Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników 2019-11-05 11:19
Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-11-07 15:36
Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-11-05 11:18
Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-11-05 11:18
Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-11-05 11:18
Uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków 2019-11-05 11:17
Uchwała nr XVIII/121/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków 2019-11-05 11:16
Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 2019-11-05 11:15
Uchwała nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-11-05 11:15
Uchwała nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-11-05 11:15
Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej 2019-11-05 11:15
Uchwała nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
Uchwała nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
Uchwała nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-11-05 11:14
Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" 2019-10-01 13:39
Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2019-2021 2019-10-01 13:38
Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym wziętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w celu realizacji zadań statutowych szpitala 2019-10-01 13:38
Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-01 13:37
Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowogard za pomocą innego instrumentu płatniczego. 2019-10-01 13:37
Uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-10-01 13:16
Uchwała Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-10-01 13:16
Uchwała Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2019-10-01 13:15
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:09
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:09
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:08
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard od dnia 1 września 2019 roku 2019-10-01 13:13
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu "Zdrowe powietrze w Nowogardzie" 2019-10-01 13:10
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-10-02 12:07
Uchwała Nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 2019-09-30 11:53
Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 2019-09-30 11:53
uchwała Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2019-09-30 11:52
Uchwała Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard dla części obrębów Błotno, Grabin, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Karsk, Olchowo, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, miasta w Nowogard, miasta 2 Nowogard, miasta 4 Nowogard 2019-09-30 11:47
Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-08-22 14:28
Uchwała Nr XIV/93/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-08-22 14:28
Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie za rok 2018. 2019-08-22 14:27
Uchwała Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 2019-08-22 14:27
Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków do Rady Fundacji 2019-07-03 15:36
Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:36
Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogardu do udzielania pożyczek z budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:36
Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-07-03 15:35
Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2019 roku. 2019-07-04 17:29
Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:02
Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie? 2019-07-04 10:04
Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:02
Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-26 14:01
Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku 2019-07-04 10:04
Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-06-26 14:01
Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-06-26 14:01
Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard 2019-07-04 10:03
Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2018 2019-06-26 14:00
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:27
Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 14:20
Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" 2019-06-25 14:21
Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu fundamentów kościoła filialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie. 2019-06-25 14:19
Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019-06-25 13:10
Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu ścian kościoła filialnego pw. Św. Barbary. 2019-06-25 14:19
Uchwała Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-06-25 13:10
Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:07
Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:07
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-05-14 15:31
Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu 2019-05-14 15:30
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącvej braku odpowiedzi na pismo 2019-05-14 15:30
Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:09
Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-06-25 13:08
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku 2019-05-14 15:31
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019-05-14 15:28
Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-14 15:27
Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-05-14 15:25
Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-05-14 15:25
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowogaredzie z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-05-14 15:02
Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard na rok 2019. 2019-04-02 14:37
Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2019 roku. 2019-04-02 14:33
Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Nowogard i Bałtijsk 2019-04-02 14:33
Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-04-02 14:33
Uchwała Nr V/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard stanowiących pomoc de minimis. 2019-05-14 15:07
Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:30
Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:29
Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:26
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżece gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:21
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-04-26 14:21
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-04-02 14:32
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowogard na lata 2019-2023. 2019-04-02 14:32
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2019-04-02 14:36
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Nowogard z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 2019-04-02 14:31
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2019 rok? 2019-04-02 14:31
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie? 2019-04-02 14:30
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie 2019-04-03 15:23
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-20 14:55
Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:12
Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:11
Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:10
Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:10
Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr III/32/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:38
Uchwała Nr III/31/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej i Spraw Wiejskich. 2019-03-18 15:09
Uchwała Nr III/30/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:08
Uchwała Nr III/29/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-03-18 15:07
Uchwała Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 2019-03-18 15:00
Uchwała Nr III/27/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 14:59
Uchwała Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady 2019-03-18 14:59
Uchwała Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowogard w prawo własności tych gruntów 2019-04-02 12:28
Uchwała Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zamiaru udzielenia ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 rok 2019-03-20 15:07
Uchwała Nr II/23/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich 2019-03-20 15:05
Uchwała Nr I/22/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-02-14 08:27
Uchwała Nr I/21/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2019-2023. 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr I/20/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI 2019-02-13 09:00
Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu 2019-02-13 08:59
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej 2019-02-13 08:58
Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-13 08:55
Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-12 15:29
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-02-12 15:29
Uchwała Nr I/13/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-02-12 15:26
Uchwała Nr I/12/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-12 15:25
Uchwała Nr I/11/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:25
Uchwała Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:24
Uchwała Nr I/9/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:31
Uchwała Nr I/8/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:32
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:47
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:45
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2019-01-30 09:45