herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 3 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard