herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Mapa biuletynu

Miasto i Gmina Nowogard
|___Dane teleadresowe
Burmistrz Miasta
|___Burmistrz Nowogardu
|___Sprawozdania z działalności
      |___VII Kadencja od 2014r do 2018r
      |___VI Kadencja od 2010r do 2014r
      |___V Kadencja od 2006r do 2010r
|___Sprawozdania finansowe
Rada Miejska
|___Radni Rady Miejskiej
|___Retransmisje Rady Miejskiej w Nowogardzie
|___Transmisje Rady Miejskiej
|___Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji
      |___Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VIII kadencja
      |___Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VII kadencja
      |___Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VI kadencja
      |___Porządek obrad - V kadencja
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___ Uchwały Rady Miejskiej - VIII kadencja
      |___Uchwały Rady Miejskiej - VII kadencja
      |___Uchwały Rady Miejskiej - VI kadencja
      |___Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja
|___Protokoły z sesji
      |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VII kadencja
      |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VI kadencja
      |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - V kadencja
|___Komisje Rady
|___Protokoły z posiedzeń komisji
      |___Protokoły komisji Rewizyjnej
      |___Protokoły komisji Społecznej
      |___Protokoły komisji Finansowo Gospodarczej
|___Interpelacje i zapytania
      |___VIII kadencja (2018-2023)
Urząd Miejski
|___Organizacja Urzędu
Jednostki Gminne
|___Jednostki organizacyjne
|___Sołectwa
|___Rejestr jednostek organizacyjnych
Prawo lokalne
|___Statut Gminy
|___Regulaminy
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2018-2023
      |___Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2014-2018
      |___Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2010-2014
      |___Zarządzenia Burmistrza Nowogardu w kadencji 2006-2010
|___Przepisy Gminne
|___Uchwały Rady Miejskiej
|___Uchwały dot. prawa miejscowego
      |___Inne
      |___Podatki i Opłaty Lokalne
            |___Uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
      |___Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wybory
|___Wybory do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015r.
|___Referendum Ogólnokrajowe 6.09.2015r.
|___Samorządowe 2014
|___Samorządowe 2018
Konsultacje społeczne
|___Konsultacje społeczne
      |___w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy dwóch budynków usługowo-handlowych (marketów budowlanych - MRÓWKA) na terenie miasta Nowogard.
      |___W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostawienia Pomnika "Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie
      |___W sprawie budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa.
      |___W sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych
      |___W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki
      |___W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku
      |___W sprawie lokalizacji pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie
Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Zamówienia publiczne spoza ustawy
      |___Zamówienia publiczne spoza ustawy w jednostkach organizacyjnych gminy
      |___Zamówienia publiczne spoza ustawy
|___Zamówienia na usługi społeczne
|___Zamówienia w ramach partnerstwa publiczno prywatnego
|___Plan Zamówień
|___Gminne Konkursy
|___Publiczny Transport Zbiorowy
|___Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa, negocjacje
      |___WYNIKI PRZETARGÓW
      |___WYKAZY
|___Ruchomości - sprzedaż, dzierżawa
|___Petycje
      |___petycje
|___Dostęp do informacji publicznej
|___Otwarte konkursy ofert
      |___ Ogłoszenia konkursów 2019
      |___Ogłoszenia konkursów 2018
      |___Ogłoszenia konkursów 2017
      |___Ogłoszenia konkursów 2016
      |___Ogłoszenia konkursów 2015
      |___Ogłoszenia konkursów 2014
      |___Ogłoszenia konkursów 2013
      |___Ogłoszenia konkursów 2012
      |___Ogłoszenia konkursów 2011
      |___Ogłoszenia konkursów 2010
      |___Ogłoszenia konkursów 2009
