Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Komunikat Burmistrza Nowogardu

Komunikat
Burmistrza Nowogardu

Burmistrz Nowogardu informuje, że w roku 2004 ulegnie zmianie opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i wynosić będzie 1% ceny gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub zabudowanych budynkami mieszkalnymi i 3% ceny gruntów na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe.
Cena gruntów, do naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w 1992 roku w wysokości 7,83 zł/m2 do dnia dzisiejszego i jest ceną obowiązującą.
Na przestrzeni tych lat rynek nieruchomości ustabilizował się na poziomie 15,00 zł do 40,00 zł/m2 w zależności od jego położenia i przeznaczenia.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 77) obliguje gminę do aktualizacji opłaty rocznej, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Wartość rynkowa gruntów ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego dla każdej działki podlegającej aktualizacji. Aktualizacja opłaty rocznej może być stosowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Każdy użytkownik wieczysty otrzyma, jeszcze w tym roku, od gminy wypowiedzenie dotychczasowej opłaty i ofertę nowej jej wysokości na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości. Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej.
Złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika wieczystego do uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości.
W przypadku nie złożenia wniosku, Burmistrza i użytkownika wieczystego, obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu, obowiązująca od 01 stycznia 2004 roku.
Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów ma na celu naliczenia opłaty rocznej na podstawie realnej wartości rynkowej gruntów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-11-2003 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 14:33