Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INSPEKTOR W DZIALE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2020-04-01 12:24:07
PiZP.240.93.2020 AK Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zadanie: Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2020-04-01 12:22:17
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-04-01 07:52:26
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 16:36:26
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 16:36:18
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:52:40
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:52:19
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:51:22
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:49:58
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-03-31 14:49:12
GKMiOŚ.271.4.2.2019.WSz Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2020-03-31 11:47:15
GKMiOŚ.271.2.1.2020.AW - Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2020-03-31 09:11:06
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych w: Błotnie, Dąbrowie Nowogardzkiej, Grabinie, Jarchlinie, Karsku, Maszkowie, Orzechowie, Ostrzycy, Sikorkach, Strzelewie, Trzechlu, Wierzbięcinie, Wołowcu, Wyszomierzu i Żabowie. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2020 r. Andrzej Sawicki 2020-03-30 15:19:04
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:33:43
PiZP.240.82.2020 AK Wykonanie instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ulicy 5 Marca 5/1 w Nowogardzie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwoleń Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:32:13
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 15:31:40
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 08:50:01
GKMiOŚ.602.1.2020.MB: Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 20 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-27 08:49:18
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Tomasz Zadróżny 2020-03-26 13:18:18
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Andrzej Sawicki 2020-03-26 13:12:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:31:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie "Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2019" Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:22:58
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie "Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2019" Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:22:10
GKMiOŚ.7041.1-1.2020.AA Wykonanie dziesięciu stojaków na narzędzia ogrodowe wraz z montażem Andrzej Sawicki 2020-03-25 15:20:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym na cele poprawy funkcjonalności terenów rolniczych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:35:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 569 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:34:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 731/2, 731/1, 733/1, 557/16, 732/2, 732/4, 733/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:34:19
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowogard, Radowo Małe, Dobra i Resko. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:33:55
Zarządzenie nr 21/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-03-25 12:31:58
Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-03-24 15:24:25
Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-03-24 15:22:05
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania składu Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" Andrzej Sawicki 2020-03-24 15:20:43
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" Andrzej Sawicki 2020-03-24 15:19:46
Zarządzenie nr 22/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2020r w sprawie powołania specjalnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Tomasz Zadróżny 2020-03-24 13:27:53
Zarządzenie nr 21/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-03-24 13:26:46
Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-03-24 13:26:38
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 02 marca 2020 roku W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2020/21 Tomasz Zadróżny 2020-03-24 13:26:22
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym Andrzej Sawicki 2020-03-23 13:27:05
Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-03-23 13:25:16
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publiczneo prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 mara 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi. Tomasz Zadróżny 2020-03-20 15:08:54