herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do projektu Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno w ramach działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020