herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 11/2016 z dnia 13.06.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych i budowie kanalizacji deszczowej w m. Osina na terenie działek o nr geodezyjnych 212,214, 351, 374, 375/3, 379, 412, 417, 422, 427, 439 w obrębie Osina, gm. Osina