herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca gmina Nowogard.