Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Tomasz Zadróżny 2020-01-10 14:18:31
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 2, 6, 15 w obrębie 1 miasta Nowogard oraz 387 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-10 13:41:59
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-10 13:41:34
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr geodezyjnych: 4, 6/2, 8, 9/19, 9/18 i 9/24 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-10 13:41:15
Obwieszczenie dot. wszczęcia administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Wołowiec, na terenie działki o nr geodezyjnym 92 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-10 13:40:53
Uchwała nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Andrzej Sawicki 2020-01-10 11:00:18
Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Ostrzycy, na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca. Tomasz Zadróżny 2020-01-09 14:28:00
SSiO.2600.4.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-01-09 14:25:34
Uchwała nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2020-01-08 15:01:32
Uchwała nr XX/148/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Andrzej Sawicki 2020-01-08 14:55:18
Uchwała nr XX/147/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2020-2023 Andrzej Sawicki 2020-01-08 14:55:02
Uchwała nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2020 rok Andrzej Sawicki 2020-01-08 14:54:42
GOK.271.4.2.2019.AG Opracowanie audytu gospodarki odpadami w gminie Nowogard oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-08 13:57:11
SP.271.1.2020 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2020-01-08 13:55:38
Zarządzenie nr 164/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2020-01-08 13:41:46
Zarządzenie nr 163/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-01-08 13:41:15
Uchwała nr XXI/145/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:08:27
Uchwała nr XXI/144/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:08:17
Uchwała nr XXI/143/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:08:06
Uchwała nr XXI/142/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:07:55
Uchwała nr XXI/141/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:07:42
Uchwała nr XX/140/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Nowogard z Gminą Goleniów w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:07:05
Uchwała nr XX/139/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie podatku od nieruchomości Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:06:55
Uchwała nr XX/139A/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Tomasz Zadróżny 2020-01-08 10:06:38
GKMiOŚ.271.10.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2020-01-07 14:08:43
P4.271.1.2020r zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew. Tomasz Zadróżny 2020-01-07 14:07:13
Interpelacja z II części sesji XX w dniu 02.01.2020 Andrzej Sawicki 2020-01-07 10:39:12
Zarządzenie nr 162/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2020-01-07 10:38:14
Zarządzenie nr 160/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-01-07 10:33:11
Zarządzenie nr 161/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2020-01-07 10:32:25
Zarządzenie nr 160/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-01-07 10:31:32
IiR.7015.72.2019 PG Opracowanie audytu energetycznego dla budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Pamela Springer 2020-01-03 08:04:14
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 31.12.2019 r. pod znakiem GKMiOŚ.6220.1.2018-2019.MB decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino. Andrzej Sawicki 2020-01-02 14:28:58
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:16:59
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:41
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:12
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:04
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 12:46:36
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 12:45:23
IiR.7015.69.2019.BR Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-12-31 08:52:41