herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 4160Z Błotno ? Nowogard, na odcinku Strzelewo ? Świerczewo od km 12+747,50 do km 12+784 oraz od km 12+780 do km 17+094,50, na terenie działek o nr geodezyjnych 38/3, 115, 163/2 w obrębie Świerczewo oraz 274 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard