Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 2019-09-10 14:59
GKMiOŚ.271.5.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15, ob. 5 m. Nowogard 2019-09-09 14:16
GKMiOŚ.7031.23-2.2019.AA "Przebudowa Placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-09-09 14:14
GKMiOŚ.7031.21.2019.AA wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2019-09-09 14:10
IiR.7015.52.2019.AW budowa placu zabaw w Błotnie 2019-09-05 11:04
IiR.7015.57.2019 pełnienie funkcji inspektora nadzowu na zadaniu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach" 2019-09-12 10:58
IiR.7015.56.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 'Przebudowa świetlicy w Wołowcu" 2019-09-04 10:55
GKMiOŚ.271.8.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2019-09-16 13:08
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" 2019-09-09 14:12
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie 2019-09-16 12:55
GKMiOŚ.271.7.2019.AW Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na przebudowę kanału deszczowego w ulicach Plac Wolności i Stefana Czarneckiego, miasta Nowogard 2019-09-09 10:38
IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie 2019-09-02 08:12
GKMiOŚ.7031.20-1.2019.AA Remont alejki na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do kaplicy 2019-09-11 11:05
IiR.7015.51.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie- II postępowanie 2019-08-30 15:16
WRLFKiS.271.9.2019 - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Nowogard 2019-09-04 14:05
GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard 2019-08-29 08:27
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" 2019-08-30 10:52
GKMiOŚ.7031.25.2019.AA Wykonanie pięciu obudów drzew spełniających funkcję słupów ogłoszeniowych 2019-07-31 11:36
GKMiOŚ.7031.23-1.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-07-26 14:46
Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2019-08-12 14:58
IiR.7015.50.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie 2019-08-13 09:13
IiR.7015.48.2019.PS - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lestkowie - budowa zbiornika bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 2019-07-26 13:08
GKMiOŚ.6133.33.2019.AB Wykonanie dwóch rabat na terenie zielonym położonym przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji roślin" 2019-07-10 15:14
IiR.7015.47.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Bibilioteki Miejskiej w Nowogardzie II postępowanie 2019-08-14 11:09
IiR.7015.43.2019.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz" 2019-07-22 12:01
GKMiOŚ.7031.23.2019.AA Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja 2019-07-26 14:57
GKMiOŚ.7031.22.2019.AA Budowa oświetlenia w Bieniczkach - Wykonawstwo 2019-07-22 13:11
GKMiOŚ.7031.20.2019.AA Remont alejki na cmentarzukomunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do Kaplicy 2019-08-14 12:42
GKMiOŚ.7045.8.2019.MB Wycinka drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Błotnie i Strzelewie. 2019-07-24 10:39
GKMiOŚ.271.5.2019.MK Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard 2019-07-22 08:38
IiR.7015.46.2019 PG Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowoścki Konarzewo, II postępowanie 2019-07-03 15:07
IiR7015.41.2019.PG " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie" 2019-07-01 13:50
IiR.7015.42.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2019-07-05 14:49
GKMiOŚ.6134.19.2019.AB Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wycinka drzew na terenie miasta i gminy Nowogard. 2019-07-01 13:45
IiR.7015.40.2019.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo 2019-06-10 14:57
GKMiOŚ.7031.16.2019.AA "Wykonanie audytu na potrzeby programu Sowa dla miasta Nowogard" 2019-05-31 14:53
ABPP.271.1/3.2019 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard. 2019-07-01 13:44
IiR.7015.39.2019.PS opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu budynku diagnostycznego SPSR w Nowogardzie 2019-05-27 08:00
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury 2019-06-12 12:54
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) 2019-06-13 08:27
IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) 2019-05-28 12:42
IiR.7015.34.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard- III postępowanie 2019-06-28 10:46
IiR.7015.36.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki III postepowanie 2019-06-17 14:04
IiR.7015.28.2019.PS - wymiana wykładzin podłogowych 2019-05-17 08:16
GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, 2019-05-15 12:49
GOK.271.2.2019.AG dostawa saszetki (walizki) kasjerskiej do ochrony wartości pieniężnych dla referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, 2019-05-15 12:49
GOK.271.3.2019.AG Dostawa oraz montaż rolety zewnętrznej (zabezpieczającej) okna w pomieszczeniu kasy referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, kolor standardowy. Pomieszczenie kasy znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie, 2019-05-20 14:54
IiR.7015.29.2019.MK Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce 2019-05-16 14:44
IiR.7015.33.2019.PG modernizacja szkoły ZSO (stoalarka wewnętrzna - drzwi) - II postępowanie 2019-05-15 10:40
IiR.7015.31.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I" 2019-05-13 14:30
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty 2019-04-15 08:51
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2019-05-07 15:34
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2019-05-13 15:28
K-BI.271.1.2019 sprzęt komputerowy, komputery poleasingowe i drukarki 2019-04-05 15:13
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty 2019-04-15 08:52
IiR.7015.26.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego 2019-04-25 11:07
Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. 2019-04-24 13:30
IiR.7015.27.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki II postepowanie 2019-04-29 09:53
GKMiOŚ.271.2.2019.WSz Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla Gminy Nowogard w roku 2019. 2019-03-29 18:25
IiR.7015.23.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard-II postępowanie 2019-04-29 09:55
IiR.7015.24.2019.PS Modernizacja wewnętrzna szkoły ZSO - stolarka wewnętrzna - drzwi 2019-04-16 15:05
GKMiOŚ.271.2.1.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2019-04-15 12:41
IiR.7015.25.2019.MK Opracowanie dokuemntacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard 2019-04-29 09:56
IiR.7015.22.2019.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2019-04-10 13:16
GKMiOŚ.271.4.2019.MK Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2019-04-01 15:20
GKMiOŚ.271.1.2019.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2019-03-29 13:26
GKMiOŚ.271.3.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard 2019-03-29 13:23
GKMiOŚ.271.2.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych 2019-03-26 10:23
IiR.7015.21.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II) 2019-03-26 15:09
IiR.7015.20.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Wierzchy, gmina Nowogard 2019-03-25 13:24
IiR.7015.19.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard 2019-03-26 14:12
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie 2019-05-13 10:46
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. 2019-03-29 13:16
IiR.7015.16.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Świerczewo 2019-03-21 08:45
GKMiOŚ.7031.1-2.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard 2019-03-26 14:16
IiR.7015.17.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Miejscowości Żabówko - II postępowanie 2019-03-21 08:45
IiR.7015.14.2019.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie (budynek nr 2 i budynek diagnostyczny) 2019-03-15 11:23
GKMiOŚ.7031.7.2019.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2019-02-19 15:14
IiR.7015.7.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Lestkowie - zbiornik bezodpływowy". 2019-03-06 08:58
Profilaktyka próchnicy zębów-przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskicjh w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard. 2019-02-15 15:32
Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkó podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2019-02-15 15:30
IiR.7015.13.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Kulice, gmina Nowogard 2019-03-18 10:03
IiR.7015.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Wołowiec, gmina Nowogard 2019-03-18 10:08
IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard 2019-03-21 13:54
IiR.7015.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard 2019-03-18 10:02
IiR.7015.9.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Karsk, gmina Nowogard 2019-03-18 10:01
IiR.7015.15.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Błotno 2019-03-08 12:43
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard 2019-03-11 14:47
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2019-03-11 14:51
IiR.7015.8.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2019-03-05 15:39
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" 2019-03-07 15:05
GKMiOŚ.7031. 4.2019.AA "Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie - projekt" 2019-03-07 15:04
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie 2019-02-26 08:31
IiR.7015.3.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Żabówko 2019-02-21 10:20
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2019-02-25 12:53
IiR.7015.2.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2019-02-26 10:31
GKMiOŚ.7031.1.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard termin składania ofert do 19.02.2019 godz 12:00 2019-02-21 10:42
WRLFKiS.271.1.2019 udzielenie zamówienia na: skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe oraz innych materiałów poligraficznych. 2019-01-29 13:50
GKRPA.814.2.2019.EC Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2019-01-28 16:07
GKRPA.814.1.2019.EC Sporządzanie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 2019-01-29 13:24
GKRPA.814.3.2019.EC Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2019-02-25 12:52
GKRPA.814.4.2019.EC Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2019-01-28 15:59
GKMiOŚ.7031.50.2.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 2019-01-21 15:59
GKMiOŚ.7031.50.1.2018.AA ?Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem? w sezonie zimowym 2018/2019? 2019-01-04 11:31
GKMiOŚ.271.10.2018.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ?Przebudowę drogi wewnętrznej gminy Długołęka ? Sąpolnica na odcinku Długołęka ? Starogoszcz? 2019-01-10 15:59
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie 2018-12-27 11:26
GKMiOŚ. 7031.51.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019" 2018-11-27 15:19
GKMiOŚ.7031.50.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 2018-11-27 15:18
IiR.7015.67.2018.PS zakup i montaż sześciu klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Lestkowie 2018-11-16 13:19
7015.69.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze 2018-11-09 09:15
IiR.7015.68.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo 2018-11-09 09:15
IiR.7015.66.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na os. Radosław (III postępowanie) 2018-11-22 08:56
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie 2018-11-09 11:23
GKMiOŚ.7031.2.2018.MB Wymiana istniejącego ogrodzenia obiektu dydaktyczno-rekreacyjnego ,,Zielona Klasa" położonego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las 2018-11-06 07:40
IiR.7015.64.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie 2018-11-02 09:29
III postępowanie_projekt chodnika z Karska do Warnkowa 2018-10-10 15:41
IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie 2018-10-23 12:44
GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo 2018-10-18 10:31
GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" 2018-10-18 15:14
IiR.7015.61.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" 2018-10-05 14:00
IiR.7015.56.2018.PS remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ostrzycy 2018-10-08 14:23
IiR.7015.54.2018.PS Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk 2018-10-15 08:12
IiR.7015.60.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo 2018-09-28 15:28
IiR.7015.59.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze 2018-09-28 15:27
IiR.7015.58.2018.PS Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku (II postępowanie) 2018-10-08 14:30
IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" 2018-09-28 13:58
GKMiOŚ.7031.28-2.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 21.09.2018 godz 12:00 2018-09-13 14:55
GKMiOŚ.7031.3-4.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 24.09.2018 godz 12:00 2018-09-13 14:55
IiR.7015.53.2018.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2018-10-08 14:26
IiR.7015.55.2018.PS pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie" 2018-09-13 09:42
GKMiOŚ.7031.44.2018.AA "Remont oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej i 700 Lecia w Nowogardzie polegający na wymianie 39 opraw oświetleniowych" 14.09.2018 godz 12:00 2018-09-17 14:30
GKMiOŚ.271.5.2.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele 2018-10-01 16:45
GKMiOŚ.7031.38-1.2018.AA "Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w miejscowości Bieniczki przy budynku nr 10 oraz na Bohaterów Warszawy na wysokości budynku nr 55 w Nowogardzie" 2018-09-17 14:31
GKMiOŚ.7031.36-2.2018.AA "Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-09-06 15:26
Proj. chodnika do Karska_II postępowanie 2018-10-10 15:40
IiR.7015.52.2018.PS - remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku 2018-09-18 13:17
zamówienie publiczne spoza ustawy dot. wykonania czterech rabat na terenie zielonym położonym w Nowogardzie przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji posadzonych roślin. 2018-09-04 15:46
IiR.7015.51.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie 2018-09-26 14:53
IiR.7015.48.2018.PS Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie 2018-09-13 10:04
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2018-10-18 11:34
IiR.7015.49.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie - II postępowanie 2018-09-10 10:15
IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie 2018-08-16 09:17
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odncinku Warnkowo - Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 2018-09-05 15:45
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBURK na odcinku stanowiącym dojazd do przedszkola zgodnie z załacznikiem graficznym 2018-09-18 15:18
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-09-06 15:16
GKMiOŚ.7031.3-3.2018.AA "Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie" termin do 22.08.2018 godz 12:00 2018-09-12 13:08
GKMiOŚ.6133.26.2018.AB Wycinka drzewa z terenu działki nr 723/7 obręb 2 m. Nowogard. 2018-08-06 13:33
GKMiOŚ.271.5.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele 2018-08-21 15:04
GKMiOŚ.7031.40.2018.AA Dostawa 30 sztuk betonowych koszy ulicznych z pokrywą, termin 20.08.2018 godz 12:00 2018-08-29 14:03
IiR.7015.45.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: " Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie" 2018-09-07 10:04
IiR.7015.43.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3" 2018-08-22 14:36
IiR.7015.46.2018.RM Pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego" 2018-08-13 14:54
IiR.7015.47.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce" 2018-09-04 11:44
GNGR.3/2018.EJ -Wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną na Dożynki gminne, które odbędą się w dniu 08.09.2018 r. w Nowogardzie, przy ul. Gen. Józefa Bema. 2018-08-21 07:24
RLFkiS.271.98.2018.SP - wykonanie medali na V maraton MTB 2018-08-20 08:00
GKMiOŚ.271.6.2018.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. 2018-08-27 15:27
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AL-Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie 2018-09-11 09:37
GKMiOŚ.7031.34.2018.AA Zakup dwóch grilli typu żuraw, termin 17.08.2018 12:00 2018-08-29 14:02
IiR.7015.44.2018.PS Wymiana stolarki drzwiowej w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 1 2018-08-20 15:01
GKMiOŚ.7031.38.2018.AA Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w miejscowości Bieniczki przy budynku nr 10 oraz na Bohaterów Warszawy na wysokości budynku nr 55 w Nowogardzie termin 20.08.2018 godz 12:00 2018-09-06 15:24
IiR.7015.37.2018.PS Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Osowie 2018-08-16 14:41
IiR.7015.27.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie 2018-08-14 10:23
RLFKiS.271.79.2018.SP - ZAPYTANIE ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V MTB dookoła jeziora nowogardzkiego 2018-08-09 15:19
GKMiOŚ.271.7.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej 2018-08-16 12:33
GKMiOŚ.7031.28-1.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 2018-07-25 14:33
GKMiOŚ.7031.29.2018.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2018r. 2018-08-29 14:02
IiR.7015.36.2018.PS Remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2018-08-13 12:42
GKMiOŚ.7031.39.2018.AA Remont nawierzchni przy pomniku Pamięci Sybiraków - Rodacy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2018-07-23 13:59
IiR.7015.42.2018.PS - przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - wykonanie posadzki z płytek gresowych 2018-08-06 13:11
GKMiOŚ.7031.3-2.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-08-08 12:15
RLFKiS.271.77.2018.SP - Zapytanie ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V NBU 2018-07-25 14:32
GKMiOŚ.271.5.2018.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kosciele" 2018-08-06 13:27
GKMiOŚ.7031.35.2018.AA Montaż koszy ulicznych i ławek parkowych na terenie gminy Nowogard 2018-07-13 14:45
GKMiOŚ.7045.3.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Strzelewie, gmina Nowogard 2018-08-01 14:44
GKMiOŚ.7045.2.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Trzechlu, gmina Nowogard 2018-08-01 14:44
IiR.7015.41.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego 2018-07-31 10:41
GKMiOŚ.271.1.2018.MK Elektroniczne Znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2018-08-02 14:50
GKMiOŚ.7031.33.2018.AA "Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego grożących wywrotem zlokalizowanych w miejscowości Kulice przy budynku nr 7 oraz na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2018-07-05 13:47
IiR.7015.40.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie" 2018-07-13 10:59
GKMiOŚ.271.9.2018.AL Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie 2018-07-30 17:29
GKMiOŚ.271.7.3.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-07-30 17:28
GKMiOŚ.7031.28.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 2018-07-25 14:34
GKMiOŚ.7031.3-1.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-07-18 12:40
GKMiOŚ.271.8.2.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 2 2018-07-30 14:37
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" 2018-07-13 11:02
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 2018-07-06 13:56
GKMiOŚ.271.4.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w ul. Kilińskiego w miejscowości Nowogard 2018-07-17 10:28
GKMiOŚ.7031.30.2018.AA - Zabezpieczenie energetyczne imprezy Sobótkowe Cuda Wianki oraz Lato z Muzami 2018r. 2018-06-22 15:01
IiR.7016.29.2018.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastyczno korekcyjnej Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2018-07-31 09:47
IiR.7015.33.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo (III) 2018-07-30 13:12
IiR.7015.34.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (III) 2018-06-26 13:26
IiR.7015.35.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie" 2018-06-28 11:31
RLFKiS.271.77.2018.S wykonanie usługi pomiaru czasu wraz z usługą obsługi technicznej na potrzeby organizacji V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego 2018-06-26 13:56
GKMiOŚ.271.8.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27 2018-06-25 15:32
GKMiOŚ.271.7.2.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-06-25 15:35
GKMiOŚ.7031.25.2018.AA Zmiana lokalizacji lampy hybrydowej 2018-06-04 08:03
GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2018-06-13 15:33
GKMiOŚ.7031.3.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2018-06-21 15:38
GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja 2018-07-05 12:48
RLFKiS.271.81.2018.SP - ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 2018-06-22 15:02
IiR.7015.32.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (II) 2018-06-19 09:41
Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo 2018-06-04 15:24
GKMiOŚ.271.8.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27. 2018-06-11 09:58
GKMiOŚ.7031.19.2018.AA Wykonanie sześciu ławek czteroosobowych do kaplicy cmentarnej 2018-05-22 14:53
IiR.7015.31.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" 2018-06-07 09:26
IiR.7015.30.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo 2018-06-06 15:00
GKMiOŚ.271.7.1.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-06-05 15:20
IiR.7015.28.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego 2018-05-24 12:44
GKMiOŚ.7031.8.2018.AA Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo 2018-05-22 14:54
IiR.7015.26.2018.PS Przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2018-05-23 09:30
IiR.7015.25.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" 2018-05-23 09:22
IiR.7015.24.2018.RM Wymiana wykładzny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie (II) 2018-06-06 15:17
IiR.7015.23.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego 2018-05-08 12:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch progów zwalniających wyspowych na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2018-05-22 14:52
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego 2018-06-28 08:25
Profilaktyka próchnicy zębów 2018-04-16 12:25
Profilaktyczne lakowanie zębów 2018-04-16 12:24
SSiO.2600.2.2018.EL ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2018-2019 2018-05-08 08:16
IiR.7015.20.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Sikorskiego w Nowogardzie - II postępowanie 2018-04-12 15:04
IiR.7015.21.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu (II postępowanie) 2018-04-25 13:13
GKMiOŚ.7031.12.2018.AA Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2018 2018-04-12 08:42
IiR.7015.18.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie" 2018-04-20 13:52
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard -2018 2018-05-02 13:52
RLFKiS.271.50.2018.SP Organizacja zawodów sportowo-widowiskowych 2018-04-18 16:09
RLFKiS.271.57.2018.SP Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard 2018-04-18 16:09
GKMiOŚ.7031.5-1.2018.AA. Projekt czasowej organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2018-04-24 15:37
IiR.7015.17.2018.PS Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce 2018-05-08 10:56
GKMiOŚ.7031.9.2018.AA "Zabezpieczenie energetyczne imprezy Majówka 2018 2018-04-04 12:10
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo 2018-05-21 09:44
IiR.7015.10.2018.PS Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego 2018-04-25 12:11
IiR.7015.11.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu 2018-04-12 14:05
IiR.7015.13.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Sikorskiego w Nowogardzie 2018-04-12 15:02
IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 2018-04-23 13:13
GKMiOŚ.7031.4-1.2018.AA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie 500 sztuk desek do ławek parkowych 2018-04-04 12:07
GKMiOŚ.271.1.2.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2018-03-29 14:17
K-BI.271.3.2018 zapraszamy do złożenia oferty cenowej na oprogramowanie antywirusowe F-Secure 2018-03-15 13:39
GKMiOŚ.271.3.2.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie-III postepowanie 2018-04-06 14:34
IiR.7015.7.2018 Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowogardzie (projekt i budowa) 2018-03-26 15:07
GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" 2018-05-18 15:34
K-BI.271.2.2018 Zakup odnowienia licencji FortiGate-80C 2018-03-07 13:26
GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard 2018-03-29 14:19
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy 2018-04-03 08:19
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych. 2018-04-05 15:48
Wykonane projektu czasowej zmiany organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych 2018-03-01 15:37
IiR.7015.8.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w Maszkowie 2018-03-15 14:21
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie 2018-02-27 15:31
Pełnienie obowiązkóww gospodarza Klubu Abstynenta Hania 2018-02-27 15:30
Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2018-02-27 15:29
Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2018-02-27 15:27
GKMiOŚ.271.3.1.2018.AL Transport ziemi do wyrówania terenów zieleni w Nowogardzie-II postępowanie 2018-03-13 15:41
GKMiOŚ.7031.6.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2018-02-23 14:58
IiR.7015.5.2018.PS - Remont świetlicy w Lestkowie - wymiana podłóg 2018-03-07 08:46
K-BI.271.1.2018 komputery poleasingowe 2018-03-07 07:52
GKMiOŚ.271.2.1.2018.AL-Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2018-03-07 15:23
IiR.7015.4.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Topolowej w Nowogardzie 2018-03-16 13:56
GKMiOŚ.7031.2.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę 2018-02-02 14:28
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2018-02-26 11:16
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 2018-02-26 11:14
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej 2018-02-13 13:24
GKMiOŚ.271.3.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie 2018-02-21 09:25
GKMiOŚ.271.1.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2018-03-16 18:13
IiR.7015.01.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie 2018-01-31 14:05
GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2018-02-07 13:30
SSiO.2600.1.2018.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2018-01-10 08:24
K-BI.271.5.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 40 beneficjentów przez okres od 1 lutego 2018 do 31 marca 2020 r. (26 miesięcy) 2018-01-11 15:39
K.271.1.2017.ABS Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2018-01-18 13:26
WRLFKiS.271.9.2017 _ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 2017-12-21 15:12
GKMiOŚ.271.4.2017.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2017-12-14 15:41
SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2018-01-04 07:53
IiR.7015.48.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie 2018-01-05 10:59
IiR.7015.30.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie 2017-12-29 12:36
GKMiOŚ.271.19.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie - II postepowanie 2018-01-16 15:13
IiR.7015.46.2017.RM Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzewo 2018-02-22 11:30
IiR.7015.47.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - piąte postępowanie 2017-12-11 13:36
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowogard 2018-03-19 08:06
Przetarg na dostawę artykułów biurowych 2017-12-21 15:16
Zakup drzew staojacych "ma pniu" z terenu gminy Nowogard. 2017-11-24 15:20
IiR.7015.45.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie 2017-12-04 13:21
budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Olchowie, gmina Nowogard 2017-11-21 16:58
SSiO.8010.7.2017.EL profilaktyka próchnicy zębów 2017-11-15 15:06
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 2017-11-11 10:04
GKMiOŚ.271.16.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie 2017-12-12 14:27
GKMiOŚ.6131.49.2016.KZ Zakup drewna na pniu z drogi gminnej nr 294 w Olchowie 2017-11-07 14:16
K-BI.271.3.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów przez okres 33 miesięcy od 1.12.2017r. do 31.08.2020r. 2017-10-27 16:17
K-BI.271.4.2017 TV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2017-11-15 08:28
OPS 331/10/2017 Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w OPS 2017-10-24 16:15
GKMiOŚ.6134.28.2017.AB Zakup drzew stojacych "na pniu" z terenu gminy Nowogard. 2017-10-18 14:19
IiR.7015.38.2017 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbięcin - II postępowanie 2017-10-31 10:05
OPS 331/7/2017 Zapytanie ofertowe na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w siedziibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie 2017-10-18 14:13
7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2017-10-18 12:10
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) 2017-10-13 11:45
IiR.7015.34.2017.PS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wierzbięcin 2017-10-12 08:14
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 2017-11-13 16:21
K.271.8.2017.IT Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2017-09-25 15:42
IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) 2017-09-27 10:22
IiR.7015.31.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni (slipu) do wodowania wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - III postępowanie 2017-09-26 09:47
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych 2017-09-06 10:12
Zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-09-13 15:11
Protokół otwarcia i wyboru ofert - Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Nowogard 2017-08-30 10:01
GKMiOŚ.271.11.2017.AW BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 2017-09-04 11:04
Zapytanie ofertowe GKRPA 2017-08-10 15:29
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę przejścia dla pieszych z azylem na ul. Ks. Józefa Poniatowskiego" w Nowogardzie. 2017-08-08 11:57
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie 2017-08-24 10:22
Budowa zatoki autobusowej 2017-07-25 15:53
GKMiOŚ.271.5.2017.AW Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 2017-07-20 15:44
IiR.7015.24.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - drugie postępowaniej 2017-08-04 09:46
Przetarg na dostawę artykułów biurowych 2017-07-26 14:40
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim 2017-07-27 10:53
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB 2017-07-14 16:34
WRLFKiS.271.5.2017 Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025 2017-07-19 15:59
GKMiOŚ.271.9.2017.AL Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. 2017-07-19 16:05
K.271.6.2017.IT udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-07-06 12:20
GKMiOŚ.271.10.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudoiwę ul. Jana Kilińskiego 2017-07-19 16:06
GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" 2017-06-30 14:46
K-BI.271.2.2017 Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę Hot-Spot czyli wykonanie, utrzymywanie i zarządzanie (administrowanie) siecią Hot-Spot w miejscach użyteczności publicznej w gminie Nowogard. 2017-06-30 14:41
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2017-06-30 11:05
Termomodernizacja świetlicy w Miętnie - 2 etap 2017-06-06 14:22
K.271.5.2017.IT zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2017-06-01 15:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce 2017-06-14 15:08
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie 2017-06-05 08:06
IiR.7015.15.2017 Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna 2017-06-30 11:12
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno 2017-06-02 15:04
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie 2017-05-31 14:45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo 2017-05-29 10:58
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin 2017-04-28 14:51
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard - SEPARATOR S23" 2017-04-27 12:43
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard 2017-05-11 07:53
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn 2017-05-11 07:53
Protokół z otwarcia ofert na zakup fantoma 2017-04-24 10:08
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - IV postępowanie 2017-05-10 09:12
Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2017r 2017-04-20 15:11
Wykonanie, zaprojektowanie i dostawa ścianki POP-UP wraz z dodatkowym kompletem paneli z inną grafiką dla Gminy Nowogard 2017-05-23 08:20
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie - II postępowanie 2017-05-10 14:37
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie 2017-04-28 10:48
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard 2017-04-26 16:24
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard 2017-04-26 16:25
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard 2017-04-11 15:18
Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard w 2017r. 2017-04-11 13:42
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksowy zakup fantoma 2017-04-10 16:30
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie 2017-04-25 15:17
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce 2017-04-11 12:25
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie 2017-04-11 11:17
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo 2017-04-11 13:38
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard 2017-04-03 12:34
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard 2017-03-24 11:02
Usunięcie kolizji na ulicy M.Rataja w Nowogardzie polegającej na przeniesieniu dwóch lamp oświetlenia ulicznego 2017-03-22 11:07
Usunięcie dwóch drzew na terenie miasta i gminy Nowogard. 2017-03-20 12:25
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard 2017-04-12 15:44
Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - drugi etap termomodernizacji świetlicy w Miętnie 2017-03-17 15:44
Zaproszenie do składania ofert 2017-03-17 15:41
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej i ogólnobudowlanej 2017-04-04 15:20
K.271.4.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2017-03-15 14:53
K.271.3.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2017-03-15 14:53
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2017-03-23 15:12
Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. - II postępowanie 2017-03-21 08:35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg dojazdowych do garaży przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie 2017-03-21 14:04
Przeprowadzenie badań ortopedycznych uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2017-03-06 11:01
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie 2017-04-04 14:03
Przetarg nieograniczony na tonery oraz tusze do drukarek 2017-03-10 12:37
Przetarg nieograniczony na artykuły biurowe 2017-03-10 12:37
Zapytanie ofertowe - SSiO.271.1.2017 urządzenie wielofunkcyjne 2017-03-20 09:53
Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2017-02-27 14:48
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku pomocy Społecznej w Nowogardzie 2017-03-01 11:06
Zakup drzew " na pniu " na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-02-22 14:26
Złożenie oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2017-03-09 15:30
Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2017 2017-03-09 15:30
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2017-02-17 14:12
Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. 2017-03-07 14:02
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołwiec, Kulice, Karsk 2017-03-21 09:09
Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający na wymianie siedmiu skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych Termin składania ofert do 23.02.2017 godz 12:00 2017-02-14 14:51
Remont sieci kanalizacyjnej przy NDK - termin składania ofert 27.02.2017 2017-02-13 12:47
Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2017-02-13 12:46
Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu 2017-02-13 12:45
Dostawa oznakowania drogowego 2017-02-22 14:28
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO - Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu i wdrożenia w miejscach publicznych hot-spotów, które mają udostępniać darmowy Internet w miejscach wskazanych przez zamawiającego. 2017-02-09 13:16
Zapytanie spoza ustawy- Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2017-02-03 14:10
Zaproszenie do składania ofert na zakup drzew na pniu na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-02-02 14:58
Zamówienia publiczne spoza ustawy. Karczowanie pniaków wyciętych 10 szt. drzew z terenu dz. nr 77 obręb 1 m. Nowogard. 2017-01-30 11:19
Zamówienie na skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2017-01-31 09:18
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2017-02-10 14:53
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2017-01-13 08:43
Protokół z otwarcia ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2017-01-12 14:13
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup węgla dla SP w Długołęce 2017-01-12 12:41
Zakup drzew "na pniu" na terenie miasta i gminy Nowogard 2017-01-09 11:36
Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw 2017-01-04 16:48
Zamówienie na skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2017-01-12 08:35
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowe parkingow przy ul 5 Marca w Nowogardzie IV postępowanie 2017-01-11 08:51
SSiO.2600.15.2016.EL - zaproszenie do składania ofert - bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-01-02 10:51
RLFKiS.271.12.2016 - wykonanie gadżetów ogłoszenie + formularz ofertowy promocyjnych dla Gminy Nowogard 2016-12-20 15:37
RLFKiS.271.11.2016 - wykonanie pucharów i medali na potrzeby organizacji zawodów szkolnych ogłoszenie + formularz ofertowy 2016-12-29 10:21
Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy II postępowanie 2017-01-13 15:18
Opracowanie dokumentacji technicznej studni głębinowej na terenie działki 1/4 obręb Bochlin w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard. 2016-12-15 15:36
K-BI.271.4.2016 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2016-12-20 15:26
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Nowogard oraz utrzymanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowogard nie będącej w eksploatacji u obecnego operatora. 2016-12-12 12:55
Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający wymianie skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych 2016-12-12 12:35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Nowogardzie 2017-01-03 09:08
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jarchlinie gmina Nowogard GNGR.6870.1.77.2016 2016-12-07 15:56
Budowa placu zabaw na os. Radosława w Nowogardzie - II postępowanie 2016-12-27 10:23
Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający wymianie skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych - termin składania ofert 08.12.2016 2016-12-02 14:36
Zapytanie ofertowe - dotyczy wykonania gadżetów promocyjnych dla Gminy Nowogard - naklejek na samochodowe tablice rejestracyjne. 2016-12-13 16:14
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowe parkingow przy ul 5 Marca w Nowogardzie III postępowanie 2016-12-15 13:45
sprzedaż drewna na pniu na terenie gminy Nowogard 2016-11-29 15:14
Zaproszenie do składania oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji Miasta Nowogard - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Nowogardzie. termin składania ofert 30.11.2016 12:00 2016-11-25 13:30
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 2016-11-22 15:22
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - zmywalnia i magazyn produktów suchych 2016-11-21 14:55
Zaproszenie do składania oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji Miasta Nowogard - "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Waryńskiego w Nowogardzie. 2016-11-21 13:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową -III postępowanie 2016-12-12 14:27
Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Promyk. 2016-12-07 14:00
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie 2016-12-15 13:45
Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę parkingów przy ul. 5 Marca II postępowanie 2016-12-01 07:51
Zapytanie ofertowe na remont korytarza w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie. 2016-11-25 16:44
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 2016-11-15 15:45
Budowa placu zabaw na os. Radosława 2016-12-05 13:24
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miętnie gmina Nowogard GNGR.7125.62.2016 2016-11-17 15:28
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grabinie 2016-12-09 12:50
Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2016-12-15 11:36
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice, Karsk 2016-12-01 11:54
Ogłoszenie do złożenia ofert cenowych na rozbiórkę ścian budynku w Żabówku. 2016-11-22 15:47
Zaproszenie do składania ofert na kupno drewna na pniu z terenu miejscowości Olchowo, Nowogard, Błotno 2016-10-28 11:41
opracowania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę parkingów przy ul. 5 Marca 2016-11-09 08:49
"Karczowanie pniaków drzew" na terenie miasta Nowogard 2016-10-24 13:58
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-24 13:57
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żabowo 2016-11-14 12:24
Wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2016-2022 2016-10-19 14:45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową -II postępowanie 2016-11-10 11:52
Zlecenia-udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2016-10-18 17:24
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice II postępowanie 2016-10-17 14:33
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo" - II postępowanie 2016-11-09 08:19
zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku w Żabówko 2016-11-07 12:17
"Przewóz ziemi ze Słajsina nad jezioro Nowogardzkie" 2016-10-13 16:39
Dotyczy: wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard na lata 2016-2022 2016-10-10 10:44
Sprzedaż drewna na pniu 2016-10-04 14:14
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - kuchnia 2016-10-18 08:36
Przewóz ziemi ze Słajsina nad jezioro Nowogardzkie 2016-09-29 14:33
Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołowiec, Kulice 2016-09-28 15:26
Budowa punktu czerpania wody wraz z przyłączeniami na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2016-09-26 14:58
Dotyczy: wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów do projektu pn.,,Budowa oczyszczalni ścieków w Osowie i Konarzewie wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej? 2016-10-03 16:31
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap V 2016-10-17 15:45
Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych 2016-09-16 16:14
Wymiana 4 ławek na nowe ławki parkowe dwustronne na ulicy Promenada w Nowogard 2016-09-14 16:13
Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy Nowogard 2016-09-14 16:11
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2016-09-30 12:19
dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę wody gazowanej i niegazowanej o poj. 500 ml 2016-09-14 11:04
Dotyczy: wykonania analizy finansowo-ekonomicznej projektu ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno? 2016-09-13 16:30
Wykonanie montażu i demontażu wraz z wynajmem znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicach w Nowogardzie w celu zabezpieczenia III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego ( III NBU) w dniu 2.10.2016 zgodnie z planem zabezpieczenia trasy biegu 2016-09-23 15:22
Usługa przejęcia elektrowni wiatrowej w Nowogardzie w imieniu Gminy Nowogard 2016-09-09 11:55
Renowacja schodów do piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie 2016-10-10 11:47
Profilaktyka próchnicy zębów - przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2016-09-06 14:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej gminy pomiędzy ulicą Kowalską a ulicą Zamkową 2016-10-03 09:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2016-09-15 08:24
Wykonania analizy finansowo-ekonomicznej projektu ?Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno?, dofinansowanego ze środków EFFR w ramach RPO WZ 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej 2016-09-02 09:09
Dostawę pojemników do gromadzenia psich nieczystości z wbudowanym dystrybutorem zestawów higienicznych oraz zapasu zestawów higienicznych ? III postępowanie 2016-10-05 12:15
Zapytanie ofertowe na dowóz wody pitnej do posesji 1 i 1a w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard 2016-09-14 16:14
Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2016-08-29 16:31
Oferta dożynkowa 2016-08-24 10:04
dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-08-23 14:20
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. : Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce"- II postepowanie 2016-09-01 12:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Mijeskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - IV postępowanie 2016-10-03 15:03
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Asnyka w Nowogardzie 2016-09-26 15:07
Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego - III postępowanie 2016-09-07 15:41
Dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości i zestawów higienicznych - II postępowanie 2016-08-31 08:56
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. : Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce" 2016-08-22 10:37
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi w Świerczewie od kościoła do świetlicy - II postępowanie". 2016-09-07 15:40
