Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 415/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian opłat za najem świetlic wiejskich gminy Nowogard 2015-01-20 08:44
dokument Zarządzenie nr 414/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2015-01-14 10:41
dokument Zarządzenie nr 413/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2015-01-14 10:40
dokument Zarządzenie nr 412/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014 2015-01-14 10:39
dokument Zarządzenie nr 411/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-12-08 11:15
dokument Zarządzenie nr 410/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-12-08 11:13
dokument Zarządzenie nr 409/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-12-08 11:13
dokument Zarządzenie nr 408/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-11-28 07:57
dokument Zarządzenie nr 407/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-11-28 07:57
dokument Zarządzenie nr 406/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-12-08 11:12
dokument Zarządzenie nr 405/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-12-08 11:10
dokument Zarządzenie nr 404/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na roku 2014 i układu wykonawczego 2014-12-08 11:09
dokument Zarządzenie nr 403/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-12-08 11:08
dokument Zarządzenie nr 402/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 października 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego do reprezentacji gminy Nowogard w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Progarmu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskigo (RPO WZ) 2014-12-08 11:06
dokument Zarządzenie nr 401/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wykonania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa na terenie gminy Nowogard 2014-12-08 11:01
dokument Zarządzenie nr 400/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-10-17 13:58
dokument Zarządzenie nr 399/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 października 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego do reprezentacji gminy Nowogard w realizacji projektu: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowogard" 2014-11-03 11:28
dokument Zarządzenie nr 398/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 października 2014 roku w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń a tekże w czasie wojny 2014-11-03 11:23
dokument Zarządzenie nr 397/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-11-03 11:19
dokument Zarządzenie nr 396/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania komisji 2014-11-03 11:17
dokument Zarządzenie nr 395/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-12-08 10:59
dokument Zarządzenie nr 394/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 października 2014 roku w sprawie opłat za najem świetlic wiejskich gminy Nowogard 2014-12-08 13:42
dokument Zarządzenie nr 393/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-11-03 11:15
dokument Zarządzenie nr 392/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-11-03 11:14
dokument Zarządzenie nr 391/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014 2014-12-08 10:38
dokument Zarządzenie nr 390/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2014-12-08 10:36
dokument Zarządzenie nr 389/2014 2014-10-17 13:55
dokument Zarządzenie nr 388/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2014-09-25 11:43
dokument Zarządzenie nr 387/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia w sprawie ogłoszenie konkorsu pt. " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie udynków wielorodzinnych w roku 2014" 2014-09-25 11:42
dokument Zarządzenie nr 386/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2014 roku" 2014-09-25 11:39
dokument Zarządzenie nr 385/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2014-09-22 09:57
dokument Zarządzenie nr 384/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2014-09-25 11:37
dokument Zarządzenie nr 383/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 wrześna 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Nowogard 2014-12-08 10:32
dokument Zarządzenie nr 382/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji kontrolującej działalność przedszkoli niepublicznych w gminie Nowogard w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Nowogard w 2013 i 2014 roku oraz latach następnych 2014-09-25 11:33
dokument Zarządzenie nr 381/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-09-22 09:53
dokument Zarządzenie nr 380/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-09-22 09:51
dokument Zarządzenie nr 379/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na roku 2014 2014-09-22 09:49
dokument Zarządzenie nr 378/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:29
dokument Zarządzenie nr 377/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:28
dokument Zarządzenie nr 376/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:27
dokument Zarządzenie nr 375/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:26
dokument Zarządzenie nr 374/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:25
dokument Zarządzenie nr 373/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:24
dokument Zarządzenie nr 372/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:23
dokument Zarządzenie nr 371/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:22
dokument Zarządzenie nr 370/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:21
dokument Zarządzenie nr 369/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:19
dokument Zarządzenie nr 368/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2014-09-25 11:18
dokument Zarządzenie nr 367/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-09-22 09:43
dokument Zarządzenie nr 366/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości 2014-12-08 10:28
dokument Zarządzenie nr 365/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układy wykonawczego 2014-09-22 09:43
dokument Zarządzenie nr 364/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na roku 2014 i ukladu wykonawczego 2014-09-22 09:41
dokument Zarządzenie nr 363/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Nowogard do przeprowadzenia postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 2014-09-22 09:39
dokument Zarządzenie nr 362/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lipca 2014 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. 2014-09-22 09:36
dokument Zarządzenie nr 361/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2014-09-22 09:33
dokument Zarządzenie nr 360/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-09-22 09:31
dokument Zarządzenie nr 359/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2014 rokuw sprawie zmian budżętu gmin Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-09-22 09:28
dokument Zarządzenie nr 358/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ukladu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-09-22 09:26
dokument Zarządzenie nr 357/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-09-22 09:22
dokument Zarządzenie nr 356/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-09-22 09:21
dokument Zarządzenie nr 355/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-09-22 09:21
dokument Zarządzenie nr 354/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego I Nowogardzkiego Biegu Ulicznego 2014-11-24 08:24
dokument Zarządzenie nr 353/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia kwoty dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2014. 2014-09-22 09:20
dokument Zarządzenie nr 352/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Nowogardzie 2014-09-22 09:16
dokument Zarządzenie nr 351/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2014-09-22 09:14
dokument Zarządzenie nr 350/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie włączenia działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21, 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w granice administracyjne miasta Nowogard 2014-08-01 13:47
dokument Zarządzenie nr 349/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2014-08-01 13:36
dokument Zarządzenie nr 348/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok 2013/2014 w formie nagrody " Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej " i powołania komisji 2014-08-01 13:22
dokument Zarządzenie nr 348/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok 2013/2014 w formie nagrody " Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej " i powołania komisji 2014-08-01 13:22
dokument Zarządzenie nr 347B/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-08-01 13:20
dokument Zarządzenie nr 347A/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-08-01 13:17
dokument Zarządzenie nr 347/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-08-01 13:14
dokument Zarządzenie nr 346/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2014-08-01 13:11
dokument Zarządzenie nr 345/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 187/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.11.2012 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu. 2014-08-01 13:10
dokument Zarządzenie nr 344/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji 2014-08-01 13:06
dokument Zarządzenie nr 343/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej 2014-08-01 13:03
dokument Zarządzenie nr 342/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu członka obwodowej komicji wyborczej. 2014-05-21 11:32
dokument Zarządzenie nr 341/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie powołania członka obwodowej komicji wyborczej. 2014-05-21 08:58
dokument Zarządzenie nr 340/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-05-21 08:57
dokument Zarządzenie nr 339/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu członka obwodowej komicji wyborczej. 2014-05-21 08:57
dokument Zarządzenie nr 338/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowogard" 2014-05-19 16:20
dokument Zarządzenie nr 337/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 16:42
dokument Zarządzenie nr 336/2014 Burmistrza Nowogardu 2014-05-05 16:39
dokument Zarządzenie nr 335/2014 Burmistrza Nowogardu 2014-05-05 16:38
dokument Zarządzenie nr 334/2014 Burmistrza Nowogardu 2014-05-05 16:38
dokument Zarządzenie nr 333/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół gminy Nowogard na roku 2014/2015 2014-04-24 12:10
dokument Zarządzenie nr 332/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2014. 2014-04-24 12:07
dokument Zarządzenie nr 331/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówka 2014". 2014-04-24 12:04
dokument Zarządzenie nr 330/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-04-23 10:48
dokument Zarządzenie nr 329/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej 2014-04-24 11:58
dokument Zarządzenie nr 328/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-04-23 10:47
dokument Zarządzenie nr 327/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-04-23 10:51
dokument Zarządzenie nr 326/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-04-23 10:43
dokument Zarządzenie nr 325/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014 2014-04-23 10:47
dokument Zarządzenie nr 324/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-04-23 10:47
dokument Zarządzenie nr 323/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 2014-04-23 10:46
dokument Zarządzenie nr 322/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2014-04-23 10:46
dokument Zarządzenie nr 321/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2014-04-23 10:46
dokument Zarządzenie nr 320/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-04-23 10:45
dokument Zarządzenie nr 319/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-04-23 10:45
dokument Zarządzenie nr 318/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2014 2014-04-23 10:44
dokument Zarządzenie Nr 317/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Nowogardzkiego Biegu Ulicznego planowanego na dzień 21 czerwca 2014 r. 2014-02-25 08:23
dokument Zarządzenie Nr 316/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2014. 2014-02-24 14:02
dokument Zarządzenie Nr 315/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza. 2014-02-24 13:58
dokument Zarządzenie Nr 314/14 Burmistrza Nowogard z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-02-24 13:55
dokument Zarządzenie Nr 313/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie " Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z gminy Nowogard na 2014 rok". 2014-02-24 13:53
dokument Zarządzenie Nr 312/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.02.2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "KONKURS NA LOGO NOWOGARDZKIEGO BIEGU ULICZNEGO" 2014-02-18 08:58
dokument Zarządzenie Nr 311/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego. 2014-02-24 13:47
dokument Zarządzenie Nr 310/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014 i układu wykonawczego 2014-02-24 13:37
dokument Zarządzenie Nr 309/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-02-24 13:33
dokument Zarządzenie Nr 308/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2014. 2014-02-24 13:31
dokument Zarządzenie Nr 307/14 Burmistrza Nowogard z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2014-02-24 13:27
dokument Zarządzenie Nr 306/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie planowanego włączenia działek 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno, w granice administracyjne miasta Nowogard. 2014-02-24 13:23
dokument Zarządzenie Nr 305/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2014-02-28 13:52
dokument Zarządzenie Nr 304/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2014-02-24 13:15
dokument Zarządzenie Nr 303/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2014-02-24 13:12
dokument Zarządzenie Nr 302/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2014-02-24 13:11
dokument Zarządzenie Nr 301/13 2014-02-14 15:22
dokument Zarządzenie Nr 300/13 2014-02-14 15:22
dokument Zarządzenie Nr 299/13 2014-02-14 15:22
dokument Zarządzenie Nr 298/13 2014-02-14 15:21
dokument Zarządzenie Nr 297/13 2014-02-14 15:21
dokument Zarządzenie Nr 296/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2014-02-24 13:09
dokument Zarządzenie Nr 295/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-12-31 12:44
dokument Zarządzenie Nr 294/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-12-31 12:42
dokument Zarządzenie Nr 293/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2013-12-31 12:41
dokument Zarządzenie Nr 292/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-12-31 12:40
dokument Zarządzenie Nr 291/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-12-31 12:38
dokument Zarządzenie Nr 290/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-12-31 12:42
dokument Zarządzenie Nr 289/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-12-31 12:33
dokument Zarządzenie Nr 288/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 2013-12-31 12:32
dokument Zarządzenie Nr 287/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-12-31 12:31
dokument Zarządzenie Nr 286/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-12-31 12:30
dokument Zarządzenie Nr 285/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-11-04 11:02
dokument Zarządzenie Nr 284/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 pazdziernika 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Nowogard na lata 2014 - 2022 2013-11-04 10:44
dokument Zarządzenie Nr 283/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 pazdziernika 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-11-04 10:37
dokument Zarządzenie Nr 282/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 pazdziernika 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonwaczego 2013-11-04 10:35
dokument Zarządzenie Nr 281/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 pazdziernika 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-11-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 280/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 pazdziernika 2013 roku w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego 2013-11-04 10:30
dokument Zarządzenie Nr 279/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania komisji 2013-12-31 12:27
dokument Zarządzenie Nr 278/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-11-04 10:26
dokument Zarządzenie Nr 277/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-11-04 10:23
dokument Zarządzenie Nr 276/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 września 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013. 2013-10-02 12:49
dokument Zarządzenie Nr 275/13 Burmistrza Nowogardu z dnia powołania komisji do oceny wniosków dotyczących przyznawania stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 2013-11-07 11:17
dokument Zarządzenie Nr 274/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 września 2013 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie. 2013-10-02 12:47
dokument Zarządzenie Nr 273/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierające informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniaja ustawowe przesłanki ochrony. 2013-10-02 12:43
dokument Zarządzenie Nr 272/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. 2013-10-02 12:44
dokument Zarządzenie Nr 271/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego. 2013-10-02 12:31
dokument Zarządzenie Nr 270/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego. 2013-10-02 12:29
dokument Zarządzenie Nr 269/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:21
dokument Zarządzenie Nr 268/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:20
dokument Zarządzenie Nr 267/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:18
dokument Zarządzenie Nr 266/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:17
dokument Zarządzenie Nr 265/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:16
dokument Zarządzenie Nr 264/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:13
dokument Zarządzenie Nr 263/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:27
dokument Zarządzenie Nr 262/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2013-10-02 12:26
dokument Zarządzenie Nr 261/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowogardzie. 2013-10-02 12:05
dokument Zarządzenie Nr 260/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego. 2013-10-02 12:03
dokument Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego. 2013-10-02 12:00
dokument Zarządzenie Nr 258/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 2013-10-02 12:26
dokument Zarządzenie Nr 257/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.07.2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2013-08-01 13:43
dokument Zarządzenie Nr 256/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 26.07.2013r. w sprawie zminy składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie. 2013-08-01 13:43
dokument Zarządzenie nr 255/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmioce zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki 2013-08-01 13:43
dokument Zarządzenie Nr 254/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie powołania pełnomocnika 2013-07-10 15:19
dokument Zarządzenie Nr 253/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 lipca 2013 roku w sprwie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-07-10 15:17
dokument Zarządzenie Nr 252/13 2013-07-10 15:15
dokument Zarządzenie Nr 251/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-07-10 15:14
dokument Zarządzenie Nr 250/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-07-10 15:10
dokument Zarządzenie Nr 249/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie 2013-07-10 15:11
dokument Zarządzenie Nr 248/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2013-07-10 15:11
dokument Zarządzenie Nr 247/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie 2013-07-10 15:04
dokument Zarządzenie Nr 246/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2013-07-10 15:01
dokument Zarządzenie Nr 245/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-06-21 12:51
dokument Zarządzenie Nr 244/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarzadzenia 2013-06-21 12:49
dokument Zarządzenie Nr 243/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-06-21 12:48
dokument Zarządzenie Nr 242/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2013-06-21 12:46
dokument Zarządzenie Nr 241/13 2013-06-21 12:44
dokument Zarządzenie Nr 240/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-06-21 12:43
dokument Zarządzenie Nr 239/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-06-21 12:41
dokument Zarządzenie Nr 238/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2012/2013 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania Komisji 2013-06-21 17:43
dokument Zarządzenie Nr 237/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji 2013-06-21 12:36
dokument Zarządzenie Nr 236/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2013 roku " 2013-06-21 12:33
dokument Zarządzenie Nr 235/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą " Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2013 roku " 2013-06-21 12:31
dokument Zarządzenie Nr 234/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-06-21 12:18
dokument Zarządzenie Nr 233/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-06-21 12:17
dokument Zarządzenie Nr 232/13 2013-06-21 12:14
dokument Zarządzenie Nr 231/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie 2013-06-21 12:13
dokument Zarządzenie Nr 230/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie 2013-06-21 12:10
dokument Zarządzenie Nr 229/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkuru na stanowisko dyrektora Szkoły Pdstawowej nr 4 w Nowogardzie 2013-06-21 12:07
dokument Zarządzenie Nr 228/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2013-06-21 12:03
dokument Zarządzenie Nr 227/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół Gminy Nowogard na rok szkolny 2013/2014 2013-06-21 12:01
dokument Zarządzenie Nr 226/13 2013-06-21 11:58
dokument Zarządzenie Nr 225/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarneg ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogradzieo 2013-06-21 11:57
dokument Zarządzenie Nr 224/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej 2013-06-21 11:55
dokument Zarządzenie Nr 223/13 Burmistrza Nowogardu w sprawie utworzenia Jednostki Realizujacej Projekt (JRP) 2013-06-21 11:53
dokument Zarządzenie Nr 222/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-04-09 17:55
dokument Zarządzenie Nr 221/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-04-09 17:54
dokument Zarządzenie Nr 220/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-04-09 17:53
dokument Zarządzenie Nr 219/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowogard na lata 2013-2023 2013-04-09 17:52
dokument Zarządzenie Nr 218/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powołania Komiji przetargowej 2013-03-25 08:23
dokument Zarządzenie Nr 217/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok 2013 2013-03-25 13:45
dokument Zarządzenie Nr 216/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-03-25 08:24
dokument Zarządzenie Nr 215/13 i 215A Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-04-09 17:51
dokument Zarządzenie Nr 214/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-03-18 12:53
dokument Zarządzenie Nr 213/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 188/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 kwietnia 2009 roku 2013-03-18 11:55
dokument Zarządzenie Nr 212/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków dotyczących przyzawania stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 2013-03-18 09:46
dokument Zarządzenie Nr 211/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.02.2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-03-18 09:41
dokument Zarządzenie Nr 210/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2013-02-20 12:48
dokument Zarządzenie Nr 209/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób Uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2013-02-20 12:46
dokument Zarządzenie Nr 208/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2013 2013-02-14 14:43
dokument Zarządzenie Nr 207/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-02-13 08:35
dokument Zarządzenie Nr 206/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzież Szkolnej z Gminy Nowogard na 2013 rok 2013-02-15 10:22
dokument Zarządzenie Nr 205/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2013 2013-02-13 08:24
dokument Zarządzenie Nr 204/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2013 2013-02-13 08:17
dokument Zarządzenie Nr 203A/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2013 i układu wykonawczego 2013-02-13 08:18
dokument Zarządzenie Nr 203/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2013-02-08 10:44
dokument Zarządzenie Nr 202/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2013 2013-02-08 10:45
dokument Zarządzenie Nr 201/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw na terenie gminy Nowogard 2013-02-08 10:45
dokument Zarządzenie Nr 200/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie gminy Nowogard 2013-02-08 10:46
dokument Zarządzenie Nr 199/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 stycznia 2013 w sprawie zarządzenia wyborów do rady i zarządu osiedla numer 3 w Nowogardzie 2013-02-08 10:47
dokument Zarządzenie Nr 198/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:47
dokument Zarządzenie Nr 197/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:47
dokument Zarządzenie Nr 196/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2013-02-08 10:48
dokument Zarządzenie Nr 195/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 2013-02-08 10:48
dokument Zarządzenie Nr 194/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 2013-02-08 10:48
dokument Zarządzenie Nr 193/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości 2013-02-15 10:31
dokument Zarządzenie Nr 192/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. 2013-02-08 10:51
dokument Zarządzenie Nr 191/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzania spotkań informacyjnych dotyczących założeń systemu gospodarki odpadami dla gminy Nowogard 2013-02-08 10:51
dokument Zarządzenie Nr 190/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:52
dokument Zarządzenie Nr 189/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:52
dokument Zarządzenie Nr 188/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2013-02-08 10:52
dokument Zarządzenie Nr 187/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu 2013-02-08 10:53
dokument Zarządzenie Nr 186/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października rok w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:53
dokument Zarządzenie Nr 185/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2012 rok w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wkonawczego 2013-02-08 10:54
dokument Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2012 rok w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2013-02-08 10:54
dokument Zarządzenie Nr 183/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2012 rok w sprawie powołania Komisji przetargowej 2013-02-08 10:55
dokument Zarządzenie Nr 182/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 października 2012 rok w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2013-02-08 10:55
dokument Zarządzenie Nr 181/12 2012-11-27 10:03
dokument Zarządzenie Nr 180/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 października 2012 rok w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-02-08 10:57
dokument Zarządzenie Nr 179/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 października 2012 rok w sprawie powołania komisji 2013-02-08 10:57
dokument Zarządzenie Nr 178B/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2012 rok w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2013-02-08 10:58
dokument Zarządzenie Nr 178A/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard i układu wykonawczego 2013-02-08 10:59
dokument Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2012 rok w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2013-02-08 10:59
dokument Zarządzenie Nr 176/12 2012-11-27 09:49
dokument Zarządzenie Nr 175/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników i Osób Uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2012-11-27 09:48
dokument Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Nowogardu - szefa obrony cywilnej gminy z dnia 7 września 2012 roku w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej gminy Nowogard" 2012-09-10 14:08
dokument Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2012-09-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 10:54
dokument Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2012-09-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2012-09-19 10:54
dokument Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 10:52
dokument Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 10:55
dokument Zarządzenie Nr 164/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 10:56
dokument Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 10:58
dokument Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 10:59
dokument Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2012-09-19 11:00
dokument Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 11:04
dokument Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 11:06
dokument Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 11:09
dokument Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie 2012-09-19 11:13
dokument Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie 2012-09-19 11:14
dokument Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce 2012-09-19 11:16
dokument Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-09-19 11:18
dokument Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2012 2012-06-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium na rok szkolny 2011/2012 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania Komisji 2012-06-20 09:25
dokument Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiana w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-06-20 09:27
dokument Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego 2012-06-20 09:29
dokument Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowogard" 2012-05-31 13:37
dokument Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2012-07-10 11:36
dokument Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 maja 20 roku w sprawie powołania Komisji 2012-07-10 11:34
dokument Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.05.2012 w sprawie: umożliwienia spaty zadużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Nowogard 2012-05-25 10:30
dokument Zarządzenie Nr 145/2012 Buristrza Nowogardu z dni 9 maja 2012 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gmin 2012-07-10 11:38
dokument Zarządzenie Nr 144/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i ukladu wykonawczego 2012-05-25 09:50
dokument Zarządzenie Nr 143/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i ukladu wykonawczego 2012-05-25 09:45
dokument Zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie ukladu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2012-05-25 09:46
dokument Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierownika i innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-05-09 11:48
dokument Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół Gminy Nowogard na rok szkolny 2012/2013 2012-05-09 11:44
dokument Zarządzenie Nr 139/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego. 2012-04-26 09:54
dokument Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2012 i układu wykonawczego. 2012-04-26 09:54
