Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż samochodu Lublin i ciągnika Ursus - pierwszy przetarg nieograniczony - Zarząd Budynków Komunalnych


Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie

ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu Lublin i ciągnika Ursus

 1. Przedmiotem przetargu jest :

 • samochód Lublin /3392/ rok produkcji 1996, Nr rej SCZ 9752

 • ciągnik URSUS C 328 rok produkcji 1964 Nr rej SZB 605U

 1. Przedmioty przetargu oglądać można w siedzibie Z B K Nowogard

ul. 700-Lecia 14 od 22.01.07r - 26.01.07 r w godz od 9°°- 12°°

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2007 r w Zarządzie Budynków

Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 -Lecia 14 o godz.10°° /samochód Lublin/ , o godz.11°° /ciągnik/ w świetlicy budynku .

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 26.01.2007 r do godz 14°° wadium w wysokości 500 zł na samochód Lublin i 350 zł

na ciągnik URSUS i okazanie komisji przetargowej dowodów wpłaty

 1. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr

12 12 40 38 84 1111 0000 42 09 23 82 lub w kasie ZBK w Nowogardzie ul. 700-Lecia14, oznaczając przedmiot , za który jest wnoszona opłata .

 1. Cenę wywoławczą przedmiotu przetargu ustala się na kwotę złotych brutto :

A/ dla samochodu Lublin 5000.00 /pięć tysięcy złotych/

B/ dla ciągnika Ursus 3500.00/trzy tysiące pięćset /

 1. Minimalne postąpienie przetargowe ustala się na kwotę 50 złotych

 2. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe .

 3. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia następnego po udzieleniu mu przybicia w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie lub na rachunek , o którym mowa w punkcie 5. Od ceny nabycia odlicza się wpłacone wadium .

 4. Nabywca , który w przypisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci wadium , a także prawa wynikające z przybicia .

 5. Nabywca , który uiścił całość ceny nabycia zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu , jednak nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu .

 6. Nabywca , który w przepisanym terminie nie podpisze umowy sprzedaży , traci wadium, a także prawa wynikające z przybicia .

 7. Uczestnikom przetargu , których oferty nie wybrano , wadium zostanie niezwłocznie zwrócone w kasie Zarządu Budynków Komunalnych , jednak nie wcześniej niż dnia następnego po dniu przeprowadzenia przetargu .

 8. Kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny .

Kierownik ZBK

Wiesław Kaliszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 12-01-2007 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2007 10:26