Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-06-22 14:51:50
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.? Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-06-22 14:51:24
GKMiOŚ.271.15.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-21 11:23:39
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:57:30
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:54:21
GKMiOŚ.271.5.2021.AW Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:49:31
Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu utrzymującego się upału w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:43:29
Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:27
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:20
68 Andrzej Sawicki 2021-06-21 09:42:12
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 Andrzej Sawicki 2021-06-18 15:27:37
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Andrzej Sawicki 2021-06-18 15:20:35
GOK.2613.1.2021.AG sprzedaż koszów metalowych wykorzystywanych do gromadzenia butelek typu "PET" Tomasz Zadróżny 2021-06-18 15:13:14
GOK.2613.1.2021.AG sprzedaż koszów metalowych wykorzystywanych do gromadzenia butelek typu "PET" Tomasz Zadróżny 2021-06-18 11:54:10
Burmistrz Nowogardu zaprasza do przetargu na: sprzedaż koszów metalowych siatkowych Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:53:31
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:30:36
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia de63 klasy 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:29:43
GKMiOŚ.7031.14.1.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:25:14
GKMiOŚ.271.1.2021.AA Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-17 14:23:23
PiZP.240.190.2021 AK Wykonanie przeglądu rocznego i oceny stanu technicznego skateparku, placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:31:11
IiR.7015.10.2021.AM - Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania" Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPSR w Nowogardzie- Etap I Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:30:21
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard o numerze ewidencyjnym 38/3 obręb Kulice o pow 0,6150ha Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:29:26
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-06-16 15:28:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 253/3 oraz 254/1 obręb nr 2 miasta Nowogard przy ul.Lipowej Andrzej Sawicki 2021-06-16 12:58:01
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o pozostawieniu bez rozpoznania sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Skup złomu i surowców wtórnych dla P.U.H. WĘGLOSTAL Ireneusz Adamiak w Nowogardzie przy ul. Bohaterów Warszawy 27c Andrzej Sawicki 2021-06-16 12:56:29
Postanowienie burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie "Budowy zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn?. Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:54:09
GKMiOŚ.7031.14.2021.AA - Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:52:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 319/1, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Armii Krajowej. Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:51:20
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki o numerze 406/16 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. S. Grota-Roweckiego Tomasz Zadróżny 2021-06-16 10:46:33
"Remont boiska - zakup ogrodzenia" Łęgno Andrzej Sawicki 2021-06-15 15:26:42
Oferty pracy dla nauczycieli - SP3 Tomasz Zadróżny 2021-06-15 15:20:05
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:17:53
Zapytanie ofertowe na odpłatne dostarczenie materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:17:02
SP nr 1 - Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników dla klas pierwszych, drugich, piątych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:16:01
SP nr 1 - Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników dla klas pierwszych, drugich, piątych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Andrzej Sawicki 2021-06-15 13:15:39
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 36/1, położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. J. Kilińskiego. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:27:46
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 543/12 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Macieja Rataja. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:26:33
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych: 160/18,165/2 oraz 166/1 położonych w obrębie nr 6 miasta Nowogard przy ul. Ks. J. Poniatowskiego. Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:25:39
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru , kosztorysanta w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:24:30
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVII.N. sesję Rady Miejskiej Początek obrad: 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w trybie hybrydowym Andrzej Sawicki 2021-06-15 11:21:52