herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP ? budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi, działki nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Maszkowo, 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard