Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SSiO.2110.19.2022.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2022-10-05 14:10:01
SSiO.2110.24.2022.BZ - Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2022-10-05 14:09:17
GKMiOŚ.271.7.2022.AW Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2022-10-05 14:08:32
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Andrzej Sawicki 2022-10-05 10:11:07
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXXI.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 6 października 2022 roku (czwartek) o godzinie: 8.00 Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:30:06
PiZP.240.277.2022 AK Remont komina na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin 14a/2 gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:27:37
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica". Specjalne potrzeby edukacyjne. Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:22:14
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica". Specjalne potrzeby edukacyjne. Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:20:03
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:19:28
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:19:03
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:18:44
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej/korekcyjnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:18:18
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej/korekcyjnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:17:44
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:17:40
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do sali zajęć specjalistycznych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:17:18
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej/korekcyjnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie". - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:15:52
Oferta pracy w SP Długołęka Andrzej Sawicki 2022-10-03 15:12:14
Oferty pracy dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023-Przedszkole Publiczne nr 3 Andrzej Sawicki 2022-10-03 14:16:13
Nabór na stanowisko dyrektor OPS 03.10.2022 Andrzej Sawicki 2022-10-03 14:14:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo ? sportowej, przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie przy ul. Stefana Żeromskiego 5, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych 439 i 400 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-09-30 14:27:50
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegającego na ustawieniu dwóch ławek parkowych Andrzej Sawicki 2022-09-30 14:26:30
PiZP.240.283.2022 AK Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2022" Andrzej Sawicki 2022-09-29 15:13:17
Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne koron drzew na terenie SP nr 3 Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-29 11:40:08
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do SP w Orzechowie Andrzej Sawicki 2022-09-29 09:07:54
Zarządzenie NR 107/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.09.2022 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Tomasz Zadróżny 2022-09-28 14:48:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 138/2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 71/1 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-09-28 14:47:15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacją oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki nr 309/2 obręb 0031 Olchowo, gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Tomasz Zadróżny 2022-09-27 16:09:08
Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług. Andrzej Sawicki 2022-09-27 13:53:17
Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2022-09-27 13:52:42
PiZP.240.277.2022 AK Remont komina na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin 14a/2 gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-27 13:46:28
Zakup i dostawa nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Andrzej Sawicki 2022-09-27 09:39:18
Zarządzenie NR 104\2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 września 2022 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022 Andrzej Sawicki 2022-09-26 15:23:00
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych w Ostrzycy i Strzelewie. Andrzej Sawicki 2022-09-26 11:30:59
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew na cmentarzach komunalnych w Ostrzycy i Strzelewie. Andrzej Sawicki 2022-09-23 14:51:24
PiZP.240.277.2022 AK Remont komina na budynku mieszkalnym w miejscowości Wierzbięcin 14a/2 gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2022-09-23 14:43:27
Zaproszenie do składania ofert do Zachodniopomorskiego OW NFZ na zapewnienie opieki pielęgniarskiej w szkołach Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2022-09-23 13:00:13
Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2022-09-23 12:17:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2022-09-23 12:16:12
Uchwała Nr LXX/374/22 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2022 Tomasz Zadróżny 2022-09-23 12:15:18
RE.271.06.2022 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 listopada 2022r. do 30 czerwca 2023r. Andrzej Sawicki 2022-09-23 11:06:12