herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard