herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 2/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2014 r. nr 18/2014, znak: ABPP.6733.20.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów ? 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów ? 10