herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr LI/348/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard.