Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : rozwoju wsi oraz upowszechniania kultury w społeczności wiejskiej, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, wsparcia dla emerytów i rencistów, opieki społecznej , ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard.
2 Odbiór odpadów zmieszanych i gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości położonych przy Placu Wolności 1, Placu Wolności 5, ul. 700 Lecia 14, ul. 3 Maja 6, Placu Szarych Szeregów 6 i Zamkowej 13
3 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard.
4 Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu.
5 20
6 PiZP.240.79.2021 AK DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH URZĄDZEŃ SKATEPARKU W NOWOGARDZIE ORAZ DEMONTAŻ DWÓCH STARYCH URZĄDZEŃ
7 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 15 grudnia 2020 r. do 24 lutego 2021 r.
8 Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu Pomorskim
9 Zapytanie ofertowe na "Obsługę i konserwacją pojemników do gromadzenia psich nieczystości".
10 Urząd Miejski w Nowogardzie zatrudni pracowników z umiejętnościami ogólnobudowlanymi.