herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
młodszy referent w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:26:09
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:25:05
Zaproszenie do złożenia oferty remont lokalu mieszkalnego Andrzej Sawicki 2017-03-24 11:04:13
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-24 11:02:16
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-03-24 07:57:14
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:12:24
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:10:43
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:10:25
Oferta pracy na stanowisko pracownik obsługi - sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:16:47
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:15:26
Informacja o wynikach naboru - młodszy referent w wydziale IiR Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:02:40
Usunięcie kolizji na ulicy M.Rataja w Nowogardzie polegającej na przeniesieniu dwóch lamp oświetlenia ulicznego Andrzej Sawicki 2017-03-22 11:07:47
Informacja o wyborze oferty na wycinkę drzew w SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-03-22 10:41:34
SPB.271.4.2017 Zapytanie ofertowe - Szkoła Podstawowa w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-03-22 08:59:54
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 166 o pow. 739 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11a Andrzej Sawicki 2017-03-22 08:38:43
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 165 o pow. 799 m2, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11b Andrzej Sawicki 2017-03-22 07:46:31
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-03-22 07:40:23
Zarządzenie nr 296/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:54
Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:27
Zarządzenie nr 294/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie samochodu osobowego Opel Astra Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:10
Zarządzenie nr 293/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:23:00
Zarządzenie nr 292/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:22:45
Zarządzenie nr 291/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:22:20
Zarządzenie 287/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:18:50
Zarządzenie 286/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:18:38
Zarządzenie 285/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:18:22
Zarządzenie 284/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:18:09
Zarządzenie nr 283/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:17:58
Zarządzenie nr 282/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:17:40
Zarządzenie nr 297/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:16:12
Zarządzenie nr 296/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:48
Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:40
Zarządzenie nr 294/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie samochodu osobowego Opel Astra Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:32
Zarządzenie nr 293/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:24
Zarządzenie nr 292/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:18
Zarządzenie nr 291/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:15:06
Zarządzenie 290/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2017 toku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:12:52
Zarządzenie 289/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:12:29
Zarządzenie 289/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:12:01
288 Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:11:20