Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:39:15
Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2019-2021 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:38:56
Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym wziętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w celu realizacji zadań statutowych szpitala Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:38:13
Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:37:36
Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowogard za pomocą innego instrumentu płatniczego. Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:37:12
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:24:33
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:24:15
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:23:57
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:23:32
Uchwała Nr XV/107/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:16:43
Uchwała Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:16:26
Uchwała Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:15:43
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:14:50
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:14:44
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:14:38
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard od dnia 1 września 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:13:29
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr X/84/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu "Zdrowe powietrze w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:10:50
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:09:06
Uchwała Nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-30 11:53:30
Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 Andrzej Sawicki 2019-09-30 11:53:06
uchwała Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-09-30 11:52:47
Uchwała Nr XV/95/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogard dla części obrębów Błotno, Grabin, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Karsk, Olchowo, Wyszomierz, Nowe Wyszomierki, miasta w Nowogard, miasta 2 Nowogard, miasta 4 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-09-30 11:47:20
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156, 92/2, 93/9 i 93/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-30 08:53:04
IiR.7015.60.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Wołowcu" - II postępowanie Pamela Springer 2019-09-30 07:57:58
IiR.7015.60.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Wołowcu" - II postępowanie Pamela Springer 2019-09-30 07:56:58
IiR.7015.60.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie ?Przebudowa świetlicy w Wołowcu ? - II postępowanie - dokument usunięty Pamela Springer 2019-09-30 07:55:22
IiR.7015.60.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie ?Przebudowa świetlicy w Wołowcu ? - II postępowanie - dokument usunięty Pamela Springer 2019-09-30 07:55:00
GKMiOŚ.7031.23-3.2019.AA "Przebudowa Placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja" termin 14.10.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-09-27 16:09:34
GKMiOŚ.7031.37.2019.AA "Remont podświetlenia ratusza" termin składania ofert 29.11.2019 Tomasz Zadróżny 2019-09-27 16:09:16
GKMiOŚ.7031.23-3.2019.AA "Przebudowa Placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia - dokumentacja" termin 14.10.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-09-27 16:08:31
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Tomasz Zadróżny 2019-09-27 15:44:16
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Tomasz Zadróżny 2019-09-27 15:43:52
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcących w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-27 12:23:18
Protokół Nr XIV.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-27 08:36:34
Protokół Nr XIII.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-27 08:34:56
Protokół Nr XII.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-27 08:33:35
Protokół Nr XI.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-27 08:31:52
Protokół Nr X/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-27 08:30:48
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcących w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:16:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:15:08