Renowacja schodów do piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2016-09-08 12:48
Zapytanie ofertowe na dostawę czytników do mikroczipów typu Micro Reader 2016-09-08 16:03
Zapytanie ofertowe na dowóz wody pitnej do posesji 1 i 1a w miejscowości Ptaszkowo, gmina Nowogard 2016-08-09 12:59
Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard 2016-08-05 14:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - III postępowanie 2016-08-18 14:22
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowościach Wierzbięcin i Orzechowo 2016-08-12 14:17
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie" - II postępowanie 2016-08-11 12:31
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Budowa oświetlenia ul. 15 Lutego w Nowogardzie 2016-07-27 10:01
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - drugie postępowanie 2016-08-05 13:26
REMONT FUNDAMENTÓW POD WIATAMI PRZYSTANKOWYMI 2 2016-07-26 15:15
Wykonanie gadżetów reklamowych dla gminy Nowogard 2016-08-01 15:26
Wyłonienie dostawcy artykułów spożywczych i przemysłowych dla gminy Nowogard w 2016 r. 2016-07-22 17:44
Dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości oraz zapasu zestawów higienicznych 2016-08-11 12:30
Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej 2016-08-05 09:16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego 2016-08-16 15:08
Zamówienie na dostawę artykułów spożywczych dla osób skazanych 2016-07-19 08:54
Zakup i dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Błotno 2016-07-08 14:45
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych do Świetlicy Środowiskowej Promyk 2016-07-18 16:14
Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 2016-07-20 08:06
Zakup drzew "na pniu" na terenie miasta i gminy Nowogard 2016-07-22 10:23
Wykoszenia i wydobycia roślinności wodnej z jeziora 2016-09-08 16:04
Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na II piętrze w bud. administracyjnym Plac Wolności 5 w Nowogardzie 2016-07-04 07:45
Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. 2016-06-30 10:40
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształących ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie 2016-07-13 08:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ?Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i dystrybucję paliwa gazowego dla obiektów zamawiającego Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych na okres 12 miesięcy?. 2016-06-28 15:33
Remont barier w Błotnie. 2016-06-27 12:13
REMONT FUNDAMENTÓW POD WIATAMI PRZYSTANKOWYMI 2016-07-05 14:34
dotyczy: udzielenia zamówienia na: wykonanie, naprawę, dostawę i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, CPV 39100000-3 2016-07-08 16:56
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy na odcinku 410 mb. 2016-06-20 13:57
Zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia w ulicy 15 Lutego w Nowogardzie - termin składania ofert 08.07.2016 godz 12:00 2016-06-20 13:53
wykoszenie i wydobycie roślinności wodnej z jeziora Nowogardzkiego 2016-07-01 15:48
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Nowogard oraz utrzymanie kanalizacji sanitarnej nie będącej w eksploatacji u obecnego operatora. 2016-07-05 14:35
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego. 2016-07-11 15:26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń piwnic i korytarza - biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej. 2016-06-27 11:46
Zaproszenie do złożania oferty - bezgotówkowy zakup paliw płynnych. 2016-06-17 07:53
Świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie II 2016-06-28 15:31
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Nowogard 2016-06-13 13:13
Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2016-07-18 16:13
Dostawa oznakowania drogowego 2016-06-01 15:43
Remont ławek kamiennych przy murach obronnych na terenach zieleni w Nowogardzie 2016-06-01 07:43
Dostawa materiałów budowlanych do miejscowości Błotno 2016-07-04 11:09
Udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-05-27 15:27
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych 2016-06-22 16:47
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie 2016-06-02 12:33
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w Świerczewie od kościoła do świetlicy 2016-08-11 13:21
Zakup pięciu betonowych ławek parkowych z siedziskiem dwustronnym z oparciem wraz z dostawą 2016-05-12 14:25
Montaż koszy ulicznych i ławek parkowych na terenie gminy Nowogard 2016-05-09 16:03
PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE SEPARATORÓW 2016-06-06 14:11
Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard 2016-05-05 15:36
Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2016-05-05 15:34
Świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2016-06-06 14:10
Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 6-10 lat 2016-04-28 12:48
Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard 2016-05-09 10:37
Dotyczy: udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. 2016-04-26 14:07
Remont kładki wzdłuż jeziora nowogardzkiego 2016-04-22 19:23
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy Nowogard 2016-04-21 14:06
Elektroniczne znakowanie psów 2016-05-13 14:48
Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletyn "Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych 2016-05-05 14:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie. 2016-07-28 12:53
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie 2016-04-05 13:51
Budowa placu zabaw w miejscowości Czermnica - II 2016-04-01 12:45
Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2016-03-25 08:09
Zaproszenie do złożenia oferty na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard 2016-04-04 14:17
Budowa placu zabaw w miejscowości Czermnica 2016-03-15 15:43
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w liczbie 60 szt. 2016-03-03 14:49
Pełnienie obowiazków Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 2016-03-10 15:51
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej 2016-02-12 11:02
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2016-02-01 15:03
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta -Hania- mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2016-01-26 14:18
Budowa dróg w kompeksie garaży przy ul. Zamkowej IX etap - dokumentacja 2016-01-26 14:18
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego - dokumentacja 2016-01-26 13:15
Zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia w ulicy Krótkiej i Łąkowej oraz Bohaterów Warszawy do posesji 53 w Nowogardzie 2016-01-26 13:05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników w ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie 2016-02-04 15:13
Wykonawstwo wycen nieruchomości gminy na rok 2016 2016-01-18 16:05
sprzedaż drewna na pniu 2016-01-04 12:18
Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 40 beneficjentów przez okres 24 miesięcy 2016-01-20 11:30
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla 40 beneficjentów 2016-02-04 15:47
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ścieżki wzdłuz jeziora Nowogardzkiego 2015-12-30 09:49
Ubezpieczenie komputerów_zapytanie ofertowe 2015-12-14 15:29
Opracowanie projektu rozbiórki pozostałości spalonego budynku byłej świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na terenie działki nr 132 obrębu Żabówko, gmina Nowogard 2016-01-07 13:47
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w serwerowni Biura Informatyki i Informacji Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 2015-11-24 08:11
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard 2015-12-04 09:01
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynku gospodarczego w miejscowości Długołęka 2015-12-01 11:32
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu i realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie" 2015-11-06 13:59
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016 2015-11-30 14:29
Ogłoszenie - zakup drewna na pniu. 2015-10-30 14:30
Budowa schodów od parkingu do kompleksu garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2015-10-21 10:18
Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów 2015-11-13 13:22
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-10-15 12:05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia do przystanku w miejscowości Bieniczki, gmina Nowogard. 2015-10-13 12:20
Wykonanie dokomuntacji technicznej oraz realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa drogipolegająca na rozudowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniuul.A.Krakowej i Gen.Bema w Nowogardzie 2015-09-29 14:32
Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 50 w Nowogardzie wraz z wyrównaniem terenu 2015-10-15 15:54
Profilaktyka próchnicy zębów- przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-09-17 09:32
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-09-17 09:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia do przystanku w miejscowości Bieniczki, gmina Nowogard 2015-09-23 14:06
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy 2015-09-30 15:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Konarzewo. 2015-09-22 09:58
Remont pomieszczeń sanitariatów I piętro oraz klatka schodowa w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie IV umieszczenie 2015-09-30 15:18
Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema w Nowogardzie 2015-08-21 09:55
Dotyczy prac remontowych na cmentarzzach komunalnych w miejscowościach: Sikorki, Żabowo, Trzechel, Strzelewo, Błotno, Wołowiec, Ostrzyca, Szczytniki, gmina Nowogard 2015-08-17 14:24
Prace remontowe na cmentarzach wiejskich 2015-08-13 12:19
Budowa chodnika przy boisku NORLIK w Maszkowie 2015-08-26 14:50
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz 2015-08-24 11:50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie (drugie ogłoszenie) 2015-08-26 13:34
Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie III umieszczenie 2015-08-26 08:10
Remont pomostu drewnianego nad jeziorem w Nowogardzie 2015-07-24 12:00
Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzeniapsich nieczystości 2015-08-10 15:00
Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-08-10 15:10
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami Warszawska-Zamkowa-Kowalska w Nowogardzie 2015-07-30 10:28
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wyknawcy na remont drogi do DPS. 2015-07-29 15:06
Utwardzenie terenu przy ścieżce spacerowej wokół jeziora Nowogardzkiego 2015-07-29 15:07
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Bohaterów Warszawy do numeru 53 w Nowogardzie 2015-07-15 15:42
Wykonanie remontu pomostu drewnianego nad jeziorem w Nowogardzie 2015-07-23 08:49
Sprzedaż drewna na pniu z terenu gminy Nowogard 2015-07-07 15:03
Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie II umieszczenie 2015-07-29 08:23
Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-08-10 15:07
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do obszaru inwestycyjnego Wojcieszyn-Miętno 2015-07-23 13:39
Utwardzenie terenu przy ścieżce spacerowej wokół jeziora Nowogardzkiego 2015-07-15 15:45
Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2015-06-17 07:47
Remont pomieszczeń sanitariatów I piętra oraz klatki schodowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie 2015-06-30 14:41
