herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu robót budowlanych mających na celu adaptację dachu nad ?starą kotłownią? na taras; wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych; przebudowie otworu okiennego na drzwiowy (drzwi tarasowe) oraz przebudowie (powiększeniu gabarytów) wejścia do pomieszczenia pod tarasem; remoncie izolacji przeciwwilgociowej stropu i ścian ?nowej kotłowni? wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych oraz wyprofilowaniu terenu przy kotłowni, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 na terenie części działki o nr geodezyjnym 69/7 w obrębie 1 miasta Nowogard