Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy w Ostrzycy, na działce nr 133/3 Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:32:23
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:30:08
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:15:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:14:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:13:35
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:12:28
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:52:14
PiZP.240.13.2019.AK Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:50:47
PiZP.240.13.2019 AK Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie kosztorysu_dach ul. 3 Maja 40 Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:49:45
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO KONSERWATOR - PALACZ Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:42:08
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO KONSERWATOR - PALACZ Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:38:36
Obwieszczenie Wojewody Zach. Andrzej Sawicki 2019-04-08 15:14:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2019-04-08 10:28:05
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2019-04-05 15:14:34
K-BI.271.1.2019 sprzęt komputerowy, komputery poleasingowe i drukarki Tomasz Zadróżny 2019-04-05 15:13:57
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2019-04-05 15:06:54
IiR.7015.26.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego Pamela Springer 2019-04-05 14:25:05
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-04-05 14:15:16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 7/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-04 16:08:09
Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78. Tomasz Zadróżny 2019-04-04 16:07:40
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 666/3 o pow. 69 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-04 13:07:55
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Andrzej Sawicki 2019-04-04 13:06:12
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/3, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:59:35
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/4, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:59:07
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/5, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego. Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:58:27
Sprzedaż działki niezabudowanej nr 160/20, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:57:33
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/5, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego. Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:43:21
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/4, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:35:36
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/3, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:26:00
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:23:45
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA PAWŁA II W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:17:16
Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:02:32
Zapytanie ofertowe - koordynator projektu Andrzej Sawicki 2019-04-03 14:54:03
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-03 11:19:47
IiR.7015.27.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki II postepowanie Pamela Springer 2019-04-03 09:17:43
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-04-02 20:01:02
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:16:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:15:03
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:14:01
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:13:07