herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie Nowogard od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie z tytułu bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogard