herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-20 14:55
Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:12
Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:11
Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-18 15:10
Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:10
Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr III/32/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 2019-03-19 09:38
Uchwała Nr III/31/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej i Spraw Wiejskich. 2019-03-18 15:09
Uchwała Nr III/30/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 15:08
Uchwała Nr III/29/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-03-18 15:07
Uchwała Nr III/28/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej 2019-03-18 15:00
Uchwała Nr III/27/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady 2019-03-18 14:59
Uchwała Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady 2019-03-18 14:59
Uchwała Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowogard w prawo własności tych gruntów 2019-03-20 15:08
Uchwała Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zamiaru udzielenia ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 rok 2019-03-20 15:07
Uchwała Nr II/23/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich 2019-03-20 15:05
Uchwała Nr I/22/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-02-14 08:27
Uchwała Nr I/21/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2019-2023. 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr I/20/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok 2019-03-19 09:42
Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI 2019-02-13 09:00
Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu 2019-02-13 08:59
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej 2019-02-13 08:58
Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-13 08:55
Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej 2019-02-12 15:29
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady 2019-02-12 15:29
Uchwała Nr I/13/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-02-12 15:26
Uchwała Nr I/12/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-12 15:25
Uchwała Nr I/11/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:25
Uchwała Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-02-12 15:24
Uchwała Nr I/9/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:31
Uchwała Nr I/8/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie 2019-02-11 14:32
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:47
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:46
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 2019-01-30 09:45
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard 2019-01-30 09:45