herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. znak: ABPP.6733.11.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie kompleksu Zakładu Aktywności Zawodowej i zagospodarowaniu terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 216/42 i 216/20 w obrębie Łozienica gm. Goleniów, w zakresie doprecyzowania zapisu dot. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz korekty oznaczeń w załączniku graficznym do decyzji.