonów hodowlanych wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na terenie działek o nr geodezyjnych: 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74 i 75 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. 2019-03-21 14:10
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu czerpania wody z sześcioma podziemnymi zbiornikami do magazynowania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 124/2, 159/1, 481/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2019-03-12 16:08
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-03-04 14:29
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu do 2480 DJP, tj. budowie 10 kurników z sterownią, magazynem i częścią socjalną, 20 silosów paszowych, budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowej, hydroforni ze stacją uzdatniania wody, kotłowni, 6 zbiorników do magazynowania gazu, wagi samochodowej, kontenera chłodniczego, zbiornika na wodę, stacji transformatorowej, dwóch studni wierconych wraz z instalacją wodociągową oraz sieci c.o., dróg wewnętrznych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 65 i 66 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. 2019-02-28 17:46
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. 2019-02-25 15:23
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. 2019-02-25 15:23
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2019-02-25 15:22
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-02-25 15:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.11.2.2019.KJ 2019-02-25 08:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.10.2.2019.KJ 2019-02-25 08:16
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.III.7440.1.2019.MU 2019-02-25 08:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2019-02-19 15:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard 2019-02-19 15:17
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2019-02-19 15:16
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard 2019-02-19 15:15
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2019-02-12 09:22
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. znak: ABPP.6733.1.2018, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2019-02-06 15:48
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2019 z dnia 18.01.2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie części działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2019-02-06 15:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 22/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. 2019-01-31 12:15
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurnikóww ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie Fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard. 2019-01-29 15:45
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 71 obręb 5 miasta Nowogard. 2019-01-29 15:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-17 16:36
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr 141, 142, 143, 144 ob. ew. Glicko, gm. Nowogard 2019-01-17 15:12
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 133/3 w Ostrzycy, gmina Nowogard 2019-01-11 11:21
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard. 2019-01-11 10:56
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Maszkowie, gmina Nowogard na działce nr 31, obręb Maszkowo. 2019-01-11 10:56
dokument Obwieszczenia RDOŚ w Szczecinie WONS-OŚ.420.71.2018.KS 2019-01-11 09:54
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 21/2018 z dnia 31.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 w ul. Jana Kochanowskiego w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2019-01-09 13:28
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 20/2018 z dnia 07.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową muru ochronnego (linii ogrodzenia zewnętrznego), linii ogrodzenia wewnętrznego, ?posterunków uzbrojonych? wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudowie bramy gospodarczej, budowie podjazdu oraz przebudowie infrastruktury technicznej, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 7, na terenie działek o nr geodezyjnych 229, 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-12-19 13:07
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-12-14 07:51
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Dobrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin" 2018-12-13 14:22
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-12-11 14:17
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działce o nr geodezyjnym 299/9 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2018-12-04 14:51
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 w ul. Jana Kochanowskiego w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-11-27 15:05
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 18/2018 z dnia 19.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 13/12 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. 2018-11-27 15:05
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową muru ochronnego (linii ogrodzenia zewnętrznego), linii ogrodzenia wewnętrznego, ?posterunków uzbrojonych? wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudowie bramy gospodarczej, budowie podjazdu oraz przebudowie infrastruktury technicznej, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 7, na terenie działek o nr geodezyjnych 229, 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-11-27 15:04
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 19/2018 z dnia 21.11.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo ? produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-11-27 15:04
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard" 2018-11-23 14:11
dokument Obwieszczenia RDOŚ Szczecin 2018-11-21 14:54
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 17/2018 z dnia 05.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 180/26, 350, 368/3 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2018-11-14 14:25
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-11-13 15:10
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard" 2018-11-09 11:37
dokument obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-11-07 15:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz IIB o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. 138 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard 2018-11-06 07:43
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz III B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działek o nr ew. 39/2 i 41 obręb Wyszomierz, gm. Nowogard 2018-11-06 07:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada 2018 r. znak: GKMiOŚ.6131.62.2018.AB w sprawie zezwolenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" w Nowogardzie zezwolenia na usuniecie jednej brzozy z terenu działki nr 411/3 obręb 5, położonej przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24 w Nowogardzie 2018-11-02 10:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN, złączy kablowych nN, szafy kablowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 438 i 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2018-10-31 12:53
dokument Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2018-10-29 12:05
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-10-29 12:05
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-10-23 14:33
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 15/2018 z dnia 15.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicach Henryka Sienkiewicza i Młynarskiej w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 350 i 351 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-10-23 14:29
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali magazynowo ? produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie 3 miasta Nowogard 2018-10-15 11:11
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 13/12 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. 2018-10-09 10:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" w Nowogardzie zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu dz. nr 411/3 obręb 5 m. Nowogard 2018-10-04 16:47
dokument obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, ob. ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopomorskie 2018-10-04 07:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2018-10-02 15:36
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przyłączami, komunalnymi przepompowaniami ścieków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 448/5, 448/4, 448/8, 448/6, 153/1, 146/2, 442/3, 442/4, 153/3, 438, 404, 403/7, 405, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 440/2, 37/1, 147/3, 147/2, 147/1, 150/3, 151/2, 151/1, 122/2, 152/1, 152/3, 152/4, 150/2, 150/1, 149/2, 149/1, 148, 153/4, 371/4, 171/2, 181/1, 180/14, 173, 175/7, 175/6, 159/1, 162, 163/4, 153/5, 168/1, 117/1, 117/2, 171/1, 172, 153/6, 116, 33/3, 74, 67/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 87, 59, 114/4, 140/1, 140/2, 114/3, 114/1, 142/3, 142/1, 142/4, 143/1, 144, 143/2, 145, 350, 371/15, 371/13, 180/25, 180/26, 181/3, 182/2, 180/7, 211, 184, 317, 352/8, 283, 183/9, 183/8, 183/5, 183/6, 183/7 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2018-09-27 14:23
dokument obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-09-27 07:38
dokument obwieszczenie Starostwa Goleniów 2018-09-27 07:37
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicach Henryka Sienkiewicza i Młynarskiej w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 350 i 351 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-09-18 15:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 4 września 2018 roku. 2018-09-12 11:43
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 180/26, 350, 368/3 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2018-09-11 13:27
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN, złączy kablowych nN, szafy kablowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 438 i 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. 2018-09-11 13:26
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2018-09-10 15:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydania decyzji nr 14/2018 z dnia 30.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-08-31 15:20
dokument obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP ? budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi, działki nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Maszkowo, 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard 2018-08-31 15:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa. 2018-08-31 14:26
dokument GKMiOŚ.6220.3.2018.MB - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard" 2018-08-28 15:23
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego 2018-08-27 15:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydania decyzji nr 13/2018 z dnia 20.08.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową i rozbudową budynku nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard 2018-08-22 15:26
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 12/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 76/2 i 83 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard 2018-08-16 11:22
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca, gm. Nowogard 2018-08-16 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie ,,Budowy instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ewidencyjny Maszkowo, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie." 2018-08-08 12:16
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsk, gmina Nowogard. 2018-08-03 12:45
dokument GKMiOŚ.6220.8.2017-2018.MB- Obwieszczenie w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsk, gmina Nowogard. 2018-08-03 12:43
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-07-26 15:03
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 9/2018 z dnia 12.07.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych 591 i 592 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-07-19 07:34
dokument GKMiOŚ.6220.5.2018.MB: Obwieszczenie w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyn 2018-07-13 15:24
dokument GKMiOŚ.6220.5.2018.MB: Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyn 2018-07-13 15:22
dokument GKMiOŚ.6220.7.2017-2018.MB- obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karsk, gm. Nowogard 2018-07-12 16:22
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie wraz z przebudową i rozbudową budynku nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2018-07-12 16:21
dokument Informacja i obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.155.5.2018.EL 2018-07-11 15:23
dokument Informacja i obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.154.5.2018.EL 2018-07-11 15:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.18 2018-06-25 15:36
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN kV wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 76/2 i 83 w obrębie Wyszomierz, gmina Nowogard. 2018-06-18 15:07
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca gmina Nowogard. 2018-06-18 15:06
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 8/2018 z dnia 13.06.2018r., która odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard. 2018-06-18 15:05
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 7/2018 z dnia 12.06.2018r., która odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard 2018-06-18 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 62/2018 z dnia 21.05.2018r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,na terenie działki o nr geodezyjnym 139 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. 2018-06-18 15:02
dokument GKMiOŚ.6220.5.2018.MB obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyn - ZADANIE 3 2018-06-15 15:57
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych 591 i 592 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-06-11 15:47
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 5/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 34, 732/3, 162, 164 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-06-01 14:31
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-06-01 14:27
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP - budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 obręb Maszkowo i 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard 2018-05-30 14:49
dokument Obwieszczenie dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa fermy norek w miejscowości Wierzbięcin na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard" 2018-05-15 12:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4/2018 z dnia 7 maja 2018 r., którą odmówiono zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.10.2015 r. nr 18/2015, znak: ABPP.6733.25.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard 2018-05-15 12:10
dokument Obwieszczenie dotyczące wszęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie części działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard 2018-05-07 14:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wszęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. 2018-05-07 14:16
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6220.5.2018.MB 2018-04-27 12:00
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2018-04-17 15:30
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-04-13 14:47
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 3/2018 z dnia 19.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-03-28 15:08
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2015 z dnia 6 października 2015 r. znak: ABPP.6733.25.2015,dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard. 2018-03-23 07:37
dokument Obwieszczenie plan Miętno 2018-03-20 10:23
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 2018-03-05 15:25
dokument Zawiadomienie SP Goleniów 2018-03-02 09:27
dokument Obwieszczenie SP Goleniów 2018-03-02 09:26
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6131.90.2017.AB 2018-02-28 14:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gmina Osina 2018-02-28 14:10
dokument Obwieszczenie dot .wydania decyzji nr 10/2018 z dnia 25.01.2018r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania fermy bydła na fermę drobiu oraz jej rozbudowie (zakres inwestycji: zmiana sposobu użytkowania 7 budynków z hodowli bydła na hodowlę drobiu, rozbudowa budynku hodowlanego, budowa: sześciu budynków hodowlanych, budynku agregatorowni, budynku chłodni, dwunastu silosów paszowych, dwunastu zbiorników na gaz płynny, wagi najazdowej z budynkiem zaplecza, drogi wewnętrznej, instalacji oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej) wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 1800 DJP (450 000 szt. drobiu), na terenie działki o nr geodezyjnym 443/4 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2018-02-27 11:48
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-02-26 12:56
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie 2018-02-26 12:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-02-26 11:24
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 2018-02-20 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-14 11:35
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 26, 44/6, 44/7 w obrębie Warnkowo, gm. Nowogard. 2018-02-08 15:39
dokument Obwieszczenie - GKMiOŚ.6131.90.2017.AB 2018-02-07 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Osina 2018-01-31 13:45
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2018-01-17 10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 r. 2018-01-16 15:05
dokument Obwieszczenie starosty goleniowskiego 2017-12-29 14:38
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 203/9 w obrębie Kulice, gmina Nowogard. 2017-12-29 12:05
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr P-66 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz przyłączami wodociągowymi do budynków w Dąbrowie Nowogardzkiej, Kolonii Dąbrowa Nowogardzka, Bochlinie, Ptaszkowie, Grabinie w gminie Nowogard 2017-12-20 15:08
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2017-12-11 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Wołowiec (dz. 82, 49/2, 97, 120, 50), gmina Nowogard polegającej na budowie solarnego oświetlenia drogowego. 2017-11-30 15:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Kulice (dz. 274), gmina Nowogard polegającej na budowie solarnego oświetlenia drogowego. 2017-11-30 15:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Świerczewo (dz. 38/1, 47, 3, 74, 129), gmina Nowogard polegającej na budowie solarnego oświetlenia drogowego. 2017-11-30 15:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Sąpolnica (dz. 61/3, 61/6, 77,199), gmina Nowogard polegającej na budowie solarnego oświetlenia drogowego. 2017-11-30 15:48
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 22/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-11-29 15:11
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych na terenie działki o nr geodezyjnym 203/9 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2017-11-29 14:49
dokument obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie rozbudowy fermy norek amerykańskich do 990 DJP - budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Maszkowo, gmina Nowogard. 2017-11-28 13:17
dokument obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2017-11-23 15:36
dokument obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów 2017-11-23 15:35
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2017-11-22 17:07
dokument Obwieszczenie UGiM Goleniów 2017-11-16 15:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2017-11-15 15:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 20/2017 z dnia 8 listopada 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard 2017-11-14 15:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 21/2017 z dnia 8 listopada 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard 2017-11-14 15:50
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pól spacerowych wraz z ogrodzeniem i wieżą strażniczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Zamkowej 7 w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2017-11-14 15:49
dokument Obiwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - AP-1.7820.143-2.2017.PM 2017-11-07 14:38
dokument Obwieszczenie UGiM Goleniów 2017-10-26 15:40
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek w miejscowości Wierzbięcin, gmina Nowogard dla 850 DJP zlokalizowanej na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin 2017-10-23 16:29
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz o mocy wytwórczej do 3 MW na działkach nr 39/2 i 41 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard. 2017-10-23 12:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz o mocy wytwórczej do 2 MW na działce nr 138 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard 2017-10-23 12:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-10-18 14:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 3 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2017-10-10 12:59
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2017-10-09 13:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard 2017-10-09 13:20
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2017-10-06 15:44
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów 2017-10-06 14:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2017-10-04 13:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2017 z dnia 19.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów 2017-09-27 12:23
dokument obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów 2017-09-21 15:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej z dnia 08.09.2017r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013r. wydanej przez Burmistrza Nowogardu dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali basenowej z zapleczem w miejscu istniejącej obecnie przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej nr 21 na terenie działki 81/3 obręb Pogodno 86-3262011.2086, miasta Szczecin 2017-09-21 15:56
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-09-15 12:46
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pól spacerowych wraz z ogrodzeniem i wieżą strażniczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Zamkowej 7 w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2017-09-15 12:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.220.2.2017.WM 2017-09-15 12:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2017-09-13 15:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7820.134-8.2017.JR 2017-09-12 14:15
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsączających oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych: 98, 123/19, 123/28, 123/46, 123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12, 29, 64/2, 198, 42, 33/4, 34 w obrębie Goleniów 11, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną". 2017-09-08 15:57
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-09-07 15:35
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2017-09-06 15:22
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów 2017-08-29 10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Osina 2017-08-18 15:38
dokument WPNS.6733.42.2017.KB Obwieszczenie 2017-08-16 15:03
dokument obwieszczenie RDOŚ 2017-08-14 13:04
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin 2017-08-10 09:51
dokument Obwieszczenie WOŚ.II.7322.2.17.15.2017.WI 2017-08-08 11:51
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-08-02 16:11
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.6 2017-07-31 10:05
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsączających oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych: 98, 123/19, 123/28, 123/46, 123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12, 29, 64/2, 198, 42, 33/4, 34 w obrębie Goleniów 11, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną". 2017-07-28 15:10
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie budowy fermy norek w m. Wierzbięcin dla obsady 850 DJP zlokalizowanej na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin gmina Nowogard. 2017-07-26 15:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2017-07-25 07:59
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard. 2017-07-19 08:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 13/2017 z dnia 18 lipca 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie 8, gm. Goleniów. 2017-07-18 15:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-07-11 15:34
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.21.2017.SG.6 2017-07-03 15:51
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (budowie nowego układu drogowego), przebudowie oraz budowie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 39, 55/3, 56, 58, 65/1, 84, 85/4, 86/4, 87, 102, 103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-06-30 16:11
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.1 2017-06-29 15:18
dokument Obwieszczenia Burmistrza z dn. 27.06.2017r 2017-06-27 11:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów 2017-06-26 07:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2017-06-26 07:54
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 116/2, 100, 217 w obrębie Załom, gm. Goleniów 2017-06-23 12:29
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym: ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury (placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej, itp.), oświetlenia terenu, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-06-23 12:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Wyszomierzu (dz. 139) 2017-06-22 15:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. 2017-06-20 09:51
dokument Obwieszzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7322.3.17.3.2017.MU 2017-06-19 13:37
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.2.17.2.2017.WI 2017-06-13 15:25
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.07-4.2017.PM 2017-06-13 15:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-06-12 15:58
dokument Obwieszczenie z Urzędu Gminy i Miasta Goleniów 2017-05-25 07:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogard z dn. 12.05.2017 - dz. 65/1 obr. 1 2017-05-25 07:51
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 87, 107, 104/33, 104/10, 79, 77/3, 102, 103, 58, 55/3, 56, 85/4, 85/3, 84, 65/1, 86/4, 115/5, 1/5, 1/3, 39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-05-15 15:16
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 116/2, 100, 217 w obrębie Załom, gm. Goleniów 2017-05-10 08:09
dokument Obwieszczenie Decyzja - WOŚ.III.7440.2.2017.PW 2017-05-04 16:51
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym: ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury (placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej, itp.), oświetlenia terenu, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. 2017-04-26 16:26
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 13.04.2017 r. umarzającej postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo - rowerowej Goleniów - Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych:, 9, 11, 16 w obrębie Goleniów 9; 137/54, 136/40, 139/122, 86/1, 86/2, 116, 117, 136/43, 136/44, 136/39, 136/42 w obrębie Goleniów 4; 309/3, 309/1, 309/2, 312/5, 312/8, 46/16, 48/1, 48/2, 70, 58, 32/3, 309/4, 136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów 2017-04-20 15:25
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzania nawozu organiczno ? mineralnego z osadów ściekowych (w tym m.in.: budowie budynku produkcyjnego, laboratorium, portierni, dwóch wiat, wagi najazdowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 189/1 i 189/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2017-04-20 15:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r., znak: PP.6733.3.2017 przez Wójta Gminy Osina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 obręb nr 5 miasta Nowogard 2017-04-03 15:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2017-04-03 15:33
dokument WOŚ.III.7440.2.2017.PW Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zawiadomienie o wszczęściu postępowania 2017-03-31 14:59
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 216/38, 216/39, 216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. 2017-03-31 14:52
dokument Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania omyłki 2017-03-28 13:22
dokument OBWIESZCZENIE (uzupełniające) WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-03-17 15:30
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo ? rowerowej Goleniów ? Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych:, 9, 11, 16 w obrębie Goleniów 9; 137/54, 136/40, 139/122, 86/1, 86/2, 116, 117, 136/43, 136/44, 136/39, 136/42 w obrębie Goleniów 4; 309/3, 309/1, 309/2, 312/5, 312/8, 46/16, 48/1, 48/2, 70, 58, 32/3, 309/4, 136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów. 2017-03-15 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Osina 2017-03-14 14:47
dokument Obwieszczenie Wojewoda Zachodniopomorski AP-1.7820.121-16.2016.PM 2017-03-14 08:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.747.2-2/2017.PM 2017-03-10 17:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, placu manewrowego oraz przebudowie sieci wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 54, 162, 173/4, 174, 175, 434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-03-09 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg, budowie sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard 2017-03-03 16:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 6/2017 z dnia 16.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo ? autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo ? rowerowego, zadaszeń nad peronami autobusowymi i wyjściami z tunelu oraz wiat, ciągów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, wieży radiowej, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo ? magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 365, 366 w obrębie Goleniów 5; 96, 97/1, 97/2, 559, 560 w obrębie Goleniów 8; 1/5, 1/8, 1/10, 1/19, 1/21, 1/22, 1/25, 1/26, 1/28, 1/29, 63/1 w obrębie Goleniów 9; 1/9, 1/14 w obrębie Goleniów 10; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo ? autobusowym w Goleniowie?. 2017-02-27 11:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4/2017 z dnia 14.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 187, 274, 202/11, 202/6 i 203/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o numerach geodezyjnych: 202/3, 202/4, 202/5, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/18, 203/19 w obrębie Kulice gm. Nowogard 2017-02-23 12:01
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 87, 107, 104/33, 104/10, 79, 77/3, 102, 103, 58, 55/3, 56, 85/4, 85/3, 84, 65/1, 86/4, 115/5, 1/5, 1/3, 39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. 2017-02-17 14:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2017 zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37/2016, znak: ABPP.6733.37.2016. 2017-02-17 09:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 3/2017 z dnia 01.02.2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (wraz z ciągiem pieszo ? rowerowym, zjazdami i przepustami), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 11/11, 13/3, 26, 30/1, 31/6, 76, 77, 96/10, 98/2, 98/8, 98/9, 1223 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym" 2017-02-07 17:25
dokument Obieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzania szyb ognioodpornych 2017-02-03 14:11
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: ABPP.6733.37.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów w zakresie warunków infrastruktury technicznej i komunikacji. 2017-02-01 14:47
dokument Obwieszczenie Marszałka Woj.Zach. 2017-01-30 12:52
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 2/2017 z dnia 23.01.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 11/1 w obrębie Goleniów ? 6, 2017-01-30 10:40
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 13/2017 z dnia 23.01.2017r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz budynku sanitarnego dla kierowców, wiaty na kontenery na odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym z odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem do odbiornika na terenie działek o nr geodezyjnych 216/26, 84 i 55/2 w obrębie Łozienica) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/1 w obrębie Łozienica gm. Goleniów. 2017-01-27 08:37
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo ? rowerowych oraz zjazdów), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 54, 162, 173/4, 174, 175, 434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. 2017-01-24 14:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-01-19 08:51
dokument Obwieszczenie w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości 2017-01-16 09:58
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zawiadomienie o wszczęściu postępowania 2017-01-11 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów 2017-01-10 14:19
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo ? autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo ? rowerowego, ciągów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, masztu radiowego, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo ? magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 365, 366 w obrębie Goleniów 5; 97/1, 97/2, 559, 560, 96 w obrębie Goleniów 8; 1/8, 1/10, 1/19, 1/21, 1/22, 1/25, 1/26, 1/5, 1/28, 1/29, 63/1 w obrębie Goleniów 9; 1/14, 1/9, 1/1, 6 w obrębie Goleniów 10, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo ? autobusowym w Goleniowie?. 2017-01-04 16:47
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2017 z dnia 03.01.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wiat drewnianych na terenie działki o nr 229 w obrębie 3 miasta Nowogard 2017-01-04 16:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach o nr geodezyjnych: 187, 274, 202/11, 202/6 i 203/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o numerach geodezyjnych: 202/3, 202/4, 202/5, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/18, 203/19 w obrębie Kulice gm. Nowogard. 2016-12-29 15:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-12-28 14:04
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 38/2016 o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-12-27 09:59
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2016-12-27 09:58
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki o nr geodezyjnym 11/1 w obrębie Goleniów 6. 2016-12-27 09:58
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 36/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 142/9, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów 2016-12-14 14:29
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 35/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, budowie ciągów komunikacyjnych oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej, a także budowie kanałów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 17/3, 41, 50, 69, 70, 73, 132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów 2016-12-14 14:27
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 32/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43619 Nowogard wraz z przyłączem elektroenergetycznym i zjazdem z drogi gminnej oraz urządzeniami budowlanymi, przy ul. Gen. Józefa Bema 32 w Nowogardzie na terenie części działki o nr geodezyjnym 80/11 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2016-12-14 14:26
dokument Obwieszczenie WPNS.6733.64.2016.KB 2016-12-13 16:16
dokument Obwieszczenie AP-1.7820.118-12.2016.PM 2016-12-13 16:16
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 31/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z parkingami i siecią kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 26/1 i 26/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie. 2016-12-13 14:07
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 31/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2016 r. nr 25/2016,znak: ABPP.6733.23.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na: ? budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych (chodników, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, wjazdu na teren parku dla służb porządkowych od ul. Cypriana Kamila Norwida), bramy do parku, miejsc parkingowych, fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno ? sportowych i obiektów małej architektury (placów gier oraz zabaw i siłowni podwórkowych, makiet owadów w skali makro, itp.), przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 90, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121 w obrębie Goleniów 7, ? budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. chodników, alei, spacerowych, ścieżek rowerowych), wykonaniu oraz posadowieniu obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 352/1, 352/2, 353, 371 w obrębie Goleniów 8; realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II?, 2016-12-13 14:06
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 34/2016 z dnia 13.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 186/39 w obrębie Wyszobór, gm. Płoty, 2016-12-13 14:06
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2016 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek o nr geodezyjnych 94 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz 188, 193 (obecnie 193/1), 33/3 w obrębie 5 miasta Nowogard zawieszonego postanowieniem z dnia 04.12.2013 r., znak: ABPP.6733.25.06.2013.AP. 2016-12-13 14:05
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wiat drewnianych na terenie działki o nr 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2016-12-02 14:34
dokument Obwieszenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki nr 11/1 w obrębie 6 miasta Goleniów w ramach uzupełnienia przedsięwzięcia ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy w ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie w ramach projektowanej przebudowy tej ulicy?. 2016-12-02 14:33
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, budowie ciągów komunikacyjnych oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej, a także budowie kanałów technologicznych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 17/3, 41, 50, 69, 70, 73, 132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów 2016-11-30 09:42
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów. 2016-11-30 09:40
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6131.53.2016.AB 2016-11-21 13:21
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 29/2016 z dnia 10.11.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 4160Z Błotno ? Nowogard, na odcinku Strzelewo ? Świerczewo od km 12+747,50 do km 12+784 oraz od km 12+791,50 do km 17+098,50, na terenie działek o nr geodezyjnych 38/3, 115 i 163/2 w obrębie Świerczewo oraz 274 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2016-11-21 12:22
dokument obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy osiedla domków jednorodzinnych na dz. nr 264/5 i 413 obręb Kulice 2016-11-15 15:42
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Słajsinie 2016-11-15 15:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2016 z dnia 24 października 2016 r. znak: ABPP.6733.23.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na: budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych (chodników, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, wjazdu na teren parku dla służb porządkowych od ul. Cypriana Kamila Norwida), bramy do parku, miejsc parkingowych, fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno ? sportowych i obiektów małej architektury (placów gier oraz zabaw i siłowni podwórkowych, makiet owadów w skali makro, itp.), przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 90, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121 w obrębie Goleniów 7, budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. chodników, alei, spacerowych, ścieżek rowerowych), wykonaniu oraz posadowieniu obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 352/1, 352/2, 353, 371 w obrębie Goleniów 8; realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II?, w zakresie zmiany nr geodezyjnych działek (spowodowanych podziałem jednej z nich) stanowiących teren inwestycji. 2016-11-10 15:32
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2016 z dnia 07.11.2016r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 31 pawilonów hodowlanych, budynku gospodarczego (do składowania słomy), 6 silosów na paszę oraz rozbudowie płyty obornikowej, wraz z urządzeniami budowlanymi i układem komunikacyjnym, a także budowie instalacji kanalizacji deszczowej (zakończonej wylotem do rowu melioracyjnego - działka nr 8 i przez działki nr 7 i 29 w obrębie Nowe Wyszomierki) , na terenie działek o nr geodezyjnych 32/1, 32/2 i 33 w obrębie Nowe Wyszomierki, gmina Nowogard; w ramach rozbudowy fermy norek umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 700 DJP (280 000 szt. norek amerykańskich). 2016-11-10 15:31
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego (składającego się m.in. z: budynku obsługi podróżnych wraz z zadaszonym przejściem na perony, trzech wiat peronowych, wiaty na pojemniki na odpady komunalne, układu drogowego wraz z pętlą autobusową, parkingu dla samochodów osobowych oraz ścieżki pieszo - rowerowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 142/9, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów. 2016-11-10 15:30
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej, obejmującej przebudowę przepustów i budowie zjazdu do drogi gminnej, na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-11-04 09:25
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 26/2016 o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej, obejmującej przebudowę przepustów, na terenie działek o numerze geodezyjnym 336/1 w obrębie Żółwia Błoć oraz 150/4 i 150/7 w obrębie Białuń gmina Goleniów 2016-11-04 09:24
dokument Obwieszczenie o budowie gospodarstwa rolno-hodowlanego krów mlecznych lub mięsnych o obsadzie 500 DJP na działce nr 35 obręb Świerczewo, gmina Nowogard 2016-11-03 12:45
dokument Obwieszczenie o budowie zkładu wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego z osadów ściekowych na dz. nr 189/1 i 189/3 obręb nr 3 miasta Nowogard 2016-11-02 12:41
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6131.52.2016.AB 2016-11-02 12:40
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 25/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na: - budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych (chodników, alei spacerowych, ścieżek rowerowych, wjazdu na teren parku dla służb porządkowych od ul. Cypriana Kamila Norwida), bramy do parku, miejsc parkingowych, fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno ? sportowych i obiektów małej architektury (placów gier oraz zabaw i siłowni podwórkowych, makiet owadów w skali makro, itp.), przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 90, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121 w obrębie Goleniów 7, - budowie odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. chodników, alei, spacerowych, ścieżek rowerowych), wykonaniu oraz posadowieniu obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 352/1, 352/2, 353, 371 w obrębie Goleniów 8; realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II? 2016-11-02 12:37
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43619 Nowogard, wraz z przyłączem elektroenergetycznym i zjazdem z drogi gminnej oraz urządzeniami budowlanymi, przy ul. Gen. Józefa Bema 32 w Nowogardzie na terenie części działki o nr geodezyjnym 80/11 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2016-11-02 12:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Łobza 2016-10-25 15:00
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wraz z parkingami i siecią kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 26/1 i 26/2 w obrębie geodezyjnym nr 11 w Goleniowie 2016-10-25 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-10-24 15:57
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domków jednorodzinnych w obrębie Kulice 2016-10-21 12:01
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr= 72 m3/d na terenie działki nr 186/39 położonej w miejscowości Wyszobór obręb geodezyjny nr 8, gmina Płoty 2016-10-20 16:41
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek o numerach geodezyjnych 130/8, 130/7 oraz 130/19 w obrębie 3 miasta Nowogard 2016-10-19 14:47
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - kanalizacja Słajsino 2016-10-19 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu 2016-10-12 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów 2016-10-11 17:38
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2016-10-11 17:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-10-10 15:21
dokument Obwieszczenie 2016-10-10 11:06
dokument Wyłożenie protokołu do publicznego wglądu - dz. 559/4 obr.5 m.Nowogard 2016-10-06 13:28
dokument Obwieszczenie 2016-10-06 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza gminy Goleniów 2016-10-04 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrz Łobza zawiadamia. 2016-10-03 16:29
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 24/2016 z dnia 23.09.2016r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr geodezyjnych 85/6, 85/7 i 152 w obrębie 4 miasta Nowogard 2016-09-30 15:38
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 23/2016 z dnia 23.09.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek o nr geodezyjnych 136 i 270 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard 2016-09-30 15:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-09-29 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-09-29 14:34
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na terenie działek o numerze geodezyjnym 336/1 w obrębie Żółwia Błoć oraz 150/4 i 150/7 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-09-29 14:32
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 i 99 w obrębie Białuń gmina Goleniów. 2016-09-29 14:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-09-22 15:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2016-09-22 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Łobza 2016-09-19 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-09-19 15:36
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gen. Władysława Andersa i remoncie mostu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie, oraz budowie odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 17/3, 41, 50, 69, 70, 73, 132/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów 2016-09-14 16:13
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 22/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.05.2016 r. nr 10/2016, znak: ABPP.6733.09.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 w obrębie Gryfice ? 7, gm. Gryfice. 2016-09-14 16:12
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 99/2016 z dnia 07.09.2016r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 183 w obrębie Karsk, gmina Nowogard. 2016-09-13 13:16
dokument Obwieszczenie 2016-09-08 16:00
dokument Obieszczenie o wydanym postanowieniu dla budowy oczyszczalni ścieków w Słajsinie 2016-09-08 15:59
dokument Obwieszczenie 2016-09-08 15:57
dokument Obwieszczenie 2016-09-07 13:09
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 21/2016, którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k. miejscowości Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180, na terenie części działek nr 25, 10/4 i 27/11 w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard 2016-09-06 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-09-01 12:23
dokument Obwieszczenie - przebudowa placu zabaw w miejscowości Ostrzyca 2016-09-01 12:24
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 20/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie, na terenie działki o nr geodezyjnym 153 w obrębie Goleniów - 1, gm. Goleniów 2016-08-31 08:35
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 19/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 51/62, 51/33, 51/67 w obrębie Pucice, gm. Goleniów 2016-08-31 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Łobza 2016-08-31 08:34
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 18/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.12.2015 r. nr 24/2015, znak: ABPP.6733.29.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Gryfice. 2016-08-25 11:29
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. znak: ABPP.6733.09.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 w obrębie Gryfice - 7, gm. Gryfice, w zakresie zmiany ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego 2016-08-22 16:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych (alei spacerowych, ścieżek rowerowych, wjazdu na teren parku służb porządkowych) fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno ? sportowych i obiektów małej architektury (placów gier oraz zabaw, siłowni, bulodromu, makiet owadów, itp.), odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 90, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 132/7 w obrębie Goleniów 7 oraz 50, 132/9, 352/1, 352/2, 353, 371 w obrębie Goleniów 8 gm. Goleniów, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II?. 2016-08-22 12:18
dokument Obwieszczenie - Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard AP-1.7820.118-2.2016.PM 2016-08-19 15:00
dokument Obwieszczenie - Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard AP-1.7820.118-5.2016.PM 2016-08-19 14:58
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu dz. nr 51 obręb 7 m. Nowogard. 2016-08-12 13:08
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr geodezyjnych 85/6, 85/7 i 152 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2016-08-09 13:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej i odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr geodezyjnym 52 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2016-08-04 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania 2016-08-01 15:18
dokument Obwieszczenie 2016-07-29 15:24
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: ABPP.6733.29.2015,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Gryfice, w zakresie infrastruktury technicznej- zaopatrzenia w energię cieplną. 2016-07-29 15:21
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 17/2016 z dnia 26.07.2016r. zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.06.2016r. nr 12/2016 znak ABPP.6733.11.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów 2016-07-28 12:47
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek o nr geodezyjnych 136 i 270 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. 2016-07-27 10:02
dokument Zawiadomienie w trybie art. 49 Kpa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Wojcieszyn - Miętno 2016-07-19 15:16
dokument Zawiadomienie- obwieszczenie 2016-07-15 13:36
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 15/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Bodzęcin, gm. Osina 2016-07-13 15:49
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 14/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 274 i 203/9 w obrębie Kulice, gmina Nowogard. 2016-07-13 15:48
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 51/62, 51/33, 51/64 w obrębie Pucice, gm. Goleniów 2016-07-13 12:23
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie, na terenie działki o nr geodezyjnym 153 w obrębie Goleniów - 1, gm. Goleniów 2016-07-13 12:19
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: ABPP.6733.11.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów, w zakresie doprecyzowania zapisu dot. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz korekty oznaczeń w załączniku graficznym do decyzji. 2016-07-13 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Łobza 2016-07-08 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-06-30 17:42
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, na terenie działki o nr geodezyjnym 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. 2016-06-28 15:36
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 274 i 203/9 w obrębie Kulice, gmina Nowogard 2016-06-28 15:35
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 13/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji redukcyjnej II stopnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geodezyjny 189 w obrębie 5 miasta Nowogard 2016-06-28 15:34
dokument Obwieszczenie - decyzja na potrzeby projektu i budowy drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty. 2016-06-22 16:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-06-17 08:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 12/2016 z dnia 14.06.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów 2016-06-15 15:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 11/2016 z dnia 13.06.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych i budowie kanalizacji deszczowej w m. Osina na terenie działek o nr geodezyjnych 212,214, 351, 374, 375/3, 379, 412, 417, 422, 427, 439 w obrębie Osina, gm. Osina 2016-06-15 15:05
dokument Obwieszczenie GKMiOŚ.6131.31.2016.AB 2016-06-10 12:43
dokument Obwieszczenie 2016-06-09 15:37
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych i budowie kanalizacji deszczowej w m. Osina, na terenie działek o nr geodezyjnych: 212, 214, 351, 374, 375/3, 379, 412, 417, 422, 427, 439 w obrębie Osina gm. Osina. 2016-06-09 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Goleniowa 2016-06-06 14:17
dokument Obwieszczenie 2016-05-30 16:12
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Wojcieszyn - Miętno 2016-05-24 15:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 10/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 obrębie Gryfice-7, gm. Gryfice. 2016-05-24 15:16
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjnej II stopnia wraz z odcinkami gazociągu na terenie działki o numerze geodezyjnym 189 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2016-05-16 07:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 4160Z Błotno ? Nowogard, na odcinku Strzelewo ? Świerczewo od km 12+747,50 do km 12+784 oraz od km 12+780 do km 17+094,50, na terenie działek o nr geodezyjnych 38/3, 115, 163/2 w obrębie Świerczewo oraz 274 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard 2016-05-16 07:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm. Goleniów 2016-05-16 07:48
dokument Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 z dnia 05.04.2016 r., znak: ABPP.6733.33.2015, na wniosek Gminy Goleniów. 2016-05-16 07:47
dokument Obiweszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam 2016-05-12 14:56
dokument Obiweszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 2016-05-12 14:55
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów. 2016-05-11 10:51
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej wraz z przyłączami, komunalnymi przepompowniami ścieków oraz lokalną oczyszczalnią ścieków komunalnych z odcinkami sieci, linii i instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetleniowej i instalacjami technologicznymi, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/19, 50/20, 50/27, 50/28, 50/32, 50/35, 50/37, 50/38, 50/39, 50/40, 50/42, 50/43, 50/48, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/20, 52/24, 52/32, 52/34, 52/35, 53/3, 53/4, 54, 55, 56, 59/20, 83, 84/1, 84/5, 84/6, 85/2, 85/3, 86, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 137/7, 138, 139, 140, 152/7, 152/8, 289/5, 289/6 w obrębie Bodzęcin gm. Osina. 2016-05-11 10:51
dokument Obwieszczenie 2016-05-09 16:06
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne, budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Malinowskiego w Osinie wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 202/1 w obrębie Osina gm. Osina 2016-05-09 16:05
dokument OBWIESZCZENIE 2016-05-09 16:04
dokument Obwieszczczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania. 2016-04-22 15:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 w obrębie Gryfice ? 7, gm. Gryfice. 2016-04-19 07:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 6/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE w działkach o nr geodezyjnych 733/2, 754, 807/3, 807/2 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 107/4, 109/2 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2016-04-19 07:57
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: 2016-04-15 17:07
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 6/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE 100 w działkach o nr geodezyjnych: 733/2, 754, 807/3, 807/2 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 107/4, 109/2 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2016-04-14 16:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie, gmina Nowogard w tym odcinka sieci w ramach budowy RZGO 2016-04-14 14:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych Wojcieszyn-Miętno, gmina Nowogard. 2016-04-12 15:36
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4160Z Błotno ? Nowogard, na odcinku Strzelewo ? Świerczewo od km 12+747,50 do km 12+784 oraz od km 12+780 do km 17+094,50, na terenie działek o nr geodezyjnych 38/3, 115, 163/2 w obrębie Świerczewo oraz 274 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. 2016-04-01 11:53
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn90 SDR17,6 w działce o nr geodezyjnym 156 w obrębie 4 miasta Nowogard, gmina Nowogard 2016-03-23 15:33
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4, 345/6, 345/7 w obrębie Goleniów ? 5, gm. Goleniów, 2016-03-23 12:12
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne, budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Malinowskiego w Osinie wraz z zagospodarowaniem terenu, na terenie działki o nr geodezyjnym 202/1 w obrębie Osina gm. Osina. 2016-03-23 12:11
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów gm. Goleniów. 2016-03-23 12:10
dokument Obwieszczenie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci i linii wraz z przyłączami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej, kablowej nn 0,4 kV, a także budowie odcinków linii oświetlenia ulicznego, w działkach o nr geodezyjnych: 124 w obrębie Goleniów ? 1; 246, 694 i 695 w obrębie Goleniów ? 2; 15/14 w obrębie Goleniów ? 6, a także odcinka sieci kanalizacji deszczowej w działce o nr geodezyjnym 10/2 w obrębie Goleniów ? 6; - przebudowie odcinków drogi ? ul. Wojska Polskiego w Goleniowie, na terenie działek o nr geodezyjnych 124 w obrębie Goleniów ? 1 i 695 w obrębie Goleniów ? 2; - wykonaniu przyłączy i zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej oraz energii elektrycznej w działkach o nr geodezyjnych: 155, 154, 153, 152, 151/1, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 104, 142/2, 142/1, 142/3, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 112, 135, 134/3, 134/2, 134/1, 133, 132/4, 167, 131, 130, 115, 114, 172, 116/6, 116/5, 116/3, 117, 129, 128, 127 w obrębie Goleniów ? 1, 15/15, 15/12, 15/7, 16, 15/11 w obrębie Goleniów ? 6, gm. Goleniów; 2016-03-23 12:10
dokument Zmiana sposobu użytkowania istniejącej fermy norek zlokalizowanej na terenie działek nr 121/1 i 121/2 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard, poprzez zwiększenie obsady zwierząt o 209 DJP 2016-03-04 11:56
dokument Rozbudowa fermy norek zlokalizowanej na działkach 78 i 79 obręb Słajsino, gmina Nowogard 2016-03-04 11:55
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn180 PE100 SDR17,6 w ulicach Wojska Polskiego, Szkolnej, Promenady, Luboszan, Stefana Czarnieckiego, Lutyków, Zielonej oraz Placu Szarych Szeregów i Placu Wolności w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych: 733/2, 754, 807/3, 807/2 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 107/4, 109/2 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard 2016-03-03 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Goleniowa 2016-03-02 14:28
dokument Zmiana sposobu użytkowania istniejącej fermy norek zlokalizowanej na terenie działek nr 22 i 23 obręb ewidencyjny Wyszomierz, gmina Nowogard. 2016-02-29 15:53
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4, 345/6, 345/7 w obrębie Goleniów-5 gm. Nowogard 2016-02-23 12:36
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn 90 SDR17,6 w ulicy Adama Asnyka w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 156 w obrębie 4 miasta Nowogard gm. Nowogard 2016-02-23 12:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 2/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2014 r. nr 18/2014, znak: ABPP.6733.20.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów ? 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów ? 10 2016-02-19 14:04
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 26/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w działkach o nr geodezyjnych 153/3, 127 i 126 w obrębie Karsk gm. Nowogard. 2016-02-09 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 320 i 417/23 w obrębie Długołęka, gmina Nowogard 2016-02-05 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo- rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów- 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów- 10 w zakresie zmiany ustaleń dot. parametrów inwestycji. 2016-02-02 15:12
dokument Rozbudowa fermy norek na terenie działki nr 33 i 32/2 obręb Nowe Wyszomierki 2016-01-28 17:02
dokument Obwieszczenie 2016-01-28 17:01
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nowogard" 2016-01-22 15:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-01-20 08:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2016-01-14 12:33
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na - budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci i linii wraz z przyłączami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej, kablowej nn 0,4 kV, a także budowie odcinków linii oświetlenia ulicznego, w działkach o nr geodezyjnych: 124 w obrębie Goleniów ? 1; 246, 694 i 695 w obrębie Goleniów ? 2; 15/14 w obrębie Goleniów ? 6, a także odcinka sieci kanalizacji deszczowej w działce o nr geodezyjnym 10/2 w obrębie Goleniów ? 6; - przebudowie odcinków drogi ? ul. Wojska Polskiego w Goleniowie, na terenie działek o nr geodezyjnych 124 w obrębie Goleniów ? 1 i 695 w obrębie Goleniów ? 2; - wykonaniu przyłączy i zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej oraz energii elektrycznej w działkach o nr geodezyjnych: 155, 154, 153, 152, 151/1, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 104, 142/2, 142/1, 142/3, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 112, 135, 134/3, 134/2, 134/1, 133, 132/4, 167, 131, 130, 115, 114, 172, 116/6, 116/5, 116/3, 117, 129, 128, 127 w obrębie Goleniów ? 1, 15/15, 15/12, 15/7, 16, 15/11 w obrębie Goleniów ? 6, gm. Goleniów. 2015-12-30 15:17
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 25/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii oświetlenia ulicznego (drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 6, 19 i 23 w obrębie Barkowo gm. Gryfice 2015-12-30 15:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2015-12-22 16:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w działkach o nr geodezyjnych 320 i 417/23 w obrębie Długołęka gm. Nowogard. 2015-12-18 13:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Nowogard. 2015-12-18 13:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Kikorze na terenie działek o nr geodezyjnych: 147/2, 150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10 i 228/2 w obrębie Kikorze gm. Osina. 2015-12-18 13:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 447/1 w obrębie Borzyszewo gm. Gryfice. 2015-12-18 13:43
dokument Uruchomienie fermy drobiu na terenie dz. nr 443/4 obręb Kulice 2015-12-18 08:22
dokument Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w działkach o nr geodezyjnych 153/3, 127, 126 w obrębie Karsk gm. Nowogard. 2015-12-08 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2015-12-04 16:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi w m. Kikorze, na terenie działek o nr geodezyjnych 147/2, 150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10 i 228/2 w obrębie Kikorze gm. Osina 2015-11-16 15:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 447/1 w obrębie Borzyszewo gm. Gryfice 2015-11-09 15:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Gryfice 2015-11-09 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 6, 19 i 23 w obrębie Barkowo gm. Nowogard 2015-11-09 15:08
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 21/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu przy ul. Sielankowej 4 w m. Białuń, na terenie działki o nr geodezyjnym 69/25 w obrębie Białuń gm. Goleniów 2015-10-29 09:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 27 października 2015r w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości. 2015-10-27 10:10
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 20/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działkach o nr geodezyjnych: 157/3, 158/1, 158/6 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 300/1, 298/8 i 299/9 w obrębie Kulice gmina Nowogard. 2015-10-21 10:00
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 20/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działkach o nr geodezyjnych: 157/3, 158/1, 158/6 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 300/1, 298/8 i 299/9 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-10-20 09:15
dokument Budowy farmy fotowoltaicznej w Dąbrowie Nowogardzkiej 2015-10-19 10:36
dokument Obwieszczenie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie - dot. decyzji P-55 z dnia 12 października 2015r. 2015-10-16 12:56
dokument Obwieszczecie Burmistrza Goleniowa z dnia 12 października 2015 r. 2015-10-16 12:53
dokument Obwieszczenie z 14.10.2015 - w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości 2015-10-14 11:36
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 19/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci: - linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 269, 313/4, 312/6 w obrębie Błotno oraz 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard, - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 312/8 w obrębie Grabin, oraz kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geodezyjnym 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard. 2015-10-13 15:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu przy ul. Sielankowej 4 na terenie działki o nr geodezyjnym 69/25 w obrębie Białuń gm. Goleniów. 2015-10-09 14:07
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 18/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard. 2015-10-09 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Goleniowa - rozbudowa szkoły o salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Długołęce 2015-09-24 14:45
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działkach o nr 157/3, 158/1, 158/6 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o nr 300/1, 298/8, 299/9 w obrębie Kulice gm. Nowogard. 2015-09-11 15:28
dokument Obwieszczenie 2015-08-28 12:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci: - linii kablowej SN 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych: 269, 313/4, 312/6 w obrębie Błotno oraz 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard; - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 312/8 w obrębie Grabin gm. Nowogard; - kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geodezyjnym 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard. 2015-08-25 10:53
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111, 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard 2015-08-25 10:52
dokument Obwieszczenie burmistrza Goleniowa 2015-08-20 14:40
dokument Obwieszczenie burmistrza Goleniowa 2015-08-18 09:18
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu robót budowlanych mających na celu adaptację dachu nad ?starą kotłownią? na taras; wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych; przebudowie otworu okiennego na drzwiowy (drzwi tarasowe) oraz przebudowie (powiększeniu gabarytów) wejścia do pomieszczenia pod tarasem; remoncie izolacji przeciwwilgociowej stropu i ścian ?nowej kotłowni? wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych oraz wyprofilowaniu terenu przy kotłowni, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 na terenie części działki o nr geodezyjnym 69/7 w obrębie 1 miasta Nowogard 2015-08-13 12:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 106/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:27
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 105/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:23
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 104/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:22
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 103/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 102/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:19
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 101/2015 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 264/5 w obrębie Kulice gmina Nowogard 2015-08-12 12:19
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 16/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowymi na terenie działek o nr geodezyjnych: 576, 577, 578, 579/1, 579/4, 581/1, 582, 733/2 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2015-08-11 12:30
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 15/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach o numerach geodezyjnych 206/1, 206/2, 227/24, 223 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2015-08-11 12:29
dokument Obwieszczenie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok 970 m. 2015-08-06 08:22
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne nr 14/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Redostowo na terenie działki nr 151/1 w obrębie Redostowo gmina Osina 2015-07-16 11:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie częsci ulicy Mickiewicza w Nowogardzie na długości ok. 400 mb 2015-07-14 11:20
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 13/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 439/1 i 439/6 w obrębie Rzęskowo oraz 10/2, 15/2, 15/6, 19/53, 20, 39/10, 39/16, 52/1 i 52/2 w obrębie Gryfice ? 1, gm. Gryfice 2015-07-09 07:48
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: remoncie dachu nad ?starą kotłownią? i jego adaptacji na taras; wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych; przebudowie otworu okiennego na drzwi tarasowe oraz powiększenia gabarytów wejścia do pomieszczenia pod tarasem; remoncie izolacji przeciwwilgociowej stropu i ścian ?nowej kotłowni? wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych oraz wyprofilowaniu terenu przy kotłowni, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 na terenie części działki o nr geodezyjnym 69/7 w obrębie 1 miasta Nowogard 2015-07-09 07:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 12/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce o nr geodezyjnym 20 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2015-07-06 14:17
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla CZG-RXXI w Słajsinie 2015-07-06 14:16
dokument Obwieszczenie burmistrza Goleniowa 2015-07-03 07:42
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowymi na terenie działek o nr geodezyjnych: 576, 577, 578, 579/1, 579/4, 581/1, 581/2, 582, 733/2 w obrębie 2 miasta Nowogard 2015-06-25 12:45
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE w ulicy 3 Maja i Kilińskiego w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 28 i 93 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz 15 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2015-06-16 10:10
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działkach o nr geodezyjnych: 206/1, 206/2, 227/24, 223 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2015-06-15 15:19
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce o nr geodezyjnym 20 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2015-06-15 15:18
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na uruchomieniu fermy drobiu w Kulicach (dz. nr 443/4 obręb Kulice) 2015-06-10 10:44
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE w ulicy 3 Maja i Kilińskiego w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 28 i 93 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz 15 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2015-06-08 12:07
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 10/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43611 Nowogard, przy ul. Nadtorowej 12A w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2015-06-01 15:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 439/1 i 439/6 w obrębie Rzęskowo oraz 10/2, 15/2, 15/6, 19/53, 20, 39/10, 39/16, 52/1 i 52/2 w obrębie Gryfice ? 1, gm. Gryfice. 2015-05-26 15:05
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 9/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 733/2, 581/1, 579/4, 576, 577 i 578 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2015-05-20 12:23
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 5/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2015-05-04 12:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 6/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, a także na budowie kontenerowej stacji transformatorowej (na terenie działki nr13/20 w obrębie Karsk) na terenie działek o nr geodezyjnych: 87, 71, 74, 153/6, 153/5, 13/20 w obrębie Karsk gm. Nowogard. 2015-05-04 12:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 7/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowo ? pomiarowego oraz węzła kablowego w działkach o numerach geodezyjnych 183/6 i 185 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach geodezyjnych 94 i 101 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2015-05-04 12:30
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 8/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych 88 i 95 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2015-04-30 14:34
dokument Obwieszczenie 2015-04-28 10:09
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 4361 Nowogard, w skład której wejdą m.in.: wieża kratowa o wysokości do 64 m n.p.t., system antenowy, urządzenia operatora, przyłącze elektroenergetyczne, a także urządzenia budowlane oraz dojścia i dojazdy, przy ul. Nadtorowej 12A w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard 2015-04-27 15:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociagu średniego ciśnienia w działkach o nr geodezyjnych: 733/2, 581/1, 579/4, 576, 577 i 578 w obrębie 2 miasta Nowogard 2015-04-27 15:39
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowo ? pomiarowego oraz węzła kablowego w działkach o nr geodezyjnych 183/6 i 185 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach geodezyjnych 94 i 101 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2015-04-09 11:14
dokument Obwieszczenie 3.04.2015 2015-04-03 13:24
dokument Owieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 264/3 obręb Kulice 2015-04-02 14:53
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2015-03-30 10:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2015-03-26 15:40
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 4/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 183/6, 185, 194, 188, 193/1, 33/3, 33/25, 33/22 w obrębie 5 miasta Nowogard 2015-03-19 08:47
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych 88 i 95 w obrębie 2 miasta Nowogard 2015-03-18 14:45
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej (na terenie działki nr 13/20 w obrębie Karsk), linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 87, 71, 74, 153/6, 153/5, 13/20 w obrębie Karsk gm. Nowogard 2015-03-17 15:01
dokument Obwieszczenie - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 2015-03-11 14:59
dokument Obwieszczenie - pozwolenia wodnoprawnego 2015-03-11 08:14
dokument Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie budowy fermy drobiu w Kulicach 2015-02-16 16:48
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 3/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 416/5 w obrębie Kulice, gmina Nowogard 2015-02-12 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2015-02-04 12:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 2015-02-02 16:57
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 183/6, 185, 194, 188, 193/1, 33/3, 33/25, 33/22 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2015-01-26 16:11
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 5/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 298/8, 299/9 i 371/2 w obrębie Kulice, gmina Nowogard. 2015-01-26 16:10
dokument Owieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 416/5 w obrębie Kulice, gmina Nowogard 2015-01-21 16:05
dokument Owieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 121/2014 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania fermy norek amerykańskich umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 731,25 DJP (292 500 sztuk norek amerykańskich) zlokalizowaną na terenie działek nr 76/1 i 76/2 w obrębie Wołowiec i działce nr 19/41 w obrębie Wierzchy, gmina Nowogard 2015-01-20 09:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 24/2014 o odmowie w sprawie stalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania (wraz z przebudową) części parteru budynku biurowego na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie, na terenie działki o numerze geodezyjnym 146/1 w obrębie 3 miasta Nowogard 2015-01-20 09:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Goleniowa 2015-01-13 13:46
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 1/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na na zagospodarowaniu terenu na cele wypoczynkowe i turystyczne przy Baszcie Prochowej w Gryficach, w rejonie ulic Leśnej i Nadbrzeżnej, w tym: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowie parkingu wraz z dojściami i dojazdami, budowie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem, nasadzeń zielenią oraz wykonaniu urządzeń budowlanych, na terenie działek o nr 52, 53 i 54/9 w obrębie geodezyjnym Gryfice - 10 2015-01-12 11:45
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 27/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o nr geodezyjnych 452/7, 452/11, 459 i 460 w obrębie Goleniów - 5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów - 6 2015-01-12 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2015-01-09 13:00
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 25/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36, na terenie działki o nr geodezyjnym 89/1 w obrębie Goleniów - 7. 2014-12-24 09:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 26/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na odbudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k. miejscowości Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180, na terenie części działek nr 25, 10/4 i 27/11 w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard. 2014-12-24 09:31
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 298/8, 299/9 i 371/2 w obrębie Kulice, gmina Nowogard 2014-12-16 15:01
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 23/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego, tj.: części budynku do siatkówki i części budynku do gry w tenisa oraz budowy miejsc parkingowych wraz z dojściami i dojazdami do obsługi całego kompleksu sportowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o numerach geodezyjnych 1/3 i 1/4 w obrębie Goleniów - 10 2014-12-16 15:00
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 115/2014 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 670 DJP zlokalizowaną na terenie działek nr 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 i 75 w obrębie geodezyjnym Maszkowo, gmina Nowogard 2014-12-10 15:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania. 2014-12-08 14:54
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego Bramy Wolińskiej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych 452/7, 452/11, 459 i 460 w obrębie Goleniów - 5 oraz 67/3 w obrębie Goleniów - 6. 2014-12-03 18:05
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 21/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, tj.: ścieżek linowo drewnianych - "małpi gaj", budynku socjalno-biurowego, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych (do nauki przepisów ruchu drogowego), wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dojściami i dojazdami, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1/2 w obrębie Goleniów - 10. 2014-12-03 13:12
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 20/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie działek o numerach geodezyjnych: 188, 1/5 i 187 w obrębie Goleniów - 9 oraz działki numer 1/9 w obrębie Goleniów - 10. 2014-12-03 13:12
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36, na terenie działki o nr geodezyjnym 89/1 w obrębie Goleniów - 7. 2014-11-28 12:36
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 19/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo-pomiarowych, na terenie działek o nr 208, 110/2, 330, 156, 165, 238/4, 163/10 i 163/2 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard. 2014-11-19 07:35
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania (wraz z przebudową) części parteru budynku biurowego na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej, wraz z urządzeniami budowlanymi, przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie, na terenie działki o numerze geodezyjnym 146/1 w obrębie 3 miasta Nowogard 2014-11-19 07:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 18 listopada 2014r w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości 2014-11-19 07:28
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 182, 199 i 200 w obrębie 3 miasta Nowogard 2014-11-13 15:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 12 listopada 2014r w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości. 2014-11-12 18:53
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele wypoczynkowe i turystyczne przy Wieży Prochowej w Gryficach, w rejonie ulic Leśnej i Nadbrzeżnej, w tym: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowie parkingu wraz z dojściami i dojazdami, budowie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem, nasadzeń zielenią oraz wykonaniu urządzeń budowlanych, na terenie działek o nr 52, 53 i 54/9 w obrębie geodezyjnym Gryfice - 10. 2014-10-23 12:01
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 18/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów - 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-23 12:00
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, tj.: ścieżek linowo drewnianych - "małpi gaj", budynku socjalno-biurowego, miejsc parkingowych oraz ścieżek rowerowych (do nauki przepisów ruchu drogowego), wraz z urządzeniami budowlanymi oraz dojściami i dojazdami, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1/2 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-13 14:57
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego, tj.: części budynku do siatkówki i części budynku do gry w tenisa oraz budowy miejsc parkingowych wraz z dojściami i dojazdami do obsługi całego kompleksu sportowego, wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek o numerach geodezyjnych 1/3 i 1/4 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-13 14:57
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie części ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem, na terenie działek o numerach geodezyjnych 188 i 1/23 w obrębie Goleniów - 9 oraz działki numer 1/9 w obrębie Goleniów - 10. 2014-10-13 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu protokółów inwentaryzacyjnych nieruchomości. 2014-10-13 15:04
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 91/2014 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zalesieniu gruntów rolnych o powierzchni 0,70 ha, części terenu działki nr 481 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina Nowogard 2014-10-09 15:36
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr 208, 110/2, 330, 156, 165, 238/4, 163/10 i 163/2 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard 2014-10-07 13:38
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 17/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach o nr geodezyjnych 157/3 i 158/1 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 300/1, 298/8, 299/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 298/7, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7 i 299/8 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. 2014-10-06 17:39
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m, w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie, na terenie działek o numerach geodezyjnych: 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów - 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów - 10. 2014-09-29 10:17
dokument Obwieszczenie dotyczące umorzenia postępowania wydania zmiany decyzji nr 7/2014 CP w sprawie: lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.04.2014 r. dot. budowy sieci wodociągowej de 90PE oraz kanalizacji sanitarnej PCV200 zlokalizowanej w ul. Monte Cassino na terenie dz. nr 57/5, 62, 56/1 i 115/13 wraz z przyłączami do działek 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2014-09-22 13:53
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 81/2014 w sprawie warunków zabudowy polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na lakiernię wraz z montażem kabiny lakierniczej, przy ul. 3 Maja 27B w Nowogardzie na terenie działek nr 1 i 2 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2014-09-15 13:34
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 16/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 298/8 i 300/1 w obrębie Kulice, gmina Nowogard. 2014-09-09 16:34
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 15/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w ul. Macieja Rataja i Stefana Grota-Roweckiego w m. Nowogard w działkach o nr geodezyjnych 424, 415, 413/1 i 412 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-09-08 14:37
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach o nr geodezyjnych 157/3 i 158/1 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 300/1, 298/8, 299/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6 i 299/7 w obrębie Kulice, gm. Nowogard 2014-09-02 16:16
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie > wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE w ul. Macieja Rataja i Stefana Grota-Roweckiego w m. Nowogard, w działkach o nr geodezyjnych 424, 415, 413/1 i 412 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-07-18 15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzja Nr 14/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek o nr 733/2 i 848 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-07-18 15:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr 300/1 i 298/8 w obrębie Kulice gmina Nowogard. 2014-07-14 12:24
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 13/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego, w działkach nr 313/9, 313/10, 93 w obrębie 3 miasta Nowogard i w działce nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2014-07-09 14:51
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 10/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów sieci wodociągowej de90PE oraz kanalizacji sanitarnej PCV200/de90PE na terenie działek 62, 56/1, 115/14 obręb nr 1, miasta Nowogard wraz z przyłączami do działek nr 115/11 i 115/12 obręb nr 1, miasta Nowogard. 2014-07-01 14:10
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 9/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej odbudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k. miejscowości Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180, na ternie działek nr 25, 10/4 i 27/11 w obrębie Świerczewo gmina Nowogard, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 k/m Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180." 2014-07-01 14:09
dokument obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci oświetlenia ulicznego, tj. ułożeniu kabla oświetleniowego oraz posadowienia słupów oświetleniowych, na terenie działek nr 78 w obrębie 6 Goleniów oraz 11/3 i 13 w obrębie 7 Goleniów. 2014-07-01 14:07
dokument obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości 2014-06-16 13:08
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Dąbrowa - 1 2014-06-09 15:06
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie o rozbudowę fermy norek w miejscowości Maszkowo 2014-06-09 15:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-06-06 13:40
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 56/1, 115/14 i 62 w obrębie 1 miasta Nowogard wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 115/11 i 115/12 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2014-06-04 21:21
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci oświetlenia ulicznego, tj. ułożeniu kabla oświetleniowego oraz posadowienia słupów oświetleniowych, na terenie działek nr 78 w obrębie 6 Goleniów oraz 11/3 i 13 w obrębie 7 Goleniów. 2014-06-04 07:57
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr 733/2 i 848 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-05-29 17:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-05-29 17:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-05-19 16:08
dokument Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania 2014-05-15 14:40
dokument Obwieszczenie o rozbudowie fermy norek w Wołowcu 2014-05-15 10:55
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego, w działkach nr 313/9, 313/10, 93 w obrębie 3 miasta Nowogard i w działce nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2014-05-14 08:25
dokument obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 106 k. miejscowości Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180, na ternie działek nr 25, 10/4 i 27/11 w obrębie Świerczewo gmina Nowogard, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 k/m Ogorzele na odcinku od km 34+060 do km 34+180." 2014-05-08 16:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w obrębie ulic Władysława Reymonta i Adama Asnyka, w działkach nr 134 w obrębie 5 miasta Nowogard, 128/1 i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 305/1 w obrębie Długołęka gmina Nowogard, wraz z przyłączami w działkach nr 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 129 w obrębie 4 miasta Nowogard i 305/2 w obrębie Długołęka gmina Nowogard 2014-05-06 16:03
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 8/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w działkach nr 77, 182 i 199 obręb Sąpolnica gmina Nowogard 2014-05-02 14:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-04-29 11:37
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-04-17 10:15
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w działkach nr 77, 182 i 199 obręb Sąpolnica gmina Nowogard. 2014-03-28 14:14
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej zmiany decyzji nr 28/CP/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.01.2013 r. dot. budowy sieci wodociągowej de 90PE oraz kanalizacji sanitarnej PCV200 zlokalizowanej w ul. Monte Cassino na terenie dz. nr 57/5, 62, 56/1 i 115/13 wraz z przyłączami do działek 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2014-03-17 17:33
dokument Obiweszczenie dotyczące wydanej decyzji 02/2014 z dnia 10.03.2014 w sprawie że w dniu 10.03.2014r. została wydana decyzja nr 02/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 w działkach nr 248/36, 241, 251/24, 251/21, obr. 3, m. Nowogard zgodnie z załącznikiem graficznym. 2014-03-12 16:07
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 04/2014 z dnia 10.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0.4kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 187, 188/1, 274, 207/9, obręb Kulice, gmina Nowogard zgodnie z załącznikiem graficznym. 2014-03-12 14:07
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decjzji nr 05/2014 z dnia 10.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowę linii kablowej doziemnej nn 0,4 KV, szafy oświetleniowej i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 71/1 i 69, obręb Dąbrowa Nowogardzka oraz działki nr 19 i 17, obręb Bochlin, gmina Nowogard. 2014-03-12 14:06
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 30/2013 z dnia 03.03.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic Słowiańskiej, Barnima I, Niemcewicza, Grunwaldzkiej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 480, 461, 460, 463/1, 452/3, 448, 453, 451, 446, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 477/3, 478/1, 478/2, 464/1, 451, 235, 449/1, 481 i 286 położonych w obrębie 5 miasta Goleniów. 2014-03-12 14:06
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji Nr 1/2014 w dniu 18.02.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 2 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2014-02-24 14:39
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji Nr 3/2014 w dniu 18.02.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi położonych w działkach nr 733/2, 750, 751, 754, 752, 807/3, 743, 807/2, 742, 741, 744 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz działek nr 125, 122/4, 124, 129/2, 130/19, 130/16, 130/15, 130/2, 130/3, 130/4, 41, 130/6, 130/7, 130/8 i 130/11 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2014-02-24 14:38
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji Nr 31/2013 z dnia 18.02.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE na terenie działek nr 424, 415 i 414/3 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-02-24 14:38
dokument OBWIESZCZENIE - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2014-02-21 14:13
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 07/CP/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.06.2012 r. dot. budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków na terenie działek nr 2, 117, 3/4, 4, 20, 116, 42, 15, 104 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz na dz. 557/16, 573 oraz 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-02-20 16:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2014-02-12 14:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr 21/2013 z dnia 21.01.2014r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV na terenie działek nr 62/1 i 62/2 w obrębie Błotno, gmina Nowogard 2014-02-05 10:57
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej, szafy transformatorowej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 71/1 i 69 obręb Dąbrowa Nowogardzka oraz w dz. nr 19 i 17 obręb Bochlin 2014-02-05 10:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, szafy transformatorowej oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 71/1 i 69 obręb Dąbrowa Nowogardzka oraz 17 i 19 obręb Bochlin, gmina Nowogard 2014-01-28 11:07
dokument Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2014-01-28 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów 2014-01-28 11:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie przy ul. Portowej nr 21 na terenie działek nr 4, 2/3, 2/1, 18 obręb 4025, Gmina Miasto Szczecin. 2014-01-27 10:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV na terenie działek nr 62/1 i 62/2 w obrębie Błotno, gmina Nowogard. 2014-01-27 10:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowo- pomiarowymi na terenie dz. nr 187, 188/1, 274, 207/9 obręb Kulice, gmina Nowogard 2014-01-20 08:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 282, 240 i 273/8 w obrębie 5 miasta Nowogard 2014-01-17 09:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi położonych w działkach nr 733/2, 750, 751, 754, 752, 807/3, 743, 807/2, 742, 741, 744 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz działek nr 125, 122/4, 124, 129/2, 130/19, 130/16, 130/15, 130/2, 130/3, 130/4, 41, 130/6, 130/7, 130/8 i 130/11 w obrębie 3 miasta Nowogard 2014-01-16 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 63 PE 100SDR 11 w dz. nr 248/36, 241, 251/24 oraz 251/21 w ul. 5- Marca w obrębie 3 miasta Nowogard 2014-01-16 15:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na terenie działki nr 84/29 w obrębie 3 miasta Nowogard 2014-01-14 19:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2014-01-10 15:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 2 obręb 1 miasta Nowogard. 2014-01-10 14:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90 PE na terenie działek nr 424, 415 i 414/3 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2014-01-09 15:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie dwóch złączy kablowo- pomiarowych ZKP w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną dla zasilenia w energię elektryczną działek nr 86 i 76 w miejscowości Karsk na terenie działek 87, 59 i 114/4 w obrębie Karsk, w gminie Nowogard. 2014-01-09 15:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi na terenie działki nr 732/1 obręb 2 miasta Nowogard oraz działek nr 237/7, 237/6, 237/1, 78/2, 235/5, 199, 171, 169, 158/3, 315, 316, 305, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 317, 161, 160, 159, 150/1, 319 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2014-01-09 15:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie dwóch złączy kablowo- pomiarowych ZKP w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną dla zasilenia w energię elektryczną działek nr 86 i 76 w miejscowości Karsk na terenie działek 87, 59 i 114/4 w obrębie Karsk, w gminie Nowogard 2014-01-09 08:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-12-30 15:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania dot. Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej w m.Nowgard, obręb 3 2013-12-20 09:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV na terenie działek nr 62/1 i 62/2 w obrębie Błotno, gmina Nowogard 2013-12-17 10:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi na terenie działki nr 732/1 obręb 2 miasta Nowogard oraz działek nr 237/7, 237/6, 237/1, 78/2, 235/5, 199, 171, 169, 158/3, 315, 316, 305, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 317, 161, 160, 159, 150/1, 319 w obrębie 3 miasta Nowogard 2013-12-17 10:53
dokument Obwieszczenie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 282, 240 i 273/8 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2013-12-13 16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie dwóch złączy kablowo- pomiarowych ZKP w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną dla zasilenia w energię elektryczną działek nr 86 i 76 w miejscowości Karsk na terenie działek 87, 59 i 114/4 w obrębie Karsk, w gminie Nowogard 2013-12-10 15:23
dokument Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard - Kołobrzeg Wschód - woj. zachodniopomorskie". 2013-12-06 09:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na terenie działki nr 84/29 w obrębie 3 miasta Nowogard 2013-11-29 16:45
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr 274 obręb Kulice 2013-11-29 16:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 156 obręb 4 miasta Nowogard oraz działki nr 291/12 obręb Długołęka, gmina Nowogard. 2013-11-26 15:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 63/3, 63/6, 63/7, 63/8 oraz 75 obręb Błotno, gmina Nowogard. 2013-11-26 15:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 94 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz działek nr 188, 193 i 33/3 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2013-11-20 09:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 282, 240 i 273/8 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2013-11-20 09:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie dwóch złączy kablowo- pomiarowych ZKP w powiązaniu z istniejącą linią napowietrzną dla zasilenia w energię elektryczną działek nr 86 i 76 w miejscowości Karsk na terenie działek 87, 59 i 114/4 w obrębie Karsk, w gminie Nowogard. 2013-11-15 11:52
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 156 obręb 4 miasta Nowogard oraz działki nr 291/12 obręb Długołęka, gmina Nowogard 2013-11-12 16:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działki nr 274 obręb Kulice 2013-11-04 16:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w mieście Nowogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-10-31 08:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, na terenie działek nr 471/8 i 471/9 w obrębie 5 miasta Nowogard 2013-10-28 16:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 75 w obrębie Błotno, gmina Nowogard 2013-10-25 09:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-24 15:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 156 obr. 4 miasta Nowogard oraz działki nr 291/12 obręb Długołęka, gmina Nowogard 2013-10-22 12:11
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 63/3, 63/6, 63/7, 63/8 oraz 75 obręb Błotno, gmina Nowogard 2013-10-10 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 75 w obrębie Błotno, gmina Nowogard 2013-10-08 10:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przeniesienia i zmiany decyzji nr 74/WZ/2011z dnia 26.09.2011r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny z usługami w parterze wraz z przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard 2013-10-08 10:23
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, na terenie działek nr 471/8 i 471/9 w obrębie 5 miasta Nowogard 2013-10-03 15:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-12 08:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie działki nr 75 w obrębie Błotno, gmina Nowogard. 2013-08-30 13:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - dot. budowy chodnika dla pieszych wraz z infrastrukturą we wsi Błotno gmina Nowogard. 2013-08-30 09:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów- budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE +, na terenie działek nr 66, 67, 68, 90, 91, 92, 63 oraz 64 w obrębie Jarchlino, gmina Nowogard. 2013-08-28 14:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 293/1 i 293/2 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2013-08-28 14:54
dokument Obwieszczenie - dot. budowie chodnika dla pieszch wraz z infrastrukturą we swi Błotno gmina Nowogard. 2013-07-26 15:51
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów- budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE +, na terenie działek nr 66, 67, 68, 90, 91, 92, 63 oraz 64 w obrębie Jarchlino, gmina Nowogard. 2013-07-25 15:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji loklizacyjnej odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na rowie melioracji szczegółowej na terenie działki nr 345 w obrębie Łęgno, w gminie Nowogard. 2013-07-23 10:52
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 293/1 i 293/2 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2013-07-17 15:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej odnośnie inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 320 i 417/10 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 337 w obrębie Kulice, w gminie Nowogard. 2013-07-10 11:07
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na rowie melioracji szczegółowej na terenie działki nr 345 w obrębie Łęgno, w gminie Nowogard. 2013-07-10 11:07
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Olchowo w gminie Nowogard, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. zmiany miejscowego planu. 2013-06-25 13:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 293/1 i 293/2 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard 2013-06-11 17:28
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 320 i 417/10 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 337 w obrębie Kulice, w gminie Nowogard 2013-06-11 17:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w miejscowości Sieciechowo w dz. nr 320, 421/13 oraz 16/5 obręb Długołęka, w gminie Nowogard. 2013-06-04 11:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Szczecinie z dnia 31.05.2013r o przystąpieniu do sporządzenia projektów warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy. 2013-06-03 16:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV na terenie dz. nr 56/1 i 62 w obrębie 1 miastaNowogard oraz dz. nr 733/2 i 808/1 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2013-06-03 16:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania. 2013-05-20 15:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 320 i 417/10 w obrębie Długołęka oraz dz. nr 337 w obrębie Kulice, w gminie Nowogard. 2013-05-17 12:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na rowie melioracji szczegółowej na terenie działki nr 345 w obrębie Łęgno, w gminie Nowogard. 2013-05-16 14:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE 100SDR 11 zlokalizowanego na terenie działki nr 248/36 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2013-05-15 14:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego przeniesienia i zmiany decyzji nr 74/WZ/2011z dnia 26.09.2011r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny z usługami w parterze wraz z przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie zmiany numeracji działki oraz wysokości od poziomu terenu do okapu i kalenicy. 2013-05-15 14:02
dokument Obwieszczenie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w miejscowości Sieciechowo w dz. nr 320, 421/13 oraz 16/5 obręb Długołęka, w gminie Nowogard 2013-05-09 15:16
dokument Obwieszczenie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV na terenie dz. nr 56/1 i 62 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz dz. nr 733/2 i 808/1 w obrębie 1 miasta Nowogard 2013-05-09 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy fermy drobiu, Wyszomierz 2013-04-17 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy fermy drobiu, Ostrzyca 2013-04-17 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania 2013-04-16 14:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w miejscowości Sieciechowo w dz. nr 320, 421/13 oraz 16/5 obręb Długołęka, w gminie Nowogard. 2013-04-16 14:09
dokument Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV na terenie dz. nr 56/1 i 62 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz dz. nr 733/2 i 808/1 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2013-04-15 14:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin 2013-03-12 12:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 63PE 100SDR 11 zlokalizowanego na terenie działki nr 248/36 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2013-03-08 13:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 6, 42, 20, 116 i 117 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2013-02-22 13:29
dokument Obwieszczenie burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-02-18 10:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Dąbrowszczaków na terenie dz. nr 206/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2013-02-06 09:12
dokument Obwieszczenie Urzędu Miasta Szczecin 2013-02-04 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Monte Cassino w dz. nr 57/5, 62 i 56/1 wraz z przyłączami do dz. 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2013-01-29 14:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2013-01-29 07:39
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 6, 42, 20, 116 i 117 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2013-01-24 12:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Dz 63PE zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego na terenie dz. 152, 98/1 oraz 98/3 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2013-01-08 10:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia Dz 90 PE klasy SDR 17,6 zlokalizowanego w ul. Gen. J. Wybickiego, na dz. 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2012-12-20 12:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 6, 42, 20, 116 i 117 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2012-12-20 12:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych na terenie dz. nr 6, 42, 20, 116 i 117 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-12-20 08:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Dąbrowszczaków na terenie dz. nr 206/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2012-12-13 10:21
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Dz 63PE zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego na terenie dz. 152, 98/1 oraz 98/3 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2012-12-11 08:31
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Dz 63PE zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego na terenie dz. 152, 98/1 oraz 98/3 w obrębie 4 miasta Nowogard 2012-12-10 15:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-12-05 16:21
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia Dz 90 PE klasy SDR 17,6 zlokalizowanego w ul. Gen. J. Wybickiego, na dz. 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-12-05 15:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 128/1, 156, 114 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz na dz. nr 305/1 w obrębie Długołęka 2012-12-05 15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej oraz złącza kablowo - pomiarowego na ternie dz. nr 93, 84/29 oraz 84/44 w obrębie 3 miasta Nowogard 2012-12-05 15:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV doziemnej, słupa linii napowietrznej i węzła kablowego SN w dz. nr 251/1, 282, 179, 329 w obrębie Trzechel, dz. nr 258/8, 239, 111, 224, 245/1, 240, 274, 257, 95, 104, 103/2, 105/2 w obrębie Błotno oraz dz. nr 116, 19/3, 128 i 136 w obrębie Łęgno w gminie Nowogard 2012-12-05 15:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Monte Cassino w dz. nr 57/5, 62 i 56/1 wraz z przyłączami do dz. 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-12-03 14:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-11-27 10:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ,,PLAY" na terenie działki nr 16 przy ul. T. Kościuszki w obrębie 1 miasta Nowogard. 2012-11-26 14:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Monte Cassino w dz. nr 57/5, 62 i 56/1 wraz z przyłączami do dz. 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-11-20 15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Dąbrowszczaków na terenie dz. nr 206/2 w obrębie 3 miasta Nowogard 2012-11-20 15:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Dz 63PE zlokalizowanego w ul. J. Kochanowskiego na terenie dz. 152, 98/1 oraz 98/3 w obrębie 4 miasta Nowogard 2012-11-16 15:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizcynej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 80/1 oraz 80/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-11-09 17:30
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej oraz złącza kablowo- pomiarowego na ternie dz. nr 93, 84/29 oraz 84/44 w obrębie 3 miasta Nowogard 2012-11-09 17:26
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 128/1, 156, 114 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz na dz. nr 305/1 w obrębie Długołęka 2012-11-09 17:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-11-07 13:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia Dz 90 PE klasy SDR 17,6 zlokalizowanego w ul. Gen. J. Wybickiego, na dz. 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2012-11-06 17:05
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończnia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV doziemnej, słupa linii napowietrznej i węzła kablowego SN w dz. nr 251/1, 282, 179, 329 w obrębie Trzechel, dz. nr 258/8, 239, 111, 224, 245/1, 240, 274, 257, 95, 104, 103/2, 105/2 w obrębie Błotno oraz dz. nr 116, 19/3, 128 i 136 w obrębie Łęgno w gminie Nowogard 2012-10-31 14:53
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ,,PLAY" na terenie działki nr 16 przy ul. T. Kościuszki w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-10-31 11:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-10-23 17:32
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE 100 SDR 11 w ul. Monte Cassino w dz. nr 62, 56/1 obręb 1 miasta Nowogard oraz w dz. nr 820 obręb 2 miasta Nowogard 2012-10-16 16:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 128/1, 156, 114 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz na dz. nr 305/1 w obrębie Długołęka 2012-10-12 14:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej oraz złącza kablowo- pomiarowego na ternie dz. nr 93, 84/29 oraz 84/44 w obrębie 3 miasta Nowogard 2012-10-12 14:36
dokument Obwieszczenie burmistrza Płotów 2012-10-09 16:01
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 80/1 oraz 80/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-10-09 15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ,,PLAY" na terenie działki nr 16 przy ul. T. Kościuszki w obrębie 1 miasta Nowogard. 2012-09-27 14:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE 100 SDR 11 w ul. Monte Cassino w dz. nr 62, 56/1 obręb 1 miasta Nowogard oraz w dz. nr 820 obręb 2 miasta Nowogard 2012-09-24 08:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV doziemnej, słupa linii napowietrznej i węzła kablowego SN w dz. nr 251/1, 282, 179, 329 w obrębie Trzechel, dz. nr 258/8, 239, 111, 224, 245/1, 240, 274, 257, 95, 104, 103/2, 105/2 w obrębie Błotno oraz dz. nr 116, 19/3, 128 i 136 w obrębie Łęgno w gminie Nowogard 2012-09-17 08:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 80/1 oraz 80/11 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-09-15 09:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-09-12 13:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 57/5, 62 oraz 56/1 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-09-11 13:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 320 oraz 417/14 w miejscowości Sieciechowo, gmina Nowogard, w obrębie Długołęka. 2012-08-29 15:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dz 90 PE 100 SDR 17,6 w dz. nr 552 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2012-08-29 12:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dz 90 PE SDR 17,6 w ul. A.Asnyka, dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2012-08-29 12:07
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 57/5, 62 oraz 56/1 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-07-24 11:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na placówkę opiekuńczo- wychowawczą wraz z przebudową konstrukcji dachowej na terenie działki nr 79 oraz 81/1 w miejscowości Żółwia Błoć, gmina Goleniów obręb Żółwia Błoć. 2012-07-23 14:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania 2012-07-19 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania 2012-07-19 13:03
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych na terenie działek nr 57/5, 62 oraz 56/1 w obrębie 1 miasta Nowogard 2012-07-11 15:47
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycj icelu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dz 90 PE 100 SDR 17,6 w dz. nr 552 w obrębie 5 miasta Nowogard 2012-07-03 16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków na terenie działek nr 2, 117, 3/4, 4, 20, 116, 42, 15, 104 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz na dz. 557/16, 573 oraz 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-06-25 15:41
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dz 90 PE SDR 17,6 w ul. A.Asnyka, dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard 2012-06-25 15:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznegobudowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych przy ul.Cmentarnej i A. Asnyka w dz. nr 150, 156, 144/1 i 144/2 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr. 305/1 w obrębie Długołęka w gminie Nowogard 2012-06-25 15:39
dokument Obwieszczene w sprawie wydania zmiany decyzji lokalizacyjnej nr 31/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2010 r. dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. 2012-06-06 09:57
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków na terenie działek nr 2, 117, 3/4, 4, 20, 116, 42, 15, 104 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz na dz. 557/16, 573 oraz 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2012-06-04 12:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dz 90 PE 100 SDR 17,6 w dz. nr 552 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2012-05-25 13:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dz 90 PE SDR 17,6 w ul. A.Asnyka, dz. nr 156 w obrębie 4 miasta Nowogard. 2012-05-25 13:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 131, 122 oraz 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2012-05-23 13:45
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych przy ul. Cmentarnej i A. Asnyka w dz. nr 150, 156, 144/1 i 144/2 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr. 305/1 w obrębie Długołęka w gminie Nowogard. 2012-05-23 13:45
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej nr 31/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.11.2010 r. dot. budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. 2012-05-15 15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej II stopnia na terenie działki nr 72 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2012-05-08 15:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczecia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowniami ścieków na terenie działek nr 2, 117, 3/4, 4, 20, 116, 42, 15, 104 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz na dz. 557/16, 573 oraz 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-04-25 15:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych przy ul. Cmentarnej i A. Asnyka w dz. nr 150, 156, 144/1 i 144/2 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr. 305/1 w obrębie Długołęka w gminie Nowogard 2012-04-25 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 39, 392, 509, 399, 444 w obrębie Kulice 2012-04-13 11:30
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 131, 122 oraz 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-04-13 11:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji gazowej II stopnia na terenie działki nr 72 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-04-10 15:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 131, 122 oraz 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard 2012-04-04 13:22
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego średniego ciśnienia Dz 125 PE w ul .Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich oraz w ul. 3- Maja, na terenie działek nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard, dz. nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz dz. nr 199 oraz 209 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2012-04-04 08:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wspomagającej obwodnicę Nowogardu 2012-03-22 15:20
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno- magazynowego na budynek przeznaczony na parterze pod Zakładowy Ośrodek Zdrowia oraz na piętrze pod magazyn depozytów, znajdujący się na terenie działki nr 229 przy ul. Zamkowej 7 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2012-03-14 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego średniego ciśnienia Dz 125 PE w ul .Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich oraz w ul. 3- Maja, na terenie działek nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard, dz. nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz dz. nr 199 oraz 209 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2012-03-14 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjno- magazynowego na budynek przeznaczony na parterze pod Zakładowy Ośrodek Zdrowia oraz na piętrze pod magazyn depozytów, znajdujący się na terenie działki nr 229 przy ul. Zamkowej 7 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2012-03-07 14:44
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 39, 392, 509, 399, 444 w obrębie Kulice. 2012-02-16 09:42
dokument Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wspomagającej obwodnicę Nowogardu w ciagu drogi krajowej nr 6 2012-02-15 14:41
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 39, 392, 509, 399, 444 w obrębie Kulice 2012-02-15 11:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej nwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 244, 242/3, 241/4, 459, 451/2, 448, 447/2, 237/1, 237/2, oraz szafy oświetleniowej w dz. nr 350 w obręb 5 miasta Nowogard. 2012-02-08 12:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyji lokalizacyjnej celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 272/3, 274 i 164/1 w obrębie Strzelewo. 2012-02-08 12:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 39, 392, 509, 399, 444 w obrębie Kulice. 2012-01-26 14:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej dla inwestycji celu publicznego 2012-01-19 16:05
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego nr 31/CP/2010 z dnia 30.11.2011r. 2012-01-10 16:55
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 272/3, 274 i 164/1 w obrębie Strzelewo 2012-01-04 08:50
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego nr 31/CP/2010 z dnia 30.11.2011r. 2011-12-22 12:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestcji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redostowo gm. Osina. 2011-12-22 12:53
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 244, 242/3, 241/4, 459, 451/2, 448, 447/2, 237/1, 237/2, oraz szafy oświetleniowej w dz. nr 350 w obręb 5 miasta Nowogard. 2011-12-16 15:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu oraz rozbiórce mostu na rzece Dobrzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działek 100,111 i 115/1 w miejscowości Błotno, obręb Błotno 2011-12-03 20:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 272/3, 274 i 164/1 w obrębie Strzelewo 2011-11-23 14:27
dokument Obwieszczenie o przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-11-16 14:32
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty drewnianej na cele oświatowe na terenie działki nr 167/1 w obrębie Mosty, gm. Goleniów 2011-11-15 13:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 244, 242/3, 241/4, 459, 451/2, 448, 447/2, 237/1, 237/2, oraz szafy oświetleniowej w dz. nr 350 w obręb 5 miasta Nowogard 2011-11-08 12:21
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redostowo gm. Osina 2011-10-28 11:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu oraz rozbiórce mostu na rzece Dobrzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działek 100 i 115/1 w miejscowości Błotno, obręb Błotno 2011-10-26 08:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 75/WZ/2011 z dnia 26.09.2011r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek usługowo- handlowy przy. ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-10-18 13:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 74/WZ/2011 z dnia 26.09.r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze z budową i przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-10-18 13:27
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redostowo gm. Osina. 2011-09-26 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty drewnianej na cele oświatowe na terenie działki nr 167/1 w obrębie Mosty, gm. Goleniów 2011-09-22 13:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 551/3 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-09-06 18:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej na odcinku od skrzyżowania ul. Smoczej z ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 w Szczecinie na terenie działek nr 22, 24/26, 24/14, 24/21, 24/17 w obrębie 4127 oraz na dz. nr 15 w obrębie 4131 w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium dwoławczego w szczecinie, znak SKO/Ma/420/3383/11 wyznaczającym Burmistrza Gminy Nowogard jako organ właściwy do załatwienia sprawy 2011-09-06 18:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie nowych linii kablowych 15 kV i 16 kV, przebudowie istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, demontażu istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowie i przebudowie szaf elektrycznych w działce nr 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-08-31 15:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej, złącza kablowego oraz złącza kablowo- pomiarowego w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową na dz. nr 74, 153/2, 171/2 i 350 celem zasilenia w energię elektryczną dz. nr 368 znajdujących się w miejscowości Karsk w obrębie Karsk 2011-08-25 15:44
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie warsztatu naprawy i konserwacji samochodów z pomieszczeniem lakierni na dz. nr 140 obr. nr 5 m. Nowogard. 2011-08-24 16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek usługowo-handlowy przy. ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-08-24 16:18
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze z budową i przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Bohaterów warszawy w Nowogardzie, na terenie działki nr 471/6 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-08-24 16:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 733, 78, 92/10, 81/1, 102/4, 91/1, 102/1, 80/1, 80/6 i 82 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2011-08-24 16:17
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 551/3 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-08-12 15:01
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej na odcinku od skrzyżowania ul. Smoczej z ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 w Szczecinie na terenie dz. nr 22, 24/26, 24/14, 24/21 i 24/17 w obrębie 4127 oraz na dz. nr 15 w obrębie 4131 2011-08-08 12:14
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard. 2011-08-02 10:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie nowych linii kablowych 15kV i 16 kV, przebudowie istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, demontażu istniejących linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, budowie i przebudowie szaf elektrycznych w działce nr 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2011-07-26 15:41
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycja celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 733, 78, 92/10, 81/1, 102/4, 91/1, 102/1, 80/1, 80/6 i 82 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2011-07-07 13:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego na terenie dz. nr 551/3 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2011-07-07 13:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej na odcinku od skrzyżowania ul. Smoczej z ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 w Szczecinie na terenie działek nr 22, 24/26, 24/14, 24/21, 24/17 w obrębie 4127 oraz na dz. nr 15 w obrębie 4131 w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w szczecinie, znak SKO/Ma/420/3383/11 wyznaczającym Burmistrza Gminy Nowogard jako organ właściwy do załatwienia sprawy. 2011-06-28 09:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego średniego ciśnienia Dz 125 PE w ul .Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich oraz w ul. 3- Maja, na terenie działek nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard, dz. nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz dz. nr 199 oraz 209 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2011-06-28 09:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z odowdnieniem deszczowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działek nr 13/9, 14/2, 16, 22/4, 25/5, 120, 261/2, 17/5, 17/3, 18/2 i 21 w miejscowości Błotno, obręb Błotno 2011-06-28 09:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję 48/CP/2010 z dnia 26.01.2011r. w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci. 2011-06-08 11:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 72, 73, 24, 77 oraz 56 w miejscowości Sąpolnica obręb Sąpolnica 2011-06-07 11:04
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postepowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej, złącza kablowego oraz złącza kablowo- pomiarowego w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową na dz. nr 74, 153/2, 171/2 i 350 celem zasilenia w energię elektryczną dz. nr 368 znajdujących się w miejscowości Karsk w obrębie Karsk. 2011-05-31 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 100/20, 100/19, 100/21, 100/23 i 100/22 w obrębie 6 miasta Nowogard 2011-05-27 15:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 405/2, 405/3 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2011-05-17 12:00
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 72, 73, 24, 77 oraz 56 w miejscowości Sąpolnica obręb Sąpolnica. 2011-05-10 13:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr 867/40 oraz 867/27 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2011-05-10 13:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowych w obrębie 6 miasta Nowogard. 2011-05-10 13:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej, złącza kablowego oraz złącza kablowo- pomiarowego w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową na dz. nr 74, 153/2, 171/2 i 350 celem zasilenia w energię elektryczną dz. nr 368 znajdujących się w miejscowości Karsk w obrębie Karsk 2011-05-04 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 33/1, 34/5, 34/7 w miejscowości Miętno obręb Miętno. 2011-05-02 08:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 733, 78, 92/10, 81/1, 102/4, 91/1, 102/1, 80/1 i 80/6 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2011-04-28 09:29
dokument Obwieszczenie zakonczenia postepowania w sprawie zmiany decyzji nr 48/CP/2010 z dnia 26.01.2011 r. w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci 2011-04-19 15:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w działkach nr 867/40 oraz 867/27 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-04-19 15:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie świetlicy w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie na terenie działki nr 755 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-04-19 15:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego średniego ciśnienia Dz 125 PE w ul .Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich oraz w ul. 3- Maja, na terenie działek nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard, dz. nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz dz. nr 199 oraz 209 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2011-04-19 11:37
