herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Zarządzenie nr 402/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 października 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego do reprezentacji gminy Nowogard w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Progarmu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskigo (RPO WZ)