dokument Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzieleniakwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2012 2012-03-30 09:34
dokument Zarządzenie nr 136/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej 2012-04-05 15:04
dokument Zarządzenie nr 135/2012 2012-03-30 09:29
dokument Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok 2012 2012-04-05 15:04
dokument Zarządzenie nr 133/2012 2012-03-30 09:28
dokument Zarządzenie nr 132/2012 2012-03-30 09:28
dokument Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard 2012 2012-03-12 10:15
dokument Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2012 2012-03-02 15:01
dokument Zarządzenie nr 129/12 Burmistrza Nowogardu z dnia z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wykonania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa na terenie gminy Nowogard 2012-02-27 13:07
dokument Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.02.2012 w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2012-05-09 11:41
dokument Zarządzenie nr 127/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Nowogard 2012-02-16 14:27
dokument Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2012-02-17 09:49
dokument Zarządzenie Nr 125/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 luty 2012 roku w sprawie zasad przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2012-02-08 15:56
dokument Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2012-02-01 08:26
dokument Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na 2012 rok 2012-05-09 11:38
dokument Zarządzenie Nr 122/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 2012-02-01 08:25
dokument Zarządzenie Nr 121/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2012 2012-02-02 07:49
dokument Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej dotyczącej realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2012-02-01 08:25
dokument Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2012-02-01 08:25
dokument Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard 2012-02-01 08:25
dokument Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2012-01-17 16:01
dokument Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2012-01-17 16:00
dokument Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2012-01-17 15:58
dokument Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie instrukcji ewidencji druków ścislego zarachowania 2012-05-25 10:26
dokument Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2012-05-25 10:24
dokument Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-12-27 13:17
dokument Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-12-27 13:16
dokument Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-12-27 13:14
dokument Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-12-27 13:12
dokument Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2012-05-25 09:14
dokument Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2011-12-27 13:11
dokument Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-27 13:08
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksiągowych 2012-05-25 10:21
dokument Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie 2011-11-18 12:16
dokument Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych objętych rachunkowością Urzędu Miejskiegow Nowogardzie 2011-11-18 12:14
dokument Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 listopada w sprawie ustalenia dokumetacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz Budżetu Gminy Nowogard 2012-07-10 11:33
dokument Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-11-18 12:12
dokument Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-11-18 12:10
dokument Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-11-18 12:05
dokument Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do kontroli funkcjonowania targowiska miejskiego 2011-11-18 12:04
dokument Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-11-18 12:03
dokument Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 października 2011 r. w sprawie składania oświadczeń woli 2011-11-18 12:02
dokument Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2011-11-18 12:02
dokument Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2011-11-18 12:00
dokument Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2011-11-18 11:57
dokument Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 października 2011 r. w sprawie powołania komisji 2011-11-18 11:42
dokument Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2011-11-18 11:39
dokument Zarządzenie nr 90/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w 2011 roku" 2011-10-13 15:14
dokument Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pt. "Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych w roku 2011" 2011-10-14 13:31
dokument Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-11-04 15:45
dokument Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-11-04 15:46
dokument Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-11-04 15:48
dokument Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 września w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-19 16:58
dokument Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w poblizu cmentarza komunalnego w Nowogardzie 2011-10-13 16:24
dokument Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-10-13 16:23
dokument Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-10-13 16:21
dokument Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-10-13 16:17
dokument Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia kwoty dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard na rok 2011 2011-08-25 15:27
dokument Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-08-25 15:23
dokument Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Nowogardzie 2011-08-25 15:39
dokument Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2011-08-22 16:54
dokument Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia (regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych) 2011-07-27 09:20
dokument Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbes z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. 2011-07-27 15:29
dokument Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:17
dokument Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:17
dokument Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:13
dokument Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:10
dokument Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:09
dokument Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 13:06
dokument Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2011-07-19 12:57
dokument Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2011-07-27 15:27
dokument Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 2011-07-19 12:49
dokument Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Nowogardzie 2011-07-19 12:51
dokument Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie 2011-07-19 12:51
dokument Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2011 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego. 2011-07-27 15:26
dokument Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego. 2011-07-27 15:25
dokument Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-07-27 15:24
dokument Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2011-07-19 12:46
dokument Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.06.2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-07-27 15:23
dokument Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Nowogard 2011-07-22 10:37
dokument Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-06-21 11:31
dokument Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-06-21 11:29
dokument Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza 2011-07-22 10:23
dokument Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji 2011-06-21 11:34
dokument Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium na rok szkolny 2010/2011 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji 2011-07-22 10:18
dokument Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-06-21 12:22
dokument Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-06-21 12:24
dokument Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-06-21 12:28
dokument Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2011-06-02 15:29
dokument Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych i zakładu budżetowego 2011-05-27 15:17
dokument Zarządzenie nr 47/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie powierzenia zadań związanych z zarządzeniem miejscem przeznaczonych do kapieli 2011-05-27 10:24
dokument Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2011-07-22 10:09
dokument Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2011-05-17 13:27
dokument Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok 2011 2011-05-17 13:27
dokument Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2011 2011-05-17 13:27
dokument Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-05-17 13:50
dokument Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-05-17 13:27
dokument Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-05-17 13:27
dokument Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-05-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 2011-05-18 14:59
dokument Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie założeń do oparacowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół Gminy Nowogard na rok szkolny 2011/2012 2011-05-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury 2011-05-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-05-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-05-17 13:28
dokument Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 kwietnia 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-04-20 14:11
dokument Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2011-04-20 08:44
dokument Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej 2011-05-19 10:25
dokument Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-04-20 14:10
dokument Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2011 i układu wykonawczego 2011-04-20 14:09
dokument Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-04-20 08:59
dokument Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 marca 2011 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury 2011-05-19 10:27
dokument Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-05-19 10:28
dokument Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/03 2011-05-19 10:28
dokument Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011 2011-04-20 14:18
dokument Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Nowogard 2012-08-27 08:48
dokument Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2011-05-19 10:30
dokument Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na 2011 rok" 2011-04-19 15:21
dokument Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/03 2011-05-19 10:32
dokument Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. 2011-05-19 10:35
dokument Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie pracy Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2011-05-19 10:42
dokument Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia 2012-07-10 11:29
dokument Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-05-19 10:42
dokument Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 lutego 2011 r., w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowogardzie 2011-05-19 10:43
dokument Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Nowogardu 2011-05-19 10:43
dokument Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie systemu wykonywania czynnoćci kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-05-19 10:43
dokument Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2011-05-19 10:43
dokument Zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Nowogardzkiego Domu Kultury 2011-05-19 10:44
dokument Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 i układ wykonawczego. 2011-05-19 10:44
dokument Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego. 2011-05-19 10:44
dokument Zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2010 2011-05-19 10:45
dokument Zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2011-05-19 10:45
dokument Zarządzenie nr 6/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Nowogardu 2011-05-19 10:45
dokument Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" 2011-05-19 10:46
dokument Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 2011-05-19 10:46
dokument Zarządzenie nr 3/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2011-05-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składania oświadczeń woli 2011-05-19 10:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalniea liczby zastępców burmistrza. 2011-05-19 10:47