herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nowogard oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły