Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25 w obrębie ewidencyjnym Krasnołęka, gmina Nowogard". 2020-07-27 14:47
dokument Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.32.2019.KE 2020-07-02 10:00
dokument Decyzja o ustaleniu odszkodowania - WGN.6821.31.2019.KE 2020-07-01 16:15
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-15 15:24
dokument informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-05 17:29
dokument Informacja Dyrektora ZZ Gryfice 2020-06-02 16:19
dokument Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.69-3.2020.MKB 2020-05-27 09:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2020-05-13 07:43
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2020-03-17 13:10
dokument zawiadomienie Starosty Goleniowskiego 2020-03-03 14:22
dokument Ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej 2020-01-28 23:01
dokument Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego - WGN.6821.32.2019.KE 2019-12-18 07:41
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-11-29 15:22
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice 2019-11-29 15:21
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-08-27 11:20
dokument Informacja dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach 2019-08-27 11:18
dokument Informacja dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecinie 2019-08-27 11:18
dokument Informacja w sprawie punktu nieodpłatnych porad prawnych 2019-06-27 13:02
dokument Informacja Zarządu Zlewni Gryfice 2019-03-26 14:21
dokument Informacja Zarządu Zlewni w Stargardzie 2019-03-26 14:21
dokument Informacja Starosty Goleniowskiego w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 2018-10-09 10:35
dokument Informacja Burmistrza Nowogardu w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na lata 2016-2019 2018-08-03 12:37
dokument Informacja dyrektora RZGW Szczecin w/s fermy drobiu w Ostrzycy 2018-08-02 15:14
dokument Informacja dyrektora RZGW Szczecin w/s fermy drobiu w Wyszomierzu 2018-08-02 15:14
dokument Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2018-07-04 15:15
dokument Zawiadomienie o konsultacjach społecznych 2017-12-12 16:18
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3 2017-08-29 16:20
dokument Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego - WGN.6820.2.2017.GT 2017-05-17 15:55
dokument Zawiadomienie z dnia 9 lutego 2016r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskowa w Szczecinie. 2016-02-11 15:06
dokument Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 22/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 182, 199 i 200 w obrębie 3 miasta Nowogard. 2014-12-08 13:41
dokument Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2014-07-25 15:39
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-07-16 17:48
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dotyczy drogi krajowej nr 6 2014-06-17 10:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, dla obrębu Słajsino w gminie Nowogard. 2014-02-11 08:26
dokument Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XII/61/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 2014-06-17 10:53
dokument Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XII/60/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nowogard w 2012 roku 2014-06-17 10:54
dokument decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra 2014-06-17 10:54