herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. znak: ABPP.6733.37.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty oraz budowie grilla, paleniska oraz 10 miejsc postojowych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 121 w obrębie Marszewo gm. Goleniów w zakresie warunków infrastruktury technicznej i komunikacji.