herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN kV wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 76/2 i 83 w obrębie Wyszomierz, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:07:03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:06:19
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 8/2018 z dnia 13.06.2018r., która odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:05:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 7/2018 z dnia 12.06.2018r., która odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:05:02
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:03:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:02:50
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 62/2018 z dnia 21.05.2018r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,na terenie działki o nr geodezyjnym 139 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:02:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 160/20 o pow. 0,0680 ha niezabudowana, położona w obrębie nr 6 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-18 15:00:58
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-06-18 14:43:21
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-06-18 14:43:11
GKMiOŚ.6220.5.2018.MB obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wojcieszyn - ZADANIE 3 Andrzej Sawicki 2018-06-15 15:57:25
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-06-15 15:56:08
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokółJeziora Nowogardzkiego Etap i, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-06-15 15:28:58
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokółJeziora Nowogardzkiego Etap i, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-06-15 15:28:45
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-06-14 14:22:09
GKMiOŚ.271.3.2018.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin" Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:41:16
GKMiOŚ.271.3.2018.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin" Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:40:41
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:38:36
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:37:50
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:37:27
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:37:01
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:36:51
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:36:44
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-06-14 13:36:29
IiR.7015.35.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-06-14 12:23:09
GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Andrzej Sawicki 2018-06-13 15:33:08
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 180/5 o pow. 0,0660 ha zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-13 13:52:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 76/3 o pow. 0,5638 ha niezabudowana, położona w obrębie nr 4 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-13 13:48:52
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych 591 i 592 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-11 15:47:20
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-06-11 14:18:25
RLFKiS.271.77.2018.S wykonanie usługi pomiaru czasu wraz z usługą obsługi technicznej na potrzeby organizacji V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Andrzej Sawicki 2018-06-11 10:59:45
Protokół Nr LVII.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 kwietnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-06-11 10:58:18
Wykaz nr 6 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 11.06.2018r - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Andrzej Sawicki 2018-06-11 10:56:02
GKMiOŚ.271.8.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27 Andrzej Sawicki 2018-06-11 10:01:16
GKMiOŚ.271.8.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27. Andrzej Sawicki 2018-06-11 09:58:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2018-06-11 07:39:54
GKMiOŚ.271.3-3.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2018-06-08 15:06:56
GKMiOŚ.271.7.2.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Andrzej Sawicki 2018-06-08 15:05:20
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-06-08 15:03:52
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-06-08 12:02:49