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 405/2, 405/3 w obręb 2 miasta Nowogard 2011-04-18 13:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję 18/CP/2010 z dnia 28.06.2010 r. w zakresie zmiany numeracji działki 2011-04-13 11:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8- 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie na terenie działek nr 95, 69, 116 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard 2011-04-13 10:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 72, 73, 24, 77 oraz 56 w miejscowości Sąpolnica obręb Sąpolnica 2011-04-08 10:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w dz. nr 405/1, 405/2, 405/3 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2011-04-05 10:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 33/1, 34/5, 34/7 w miejscowości Miętno obręb Miętno. 2011-04-05 10:05
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 48/CP/2010 z dnia 26.01.2011r. w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci. 2011-04-05 10:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wody poprzez wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr 66 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2011-04-05 09:59
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowogard 2011-03-30 12:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie świetlicy w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie na terenie działki nr 755 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-03-18 13:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 425, 424, 415, 413/1, 412 oraz 405/4 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-03-09 12:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8÷ 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Bohaterów Warszawy na terenie działek nr 459, 87 oraz 561 w obrębie 5 miasta Nowogard i na dz. nr 95, 69,116 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard. 2011-02-24 20:57
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wody poprzez wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr 66 w obrębie 1 miasta Nowogard. 2011-02-23 12:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ul. Młynarskiej, Wartckiej, Magazynowej, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Jana Kasprowicza w Nowogardzie na terenie dz. nr 350, 240, 380, 351, 398, 294, 346, 326, 308 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-02-18 09:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3 m w ul. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 478, 479 oraz 459 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-02-18 09:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Kilińskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 28, 120/5, 122/2, 122/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-18 09:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3÷ 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 149, 152, 153, 154, 155, 173, 172/4, 181, 169, 170/1, 170/2, 168, 189/1 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-02-18 09:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Ludwika Waryńskiego i Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie na terenie dz. nr 55, 63, 77, 120/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-18 09:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 553/18, 543/14, 543/12, 542, 518 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-02-18 09:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m na terenie działek nr 84/31, 84/29, 89/3 oraz 306/2 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-18 09:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ulicach: - Promenada na terenie dz. nr 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na dz.nr 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard - 3- go Maja na terenie dz. nr 93, 109/2 oraz 110 w obrębie 3 miasta Nowogard - Plac Szarych Szeregów na terenie dz. nr 122/4 oraz 144/6 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-18 09:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. W. Sikorskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 591, 592, 564, 566 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-02-18 09:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych, kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 m w ul. Plac Szarych Szeregów, Blacharskiej oraz Kardynała Wyszyńskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 120/5, 122/4, 124, 126/2, 131 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz na dz. nr 807/1, 807/2, 738 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-02-18 09:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Stolarskiej i Blacharskiej w Nowogardzie, na terenie działek nr 238, 138, 239, 233, 231 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-18 08:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,80 m w Nowogardzie na terenie działek nr 102/6, 100/24, 103, 111, 145/7, 150/3, 151, 153, 155, 143, 168 oraz 125 w obrębie 6 miasta Nowogard 2011-02-18 08:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 248/22 i 246 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-02-11 10:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 425, 424, 415, 413/1, 412 oraz 405/4 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-02-11 10:20
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Stolarskiej i Blacharskiej w Nowogardzie, na terenie działek nr 238, 138, 239, 233, 231 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2011-01-18 10:01
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,80 m w Nowogardzie na terenie działek nr 102/6, 100/24, 103, 111, 145/7, 150/3, 151, 153, 155, 143, 168 oraz 125 w obrębie 6 miasta Nowogard. 2011-01-18 10:01
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia loklaizacji inwestycj icelu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8÷ 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Bohaterów Warszawy na terenie działek nr 459, 87 oraz 561 w obrębie 5 miasta Nowogard i na dz. nr 95, 69,116 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard. 2011-01-18 10:00
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Ludwika Waryńskiego i Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie na terenie dz. nr 55, 63, 77, 120/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2011-01-18 09:59
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych, kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 m w ul. Plac Szarych Szeregów, Blacharskiej oraz Kardynała Wyszyńskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 120/5, 122/4, 124, 126/2, 131 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz na dz. nr 807/1, 807/2, 738 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2011-01-18 09:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Kilińskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 28, 120/5, 122/2, 122/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-01-18 09:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 425, 424, 415, 413/1, 412 oraz 405/4 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-01-17 11:51
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 553/18, 543/14, 543/12, 542, 518 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-01-11 11:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 553/18, 543/14, 543/12, 542, 518 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-01-11 11:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. W. Sikorskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 591, 592, 564, 566 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-01-11 11:57
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 248/22 i 246 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-01-11 10:30
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ulicach: Promenada na terenie dz. nr 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na dz. nr 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard; 3- go Maja na terenie dz. nr 93, 109/2 oraz 110 w obrębie 3 miasta Nowogard; Plac Szarych Szeregów na terenie dz. nr 122/4 oraz 144/6 w obrębie 3 miasta Nowogard 2011-01-07 17:49
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ulicach: - Promenada na terenie dz. nr 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na dz. nr 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard - 3- go Maja na terenie dz. nr 93, 109/2 oraz 110 w obrębie 3 miasta Nowogard - Plac Szarych Szeregów na terenie dz. nr 122/4 oraz 144/6 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2011-01-05 14:37
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3÷ 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 149, 152, 153, 154, 155, 173, 172/4, 181, 169, 170/1, 170/2, 168, 189/1 w obrębie 2 miasta Nowogard 2011-01-03 14:24
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3m w ul. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 478, 479 oraz 459 w obrębie 5 miasta Nowogard 2011-01-03 14:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Świerczewo- Strzelewo w dz. nr 38/3, 39, 45, 56/1, 57/1, 98/1 i 98/2 w obrębie Świerczewo 2010-12-29 09:33
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷0,4 m w ul. Młynarskiej, Wartckiej, Magazynowej, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Jana Kasprowicza w Nowogardzie na terenie dz. nr 350, 240, 380, 351, 398, 380, 294, 346, 326, 308 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-12-29 09:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 229, 202 oraz 181 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-12-20 09:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 179, 80, 255/1, 263 oraz 251 w miejscowości Czermnica, obręb Czermnica 2010-12-20 09:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 325/3 ora 371/2 w obrębie Kulice 2010-12-20 09:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wody poprzez wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr 17/5 w miejscowości Błotno obręb Błotno 2010-12-20 09:13
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m na terenie działek nr 84/31, 84/29, 89/3 oraz 306/2 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-12-20 09:06
dokument Obwieszenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE80 SDR 11 de 32 na terenie działek nr 733, 774/2, 775/2, 775/1, 773, 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na działce nr 121 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-12-20 09:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3÷ 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 149, 152, 153, 154, 155, 173, 172/4, 181, 169, 170/1, 170/2, 168, 189/1 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-12-09 11:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ul. Młynarskiej, Wartckiej, Magazynowej, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Jana Kasprowicza w Nowogardzie na terenie dz. nr 350, 240, 380, 351, 398, 294, 346, 326, 308 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-12-09 11:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,3 m w ul. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 478, 479 oraz 459 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-12-09 11:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,80 m w Nowogardzie na terenie działek nr 102/6, 100/24, 103, 111, 145/7, 150/3, 151, 153, 155, 143, 168 oraz 125 w obrębie 6 miasta Nowogard 2010-12-09 11:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8÷ 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Bohaterów Warszawy na terenie działek nr 459, 87, 116 oraz 561 w obrębie 5 miasta Nowogard i na dz. nr 95, 69 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard 2010-12-09 11:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Kilińskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 28, 120/5, 122/2, 122/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-12-09 11:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,6 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych na terenie działek nr 553/18, 543/14, 543/12, 542, 518 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-12-09 11:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m na terenie działek nr 84/31, 84/29, 89/3 oraz 306/2 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-12-09 11:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Ludwika Waryńskiego i Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie na terenie dz. nr 55, 63, 77, 120/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-12-09 11:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m w ulicach: - Promenada na terenie dz. nr 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na dz. nr 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard - 3- go Maja na terenie dz. nr 93, 109/2 oraz 110 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2010-12-06 14:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. W. Sikorskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 591, 592, 564, 566 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2010-12-06 14:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych, kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 m w ul. Plac Szarych szeregów, Blacharskiej oraz Kardynała Wyszyńskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 120/5, 122/4, 124, 126/2, 131 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz na dz. nr 807/1, 807/2, 738 w obrębie 2 miasta Nowogard. 2010-12-06 14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Stolarskiej i Blacharskiej w Nowogardzie, na terenie działek nr 238, 138, 239, 233, 231 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2010-12-06 14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postepowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej budowie sieci wodociągowej Świerczewo- Strzelewo w dz. nr 38/3, 39, 45, 56/1, 57/1, 98/1, 98/2 w obrębie Świerczewo. 2010-12-06 14:02
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wody poprzez wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr 17/5 w miejscowości Błotno obręb Błotno. 2010-11-26 10:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 248/22 i 246 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-11-24 12:43
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE80 SDR 11 de 32 na terenie działek nr 733, 774/2, 775/2, 775/1, 773, 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na działce nr 121 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-11-23 14:38
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie zmiany trasy linii kablowej doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi 2010-11-22 12:09
dokument Obwieszczenie w sprawie zakonczenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. 2010-11-16 08:38
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo. 2010-11-16 08:38
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 229, 202 oraz 181 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-11-15 14:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE80 SDR 11 de 32 na terenie działek nr 733, 774/2, 775/2, 775/1, 773, 807/3 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz na działce nr 121 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-11-05 09:21
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15 kV, obejmującej działki nr 140/1, 139, 140/2, 137, 125 w obrębie 6 miasta Nowogard 2010-11-04 13:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ujęcia wody poprzez wykonanie studni głębinowej wierconej na działce nr 17/5 w miejscowości Błotno obręb Błotno 2010-11-03 10:48
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 179, 80, 255/1, 263 oraz 251 w miejscowości Czermnica, obręb Czermnica. 2010-11-02 15:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Świerczewo- Strzelewo w dz. nr 272/4, 273 i 274 w obrębie Strzelewo oraz w dz. nr 38/2, 38/3, 39, 42, 45, 56/1, 57/1, 98/1, 98/2, 99/1 i 99/2 w obrębie Świerczewo. 2010-10-20 16:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie zmiany trasy linii kablowej doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi. 2010-10-18 22:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 179, 80, 255/1, 263 oraz 251 w miejscowości Czermnica, obręb Czermnica 2010-10-07 08:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo - pomiarowego w dz. nr 325/3 ora 371/2 w obrębie Kulice 2010-10-07 08:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. 2010-09-27 12:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo 2010-09-24 15:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo. 2010-09-24 12:56
dokument Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz Burmistrza Nowogardu 2010-09-24 10:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie. 2010-09-21 15:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie przebudowy linii napowietrznej 15 kV, obejmującej działki nr 140/1, 139, 140/2, 137, 125 w obrębie 6 miasta Nowogard 2010-09-14 08:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-09-14 08:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2010r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych. 2010-09-09 14:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie. 2010-09-07 12:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja. 2010-09-07 12:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2010 - 2015" 2010-09-07 11:56
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka ulicy Ks. Racibora w Nowogardzie 2010-09-07 09:15
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków 2010-09-07 08:39
dokument obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu "Programu ochrony środowiska gminy Nowogard na lata 2009 - 1012 z perspektywą do roku 2016" w raz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. 2010-08-31 09:54
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" 2010-08-24 14:49
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-08-24 12:34
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja 2010-08-24 12:18
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie 2010-08-24 12:18
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie 2010-08-24 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV, węzłów kablowych oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 457, 456/14, 459, 455/2 i 456/1 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2010-07-30 14:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 47 i 96 w m. Krasnołęka gmina Nowogard. 2010-07-30 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośniezmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.r.. dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w obrębie Warnkowo w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych. 2010-07-30 14:56
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie windy-platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie na terenie działki nr 100 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2010-07-30 09:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-07-30 09:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie 2010-07-22 11:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja 2010-07-22 11:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki nr 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta 2010-07-22 11:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie windy platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3-go Maja w Nowogardzie na terenie działki nr 100 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-07-22 11:09
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" 2010-07-21 14:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk 2010-07-16 11:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 de 125 i 90 i ciśnieniu nominalnym pn= 2,0 kPa na terenie dz. nr 2, 16 i 37 w obrębie 1 miasta Nowogard celem przyłączenia działki nr 103/3 w Nowogardzie 2010-07-16 11:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie 2010-07-14 09:51
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.r.. dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w obrębie Warnkowo w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo - pomiarowych 2010-06-29 10:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych 2010-06-29 10:23
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki nr 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-06-25 09:46
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnetrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk 2010-06-25 09:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180/40PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q= 40m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno - usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie 2010-06-09 20:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de 100PE wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 413/1, 412, 415, w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działek nr 413/12, 413/13, 413/3, 413/4 w Nowogardzie 2010-06-09 20:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 47 i 96 w m. Krasnołęka gmina Nowogard 2010-06-02 09:38
dokument Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.2010r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych 2010-05-28 13:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5 w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszklanych 2010-05-28 08:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 835/1, 835/2, 834/1, 834/2, 829, 827, 824, 821, 833/1, 833/2, 831, 733, 822 oraz 825 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-05-28 08:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lini kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk 2010-05-24 15:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de100PE wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek o nr geodezyjnych 413/1, 412, 415 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działek nr 413/12, 413/13, 413/3, 413/4 w Nowogardzie 2010-05-24 15:22
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV, węzłów kablowych oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 457, 456/14, 459, 455/2 i 456/1 w obrębie 5 miasta Nowogard 2010-05-12 15:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE na terenie działki nr 81 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu uzbrojenia działki nr 867/40 2010-05-07 10:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom-Pn=350 kPa) PE80 SDR11 dz= 63mm L=120m, zlokalizowanej w ulicy Cmentarnej w Nowogardzie, na terenie działki nr 150 w obrębie 4 miasta Nowogard 2010-05-07 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130 m i linii kablowej o długości 50 m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii 2010-05-07 10:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo 2010-05-04 15:02
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180/40PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie 2010-05-04 15:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 7, na terenie działki 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-05-04 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym do przepompowni ścieków oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach nr 835/1, 835/2, 834/1, 834/2, 829, 827, 824, 821, 833/1, 833/2, 831, 733, 822 oraz 825 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-05-04 14:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dz63 w działkach nr 424 i 415 w obrębie 2 miasta Nowogard, celem zasilenia projektowanego budynku na działce nr 868/2 znajdującego się przy ulicy Macieja Rataja w Nowogardzie 2010-05-04 14:57
dokument Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: nr 6 m. nowogard, nr 7 m. Nowogard, Miętno, Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn gm. Nowogard 2010-04-23 09:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c PE 100SDR 17,6 de 125 i 90 i ciśnieniu nominalnym Pn=2,0kPa na terenie dz. nr 2,16 i 37 w obrębie 1 miasta Nowogard i dz. nr 553/18, 557/12 i 573 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działki nr 103/3 w Nowogardzie 2010-04-22 10:09
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenie postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130m i linii kablowej o długości 50m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działakch o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii 2010-04-09 11:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE na terenie działki nr 81 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu uzbrojenia działki nr 867/40 2010-04-09 11:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-03-22 13:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV zasilającej złącza kablowo- pomiarowe na terenie działek 328, 184/1 i 185 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-03-16 08:56
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard 2010-03-15 13:55
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/34, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garażów i budynków mieszkalnych wielorodzinnych 2010-03-15 13:46
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (pnom- Pn= 350 kPa) dz32PE, na terenie dz. nr 558, 559 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz na dz. nr 87 w obrębie 6 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalnego na dz. nr 559 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie 2010-03-10 11:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 56/CP/6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2010 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130 m i linii kablowej o długości 50 m wraz z dwoma złączami kablowo- pomiarowymi w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard w zakresie przebiegu trasy sieci oraz rodzaju budowanej linii 2010-03-10 11:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego 7, na terenie działki 759/5 w obrębie 2 miasta Nowogard 2010-03-10 11:47
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie koryta rzeki Rutka w km 0+000- 7+200 w dzialkach numer 1, 3, 5, 11, 16, 16/1, 109, 149/1, 151/1, 152/2, 152/3, 154, 155, 184, 184/1, w obrębie Struga, a dzialkach numer 61/3, 63, 65/1 i 66 w obrębie Wołowiec, w dzialkach numer 35, 36, 37/2, 48, 52/1, 53/2, 56/2, 57, 73/4, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 96, 97, 108, 117, 121, 122, 245, 250/1, 252 i 253 w obrębie Orzechowo 2010-02-26 10:45
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 na dzialkach o numerach geodezyjnych 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, w obrębie 6 miasta Nowogard 2010-02-26 10:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom-Pn=350 kPa) PE80 SDR11 dz= 63mm L= 120m, zlokalizowanej w ulicy Cmentarnej w Nowogardzie, na terenie działki nr 150 w obrębie 4 miasta Nowogard 2010-02-23 11:18
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV zasilającej złącza kablowo- pomiarowe na terenie dzialek 328, 184/1 i 85 w obrębie 3 miasta Nowogard 2010-02-18 15:10
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 100/23, 100/19 101/5, 101/4 oraz 101/3 w obrębie 6 miasta Nowogard celem zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2010-02-18 15:09
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (pnom- Pn= 350 kPa) dz63PE w ul. Gryfitów- Jana Pawła II 2010-02-18 14:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy 3- Maja w Nowogardzie, na terenie działki nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard i na terenie dzialki nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard 2010-02-18 14:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lądowiska helikopterów lotniczego ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym szpitalu Rejonowym przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 759/5 w obrębie 6 miasta Nowogard. 2010-02-18 14:51
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w działkach nr 233, 237/2, 237/10, 239, 240/5, 241, 308/1, 308/2, 242/1 w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia terenu rekreacyjno - sportowego 2010-02-12 14:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/34, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garażów i budynków mieszkalnych wielorodzinnych 2010-02-12 14:40
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de 90 PE w miejscowości Długołęka gm. Nowogard, na terenie działki nr 148, w obrębie Długołęka 2010-02-12 14:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej doziemnej i złączy kablowo- pomiarowych w dz. 100/23, 100/19, 101/5, 101/4, 101/3 w obrębie 6 miasta Nowogard celem zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2010-02-12 14:25
dokument Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-02-01 11:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na remoncie i przebudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego w Trzechlu gm. Nowogard, na działkach o numerach geodezyjnych 254 i 256/6 w obrębie Trzechel 2010-01-26 12:23
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard - obręb 1, działki nr 31, 35/1, 41/1 2009-12-15 12:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130 m i linii kablowej o długości 50 m wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2009-12-11 10:22
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na remoncie i przebudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z terenem przyległym, przy ul. Stefana Żeromskiego 5 w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 439 w obrębie Nowogard 5 2009-12-11 10:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy 3-go Maja w Nowogardzie, na terenie działki nr 93 w obrębie 3 miasta Nowogard i na terenie działki nr 15 w obrębie 4 miasta Nowogard 2009-11-10 10:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko - gminy Nowogard - obręb Żabówko 2009-10-30 08:20
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, dla gminy Nowogard - obręb Żabówko 2009-10-28 11:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (pnom - Pn=2,00 kPa) dz90PE w ul. Wybickiego w Nowogardzie, w działkach nr 104/6 i 105/2 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalnego 2009-10-26 10:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (pnom - Pn=2,00 kPa) dz90PE w ul. Teodora Roosevelta w Nowogardzie, w działce nr 396 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalnego 2009-10-26 10:38
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de180PE celem zasilania instalacji gazowych dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego REM przy ul. 3-go Maja 26 w Nowogardzie w ulicach 3-go Maja, 5 Marca, Dąbroszczaków, 700-lecia w działkach nr 252, 241, 206/2, 246, 93 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2009-10-20 14:34
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zatoki autobusowej z pętlą do zawracania przy drodze powiatowej nr 0761Z, na terenie działek nr 11 i 14 w obrębie Maszkowo w gminie Nowogard. 2009-10-20 11:48
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wolnostojącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q-80Nm3/h zlokalizowanej przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 126 w obrębie 6 miasta Nowogard. 2009-10-20 11:47
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie placu zabaw dla dzieci w Wołowcu gm. Nowogard, na terenie działki nr 147 w obrębie Wołowiec. 2009-10-20 11:47
dokument Obieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk "ORLIK" i hurtowni przy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, z chodnikiem, drogą wewnętrzną i przyłączami do kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach geodezyjnych 102/6, 114, 115 i 116 w obrębie 6 miasta Nowogard 2009-09-30 15:16
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4 kV w m. Sieciechowo gm. Nowogard w działkach nr 281, 282, 300/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 310/20 w obrębie Kulice oraz w działce 320 w obrębie Długołęka. 2009-09-30 09:53
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4kV w Nowogardzie, na działkach o numerach 80/1, 91/1, 91/4, 92/13, 93, 102/1, 102/4 i 106 w obrębie Nowogard 1 oraz na działkach nr 733, 804 i 807/3 w obrębie Nowogard 2 celem uzbrojenia działek o numerach 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 91/2, 91/3, 102/2 i 102/3 w obrębie Nowogard 1 2009-09-30 09:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej od istniejącej stacji transformatorowej w działce nr 424 do istniejącego słupa w działce nr 320 w miejscowości Sieciechowo gm. Nowogard, w działkach nr 320, 424 i 425 w obrębie Długołęka. 2009-09-30 09:08
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 13/CP/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.05.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Racibora i Jana Pawła II w miejscowości Nowogard na terenie działek nr 100/13,100/15,100/16,100/17,100/18,100/19,100/20,100/22,100/23, 101/4,101/5 i 103 w obrębie 6 miasta Nowogard 2009-09-30 09:07
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi Jana Pawła II w Nowogardzie wraz z kanalizacją deszczową na terenie działki nr 132/3 obr. nr 6 m. Nowogard 2009-09-29 08:23
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE100 SDR17,6 Dz=90 mm, L=50 m wraz z przyłączem do działki 140/3 zlokalizowanych w ulicy Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie, w działkach o numerach geodezyjnych 140/3 i 140/4 w obrębie 6 miasta Nowogard 2009-09-25 09:35
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 Dz=90 mm, L=150 m zlokalizowanego w ulicy Generała Sikorskiego w Nowogardzie, na działkach o numerach geodezyjnych 591 i 733 w obrębie 2 miasta Nowogard 2009-09-25 09:34
dokument Obwieszczenie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4 kV wraz z stacją transformatorową celem zasilenia gospodarstwa rolnego w m. Nowe Wyszomierki gm. Nowogard, w działkach nr 5, 16, 18/1, 29 i 33, w obrębie Nowe Wyszomierki. 2009-09-25 09:24
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w Nowogardzie, w działkach nr 60/1 i 61/1 w obrębie Nowogard 1. 2009-09-25 09:22
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 177 w obrębie 5 miasta Nowogard. 2009-09-25 09:21
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w działkach o numerze 157/3 i 158/1 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach nr 300/1 i 315/13 w obrębie Kulice. 2009-09-25 09:20
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de90PE dla potrzeb Dworca PKP i pawilonu handlowego przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 93 w obrębie Nowogard 3 oraz na działkach o numerach 199 i 200/2 w obrębie 5 miasta Nowogard 2009-09-25 09:19
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania przepompowni ścieków w Nowogardzie ? linia kablowa, od istniejącego węzła kablowego wraz ze złączem kablowo pomiarowym w działkach nr 591 i 733 obręb Nowogard 2 od istniejącego słupa linii napowietrznej 2009-09-02 08:58
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zatoki autobusowej z pętlą do zawracania przy drodze powiatowej nr 0761Z, na terenie działek nr 11 i 14 w obrębie Maszkowo w gminie Nowogard 2009-09-02 08:57
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka drogi Jana Pawła II z chodnikami oraz budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na działce o numerze geodezyjnym 132/3 w obrębie 6 m. Nowogard 2009-09-02 08:54
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w Nowogardzie 2009-09-02 08:53
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4 kV w m. Sieciechowo gm. Nowogard 2009-09-02 08:52
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4kV w Nowogardzie, 2009-09-02 08:51
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2009-09-02 08:50
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de90PE dla potrzeb Dworca PKP i pawilonu handlowego przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie, 2009-09-02 08:49
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicach Dąbrowszczaków i 700-Lecia w Nowogardzie 2009-09-02 08:48
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Łęgno 2009-08-24 15:18
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą i przyłączami w miejscowości Łęgno 2009-08-24 15:16
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy lądowiska helikopterów lotniczego ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie 2009-08-24 15:04
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Poniatowskiego na zasadzie spowolnienia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 106 w Nowogardzie 2009-08-24 15:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi krajowej nr 6 2009-08-17 11:47
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej, linii oświetlenia ulicznego w miejscowosci Ogorzele gm. Nowogard 2009-08-10 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olchowo gm. Nowogard 2009-08-10 11:22
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej, linii kablowej doziemnej i złącza kablowo-pomiatpowego w m. Wojcieszyn. 2009-08-04 10:37
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej, linii kablowej doziemnej i złącza kablowo-pomiatpowego w m. Długołęka. 2009-08-04 10:37
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dróg wewnętrznych na osiedlu "Gryfitów" 2009-07-24 11:46
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w m. Wojcieszyn gm. Nowogard w działce nr 86 w obrębie Wojcieszyn 2009-07-13 09:00
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w m. Wojcieszyn gm. Nowogard w działce nr 86 w obrębie Wojcieszyn 2009-07-13 08:59
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego dla zasilania przepompowni ścieków w Nowogardzie - linia kablowa, od istniejącego węzła kablowego wraz ze złączem kablowo pomiarowym w działkach nr 591 i 733 obręb Nowogard 2 od istniejącego słupa linii napowietrznej 2009-07-13 08:58
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo ? pomiarowego w m. Ogorzele gm. Nowogard w działkach nr 317 i 313 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka 2009-07-13 08:58
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 157/3 i 158/1 w obrębie Nowogard 4 oraz w działkach nr 300/1 i 315/13 w obrębie Kulice 2009-07-13 08:57
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego, na działce o numerze geodezyjnym 116 w obrębie 6 miasta Nowogard 2009-07-13 08:56
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego, na działkach o numerach geodezyjnych 74 i 80/51 w obrębie 2 miasta Nowogard 2009-07-13 08:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy m. Nowogard w ciagu drogi krajowej nr 6 2009-07-02 14:21
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 2009-07-02 14:21
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na środowisko, dla działek 78 i 79 obręb Słajsino. 2009-04-02 19:10
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej i złączy pomiarowo kablowych dla zasilania garażu w działkach nr 308/2, 239, 231 i 205/24 w obrębie 3 miasta Nowogard 2009-03-30 15:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 33775 2009-03-30 15:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 33754 2009-03-30 15:54
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognoz oddziaływania na środowisko, dla obrębów : 6 m. Nowogard, 7 m. Nowogard, Miętno, Olchowo, Warnkowo, Wojcieszyn. 2009-03-31 10:54
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, miasta Nowogard ? obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1 2009-03-31 10:55
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stawy rybne zlokalizowane na działkach nr 9/2 i 11/10 obręb geodezyjny Bochlin, gm. Nowogard" 2009-02-19 08:26
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojcieszyn" 2009-02-02 15:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olchowo" 2009-02-02 15:30
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warnkowo" 2008-11-14 08:35
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" 2008-11-14 08:37
dokument Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy norek na działkach nr 168, 170/1, 171 i 195 obręb geodezyjny Struga 2008-11-12 09:22
dokument Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrantami przeciw pożarowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, pompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym ścieków 2008-09-11 11:49
dokument Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia De 125 PE celem zasilenia instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego na działce nr 98/1 w Nowogardzie. 2008-09-11 11:47
dokument Postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Żabowo na terenie działki 265 obręb Żabowo gm. Nowogard. 2008-09-11 11:47
dokument Obwieszczenie - w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w miejscowości Nowogard na terenie działek nr 447/1, 446, 450, 240, 244, 242/3 obręb 5 m. Nowogard. 2008-08-28 08:42
dokument Obwieszczenie - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Żabowo na terenie działki 265 obręb Żabowo gm. Nowogard. 2008-08-28 08:40
dokument Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 125/63/32 PE wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de 25 PE do budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 2008-08-20 08:48
dokument Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era 33420 Nowogard na istniejącym kominie zlokalizowanym na działce numer 11/14, obręb 5, gm. Nowogard. 2008-08-12 15:22
dokument Budowa zakładu do produkcji oleju odśluzowanego z rzepaku 2008-06-13 08:59
dokument Budowa kolektora deszczowego w ul. Sikorskiego w Nowogardzie 2008-06-05 11:48
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino w Gminie Nowogard 2010-02-01 11:05
dokument budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w m. Słajsino gm. Nowogard; na działkach o numerach ewidencyjnych 66/1, 66/2 i 68/1 w obrębie Słajsino, gm. Nowogard 2007-11-26 13:03
dokument obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami, drogami, instalacjami wod. - kan., energetycznymi, paliwowymi, sprężonego powietrza, telekomunikacji i teletechniki oraz przyłączem wod. - kan., energetycznym, telekomunikacyjnym na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 198 i 215/1 obręb geodezyjny Nr 5 m. Nowogard 2007-11-26 12:59
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę wodociągu Nowogard-Olchowo-Gardna 2007-11-15 10:16
dokument budowa zakładu produkcji płyty wiórowej 2007-04-05 08:49
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej Centertel w Nowogardzie 2007-03-06 10:05
dokument obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sparawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw "HL" przy ul. Gen. Bema w Nowogardzie 2006-10-24 09:03
dokument obwieszczecnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2006-10-06 10:52
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administrracyjnego w sparwie budowy kanalizacji sanitarnej 2006-09-26 07:39
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 2006-09-26 07:37
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko 2006-09-14 14:38
dokument adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniej±cej fermy kurzej na potrzeby fermy tuczu kurzego 2006-04-04 15:23
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM w Grabinie 2006-01-31 12:46
dokument Wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla stacji obsługi pojazdów 2005-10-10 10:48
dokument wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla PGNiG 2005-10-10 10:48
dokument wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych-Noworim 2005-09-19 11:31
dokument Wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2005-09-09 15:00
dokument Opracowanie planu zagospod. przestrzennego gminy Nowogard 2004-04-08 15:58