herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE w ulicy 3 Maja i Kilińskiego w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 28 i 93 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz 15 w obrębie 4 miasta Nowogard.