Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 253/13 o pow. 33 m2 zabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-01-22 13:10:00
GKMiOŚ.271.4.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej,w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Andrzej Sawicki 2020-01-21 11:16:09
GKMiOŚ.271.2.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-01-21 11:13:35
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 591, 569 i 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-20 10:27:04
SSiO.211.9.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2020-01-20 10:08:54
SSiO.211.7.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2020-01-20 10:07:57
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-20 08:58:04
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-01-17 15:26:22
Informacja Dyr. ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:47:08
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:46:21
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:46:13
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:44:34
GKMiOŚ.271.1.2020.MB: Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:36:35
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:21:09
Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osob uzaleznionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych, sporządzanie opinii psychologicznych Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:15:14
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:13:07
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:32
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:09
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:01
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi asenizacyjne dotyczące wywozu nieczystości płynnych z Szkoły Podstawowej w Długołęce: Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:08:40
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:07:35
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:06:21
PiZP.240.17.2020 AK Kompleksowa obsługa informatyczna dla Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:07:45
SP.271.1.2020 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:04:14
Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 518/1 o pow. 265 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Racławickiej Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:01:57
IiR.271.8.2019 Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - etap I Pamela Springer 2020-01-15 08:49:57
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Andrzej Sawicki 2020-01-15 08:09:45
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-15 08:08:15
K.2600.1.2020.GW Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego Andrzej Sawicki 2020-01-14 14:17:32
Interpelacja z II części sesji XX w dniu 02.01.2020 Andrzej Sawicki 2020-01-14 11:27:07
Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie nadania nazwy Plac Niepodległości. Andrzej Sawicki 2020-01-13 15:23:22
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-13 14:47:31
Oferta konkursowa na trenera środowiskowego kompleksu Boisk Orlik 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-13 14:47:13
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-13 14:46:55
Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Andrzej Sawicki 2020-01-13 14:43:30
Oferta o zakup węgla dla SP Strzelewo Andrzej Sawicki 2020-01-13 11:10:12
Zarządzenie nr 165/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-01-13 09:39:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-01-13 09:38:18
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Tomasz Zadróżny 2020-01-10 14:18:31
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 2, 6, 15 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 387 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-10 13:41:59