herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 6/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, a także na budowie kontenerowej stacji transformatorowej (na terenie działki nr13/20 w obrębie Karsk) na terenie działek o nr geodezyjnych: 87, 71, 74, 153/6, 153/5, 13/20 w obrębie Karsk gm. Nowogard.