herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej z dnia 08.09.2017r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013r. wydanej przez Burmistrza Nowogardu dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali basenowej z zapleczem w miejscu istniejącej obecnie przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej nr 21 na terenie działki 81/3 obręb Pogodno 86-3262011.2086, miasta Szczecin