herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych (alei spacerowych, ścieżek rowerowych, wjazdu na teren parku służb porządkowych) fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno ? sportowych i obiektów małej architektury (placów gier oraz zabaw, siłowni, bulodromu, makiet owadów, itp.), odcinków sieci i instalacji: oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 90, 113, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 132/7 w obrębie Goleniów 7 oraz 50, 132/9, 352/1, 352/2, 353, 371 w obrębie Goleniów 8 gm. Goleniów, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Otwarte Bramy ? szlak turystyczny w mieście Goleniów ? Etap II?.