herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 roku w ramach Otwartych Konkursów Ofert 2009-05-18 11:18
OTWARTY KONKURS OFERT Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard w 2009 roku. 2009-04-08 10:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard 2009-03-31 14:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard 2009-03-12 21:50
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku 2009-02-20 15:26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard 2009-02-13 11:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard 2009-02-13 11:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard 2009-02-13 11:23
Otwartykonkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard 2009-01-23 15:40