herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 19/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia istniejącego placu zabaw - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV oraz posadowieniu lampy oświetleniowej, na terenie działek o nr geodezyjnych: 51/62, 51/33, 51/67 w obrębie Pucice, gm. Goleniów