      |___Ogłoszenia konkursów 2008
      |___Ogłoszenia konkursów 2007
|___Dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Nowogard osoby
|___Karty spraw - wnioski
|___STUDIUM WYKONALNOŚCI
|___Ochrona danych osobowych
|___Zgromadzenia
|___Budżet
      |___Uchwały RIO
|___Gospodarka odpadami komunalnymi
|___Oferty Inwestycyjne
|___
|___Protokoły z kontroli
|___Obwieszczenia, komunikaty, uchwały
      |___Ogłoszenia, Zawiadomienia, Informacje
      |___Komunikaty
      |___Obwieszczenia
|___Rejestry, Ewidencje, Archiwa
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Urząd Miejski
            |___Berezowska Urszula - Kierownik Wydziału RLiF
            |___Biegańska - Sawicka Agnieszka - Sekretarz Gminy
            |___Bielida Antoni - Zastępca Burmistrza
            |___Bulowski Ryszard - Sekretarz Gminy
            |___Czapla Robert - Burmistrz Nowogardu
            |___Danilewski Artur - Zastępca Burmistrza
            |___Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ
            |___Gałęski Artur - Zastępca Burmistrza
            |___Kaczmarski Jerzy - Zastępca Burmistrza
            |___Kałmuk Eliza - Kierownik BPiO w Nowogardzie
            |___Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy
            |___Pacocha Urszula - Kierwonik Wydziału Spraw Obywatelskich
            |___Simiński Damian - Zastępca Burmistrza
            |___Urbański Zbigniew - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
            |___Ziemba Kazimierz - Burmistrz Nowogardu
            |___Krzysztof Kolibski - Zastępca Burmistrza
            |___Krugła Teresa
            |___Pawelec Tomasz
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
            |___Becela Leszek - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Nowogardzie
            |___Bielska Jolanta - Dyrektor Przedszkola Nr 1
            |___Błażewicz Iga - Kierownik działu OPS
            |___Borczyk Krystyna - Dyrektor Przedszkola Nr 3
            |___Buczyński Wiesław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
            |___Drążewska Aneta - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury
            |___Forgiel Agnieszka - Dyrektor SP w Strzelewie
            |___Fusik Renata - Dyrektor Sp w Orzechowie
            |___Grosicka Grażyna - p.o. kierownika ZBK w Nowogardzie
            |___Jackowiak Jolanta - Dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie
            |___Jarkiewicz Jadwiga - Dyrektor Przedszkola Nr 1
            |___Juszczyk Irena - Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
            |___Kaliszewski Wiesław - Dyrektor ZBK w Nowogardzie
            |___Kazuba Piotr - Dyrektor SP nr 3 w Nowogardzie
            |___Kondraciuk Waldemar - dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie
            |___Korkosz Józef - Dyrektor SP w Wierzbięcinie
            |___Kowalczyk Danuta - Dyrektor SP w Żabowie
            |___Krzyszkowski Zdzisław - dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie
            |___Kuligowska Beata - Dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie
            |___Kurek Zofia - Dyrektor Przedszkola Nr 4
            |___Lembas Kazimierz - Dyrektor SPSR w Nowogardzie
            |___Łysiak Anna - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
            |___Majchrzak Elżbieta - Dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie
            |___Maślana Dorota - kierownik OPS w Nowogardzie
            |___Nowik Elżbieta - Zastępca Kierownika OPS w Nowogardzie
            |___Olechowska-Jurczak Marzena - zastępca kierownika OPS w Nowogardzie
            |___Pędzik Magdalena - Kierownik ZEAS w Nowogardzie
            |___Pilarz Zofia - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie
            |___Przybyłek Mirosława - dyrektor Nowogardziego Domu Kultury
            |___Skibska Teresa - Dyrektor OPS w Nowogardzie
            |___Starczewska Alicja - p.o. dyrektora SP Żabowo
            |___Szukalska Ewa - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie
            |___Szymański Sebastian - Dyrektor SP nr 1 w Nowogardzie
            |___Wilczańska Marta - Kierownik ZEAS w Nowogardzie
                  |___Marta Wilczańska - 01.2017
            |___Wiśniewski Arkadiusz - Dyrektor Gimnazjum nr 3
                  |___Arkadiusz Wisniewski - 2015r
            |___Wiznerowicz - Gliwna Lidia - Dyrektor SP nr 2 w Nowogardzie
            |___Wróbel Ewa - Dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie
            |___Wysoszyńska Aneta - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie
            |___Zarębska - Kulesza Magdalena - Dyrektor SP nr 4 w Nowogardzie
            |___Ziółkowska Danuta - Dyrektor SP w Długołęce
            |___Żelazowski Tomasz - Dyrektor SP w Błotnie
      |___Radni VIII kadencji 2018-2023
      |___Radni VII kadencji 2014-2018
            |___Bednarek Jolanta
            |___Michał Bociarski
            |___Bogus Lidia
            |___Ciechanowski Arkadiusz
            |___Cwajda Mirosława
            |___Dziura Bogusław
            |___Gała Bogumił
            |___Jurczyk Dawid
            |___Kania Andrzej
            |___Kielan Dariusz
            |___Krata Michał
            |___Kwiatkowski Roman
            |___Nieradka Marcin
            |___Paśko Rafał
            |___Pawlak Jowita
            |___Piwowarczyk Renata
            |___Saniuk Stanisław
            |___Słomski Piotr
            |___Wiatr Michał
            |___Wiąz Anna
            |___Wolny Marcin
      |___Radni VI kadencji 2010-2014
            |___Augustynek Robert
            |___Bielida Antoni
            |___Bociarski Michał
            |___Rafiński Jacek
            |___Czapla Robert Antoni
            |___Gała Bogumił
            |___Jurek Lech
            |___Kania Andrzej
            |___Kolanek Paweł
            |___Kozieł Czesław
            |___Krzywania Marek
            |___Kubicki Jerzy
            |___Laskowski Mieczysław
            |___Marcinkowski Cezary
            |___Nieradka Marcin
            |___Paśko Rafał
            |___Saniuk Roman
            |___Saniuk Stanisław
            |___Szafran Tomasz
            |___Szpilkowski Rafał
            |___Tandecki Jan
            |___Wiatr Michał
            |___Wolny Marcin
      |___Radni V kadencji
            |___Jerzy Majewski
            |___Marek Krzywania - Przewodniczący Rady Miejskiej
            |___Robert Bogusław Augustynek
            |___Antoni Bielida
            |___Michał Jan Bociarski
            |___Robert Antoni Czapla
            |___Jan Fedeńczak
            |___Lech Józef Jurek
            |___Jerzy Lucjan Kaczmarski
            |___Stanisław Ignacy Kazuba
            |___Krystyna Bożena Kłosowska Wojtkiewicz
            |___Krzysztof Leszek Kosiński
            |___Jerzy Kubicki
            |___Sławomir Tomasz Kucal
            |___Mieczysław Laskowski
            |___Jan Mularczyk
            |___Rafał Marcin Paśko
            |___Tomasz Szafran
            |___Anna Szkołuda
            |___Rafał Marek Szpilkowski
            |___Andrzej Wasiak
            |___Krystyna Wysoszyńska
      |___Radni IV kadencji
            |___Oświadczenia za 2006 r. - koniec IV kadencji
            |___Oświadczenia za 2005 r.
            |___Oświadczenia za 2004 r.
                  |___Marek Krzywania
            |___Oświadczenia za 2003 r.
            |___Oświadczenia za 2002 r.
|___Wolne stanowiska
      |___Oświadczenia i kwestionariusze
      |___Wolne stanowiska nie urzędnicze
      |___Wolne stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych Gminy
|___Informacje o środowisku
|___Informacje o środowisku - archiwum
|___Informacje o środowisku - archiwum
      |___A – Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.
      |___B – Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne.
      |___C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów
      |___D – Polityki, strategie, plany lub programy.
      |___E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.
      |___F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polski która może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii.
      |___G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
      |___H - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
      |___I - Inne dokumenty