herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań : Wspieranie działąlności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowopgard, Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard, Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard