herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Konkurs - wsparcie przedsiębiorczości 2017-04-03 12:32
Konkurs - ochrona środowiska 2017-04-03 12:30
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-03-31 14:57
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań : Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard 2017-03-28 15:28
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-03-15 15:16
Konkurs - ochrona środowiska 2017-02-16 14:37
Aktualizacja do oferty 2017-02-10 12:44
Konkurs - wsparcie przedsiębiorczości 2017-02-09 15:51
Konkurs - rozwój wsi 2017-02-09 15:50
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży 2017-02-09 15:49
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów. 2017-02-09 15:47
Wyniki otwartych konkursów ofert na 2017 rok na realizacje zadań : Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard , Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard 2017-02-09 15:37
Wyniki Otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację zadania : Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard 2017-02-02 12:21
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej 2017-01-19 08:46
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej 2016-12-22 11:22
Konkurs - opieka społeczna 2016-12-22 11:20
Konkurs - kultura fizyczna i sport 2016-12-20 15:34
Konkurs - ochrona zdrowia 2016-12-20 15:33
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych 2016-12-20 15:32
Regulamin pracy komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert 2016-12-13 16:18