herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 17/2016 z dnia 26.07.2016r. zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.06.2016r. nr 12/2016 znak ABPP.6733.11.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów