Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie nabór pracownik ds rozwoju strefy ekonomicznej
2 Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021
3 Oferta pracy w SP nr 4
4 Oferta pracy - konserwator w SP nr 4
5 Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, zlokalizowanej na dz. nr 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard"
6 Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego.
7 Zarządzenie nr 109 /2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021
8 Burmistrz Nowogardu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: CYFRYZACJĘ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH (PLANY MIEJSCOWE I STUDIUM), OPRACOWANIE METADANYCH DLA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WRAZ Z USŁUGĄ NADZORU AUTORSKIEGO, AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJI OPRACOWANYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH.
9 PiZP.240.303.2021 AK Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie - 2021
10 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 114/4 i 92 w obrębie Karsk, gm. Nowogard