Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - Błotno, działka nr 26/2


Nowogard 14.11.2006r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

 

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   w udziale ½ składającej się z działki nr 26/2  o  pow. 1400 m2  zabudowanej budynkiem gospodarczym-chlewnia, położonej  w obrębie Błotno gm. Nowogard.  

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w udziale ½ składająca się z  działki  nr 26/2 o pow.1400 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym -chlewnia, położona w obrębie Błotno gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 4403 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 15.12.2006r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

      Cena wywoławcza nieruchomości

          w udziale ½                                            -  10.709,00 zł.

w tym:

- cena działki                                                   -     2.583,00  

      - cena  budynku gospodarczego                -     8.126,00           

 

postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 110,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 320,00. (trzysta dwadzieścia złotych).

(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia  20 lutego 2003r.).

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości  nieruchomości tj.1.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej  do dnia 12.12.2006r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO  S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

 

 

 

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg  podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

     

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowogardu

  

   Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 30-11-2006 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 30-11-2006 11:48