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na dobudowę sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce 2015-06-24 11:15
Remont mostku w miejscowości Wołowiec 2015-06-16 14:13
Sprzedaż drewna na pniu z 2 - dębów znajdujących się na terenie m. Krasnołęka gm. Nowogard. 2015-05-25 15:42
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowa drogi na odcinku Strzelewo - kol. Strzelewo 2015-06-16 14:14
Zaproszenie do składania ofert na prace utrzymaniowe cmentarzy wiejskich 2015-04-23 15:37
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Krótkiej i Łąkowej w Nowogardzie 2015-04-07 08:56
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Szczytniki i Sąpolnica 2015-04-27 09:16
Sprzedaż drewna na pniu 2015-04-01 11:47
Dostawa trampoliny zewnetrznej 2015-04-17 11:53
Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Klubie Abstynenta Hania 2015-03-30 10:16
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy Nowogard 2015-04-13 14:25
Budowa przyłącza wodnego oraz odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym dla świetlicy w Długołęce 2015-04-10 07:52
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-03-20 08:15
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej 2015-04-15 14:32
Zapytanie ofertowe - oferta cenowa na odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt 2015-03-16 15:27
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego na ul. 15 go Lutego w Nowogardzie na odcinku od ulicy Żeromskiego do granicy administracyjnej miasta" 2015-03-13 15:09
Zakup i montaż trampoliny zewnętrznej na kąpielsku miejskim 2015-03-31 14:52
Remont nawierzchni bitumicznej przy ul. Szkolnej w Nowogardzie 2015-03-16 15:24
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków 2015-03-16 15:23
INSPEKTOR - Roboty drogowe 2015-04-02 15:03
remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 z 19.02.2015 r. 2015-02-23 14:57
Dotyczy: FortiGate-80C - odnowienie licencji 8x5 2015-02-23 10:23
Remont murku kamiennego wraz z wykonaniem siedzisk drewnianych przy ul. Zielonej w Nowogardzie 2015-02-27 16:22
Budowa oświetlenia wzdłuż łącznika pomiędzy ul. 700 Lecia i 5 Marca w Nowogardzie 2015-02-27 16:17
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard. 2015-02-17 08:31
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego przy ulicy Zamkowej 13 w Nowogardzie 2015-02-13 14:51
Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbednych do przygotowania decyzji administracyjnych dot. prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone. 2015-02-13 14:50
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2015-02-12 11:53
Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2015-02-12 11:52
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Osrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2015-02-12 11:51
przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego., świadczenie pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2015-02-12 11:51
Świadczenie pomocy prawnej o OPS 2015-02-12 11:49
Rzeczoznawcy majątkowi 2015-02-16 10:20
Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard. 2015-02-11 09:54
Zapytanie ofertowe na program antywirusowy F-Secure 2015-02-09 10:20
remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 z dnia 29.01.2015r 2015-02-13 11:27
remont posadzki na I piętrze, parterze i piwnicy w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 29.01.2015 2015-02-13 10:55
Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w nowogardzie 2015-02-13 15:07
Program antywirusowy "F-Secure Busiess Suite PREMIUM" 2015-02-02 16:58
remont ścian I piętro w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 2015-01-29 08:40
remont posadzki na I piętrze, parterze i piwnicy w budynku biurowym w Nowogardzie Plac Wolności 5 2015-01-29 08:41
Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard. 2015-01-12 12:47
III - Sprzedaż drewna na pniu 2015-01-05 10:06
Sprzedaż drewna na pniu 2014-12-16 15:14
Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w Nowogardzie 2014-12-16 14:57
II - Sprzedaż drewna na pniu. 2014-12-08 13:29
Remont murku wraz z siedziskami przy alejkach nad jeziorem w Nowogardzie 2014-12-19 14:46
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa budynku komunalnego mieszkalnego 12 rodz. w Nowogardzie przy ul. Cmentarnej" 2014-12-16 15:48
Sprzedaż drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard 2014-11-24 07:41
Dostawa kurtyn LED 2014-11-19 07:34
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 2014-11-19 07:31
Dostawa 30 elementów świetlnej dekoracji świątecznej 2014-11-19 07:33
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie oświetlenie drogowego w ul. Krótkiej i Łąkowej w Nowogardzie" 2014-10-23 12:03
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę schodów łączących parking z kompleksem garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2014-10-27 15:13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczy: wykonania rozbiórki ruin budynku zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 132, położonej w obrębie Żabówko gmina Nowogard wraz z zagospodarowaniem terenu. 2014-10-15 13:10
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Maszkowo i Długołęka 2014-10-21 14:41
Przebudowa schodów przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie jako obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej. 2014-10-23 15:16
Profilaktyka próchnicy zębów ? przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard. 2014-09-25 13:59
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie stanowiącej dojazd do świetlicy środowiskowej "PROMYK". 2014-09-23 14:40
sprzedaż drewna na pniu z terenu gminy Nowogard 2014-09-22 13:52
Remont alejki na cmentarzu pomiędzy aleją główną na starej części a aleją na nowej części cmentarza 2014-09-18 17:11
Wydruk i zakup podręczników w języku Braille'a 2014-10-02 15:01
Budowa parkingów przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie 2014-09-19 14:36
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie stanowiącej dojazd do świetlicy środowiskowej "PROMYK" 2014-09-03 15:21
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap IV 2014-09-15 14:01
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedbudowa ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej - III postępowanie 2014-08-14 08:05
Montaż pięciu ławek przy blokach w ciągu ulicy Leśnej w Nowogardzie wraz wykonanie pod nimi nawierzchni ze starobruku oraz wykonanie i montaż 8 ław z bali drewnianych wraz z ich zamontowaniem na boisku przy ul. Generała Bema 2014-07-09 15:11
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ?Przebudowa ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej - II postępowanie" 2014-07-22 14:24
Remont nawierzchni przy studniach w Nowogardzie 2014-07-04 14:30
Remont murku betonowego wraz z wykonaniem siedzisk drewnianych przy ul. Promenady w Nowogardzie 2014-07-04 14:32
Remont nawierzchni chodników w obrębie ulic 3 Maja i Bankowej w Nowogardzie 2014-07-09 15:09
Montaż pięciu ławek przy blokach w ciągu ulicy Leśnej w Nowogardzie wraz wykonanie pod nimi nawierzchni ze starobruku oraz wykonanie i montaż 8 ław z bali drewnianych wraz z ich zamontowaniem na boisku przy ul. Generała Bema 2014-06-12 11:30
Remont nawierzchni przy studniach - zapytanie 2014-06-11 14:31
Usunięcie 12 szt. drzew gatunku wierzba oraz 15 m2 krzewu wierzby z działki drogowej nr 341 obręb Ostrzyca 2014-05-23 09:50
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na "Przebudowę ul. 3 Maja polegająca na budowie nowych miejsc postojowych i ścieżki rowerowej" 2014-07-04 10:21
Remont nawierzchni przy pl. Szarych Szeregów w Nowogardzie 2014-05-13 09:44
Wybór oferty w zakresie wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych, stanu izolacji przewodów instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia. 2014-04-17 15:33
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2014-04-14 14:32
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych, stanu izolacji przewodów instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia. 2014-03-31 11:07
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard. 2014-03-21 12:50
Profilaktyczne lakowanie zębów przedtrzonowych i trzonowych u uczniów szkół podstawowych gminy Nowogard w wieku 7-10 lat 2014-03-19 11:00
Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnych dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone. 2014-02-14 15:30
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się przy Placu Wolności 1 w Nowogardzie dla osób z problemem alkoholowym. 2014-02-14 15:30
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 2014-02-14 15:29
Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 2014-02-14 15:28
Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 2014-02-14 15:28
Świadczenie pomocy prawnej w OPS 2014-02-14 15:27
Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2014-02-07 10:52
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę schodów przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie jako obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej 2014-02-18 14:01
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" 2014-01-23 12:34
Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Poradni Odwykowej mieszczącej się przy ul. Kościuszki 36 w Nowogardzie 2014-01-16 15:08
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2014-01-09 15:42
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2014-01-09 15:41
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny' 2013-12-17 11:52
Zaproszenie do żłożenia oferty cenowej w zakresie: Świadczenia usług opieki profilaktycznej. 2013-12-06 09:46
Prowadzenie psychoterapii uzależnienia od alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym przy pl. Wolności 1 w Nowogardzie 2013-12-04 08:58
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie 2013-12-02 14:15
Zakup drewna na pniu 2013-11-25 15:23
Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup drzew na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard. Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach 2013-11-08 14:56
Dostawa 30 elementów świetlnej dekoracji świątecznej 2013-10-30 08:33
Remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 w Nowogardzie - II postępowanie 2013-10-29 12:47
Montaż 4 szt. ławek parkowych na placu Szarych Szeregów 2013-10-18 11:10
Wykonanie dwóch progów zwalniającego na ulicy Norwida oraz jednego na ulicy Nadtorowej w Nowogardzie - II postępownie 2013-10-04 11:25
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014 2013-10-03 14:28
Opracowanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla części obrębu Kulice 2013-09-30 12:20
Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa placu zabaw w Słajsinie" 2013-10-04 15:18
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Zielona w Nowogardzie 2013-09-26 11:55
Remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 w Nowogardzie 2013-09-26 11:53
Wykonanie dwóch progów zwalniającego na ulicy Norwida oraz jednego na ulicy Nadtorowej w Nowogardzie 2013-10-04 11:46
Profilaktyka próchnicy zębów - przegląd jamy ustnej uczniów szkół wiejskich w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-09-20 16:08
Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie 2013-09-25 09:43
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-09-19 13:00
Opróżnienie i czyszczenie 4 sztuk separatorów ropopochodnych wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów 2013-09-10 08:46
Wykonanie remontu nawierzchni pod pomnikiem "Poległym na wschodzie" na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2013-09-06 13:21
Montaż ławek ul. Warszawska 11 2013-09-06 13:02
Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych w języku Braille'a 2013-10-08 10:25
Remont nawierzchni chodników pomiędzy posesjami 700 Lecia 25 i 26 w Nowogardzie 2013-10-04 11:44
Wykonanie fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowościach Olchowo i Stare Wyszomierki gm. Nowogard 2013-08-27 14:17
Wykonania fundamentów pod wiaty przystankowe w miejscowościach Olchowo i Stare Wyszomierki gm. Nowogard 2013-08-14 09:16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim w Nowogardzie 2013-08-23 13:38
Wykonanie stalowych barier ochronnych na przepuście w ciągu drogi gminnej Dąbrowa - Olszyca 2013-08-02 14:56
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim w Nowogardzie 2013-08-12 08:26
Obsługa pojemników do gromadzenia psich nieczystości 2013-07-24 08:30
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap III 2013-07-30 08:58
Pełnienie funkcji inspektoranadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa i remont świetlicy w Orzechowie" 2013-07-19 09:09
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Ks. J. Poniatowskiego 84 w Nowogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu 2013-08-07 17:59
Wykonanie muru okalającego jez. Nowogardzkie 2013-07-02 09:19
montaż ławek na terenach zielonych - 7 szt. 2013-06-28 15:37
sprzedaż drewna na pniu 2013-06-26 11:10
Wykonanie map do celów planistycznych dla trzech zespołów ogródków działkowych w Nowogardzie 2013-06-20 13:42
Ułożenie nawierzchni z pobruku na plaży w Nowogardzie i montaż na niej stołu do tenisa oraz wykonanie słupka uchylnego i barierki przy ul Warszawskiej w Nowogardzie. 2013-06-12 08:36
Montaż dwóch wiat drewnianych z półfabrykatów na Smoczym Wzgórzu w Nowogardzie 2013-06-11 17:25
Remont pokrycia dachu na dobudowanej części świetlicy wiejskiej w Miętnie, gmina Nowogard 2013-06-20 08:49
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2013-06-04 16:19
Dotyczy prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard. 2013-05-21 11:16
Wzmocnienie brzegu jeziora kamieniami oraz budowa pomostu drwenianego wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie 2013-05-15 14:03
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych wraz z wykonaniem następujących materiałów reklamowych 2013-04-05 21:01
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego OLCHOWO w gminie Nowogard 2013-03-13 10:05
Drugie ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Wolności wraz z otoczeniem w Nowogardzie 2013-06-10 09:46
Wykonanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla obrębu geodezyjnego Kulice gm. Nowogard 2013-03-15 08:54
INSPEKTOR - INFRASTRUKTURA DROGOWA 2013-03-27 10:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:Budowa drogi Jana Pawła II w Nowogardzie wraz z kanalizacją deszczową 2013-02-26 14:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Nowogardzie 2013-03-08 10:43
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard 2013-02-11 15:24
Remont nawierzchni chodnika w obrębie pomnika na Placu Wolności dz. nr 144/6 obreb 3 miasta Nowogard 2013-02-19 16:46
Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i remont nawierzchni chodników na ul. Wiejskiej w Nowogardzie 2013-02-19 08:37
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard 2013-01-22 10:33
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej. 2013-02-12 10:56
Zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2013-01-21 07:51
Zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2012-12-17 14:44
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Wolności wraz z otoczeniem w Nowogardzie 2013-06-10 09:46
Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa pomostu na plaży miejskiej w Nowogardzie" 2012-12-21 08:14
Świadczenia usług opieki profilaktycznej 2012-12-07 14:32
Zaproszenie do złożenia oferty - odtwarzacz CD, urządzenie GPS 2012-12-28 10:20
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Sikorki" 2012-12-12 14:23
Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 2012-11-26 10:49
Budowa parkingu przy Ratuszu Miejskim w Nowogardzie 2012-11-19 15:27
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych wraz z wykonaniem następujących materiałów reklamowych 2012-12-28 10:31
Remont murków kamiennychwraz z wykonaniem siedzisk z listew drewnianych na terenach zielonych w Nowogardzie 2012-11-12 14:21
Ddemontaż i montaż ławek wraz z wykonaniem nawierzchni pod ławki parkowe 2012-11-05 12:51
Demontaż i montaż ławek wraz z wykonaniem nawierzchni pod ławki parkowe. 2012-10-19 15:05
Wycinka 9 szt. drzew i transport pozyskanego drewna 2012-10-12 14:42
Zapytanie ofertowe mapy Olchowo 2012-10-15 08:50
Wykonanie map do celów planistycznych w skali 1:1000 dla obrębu geodezyjnego Olchowo gm. Nowogard 2012-10-04 09:34
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie - etap I 2012-09-24 15:25
Wzmocnienie brzegu jeziora kamieniami oraz budowa pomostu drewnianego wzdłuż brzegu jeziora w Nowogardzie 2012-09-04 10:26
Wykonanie nawierzchni pod 2- ławki, montaż 2- ławek i 1- stosłu do gry w szachy. 2012-08-30 15:34
Wywóz odpadów wielkogabarytowych 2012-08-28 12:56
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczytniki, gm. Nowogard 2012-09-06 14:29
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ostrzyca, gm. Nowogard 2012-09-06 14:30
Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie oświetlenia obręb Wyszomierz gmina Nowogard dz. nr 199,223 2012-08-23 13:15
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard - etap II 2012-08-17 12:33
Remont chodnika - Plac Ofiar Katynia w Nowogardzie 2012-08-03 15:11
Zakup drewna na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard 2012-08-03 15:07
Remont infrastruktury na terenach zielonych w Nowogardzie 2012-07-25 16:18
Zakup drewna na pniu z terenów gminnych Miasta i Gminy Nowogard 2012-07-13 08:39
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 2012-07-23 14:30
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard 2012-07-06 12:30
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Błotnie - sala gimnastyczna 2012-08-24 18:22
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Budowa i przebudowa kazanlizacji deszczowej umozliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap II" 2012-06-25 15:35
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Nowogardzkim - budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do plażowej piłki siatkowej 2012-06-27 08:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego na zadaniu pn. : Budowa placu Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 2012-06-25 08:48
Opracownie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Zielonej w Nowogardzie 2012-06-04 12:18
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dzierżawę miejsc pod umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie w sąsiedztwie Skateparku. 2012-06-04 12:10
Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2012-05-23 13:46
Remont chodników przy Wspólnotach Mieszkaniowych przy ulicy 5 Marca i 3 maja w Nowogardzie. 2012-05-08 15:47
Prace utrzymaniowo-pielęgnacyjne na cmentarzach wiejskich gm. Nowogard 2012-05-30 15:04
Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż pięciu nowych ławek w Nowogardzie. 2012-05-04 15:21
Sporządzenie ekspertyzy technicznej odspojenia ściany w budynku remizy strażackiej OSP w Błotnie 2012-05-11 15:09
Rozbiórka komina stalowego zlokalizowanego obok kotłowni przy ul. Zamkowej 1 w Nowogardzie 2012-04-18 12:10
Remont nawierzchni ul. Lipowej w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 2012-04-23 13:10
Składanie ofert cenowych na wykonanie technicznego przeglądu budynków komunalnych na terenie gminy Nowogard 2012-04-04 13:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2012-04-18 08:29
Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu SYSTEMU GŁOSOWANIA na sesje Rady Miejskiej w Nowogardzie. 2012-03-28 15:00
Sprzedaż drewna na pniu 2012-03-22 08:25
Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż trzech nowych ławek na terenie zielonych położonym pomiędzy budynkiem nr 23 a 24 ul. 700 Lecia w Nowogardzie. 2012-03-07 14:47
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Ratuszu Miejskim w Nowogardzie 2012-03-06 15:29
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ulicy 5 Marca w Nowogardzie 2012-03-06 15:27
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej drogi dojazdowej wewnętrznej w Nowogardzie 2012-03-20 11:57
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie 2012-03-20 11:44
Remont miejsc postojowych przy sklepie PUCHATEK wzdłuż ulicy 5 Marca w Nowogardzie 2012-03-15 14:04
Zaproszenie do złożenia oferty na dokumetację techniczną na budowę chodnika w drodze wojewódzkiej nr 106 we wsi Karsk gmina Nowogard 2012-03-12 08:49
Zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę oświetlenia we wsi Stare Wyszomierki 2012-03-12 08:55
Zaproszenie do założenia oferty na dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie 2012-03-12 09:08
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard (II) 2012-02-20 11:50
Urząd Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie: prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie; opieki w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2012-02-17 15:25
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie z dziećmi i młodzieżą szkolną gminy Nowogard w ramach programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży szkolnej Gminy Nowogard. 2012-02-08 12:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard w roku 2012r. 2012-02-08 12:42
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego na terenie działki geod. nr 130 w Orzechowie, gmina Nowogard 2012-03-01 14:10
Zaproszenie do złożenia oferty na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2012-02-16 09:44
Prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Strzelewie i Szkole Podstawowej w Błotnie 2012-01-26 14:29
Prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2012-01-26 14:28
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe. 2012-01-25 11:45
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych w budynku ratusza przy pl. Wolności 1 w Nowogardzie 2012-02-01 15:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Długołęce 2012-02-20 09:14
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie 2012-02-06 12:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabin, gmina Nowogard 2012-02-13 14:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Ogrodowej w Nowogardzie 2012-02-01 14:56
Oferta cenowa na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz opieki w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie. 2012-01-10 11:38
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 2011-12-22 12:52
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu (przebudowy) budynku gospodarczego w miejscowości Sikorki 2012-01-02 10:39
Remont pomieszczeń sali ślubów i sali bankietowej w budynku administracyjnym przy Placu Wolności 5 w Nowogardzie 2011-11-30 10:47
Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu urządzenia klasy UTM marki FortiGate 2011-11-22 09:16
Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky-Lab dla Urzędu Miejskiego oraz swoich jednostek podległych. 2011-11-22 09:14
Demontaż trzech ławek, wykonanie nawierzchni i montaż trzech nowych ławek na terenie zielonych położonym za budynkiem UM w Nowogardzie Plac Wolności 1. 2011-11-23 09:30
Dotyczy zmiany zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowgard 2011-11-04 15:37
Remontu schodów zewnętrznych na skarpie wzdłuż ulicy 3-go Maja w Nowogardzie. 2011-10-31 13:55
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard 2011-11-04 15:37
Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie polegajacy na wymianie okładzin podłogowych z płytek PCV na wykładziny rulonowe. 2011-11-10 10:23
Dotyczy "Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: "Oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych" 2011-10-27 15:02
Remont chodnika - Plac Ofiar Katynia w Nowogardzie 2011-10-24 10:00
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: "Oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych" 2011-10-27 15:01
Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie. 2011-10-27 14:35
Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.:" Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Orzechowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" 2011-10-21 15:14
Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.:" Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" 2011-10-21 15:14
Remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Nowogardzie 2011-10-17 14:33
Remont chodnika łączącego ul. 700 Lecia i 5 Marca w Nowogardzie 2011-10-04 12:50
Remont schodów zewnetrznych na skarpie wzdluż ulicy 3 Maja w Nowogardzie 2011-10-04 12:51
Dotyczy: Dokumentacji technicznej na przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn 0'4 kV w drodze wojewódzkiej nr 106 w miejscowości Błotno gm. Nowogard 2011-10-03 19:48
Przebudowa chodnika przy ul. Kowalskiej w Nowogardzie 2011-10-06 13:57
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Orzesze, gmina Nowogard 2011-10-05 07:53
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kulice, gmina Nowogard 2011-10-05 07:53
Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kortu tenisowego, zlokalizowanego przy świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 2011-09-27 13:30
REMONT CHODNIKA PRZY UL. 5 MARCA 4 W NOWOGARDZIE 2011-09-26 14:41
Opracowanie koncepcji architektonicznej na budowę parkingów w mieście Nowogard 2011-10-04 14:40
Wykonanie nawierzchni i montaż pięciu ławek oraz naprawa i montaż dwóch ławek na terenach zielonych m. Nowogard 2011-10-03 19:42
Wycinka i karczowanie 17 szt. drzew z drogi wewnętrznej odchodzącej od alei Promenady w Nowogardzie 2011-10-03 19:56
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy napowietrznej linii energetycznej w Błotnie 2011-09-15 08:39
Roboty remontowe nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogard położonej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, polegających na: malowaniu elewacji oraz naprawie schodów wraz z wymianą istniejącej balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej 2011-09-12 09:55
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie skate parku 2011-08-18 07:54
Protokół z otwarcia ofert na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wewnetrznej do firmy REM i TOYOTA w Nowogardzie. 2011-07-12 09:43
Informacja dotycząca złozonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2011-06-21 15:25
Protokół z postępowaina w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot 2011-06-21 10:06
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki polegający na wymianie pokrycia dachu 2011-07-06 10:20
Protokół z wyboru oferty na prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo 2011-06-16 11:31
Wykaz - Wyszomierz 1a - budynek mieszkalny - sprzedaż bezprzetargowa 2011-06-13 16:36
Protokół z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika oraz parkingu w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie. 2011-06-13 16:33
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot w Nowogardzie 2011-06-09 15:19
Protokół z postępowaina w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot 2011-06-09 14:58
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi wewnętrznej do fimry REM i TOYOTA w Nowogardzie 2011-06-08 11:03
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw na terenach wiejskich w gminie Nowogard 2011-06-06 10:17
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu dla sieci bezprzewodowych i kablowych do budowy punktów Hot-Spot. 2011-06-02 12:42
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Szczytniki, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo. 2011-06-16 11:36
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika i parkingu w ulicy Kowalskiej w Nowogardzie 2011-05-25 10:32
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych do złożenia oferty cenowej na sprezdaż pucharów i medali. 2011-05-12 11:16
Informacja o wyborze wykonawcy DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI SPACEROWO-DYDAKTYCZNEJ W PARKU GMINNYM W BŁOTNIE 2011-05-06 12:37
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego położonego w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 7 2011-05-05 16:12
Urząd Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie: prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz opieka w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej na pływalni Fala w Goleniowie 2011-05-05 15:53
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych na wykonanie renowacji ścian wewnętrznych w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie za pomocą tapety natryskowej 2011-05-13 12:34
Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów, akcesoriów i oprogramowania 2011-04-27 11:34
PROTOKOŁ Z OTWARCIA OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZEDŁUŻENIA ŁĄCZIKA UL. DWORCOWEJ W NOWOGARDZIE 2011-04-22 10:08
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie "Niebieskich Warsztatów". 2011-04-22 09:25
Wycinka drzew oraz dokonanie cięć sanitarno korekcyjnych drzewa w miejscowościach: Żabówko, Długołęka, Kulice, Boguszyce, Nowogard. 2011-04-19 11:41
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się na ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie. 2011-04-14 09:39
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" 2011-04-21 15:00
Wynik: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 2011-04-05 13:47
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na doposażenie ścieżki spacerowo - dydaktycznej W Parku gminnym w Btotnie 2011-04-04 14:47
Opracowanie projektu budowlanego na budowę łącznika ul. Dworcowej w Nowogadzie 2011-04-05 13:28
Zakup i dostawa pojemników do gromadzenia psich nieczystości z wbudowanym dystrybutorem zestawów higienicznych wraz z zapasem zestawów higienicznych 2011-03-23 11:18
Pełnienie w roku 2011 obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych. 2011-03-21 15:01
Dotyczy: wywozu odpadów zgromadzonych w boksach z cmentarzy komunalnych położonych na terenie wsi: Sikorki, Żabowo, Trzechel, Strzelewo, Błotno, Wołowiec, Jarchlino, Ostrzyca, Wierzbięcin. 2011-03-02 11:43
Ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 2011-01-17 11:44
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 2011-01-31 10:25
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego od 01 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 2011-01-10 14:56
Ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawcy pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa odcinka ulicy Radosława w Nowogardzie w km 0+000-0+515 - etap I. 2011-01-25 08:40
przetarg ofertowy - opracowania geodezyjne w roku 2011 2011-02-04 09:31
przetarg ofertowy - wycena nieruchomości w roku 2011 2011-02-04 09:39
Informacja o planowanymn zamówieniu dot. wycinki 14 szt. topól z terenu nieruchomości gminnej połozonej w Nowogardzie przy ul. Gen. Józefa Bema. 2010-12-20 12:26
Dotyczy usunięcia dzikiego wysypiska śmieci wraz z usunięciem drzew i krzewów w wieku do 10 lat z drogi gminnej w miejscowości Strzelewo 2010-11-23 13:49
Dotyczy przebudowy ulicy Dąbrowszczaków - etap II - droga do posesji i obiektów handlowych 2010-11-26 10:26
Doposażenie ścieżki spacerowo - dydaktycznej w Parku gminnym w Błotnie 2010-11-23 13:47
Usuwanie czterech drzew i cięcia sanitarne korony jednego drzewa. 2010-11-23 13:47
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej reflektory oświetlające zewnętrzne ściany kościoła w Karsku działka nr 153 obręb Karsk gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
Remont ogrodzenia na targowisku miejskim w Nowogardzie 2010-11-23 13:46
Informacja o planowanym zamówieniu 2010-11-23 13:46
Dotyczy usunięcia drzew z drogi Długołęka - Nowe Wyszomierki 2010-11-23 13:46
Dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrzyca 2010-11-23 13:46
Budowa zasilania energetycznego i oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Krasnołęce, działka nr 43/6 obręb Krasnołęka gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
Przebudowy drogi gminnej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Błotnym Młynie działki nr 168 i nr 198 obręb BŁotno gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
Przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Karsku, działki nr 87, 114,116 obręb Karsk gm. Nowogard 2010-11-23 13:46
Przebudowa drogi gminnej, działka nr 105/2 obręb nr 2, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie 2010-11-23 13:45
Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Strzelewo gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żabowo gmina Nowogard 2010-11-23 13:45
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard 2010-11-23 13:44
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
Wykonanie posadzki granitowej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie oraz posadzki z terakoty w dwóch pomieszczeniach do niej przynależnych 2010-11-23 13:44
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka ulicy Jana Pawła II w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie 2010-11-23 13:44
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w Maszkowie, gm. Nowogard 2010-11-23 13:43
Wykonanie opracowania "Strategia rozwoju edukacji Gminy Nowogard na lata 2009-2015" 2010-11-23 13:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania polegającego na likwidacji mogilnika w Piaskach, gm. Nowogard 2010-11-23 13:43
Remont nawierzchni boiska przy ul. Gen. Bema w Nowogardzie 2010-11-23 13:43
Dotyczy: wykonania projektu z fazą koncepcji ściany urnowej (kolumbarium) na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie 2010-11-23 13:43
Wykonani przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Boh. Warszawy 78 – 78a, działka nr 87, 102/1 i 102/6 2010-11-23 13:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ul. Wł. Sikorskiego w Nowogardzie 2010-11-23 13:42
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard 2010-11-23 13:42
Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej miasta Nowogard 2010-11-23 13:42
Budowa chodnika w miejscowości Żabowo na terenie działki 212/1. 2010-11-23 13:42
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej_II 2010-11-23 13:42
Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie-II 2010-11-23 13:42
Przebudowa chodnika przy pl. Wolności wokól pomnika w Nowogardzie 2010-11-23 13:42
Opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ul. Kowalskiej 2010-11-23 13:41