herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 6/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE 100 w działkach o nr geodezyjnych: 733/2, 754, 807/3, 807/2 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 107/4, 109/2 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard.