herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn180 PE100 SDR17,6 w ulicach Wojska Polskiego, Szkolnej, Promenady, Luboszan, Stefana Czarnieckiego, Lutyków, Zielonej oraz Placu Szarych Szeregów i Placu Wolności w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych: 733/2, 754, 807/3, 807/2 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz 122/6, 124, 129/2, 130/19, 143, 144/6, 147, 149, 107/5, 107/4, 109/2 i 110 w obrębie 3 miasta Nowogard